Bài giảng Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn

9 6 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2019, 09:58

TOÁN – ĐẠI SỐ CHƯƠNG Tiết 60: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN Kiểm Tra Bài Cũ Tìm x nguyên dương cho : 2x < Đáp án: x={ 1; 2; 3; } Tiết 60: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN 1/ Mở đầu Bài tốn: Bạn Nam có 25000 đồng Nam muốn mua bút giá 4000 đồng số loại 2200 đồng Tính số bạn Nam mua -Gọi x số bạn Nam mua (x ngun dương), x thoả mãn hệ thức : 2200x+40003 tập hợp số lớn 3, tức tập hợp {x I x>3 } -Biểu diễn tập nghiệm bất phương trình trên trục số Ví dụ2 : Tập nghiệm bất phương trình x≤3 tập hợp số nhỏ 3, tức tập hợp {x I x ≤ } -Biểu diễn tập nghiệm bất phương trình trên trục số Tiết 60: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN 1/ Mở đầu 2/ Tập nghiệm bất phương trình 3/ Bất phương trình tương đương Ví dụ 3: Tìm tập nghiệm bất phương trình sau a/ x > Có tập nghiệm là: {x I x>5 } b/ < x Có tập nghiệm là: {x I X>5 } NX: Hai bất phương trình có tập nghiệm Hai bất phương trình gọi tương đương * Định nghĩa: Hai bất phương trình có tập nghiệm hai bất phương trình tương đương -Ký hiệu tương đương là: Ví dụ: x > 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn, Bài giảng Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn