KẾT QUẢ NGHIÊN cứu tác DỤNG hạ GLUCOSE HUYẾT của sản PHẨM ND1TD TRÊN mô HÌNH đái THÁO ĐƯỜNG DẠNG TYP 2 THỰC NGHIỆM

37 7 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2019, 20:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ MÔN DƯỢC LÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ GLUCOSE HUYẾT CỦA SẢN PHẨM ND1TD TRÊN MƠ HÌNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG DẠNG TYP THỰC NGHIỆM 1 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.1.1 Thuốc hoá chất nghiên cứu: 1.1.1.1 Thuốc nghiên cứu: Dây thìa canh cơng ty cổ phần Nam Dược sản xuất Dạng bột mịn với tỷ lệ: 150g dược liệu khô thu 43 g cao khơ Thuốc thử có qui trình sản xuất đạt tiêu chuẩn sở trinh bày riêng Liều dùng người: 12g dược liệu khơ/ngày 1.1.1.2 Hố chất dụng cụ nghiên cứu: - Streptozotocin (STZ) lọ 1g hãng Sigma-Aldrich, Singapore - Diamicron (gliclazid) viên nén 30mg hãng Servier (France) sản xuất - Máy thử đường huyết On Call EZII hãng ACON Biotech, Mỹ - Kit định lượng glucose On Call Plus hãng ACON Biotech, Mỹ - Bộ kit đo triglycerid, HDL-C, cholesterol huyết hãng DIALAB GmbH (Áo) - Máy sinh hóa bán tự động XC-55 hãng Chemistry Analyzer (China) - Dung dịch đệm Citrat pH 4.5 - Các hoá chất xét nghiệm làm tiêu mô bệnh học 1.1.2 Động vật thực nghiệm: Chuột nhắt trắng đực chủng Swiss, khoẻ mạnh trọng lượng trung bình 23 ± 2g Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cung cấp Chuột nuôi điều kiện phòng thí nghiệm ngày trước tiến hành nghiên cứu 1.2 Phương pháp nghiên cứu: - Lô thí nghiệm: Chuột chia thành lơ, lơ 10 Lơ 1: Lơ chứng: chế độ ăn bình thường (Nomal fat diet: NFD) + uống nước cất 3 Lô 2: Chế độ ăn giầu chất béo (High fat diet: HFD) + tiêm streptozotocin (STZ) liều 100mg/kg + uống nước cất Lô 3: Chế độ HFD + tiêm STZ liều 100mg/kg + uống gliclazid liều 80 mg/kg Lô 4: Chế độ HFD + tiêm STZ liều 100mg/kg + uống ND1TD liều2,88 g dược liệu khô/kg/ngày (liều tương đương liều lâm sàng) Lô 5: Chế độ HFD + tiêm STZ liều 100mg/kg + uống ND1TD liều8,64 g dược liệu khô/kg/ngày (liều gấp liều lâm sàng) - Tiến hành: * Gây mơ hình ĐTĐ typ 2: theo phương pháp Fabiola Srinivasan Bảng 1.1 Chế độ ăn bình thường (NFD) chế độ ăn giầu chất béo (HFD) tính 100g thức ăn Chế độ ăn bình thường (%) Chế độ ăn giàu chất béo (NFD) (%)* (HFD) Protein 28,05 18,23 Chất béo no 12,14 42,89 Carbonhydrat 59,81 38,88 Tổng (gam) 100 100 Năng lượng (kcal) 467,5 614,5 *Siro fructose 55% (Daesang Corporation) trộn thêm thức ăn chuột nhắt có chế độ ăn HFD Tất chuột lô lấy máu đuôi, định lượng glucose máu lần bắt đầu tham gia nghiên cứu (nhịn đói qua đêm) Chuột lơ nuôi chế độ ăn NFD (normal fat diet), lô từ đến nuôi chế độ HFD (high fat diet) tuần liên tục Sau tuần, tất chuột lấy máu đuôi, định lượng glucose máu lần (nhịn đói qua đêm) Tiêm STZ liều 100mg/kg cho lô chuột từ đến 5, lô tiêm dung dịch đệm citrat pH 4.5 dung môi pha STZ 72 sau tiêm STZvà dung dịch đệm, định lượng glucose máu lần 3, chọn chuột lô tiêm STZ bị đái tháo đường (có mức glucose lúc đói 10 mmol/l) tham gia nghiên cứu 4 * Đánh giá tác dụng hạ glucose máu thuốc: Chuột lô uống nước cất liên tục tuần Chuột lô đến uống thuốc thử liên tục tuần Sau tuần chuột nhịn ăn qua đêm, lấy máu tồn phần từ chuột, tiến hành định lượng glucose máu thời điểm to (chưa uống thuốc), t1(sau tuần uống thuốc), tc (sau tuần uống thuốc), số lipid máu thời điểm t c (sau tuần uống thuốc), đồng thời mổ chuột lấy gan, tụy để đánh giá cân nặng, đại thể, vi thể 30% số chuột lô Các xét nghiệm vi thể thực Trung tâm Nghiên cứu phát sớm Ung thư (do PGS.TS Lê Đình Roanh đọc kết vi thể) XN XN to tc XN t1 Tuần Uốngdung mơi thuốc thử tương ứng Hình 1.1.Sơ đồ nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu chuột nhắt ĐTĐ typ 1.3 Địa điểm nghiên cứu: Bộ môn Dược lý – Trường Đại học Y Hà Nội 1.4 Xử lý số liệu: số liệu nhập xử lý phần mềm Microsoft Excel Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p ≤ 0,05 1.5 Xử lý số liệu: Các số liệu nghiên cứu xử lý thống kê theo phương pháp t-test Student Số liệu biểu diễn dạng: X ± SD Sự khác biệt có ý nghĩa p ≤ 0,05 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5 Bảng 2.1 Sự thay đổi trọng lượng chuột thời điểm nghiên cứu p so với Trọng lượng (g) Thời gian lô Lô chứng sinh học Lô ăn béo Trước nghiên cứu 23,74± 1,41 23,82± 2,71 Sau tuần 32,48 ± 3,89*** 33,83 ± 3,57*** % tăng 36,8 42,0 Sau tuần 36,87 ± 3,73*** 41,07 ± 4,51*** % tăng 55,3 72,4 Sau tuần 39,35 ± 3,38*** 45,12 ± 3,22*** % tăng 65,8 89,4 > 0,05 >0,05 < 0,05 0,05 ) - Mức tăng cân nặng sau tuần sau tuần lô ăn chế độ béo (chế độ ăn 40% lượng lipid + 55% fructose)đều tăng so với lô chứng thời điểm, khác biệt lơ có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 6 Bảng 2.2 Sự biến đổi nồng độ glucose máu chuột sau tuần ăn thức ăn giàu chất béo Thời gian Glucose máu (mmol/l) P so với (X ± SD) lô Lô (Chứng sinh học) Lô (Mô hình) Trước nghiên cứu 5,33± 0,91 5,49± 1,01 > 0,05 Sau tuần 5,44± 0,77 6,01± 1,17 > 0,05 % thay đổi 0,2 9,4 Sau tiêm STZ 72h 5,24± 0,67 % thay đổi 0,37 ( giảm) 15,56 ± 4,91*** (∆∆∆) < 0,001 158,9 ***: p < 0,001: p so với trước nghiên cứu (∆∆∆) : p < 0,001: p so với thời điểm sau tuần Nhận xét: - Nồng độ glucose máu tất thời điểm nghiên cứu chuột lơ thay đổi khơng có khác biệt - Sau ăn thức ăn giàu chất béo tuần nồng độ glucose máu chuột lơ có xu hướng tăng so với nồng độ glucose máu chuột nhóm chứng, khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê (p>0,05) - Sau 72 tiêm STZ, nồng độ glucose máu lô tăng cao rõ rệt so với lô chứng (p < 0,001) so với thời điểm trước tiêm STZ (p 0,05 3,8 11,5 14,96±1,48 p3-2 < 0,05 24,5 25,4 12,39± 1,01 p4-2 > 0,05 p4-2 < 0,05 p4-3> 0,05 6,7 11,1 14,82± 2,91 p4-3> 0,05 22,7 25,4 11,95± 1,42 p5-2 > 0,05 p5-2 < 0,05 p5-3> 0,05 7,3 7,3 p5-3 > 0,05 25,2 26,1 Nước cất Lô 2: Chuột ĐTĐ (ND1TD liều 2,88 g dược liệu khô/kg/ngày) % giảm so với T0 % giảm so với mơ hình Lơ 5: Chuột ĐTĐ (ND1TD liều 8,64 g dược liệu khô/kg/ngày) % giảm so với T0 % giảm so với mơ hình Kết cho thấy: 15,98± 3,41 16,03±3,08 p4-1 < 0,001 15,98± 3,35 p5-1 < 0,001 - Gliclazid 80mg/kg/ngày ND1TD liều thời điểm sau uống thuốc tuần có dấu hiệu giảm so với lơ mơ hình khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê Ở thời điểm sau tuần gliclazid vàND1TDcả liều có tác dụng làm giảm nồng độ glucose máu so với lơ mơ hình, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p0,05) Bảng 2.4 Ảnh hưởng ND1TD lên nồng độ cholesterol toàn phần chuột nhắt trắng đái tháo đường typ sau tuần uống thuốc 8 Lô chuột Lơ 1: Chuột bình thường Nước cất Lơ 2: Chuột ĐTĐ Nước cất Lô 3: Chuột ĐTĐ Gliclazid liều 80mg/kg Nồng độ cholesterol tồn p so lơ p so lơ mơ phần (mmol/L)( ± SD) chứng hình 2,97 ±0,55 3,70± 0,34 p< 0,001 3,65 ± 0,37 p< 0,01 p > 0,05 3,67 ± 0,52 p 0,05 3,69 ± 0,73 p 0,05 Lô 4: Chuột ĐTĐ ND1TD liều 2,88 g dược liệu khô/kg/ngày Lô 5: Chuột ĐTĐ ND1TD liều 8,64 g dược liệu khô/kg/ngày Nhận xét: - Nồng độ cholesterol máu toàn phần chuột lơ có chế độ ăn giàu lipid tăng cao rõ so với lô chứng (p < 0,001) - Gliclazid liều 80mg/kg/ngày uống liên tục tuần khơng có tác dụng điều chỉnh rối loạn nồng độ cholesterol máu tồn phần so với lơ mơ hình (p>0,05) - ND1TD liều 2,88 g dược liệu khô/kg/ngày liều 8,64 g dược liệu khô/kg/ngày uống liên tục tuần tác dụng làm giảm nồng độ cholesterol máu tồn phần so với lơ mơ hình (p>0,05) 9 Bảng 2.5 Ảnh hưởng ND1TD lên nồng độtriglycerid chuột nhắt trắng đái tháo đường typ sau tuần uống thuốc Lơ chuột Lơ 1: Chuột bình thường Nước cất Lô 2: Chuột ĐTĐ Nước cất Lô 3: Chuột ĐTĐ Gliclazid liều 80mg/kg Nồng độ triglycerid p so lô p so lơ (mmol/L) ( ± SD) chứng mơ hình 0,64± 0,07 0,89± 0,26 p< 0,01 0,93 ± 0,29 p< 0,05 p > 0,05 0,93 ± 0,18 p< 0,001 p > 0,05 0,86 ± 0,19 p< 0,01 p > 0,05 Lô 4: Chuột ĐTĐ ND1TD liều 2,88 g dược liệu khô/kg/ngày Lô 5: Chuột ĐTĐ ND1TD liều 8,64 g dược liệu khô/kg/ngày Nhận xét: - Nồng độ triglycerid chuột lơ có chế độ ăn giàu lipid tăng cao so với lô chứng (p < 0,05) - Gliclazid liều 80mg/kg/ngày uống liên tục tuần khơng có tác dụng điều chỉnh rối loạn nồng độ triglycerid so với lơ mơ hình (p>0,05) - ND1TD liều 2,88 g dược liệu khô/kg/ngày liều 8,64 g dược liệu khơ/kg/ngày uống liên tục tuần khơng có tác dụng làm giảm nồng độ triglycerid so với lô mô hình (p>0,05) Bảng 2.6 Ảnh hưởng ND1TD lên nồng độHDL-C 10 10 Tế bào gan thoái hóa mỡ nhẹ TMTTTT Hình 2.12 Hình thái vi thể gan chuột lô uống ND1TD2,88 g dược liệu khô/kg(chuột số 58) (HE x 400) Tế bào gan thối hóa nhẹ TMTTTT Hình 2.13 Hình thái vi thể gan chuột lô uống ND1TD8,64 g dược liệu khô/kg (chuột số 62) (HE x 400) 23 23 Tế bào gan thối hóa nhẹ TMTTTT Hình 2.14 Hình thái vi thể gan chuột lơ uống ND1TD8,64 g dược liệu khô/kg(chuột số 63) (HE x 400) * Về tụy: + Đại thể: Lô nghiên cứu Đại thể tụy sau tuần uống thuốc Lô chứng Màu hồng nhạt, mật độ dai Không xung huyết, (NFD + nước cất) không thấy tổn thương đại thể Lơ mơ hình (HFD + STZ Màu hồng nhạt, mật độ dai Không xung huyết, 100mg/kg) Lô chứng dương (HFD + không thấy tổn thương đại thể STZ 100mg/kg + gliclazid 80mg/kg) Lô trị (HFD + STZ 100mg/kg + ND1TD2,88 Màu hồng nhạt, mật độ dai Không xung huyết, không thấy tổn thương đại thể Màu hồng nhạt, mật độ dai Không xung huyết, không thấy tổn thương đại thể g dược liệu khô/kg/ngày) Lô trị (HFD + STZ 100mg/kg + ND1TD8,64 Màu hồng nhạt, mật độ dai Không xung huyết, không thấy tổn thương đại thể g dược liệu khơ/kg/ngày) 24 24 Hình 2.15 Hình ảnh tụy chuột lơ chứng Hình 2.16 Hình ảnh tụy chuột lơ mơ hình Hình 2.17 Hình ảnh tụy chuột lơ uống gliclazid 80mg/kg 25 25 Hình 2.18 Hình ảnh tụy chuột lơ uống ND1TD liều 2,88 g dược liệu khơ/kg/ngày Hình 2.19 Hình ảnh tụy chuột lô uống ND1TDliều 8,64 g dược liệu khô/kg/ngày 26 26 + Vi thể: Lô nghiên cứu Vi thể tụy sau tuần uống thuốc - 100% mẫu bệnh phẩm tụy có cấu trúc bình thường: Lơ chứng Mật độ tiểu đảo tụy bình thường Các tế bào tiểu đảo có (NFD + nước cất) hình thái kích thước bình thường, phân bố đều, khơng thấy tổn thương Lơ mơ hình (HFD + STZ 100mg/kg) Lơ chứng dương (HFD + STZ 100mg/kg + gliclazid 80mg/kg) Lô trị (HFD + STZ 100mg/kg + ND1TD2,88 g dược liệu khô/kg/ngày) Lô trị (HFD + STZ 100mg/kg + ND1TD8,64 g dược liệu khô/kg/ngày) 27 - 100% mẫu bệnh phẩm tụy bị thối hóa: mật độ tiểu đảo tụy giảm Đảo tụy biến dạng, giảm kích thước, tế bào tiểu đảo tụy thối hóa, teo lại - 2/3 mẫu bệnh phẩm tụy có cấu trúc gần bình thường - 1/3 mẫu bệnh phẩm tụy có tượng thối hóa nhẹ tế bảo đảo tụy, tiểu đảo tụy giảm nhẹ kích thước, mật độ tiểu đảo so với bình thường - 1/3 mẫu bệnh phẩm tụy có cấu trúc gần bình thường - 2/3 mẫu bệnh phẩm tụy có tượng thối hóa nhẹ tế bảo đảo tụy, tiểu đảo tụy giảm nhẹ kích thước, mật độ tiểu đảo so với bình thường - 2/3 mẫu bệnh phẩm tụy có cấu trúc gần bình thường - 1/3 mẫu bệnh phẩm tụy có tượng thối hóa nhẹ tế bảo đảo tụy, tiểu đảo tụy giảm nhẹ kích thước, mật độ tiểu đảo so với bình thường 27 1 Tế bào đảo tụy bình thường Đảo tụy kích thước bình thường Hình 2.20 Hình thái vi thể tụy chuột lơ chứng (chuột số 2) (HE x 400) (HE x 400: Nhuộm Hematoxylin - Eosin, độ phóng đại 400 lần) Tế bào đảo tụy thối hóa, teo nhỏ Đảo tụy biến dạng giảm kích thước 28 28 Hình 2.21 Hình thái vi thể tụy chuột lơ mơ hình (chuột số 18) (HE x 400) 1 Tế bào đảo tụy thối hóa, teo nhỏ Đảo tụy biến dạng giảm kích thước Hình 2.22 Hình thái vi thể tụy chuột lơ mơ hình (chuột số 21) (HE x 400) Tế bào đảo tụy thối hóa nhẹ Đảo tụy kích thước gần bình thường Hình 2.23 Hình thái vi thể tụy chuột lơ uống gliclazid 80mg/kg 29 29 (chuột số 27) (HE x 400) 1 Tế bào đảo tụy thối hóa nhẹ Đảo tụy kích thước gần bình thường Hình 2.24 Hình thái vi thể tụy chuột lô uống gliclazid 80mg/kg (chuột số 29) (HE x 400) 1 Tế bào đảo tụy thối hóa nhẹ Đảo tụy giảm nhẹ kích thước Hình 2.25 Hình thái vi thể tụy chuột lơ uống 30 30 ND1TD2,88 g dược liệu khô/kg(chuột số 78) (HE x 400) 1 Tế bào đảo tụy thối hóa nhẹ Đảo tụy gần bình thường Hình 2.26 Hình thái vi thể tụy chuột lơ uống ND1TD2,88 g dược liệu khô/kg(chuột số 79) (HE x 400) 1 Tế bào đảo tụy thối hóa nhẹ Đảo tụygần bình thường Hình 2.27 Hình thái vi thể tụy chuột lô uống 31 31 ND1TD8,64 g dược liệu khô/kg(chuột số 71) (HE x 400) Tế bào đảo tụy thối hóa nhẹ Đảo tụy giảm kích thước Hình 2.28 Hình thái vi thể tụy chuột lô uống ND1TD8,64 g dược liệu khô/kg(chuột số 74) (HE x 400) 32 32 33 33 NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN: - ND1TD liều 2,88 g dược liệu khô/kg/ngày (liều tương đương lâm sàng) liều 8,64 g dược liệu khơ/kg/ngày (liều gấp liều lâm sàng) có tác dụng hạ glucose máu chuột nhắt gây mô hình đái tháo đường dạng typ cho uống liên tục tuần - ND1TDliều 2,88 g dược liệu khô/kg/ngày (liều tương đương lâm sàng) liều 8,64 g dược liệu khô/kg/ngày) chưa thể tác dụng giảm nồng độ cholesterol toàn phần, TG, HDL-C, LDL-C chuột nhắt gây mơ hình đái tháo đường dạng typ cho uống liên tục tuần - ND1TDliều 2,88 g dược liệu khô/kg/ngày (liều tương đương lâm sàng) liều 8,64 g dược liệu khô/kg/ngày (liều gấp liều lâm sàng) có tác dụng cải thiện cấu trúc vi thể tụy chuột nhắt gây mơ hình đái tháo đường dạng typ cho uống liên tục tuần 34 34 35 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Rivera R.F., Escalona C.N., Garduno S.L et al (2011), ”Antiobesity and hypoglycaemic effects of aqueous extract of Ibervillea sonorae in mice fed a high fat diet with fructose”, Journal of Biomedicine and Biotechnology, Epub 2011 Nov 17,doi: 10.1155/2011/968984 Srinivasan K., Ramarao P (2007), ”Animal models in type diabetes research: An over view”, Indian Journal of Medicine Research 125, pp 451 – 472 Nguyễn Thị Thanh Hà (2013), Nghiên cứu độc tính tác dụng hạ glucose máu thuốc Bối mẫu qua lâu thực nghiệm, Hà Nội, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội Ji Hong Lian, Youqing X., Lei G et al.(2007), “The use of High Fat/Carbohydrate Diet-Fed and Streptozotocin-Treated Mice as a Suitable Animal Model of Type Diabetes Mellitus”, Scand J Lab Anim Sci, 34(1), pp21-29 Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Trưởng nhóm nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Trần Thị Giáng Hương Trường Đại học Y Hà Nội xác nhận chữ ký PGS.TS Nguyễn Trần Thị Giáng Hương Trưởng phòng Tổ chức Cán 36 36 15,16,18-24,26-30 1-14,17,25,31-32 37 37 ... khơ/kg/ngày) 24 24 Hình 2. 15 Hình ảnh tụy chuột lơ chứng Hình 2. 16 Hình ảnh tụy chuột lơ mơ hình Hình 2. 17 Hình ảnh tụy chuột lơ uống gliclazid 80mg/kg 25 25 Hình 2. 18 Hình ảnh tụy chuột lơ uống ND1TD. .. 14,96±1,48 p3 -2 < 0,05 24 ,5 25 ,4 12, 39± 1,01 p4 -2 > 0,05 p4 -2 < 0,05 p4-3> 0,05 6,7 11,1 14, 82 2, 91 p4-3> 0,05 22 ,7 25 ,4 11,95± 1, 42 p5 -2 > 0,05 p5 -2 < 0,05 p5-3> 0,05 7,3 7,3 p5-3 > 0,05 25 ,2 26,1 Nước... học 15 15 Hình 2. 1 Hình ảnh đại thể gan chuột lơ chứng Hình 2. 2 Hình ảnh đại thể gan chuột lơ mơ hình Hình 2. 3 Hình ảnh đại thể gan chuột lơ uống gliclazid 80mg/kg/ngày 16 16 Hình 2. 4 Hình ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu tác DỤNG hạ GLUCOSE HUYẾT của sản PHẨM ND1TD TRÊN mô HÌNH đái THÁO ĐƯỜNG DẠNG TYP 2 THỰC NGHIỆM , KẾT QUẢ NGHIÊN cứu tác DỤNG hạ GLUCOSE HUYẾT của sản PHẨM ND1TD TRÊN mô HÌNH đái THÁO ĐƯỜNG DẠNG TYP 2 THỰC NGHIỆM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn