750 bài toán casio có đáp án

49 1,182 23
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 01:10

. chỉ đợc dùng máy tính: Casio fx-220, Casio fx-500A, Casio fx-500MS và Casio fx-570MS. 2) Các kết quả tính toán gần đúng, nếu không có yêu cầu cụ thể, đợc. cách giải: Đáp số: Giải toán trên MTBT -CASIO Fx MS 1 Các máy tính đợc sử dụng: Fx-220MS. Fx - 500A. Fx-500MS. Fx-570MS. Fx-500ES. Fx-570ES Trang 1 Bài 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: 750 bài toán casio có đáp án, 750 bài toán casio có đáp án, 750 bài toán casio có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn