Nghiên cứu tổn thương vùng chẽ chân răng hàm lớn do viêm quanh răng và kết quả điều trị

211 13 0
  • Loading ...
1/211 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2019, 21:33

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh vViêm quang tác động đến người từ thời xa xưa; thời Hy lạp cổ đại, thời trước Columbo tìm châu Mỹ tận [98] Các nghiên cứu từ trước giới Việt nam cho bệnh quanh cần phải điều trị Tổ chức Y tế giới khẳng định:”Bệnh quanh bệnh lưu hành rộng rãi nhân loại Khơng có quốc gia, vùng lãnh thổ giới khơng có bệnh Bệnh chiếm tỷ lệ cao, nửa số trẻ em toàn số người lớn tuổi bị bệnh này” [99] Tại Mỹ, nghiên cứu Glickman (1969) cho thấy tỉ lệ viêm lợi lứa tuổi 12-14 75%, lứa tuổi 35-45 85% [95] J Brown cộng (1996) điều tra tình trạng bệnh quanh cho thấy có 73% người lứa tuổi 1317 có biểu viêm lợi, trung bình cho nhóm tuổi 63,9% số người bị viêm lợi, số người có túi quanh sâu 5mm 21,1%:sâu 3mm 42,3% [87] Tại Việt nam, điều tra riêng rẽ Nguyễn Cẩn bệnh quanh tỉnh phía nam Việt nam thành phố Hồ Chí Minh, tác giả cộng cho biết 1/3 viêm lợi tiến triển sang viêm quanh sau thời gian,thường sau tuổi 35 [84] Điều tra miệng tỉnh phía bắc năm 1991 cho thấy tỉ lệ người bị viêm quanh lứa tuổi35-45 là22,33%[69] Gần theo số liệu điều tra sức khỏe miệng toàn quốc năm 2001 Trần Văn Trường cộng sự, tỉ lệ người bị viêm lợi 74,6%, riêng lứa tuổi 35-44, tỉ lệ Viêm quanh 29,7%[82] Bệnh viêm quanh tiến triển theo đợt Bệnh gồm hai trình viêm thối hóa Những dấu hiệu chung bệnh : Viêm lợi cấp tính mãn tính, sưng đỏ, chảy máu lợi tự nhiên có kích thích, có túi quanh răng, bám dính quanh răng, hình X quang thấy hình tiêu xương ổ Q trình viêm mãn tính lợi lan tới vùng dây chằng quanh răng, phá hủy tổ chức dây chằng làm tiêu xương ổ làm chức Sự phát triển bệnh viêm quanh răng, khơng giảm đi, kết cuối bám dính hồn tồn có khả tác động tới vùng chẽ chân chia 2, chia nhiều chân [98] Vùng chẽ chân vùng tổng hợp hình thái giải phẫu mà khó khăn khơng thể thăm khám dụng cụ nha chu thơng thường Những biện pháp chăm sóc miệng bình thường nhà khơng làm mảng bám vùng chẽ chân Sự bám dính vùng chẽ chân khám phá lâm sàng để định hướng chẩn đốn Viêm quanh tiến triển để có tiên lượng thuận lợi cho bị bệnh lại [98] Điều trị viêm quanh đòi hỏi thời gian dài qua nhiều bước tùy theo tiến triển bệnh Đối với trường hợp nhẹ,túi quanh nơng,có thể điều trị phương pháp bảo tồn Trường hợp viêm quanh nặng,khi túi quanh sâu 5mm,xương ổ bị phá hủy nhiều, phần bám dính quanh răng, thiếu hổng xương tổ chức quanh răng, cần phải can thiệp phẫu thuật Mục đích biện pháp điều trị bệnh viêm quanh giảm độ sâu túi quanh răng, tái tạo phần bám dính mới, tái tạo xương ổ răng, dây chằng quanh răng; lý tưởng xây dựng lại hoàn chỉnh đơn vị quanh với cấu trúc bình thường nó[70] Đã từ lâu người ta thấy việc điều trị bệnh quanh phần đông bệnh nhân cho kết tốt Có ngoại lệ, tổn thương nhiều chân Việc điều trị tổn thương nhiều chân thách thức với thầy thuốc vị trí giải phẫu nằm phía sau cung hạn chế việc chẩn đốn, điều trị bệnh nhân khó làm vệ sinh [52] Theo Hirschfiel(1978),Mc Fall(1982), tỉ lệ chết tủy có tổn thương vùng chẽ chân lí viêm quanh 31-57% (đã quan sát giai đoạn 20 năm) tỉ lệ chết tủy chung có 710% Điều cho thấy có lợi cho bệnh nhân thầy thuốc nhận biết tổn thương chớm điều trị triệt để nhằm mục đích đạt vùng quanh có ích cho bệnh nhân giảm thiểu chi phí nhân lực, vật lực bệnh Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tổn thương vùng chẽ chân hàm lớn viêm quanh kết điều trị” với hai mục tiêu sau : Nhận xét lâm sàng, X quang tổn thương vùng chẽ chân hàm lớn bệnh nhân viêm quanh Đánh giá kết điều trị bệnh nhân ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh Viêm quang tác động đến người từ thời xa xưa; thời Hy lạp cổ đại, thời trước Columbo tìm châu Mỹ tận [44] Các nghiên cứu từ trước giới Việt nam cho bệnh quanh cần phải điều trị.Tổ chức Y tế giới khẳng định:”Bệnh quanh bệnh lưu hành rộng rãi nhân loại.Khơng có quốc gia,một vùng lãnh thổ giới bệnh này.Bệnh chiếm tỷ lệ cao,quá nửa số trẻ em toàn số người lớn tuổi bị bệnh này” [46 ] Tại Mỹ,nghiên cứu Glickman (1969) cho thấy tỉ lệ viêm lợi lứa tuổi 12-14 75%,ở lứa tuổi 35-45 85%[41].J Brown cộng sự(1996) điều tra tình trạng bệnh quanh cho thấy có 73% người lứa tuổi 13-17 có biểu viêm lợi,trung bình cho nhóm tuổi 63,9% số người bị viêm lợi,số người có túi quanh sâu 5mm 21,1%:sâu 3mm 42,3%[34] Tại Việt nam,trong điều tra riêng rẽ Nguyễn Cẩn bệnh quanh tỉnh phía nam Việt nam thành phố Hồ Chí Minh,tác giả cộng cho biết 1/3 viêm lợi tiến triển sang viêm quanh sau thời gian,thường sau tuổi 35[31] Điều tra miệng tỉnh phía bắc năm 1991 cho thấy tỉ lệ người bị viêm quanh lứa tuổi35-45 là22,33%[19].Gần theo số liệu điều tra sức khỏe miệng toàn quốc năm 2001 Trần Văn Trường cộng sự,tỉ lệ người bị viêm lợi là74,6%,riêng lứa tuổi 35-44,tỉ lệ Viêm quanh 29,7%[28] Bệnh viêm quanh tiến triển theo đợt.Bệnh gồm hai q trình viêm thối hóa.Những dấu hiệu chung bệnh :Viêm lợi cấp tính mãn tính,sưng đỏ,chảy máu lợi tự nhiên có kích thích,có túi quanh răng,mất bám dính quanh răng,trên hình X quang thấy hình tiêu xương ổ răng.Quá trình viêm mãn tính lợi lan tới vùng dây chằng quanh răng, phá hủy tổ chức dây chằng làm tiêu xương ổ làm chức răng.Sự phát triển bệnh viêm quanh răng,nếu không giảm đi,thì kết cuối bám dính hồn tồn có khả tác động tới vùng chẽ chân chia 2,chia nhiều chân [44] Vùng chẽ chân vùng tổng hợp hình thái giải phẫu mà khó khăn thăm khám dụng cụ nha chu thơng thường.Những biện pháp chăm sóc miệng bình thường nhà khơng làm mảng bám vùng chẽ chân răng.Sự bám dính vùng chẽ chân khám phá lâm sàng để định hướng chẩn đốn Viêm quanh tiến triển để có tiên lượng thuận lợi cho bị bệnh lại [44] Điều trị viêm quanh đòi hỏi thời gian dài qua nhiều bước tùy theo tiến triển bệnh Đối với trường hợp nhẹ,túi quanh nơng,có thể điều trị phương pháp bảo tồn.Trường hợp viêm quanh nặng,khi túi quanh sâu 5mm,xương ổ bị phá hủy nhiều,mất phần bám dính quanh răng,thiếu hổng xương tổ chức quanh răng,cần phải can thiệp phẫu thuật.Mục đích biện pháp điều trị bệnh viêm quanh giảm độ sâu túi quanh răng,tái tạo phần bám dính mới,tái tạo xương ổ răng,dây chằng quanh răng;lý tưởng xây dựng lại hồn chỉnh đơn vị quanh với cấu trúc bình thường nó[20] Đã từ lâu người ta thấy việc điều trị bệnh quanh phần đông bệnh nhân cho kết tốt.Có ngoại lệ, tổn thương nhiều chân răng.Việc điều trị tổn thương nhiều chân thách thức với thầy thuốc vị trí giải phẫu nằm phía sau cung hạn chế việc chẩn đốn, điều trị bệnh nhân khó làm vệ sinh [45]Theo Hirschfiel(1978),Mc Fall(1982),tỉ lệ chết tủy có tổn thương vùng chẽ chân lí viêm quanh 31-57% (đã quan sát giai đoạn 20 năm) tỉ lệ chết tủy chung có 7-10% Điều cho thấy có lợi cho bệnh nhân thầy thuốc nhận biết tổn thương chớm điều trị triệt để nhằm mục đích đạt vùng quanh có ích cho bệnh nhân giảm thiểu chi phí nhân lực, vật lực bệnh Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: ”Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết điều trị không phẫu thuật tổn thương vùng chẽ chân viêm quanh Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia năm 2009” với hai mục tiêu sau: Nhận xét lâm sàng, X quang tổn thương vùng chẽ chân bệnh nhân viêm quanh Đánh giá kết điều trị không phẫu thuật bệnh nhân Chương TỔNG QUAN 1.1 GIẢI PHẪU HỌC RĂNG VÀ TỔ CHỨC QUANHCUNG RĂNG: [910], [447], [450] 1.1.1 Cung xếp Các vĩnh viễn cắm vào mỏm huyệt xương hàm bờ thân xương hàm theo dạng vòng cung kết hợp mà người ta gọi cung Hình thể vị trí cung tạo nêao Nên tương thích tinh vi hai hàm Răng hàm lớn hàm Răng hàm lớn hàm Hình 1.1:Cung vị trí hàm lớn ởsự xếp cung hàm Cơng thức vĩnh viễn tính cho hai hàm bên lẫn theo công thức: 2/2 cửa+1/1 nanh+2/2 tiền hàmcối+3/3 hàmcối .Trên cung hàm, cối(răng hàm )nằm sau (Hình 1.1) 1.1.2 Giải phẫu hàm lớn hàm dưới: 10 Răng hàmcối lớn hàm thường thấy hai chân, thường thấy chân gần chân xa rõ rệt Bề mặt miệng, phần sát chân tương đối khó tiếp cận gây nhiều phiền toái cho bệnh nhân nha sĩ Việc thay cách trồng khác khó vị trí gần với dây thần kinh nằm ổ Chân gần mỏng, có hình thù giống đĩa lõm hai mặt,chân xa cong thường bền vững Chân gần có hai ống tủy trong, nối với qua buồng tuỷ Phần chóp chân xa cong phía xa khó khăn cắt chân răng; có chân gần dễ nhổ Chân xa thuôn hơn; thường có ống chân dễ làm giả song song với tiền hàm phía trước Chân lý tưởng cho việc làm cùi trụ sau nhờ hình thái chu vi hệ thống ống chân Tổn hại vùng chẽ chân răng(CCR) hàm lớn hàm tổn hại xương hai kề cận phân nhánh mở hai mặt Thân Thân Lợi Cổ Xương hàm Vùng CCR Xương chân Chân Xương ổ R Chóp Dây thần kinh Hình 1.2 Răng hàm lớn 197 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN .4 1.1 GIẢI PHẪU HỌC RĂNG VÀ CUNG RĂNG 1.1.1.Cung xếp .4 1.1.2 Giải phẫu hàm lớn hàm .5 1.1.3.Giải phẫu hàm lớn hàm 1.2 GIẢI PHẪU VÀ TỔ CHỨC HỌC VÙNG QUANH RĂNG 1.2.1 Lợi 1.2.2 Dây chằng quanh răng:: .9 1.2.3 Xương 12 1.2.4 Xương ổ răng: 12 1.3.SINH BỆNH HỌC VIÊM QUANH RĂNG 14 1.3.1 Mảng bám 15 1.3.2 Cao .16 1.3.3 Vi khuẩn mảng bám 17 1.3.4 Đáp ứng miễn dịch cá thể 18 1.3.5 Yếu tố bệnh tổn thương vùng CCR 18 1.3.6 Các yếu tố chỗ liên quan tới vùng CCR .19 1.4 PHÂN LOẠI BỆNH VIÊM QUANH RĂNG 21 1.4.1 Theo Page Schroaler 21 1.4.2.Theo Suzuki 21 1.4.3 Phân loại củaViện Hàn lâm bệnh học quanh 22 1.5 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VIÊM QUANH RĂNG 23 1.5.1 Triệu chứng lâm sàng 23 1.5.2 Các thể lâm sàng viêm quanh 24 1.5.3 Một số tiêu chí khám chẩn đốn viêm quanh .24 198 1.5.4 Hình ảnh X quang viêm quanh vùng CCR 27 1.6 CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI TỔN THƯƠNG VÙNG CCR 3029 1.6.1.Chẩn đoán: 3029 1.6.2.Phân loại tổn thương CCR 3130 1.7 Điều trị viêm quanh .3231 1.7.1 Điều trị bảo tồn 3231 1.7.2 Điều trị phẫu thuật 3433 1.8 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VÙNG CHẼ CHÂN RĂNG: 3534 1.8.1.Lấy cao 3534 1.8.2.Nạo túi lợi 3635 1.8.3 Phẫu thuật lật vạt 3736 1.8.4.Tái tạo mơ có hướng dẫn 3736 1.8.5.Ghép xương-ghép lợi tự .3736 1.8.6.Các phương pháp điều trị phối hợp 3736 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3837 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 37 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 3837 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: 3837 2.2.2 Cỡ mẫu chọn mẫu: 3938 2.2.3 Phơng tiện nghiên cứu .3938 2.2.4 Phơng pháp nghiên cứu 4443 2.2.5 Phân tích sè liƯu 5655 2.2.6 Địa điểm nghiên cứu 5655 2.2.7 Thời gian nghiên cứu .5655 2.2.8 Khía cạnh đạo đức ®Ị tµi 5655 199 Chương 3: kÕt nghiên cứu 5958 3.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 5958 3.1.1 Đặc điểm bệnh nhân tuổi .5958 3.1.2 Đặc điểm bệnh nhân giíi 6059 3.1.3 Lý kh¸m bƯnh cđa bƯnh nh©n 6160 3.1.4.Thời gian bị bệnh 6261 3.1.5 Tình trạng khp cn bệnh nhân 6261 3.2 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân viêm quanh có tổn thơng CCR .6362 3.2.1 Møc mÊt b¸m dính bệnh nhân .6362 3.2.2 Độ sâu túi quanh bệnh nhân .6564 3.2.3 Mức độ lung lay chân bệnh nhân 6766 3.3 c im tn thng vùng chẽ chân .7069 3.3.1 Mức độ chẽ chân .7069 3.3.2 Mức độ chẽ chân theo ti 7170 3.3.4 Møc ®é chÏ chÏ chân theo thời gian bị bệnh 7372 3.3.5 Mức độ chẽ chẽ chân với tình trạng sang chÊn khíp c¾n .7473 3.3.6 Liên quan mức độ CCR với số lợi GI .7574 3.3.7 Liên quan møc ®é CCR víi chØ sè OHI-S .7675 3.3.8 Liên quan mức độ CCR với mức độ lung lay 7776 3.3.10 Liên quan mức độ CCR với độ sâu túi lợi quanh .7978 3.3.11 Liªn quan mức độ CCR với mức độ tiêu xơng 8079 3.4 Kết điều trị viêm quanh có tổn thơng CCR 8180 200 3.4.1 Các phơng pháp điều trị đối tợng nghiên cứu 8180 3.4.2 T×nh hình bệnh nhân đến kiểm tra li 8280 3.4.3 Sự thay đổi mức độ CCR sau điều trị 8381 3.4.4 Mức thay đổi bám dính quanh sau điều trị 8482 3.4.5 Độ sâu túi quanh sau điều trị 8583 3.4.6 Lung lay chân sau điều trị 8583 3.4.7 Sự thay đổi số lợi GI sau điều trị .8684 3.4.8 Sù thay ®ỉi chØ sè OHI-S sau điều trị 8785 Chng 4: bàN luận .8987 4.1 bµn luận ph ơng pháp nghiên cứu 8987 4.1.1.Về phơng pháp thu thập số liệu .8987 4.1.2 VỊ c¸ch ghi nhËn sè liƯu: 9088 4.2 đặc điểm đối t ợng nghiên cứu 9188 4.2.1 Đặc ®iĨm bƯnh nh©n vỊ ti .9188 4.2.2 Đặc điểm bệnh nhân giới 9289 4.2.3 Đặc điểm lý khám bệnh bệnh nhân 9290 4.2.4 Đặc điểm thời gian mắc bệnh bƯnh nh©n 9491 4.2.5 Tình trạng khớp cắn bệnh nhân 9492 4.3 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân viêm quanh có tổn thơng CCR .9592 4.3.1 Mức bám dính bệnh nhân .9592 4.3.2 Độ sâu túi quanh bệnh nhân .9795 4.3.3 Độ lung lay bệnh nhân 9997 201 4.4 Bàn luận đặc điểm tổn th ơng vùng chẽ chân 10097 4.4.1 Mức độ chẽ chân .10097 4.4.2 Liên quan mức độ CCR với số lợi GI .10299 4.4.3 Liên quan mức ®é CCR víi chØ sè OHI-S 102100 4.4.4 Liªn quan mức độ CCR với mức độ lung lay 103101 4.4.5 Liên quan mức độ CCR với mức bám dính quanh .103101 4.4.6 Liên quan mức độ CCR với độ sâu túi quanh 104102 4.4.7 Liªn quan mức độ CCR với mức độ tiêu xơng 105103 4.5 Kết điều trị ban đầu viêm quanh cã tỉn th¬ng CCR 106103 4.5.1 Các phơng pháp điều trị đối tợng nghiên cứu 106103 4.5.2 T×nh hình bệnh nhân đến kiểm tra li 107104 4.5.3 Sự thay đổi mức độ CCR sau điều trị 107105 4.5.4 Mức thay đổi bám dính quanh sau ®iỊu trÞ 108105 4.5.5 Độ sâu túi quanh sau điều trị 108106 4.5.6 Lung lay chân sau điều trị 109106 4.5.7 Sự thay đổi số lợi GI sau điều trị 109107 4.5.8 Sự thay đổi số OHI-S sau điều trị 110108 kÕt luËn 112109 KiÕn nghÞ 115111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 202 PHỤ LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 GIẢI PHẪU HỌC RĂNG VÀ CUNG RĂNG 1.1.1.Cung xếp 1.1.2 Giải phẫu hàm lớn hàm dưới: 1.1.3.Giải phẫu hàm lớn hàm 1.2 GIẢI PHẪU VÀ TỔ CHỨC HỌC VÙNG QUANH RĂNG 1.2.1 Lợi 1.2.2 Dây chằng quanh răng:: 1.2.3 Xương 1.2.4 Xương ổ răng: 1.3 SINH BỆNH HỌC VIÊM QUANH RĂNG 1.3.1 Mảng bám 1.3.2 Cao răng: 1.3.3 Vi khuẩn mảng bám 16 1.3.4 Đáp ứng miễn dịch cá thể 1.3.5 Yếu tố bệnh tổ thương vùng CCR 1.3.6 Các yếu tố chỗ liên quan tới vùng CCR 1.4 PHÂN LOẠI BỆNH VIÊM QUANH RĂNG 20 1.4.1 Theo Page Schroaler: 1.4.2.Theo Suzuki(1988) 1.4.3 Phân loại củaViện Hàn lâm bệnh học quanh (AAP)(1990) 1.5 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VIÊM QUANH RĂNG 1.5.1 Triệu chứng lâm sàng 22 1.5.2 Các thể lâm sàng viêm quanh răng: 23 1.5.3 .Một số tiêu chí khám chẩn đốn viêm quanh 1.5.4 Hình ảnh X quang viêm quanh vùng CCR 25 1.6 CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI TỔN THƯƠNG VÙNG CCR 27 1.6.1 Chẩn đoán: .27 1.6.2 Phân loại tổn thương CCR .28 203 1.7 Điều trị viêm quanh 29 1.7.1 Điều trị bảo tồn 29 1.7.2 Điều trị phẫu thuật 31 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 32 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: .32 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: 32 2.2.2 Cỡ mẫu chọn mẫu: .33 2.2.3 .Ph¬ng tiƯn nghiªn cøu 33 2.2.4 Phơng pháp nghiên cứu 35 2.2.5 Phân tích sè liÖu .41 2.2.6 Địa điểm nghiên cứu 42 2.2.7 Thời gian nghiên cứu 42 2.2.8 Khía cạnh đạo đức đề tài: .42 Chương DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .44 3.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu .44 3.1.1 Đặc điểm bệnh nhân giíi 44 3.1.2 Đặc điểm bệnh nhân tuổi .44 3.2 Đặc điểm tổn thương vùng CCR theo nhóm tuổi 45 3.2.1 Mức độ tiêu xơng vựng CCR theo nhãm tuæi 45 3.2.2 Møc ®é tiªu vùng CCR theo giíi 45 3.3 Liên quan đặc điểm tiêu xơng với biểu lâm sàng 3.3.1 .Đặc điểm bệnh nhân mức độ bệnh: 3.3.2 Liên quan mức tiêu xương với bề sâu ngang vùng CCR: 3.3.3 Tỷ lệ tổn thương vùng CCR 47 3.3.4 T¬ng quan mức tiêu xơng với độ sâu túi lợi mức bám dính theo vùng răng: 47 3.3.5 Tơng quan mức tiêu xơng với độ sâu túi lợi mức bám dính theo nhóm tuổi: .48 3.3.6 Sự phù hợp mức tiêu xơng với độ sâu túi lợi cộng với co lợi: 48 3.3.7 .Tơng quan mức tiêu xơng với độ lung lay 49 204 3.3.8 Tơng quan thể tiêu xơng ổ với lợi co MBD 50 3.3.9 Tơng quan mức tiêu xơng với số GI 50 3.3.10 T¬ng quan tiêu xơng với số vệ sinh miệng đơn giản 51 3.3.11 Liên quan tiêu xơng với tình trạng sang chấn khớp cắn: 51 3.3.12 Tơng quan mức tiêu xơng với lý đến khám 52 3.3.13 Tơng quan mức tiêu xơng với thời gian bị bệnh: 52 3.4 Đánh giá kết sau ®iỊu trÞ: .52 3.4.1 Kết chung sau điều trị: 52 3.4.2 Sù biến đổi số GI sau điều trị .53 3.4.3 Sù biÕn ®ỉi chØ số OHI S sau điều trị 53 3.4.4 Biến đổi độ sâu túi quanh sau điều trị 53 3.4.5 Sự cải thiện độ sâu bề ngang vùng CCR sau điều trị: .54 3.4.6 Møc cải thiện mức bám dính quanh .54 3.4.7 Sự cải thiện độ lung lay 55 3.5 So sánh kết X quang sau điều trị .55 Ch¬ng Dù kiÕn bµN luËn 57 4.1 Bµn ln vỊ đặc điểm lâm sàng ca bnh nhõn tn thng vựng CCR 57 4.2 Bàn luận đặc điểm X quang bệnh nhân tổn thương vùng CCR 57 4.3 Bàn luận kết điều trị khụng phu thuật ë bƯnh nh©n tổn thương vùng CCR 57 Dù kiÕn kÕt luËn .57 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 205 4-7,14,34-35 1-3,8-13,15-33,36-72 206 DANH MỤC BẢNG B¶ng 3.1 .Ph©n bè bƯnh theo nhãm ti 59 B¶ng 3.2 Ph©n bè bƯnh theo giíi 60 B¶ng 3.3 Lý khám bệnh bệnh nhân 61 Bảng 3.4 .Thời gian mắc bệnh bệnh nhân 62 B¶ng 3.5 Tình trạng khp cn bệnh nhân 62 B¶ng 3.6 Møc mÊt b¸m dÝnh theo ti 63 B¶ng 3.7 Møc mÊt b¸m dÝnh theo giíi 64 Bảng 3.8 .Mức bám dính theo thêi gian m¾c bƯnh 64 B¶ng 3.9 Møc mÊt b¸m dÝnh theo vïng 65 Bảng 3.10 .Độ sâu túi quanh theo tuổi 65 B¶ng 3.11 Độ sâu túi quanh theo giíi 66 Bảng 3.12 Độ sâu túi quanh theo thời gian mắc bệnh 66 Bảng 3.13 Độ sâu túi quanh theo vùng 67 207 B¶ng 3.14 Mức độ lung lay chân theo tuæi 67 B¶ng 3.15 Møc độ lung lay chân theo giới 68 Bảng 3.16 Mức độ lung lay chân theo thêi gian m¾c bƯnh 69 B¶ng 3.17 Mức độ chẽ chân bệnh nhân 70 Bảng 3.18 Mức độ chẽ chân theo nhóm tuổi 71 B¶ng 3.19 Mức độ chẽ chân theo giới 72 Bảng 3.20 Mức độ chẽ chân theo thời gian bị bệnh 73 B¶ng 3.21 Mức độ chẽ chân với tình trạng sang chÊn khíp c¾n 74 Bảng 3.22 .Liên quan mức độ CCR với số lợi GI 75 Bảng 3.23 .Liên quan mức độ CCR víi chØ sè OHI-S 76 B¶ng 3.24 Liên quan mức độ CCR với độ lung lay 77 Bảng 3.25 Liên quan mức CCR với mức bám dính quanh 78 Bảng 3.26 Liên quan mức độ CCR với độ sâu túi lợi quanh 79 208 B¶ng 3.27 .Liên quan mức độ CCR với mức độ tiêu x¬ng 80 Bảng 3.28 .Các phơng pháp điều trị đối tợng nghiên cứu 81 B¶ng 3.29 Tỷ lệ bệnh nhân đến khám lại theo nhãm tuæi 82 B¶ng 3.30 .Sù thay đổi mức độ tổn thơng CCR sau điều trị .83 Bảng 3.31 Mức thay đổi bám dính quanh sau điều trị 84 B¶ng 3.32 Độ sâu túi quanh sau điều trị 85 B¶ng 3.33 Lung lay sau điều trị 85 B¶ng 3.34 .Sự thay đổi số lợi GI sau điều trị 86 B¶ng 3.35 .Sự thay đổi số OHI-S sau điều trị 87 Bảng 4.1 .So sánh kết mức bám dính quanh 97 B¶ng 4.2 .So sánh mức bám dính độ sâu túi quanh 104 209 DANH MỤC BIỂU ĐỒ BiÓu ®å 3.1 Ph©n bè bƯnh theo nhãm tuæi 59 BiĨu ®å 3.2 Ph©n bè bƯnh theo giíi 60 BiĨu ®å 3.3 Lý khám bệnh bệnh nhân 61 Biểu đồ 3.4 Thời gian mắc bệnh bệnh nhân 62 BiĨu ®å 3.5 Tình trạng khp cn bệnh nhân 63 BiĨu ®å 3.6 .Møc độ chẽ chân bệnh nhân 70 210 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Cung vị trí hàm lớn cung hàm Hình 1.2 Răng hàm lớn Hình 1.3 Răng hai chân ba chân Hình 1.4: Vùng quanh Hình 1.5 Xương .14 H×nh 2.1: Cây thăm dò quanh cm tay 39 Hình 2.2: Cây thăm dò quanh 40 Hình 2.3 Cây đo độ sâu túi lợi hãng Premier (Đức) 40 H×nh 2.4: .Cây lấy cao 41 Hình 2.5 Bộ dụng cụ phẫu thuật lật vạt 43 Hình 2.6 Các vị trí khám đại diện số vệ sinh miệng đơn giản 46 H×nh 2.7 Tiêu chuẩn ghi số cặn cao 46 Hình 2.8 .Các khám đại diện đánh giá số lợi 48 Hình 2.9 Hình ảnh túi lợi 53 Hình 2.10 Hình ảnh phẫu thuật lật vạt điều trị VQR 55 211 4,5,7,14,28,29,39-43,46,48,53,55,59-63,70 1-3,6,8-13,15-27,30-38,44,45,47,49-52,54,56-58,64-69,71-131 ... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tổn thương vùng chẽ chân hàm lớn viêm quanh kết điều trị với hai mục tiêu sau : Nhận xét lâm sàng, X quang tổn thương vùng chẽ chân hàm lớn bệnh nhân viêm quanh. .. học quanh răngIỆN HÀN LÂM BỆNH HỌC QUANH RĂNG Mỹ (AAP)(1990): Bệnh vùng quanh gồm có: Viêm lợi viêm quanh 31 1.4.3.1.Các loại viêm quanh răng: - Viêm quanh người lớn: Viêm quanh mạãn tính - Viêm. .. lực bệnh Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết điều trị không phẫu thuật tổn thương vùng chẽ chân viêm quanh Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia năm 2009” với hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tổn thương vùng chẽ chân răng hàm lớn do viêm quanh răng và kết quả điều trị , Nghiên cứu tổn thương vùng chẽ chân răng hàm lớn do viêm quanh răng và kết quả điều trị , Chỉ số vệ sinh răng miệng đơn giản:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn