ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT nội SOI QUA PHÚC mạc lấy THẬN GHÉP TRÊN NGƯỜI CHO SỐNG tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức

43 14 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2019, 22:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LƯƠNG VĂN QUÂN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA PHÚC MẠC LẤY THẬN GHÉP TRÊN NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ TRƯỜNG THÀNH Kết luận Nội dung Kết & Bàn luận Đối tượng & PP nghiên cứu Tổng quan Đặt vấn đề Kết luận Kết & Bàn luận Đối tượng & PP nghiên cứu Tổng quan Đặt vấn đề ĐẶT VẤN ĐỀ ĐẶT VẤN ĐỀ  Ghép thận phương pháp điều trị hiệu suy thận mạn gđ cuối  Trên giới ghép thận người thực thành công năm đầu thập niên 50 kỷ XX  Nguồn lấy thận: từ người cho sống, người cho chết não, người cho tim ngừng đập  Trước mổ lấy thận người cho sống sử dụng đường mổ qua ổ bụng sau đường sườn lưng SPM ĐẶT VẤN ĐỀ  Tháng 6/1990 Clayman RV cs cắt thận thực nghiệm qua nội soi ổ bụng  1995 Ratner LE Kavoussi LR lần thực cắt thận để ghép qua NSOB  1992 Việt Nam thực ca ghép thận Bệnh viện 103, phẫu thuật lấy thận để ghép phần lớn áp dụng kỹ thuật mổ mở  12/2015 BV Hữu nghị Việt Đức bắt đầu tiến hành phẫu thuật nội soi qua phúc mạc có bàn tay hỗ trợ lấy thận ghép từ người sống cho thận MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người sống hiến thận phẫu thuật nội soi qua phúc mạc lấy thận bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Đánh giá kết phẫu thuật nội soi qua phúc mạc lấy thận ghép người cho sống bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2016- 2018 Kết luận Kết & Bàn luận Đối tượng & PP nghiên cứu Tổng quan Đặt vấn đề TỔNG QUAN TỔNG QUAN GIẢI PHẪU THẬN TỔNG QUAN Lịch sử PTNS Các dấu mốc quan trọng PTNS thận Tác giả Năm Sự kiện Clayman RV 1991 Cắt thận tận gốc qua NSOB Gaur DD 1992 Nội soi sau phúc mạc cắt thận Clayman RV 1992 Nội soi cắt thận- niệu quản Morgan 1992 Nội soi cắt chỏm nang thận Schuessler 1993 Nội soi tạo hình khúc nối niệu quản- bể thận Winfield 1993 Cắt thận bán phần qua NSOB Kavoussi LR 1995 Cắt thận để ghép qua NSOB Tanake K 2001 Nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép Horgan S 2002 Nội soi cắt thận để ghép với Robot hỗ trợ TỔNG QUAN Lịch sử ghép thận  Lịch sử ghép thận giới  1906 Jabouly người ghép thận người  1912 Carrel trao giả Nobel ghép thận thực nghiệm  1933 Voronoy thành công ghép thận loài người  1954 J.E Murray J.H Harrison ghép thận thành công anh em sinh đôi trứng Boston- Hoa Kỳ  Sau nước khác bắt đầu ghép thận: Nhật Bản (1964), Đài Loan (1968), Cuba (1970), Thái Lan (1976)… KẾT QUẢ & ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI CHO THẬN BÀN LUẬN SỐ LƯỢNG MẠCH MÁU THẬN LẤY GHÉP Số lượng mạch máu Số TH Tỷ lệ (%) ĐM- TM 100 87,7 ĐM- TM 0,9 ĐM- TM 13 11,4 ĐM- TM 0,0 Tổng số 114 100 Liên quan bất thường ĐMT KQPT Cấu trúc ĐM thận WIT (giây) Thời gian mổ (phút) Có ĐM 117,97± 23,17 139,75± 36,97 Có >1 ĐM 181,54± 24,10 149,23± 26,44 p p0,05 KẾT QUẢ & ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI CHO THẬN BÀN LUẬN KÍCH THƯỚC MẠCH MÁU THẬN TRÊN MSCT Thận P Thận T So sánh Đặc điểm TB± SD min- max TB± SD min- max p 40,54± 12,33 9,4- 69,0 31,94± 9,88 11,4- 54,7 0,05 28,41± 9,66 12,9- 60,9 67,75± 12,44 35,0- 94,0
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT nội SOI QUA PHÚC mạc lấy THẬN GHÉP TRÊN NGƯỜI CHO SỐNG tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT nội SOI QUA PHÚC mạc lấy THẬN GHÉP TRÊN NGƯỜI CHO SỐNG tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn