Bài giảng Hình học 7 chương 3 bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

7 6 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2019, 15:38

Mơn: Tốn – Hình học Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến tam giác Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến tam giác Trường THCS Lê Trì Đường trung tuyến tam giác T/c ba đường trung tuyến tam giác Đường trung tuyến tam giác: - Đoạn AM đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A đường trung tuyến ứng với cạnh BC tam giác ABC - Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến tam giác Trường THCS Lê Trì Tính chất ba đường trung tuyến tam giác: a) Thực hành: - Thực hành 1: SGK trang 65 *) Nhận xét: Ba đường trung tuyến tam giác qua điểm - Thực hành 2: Đường trung tuyến tam giác T/c ba đường trung tuyến tam giác SGK trang 65 Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến tam giác Trường THCS Lê Trì Tính chất ba đường trung tuyến tam giác: b) Tính chất: Định lí: SGK trang 66 ABC GT AD, BE, CF: trung tuyến A Đường trung tuyến tam giác F B G D E KL C AD, BE, CF đồng quy G: AG BG CG    AD BE CF T/c ba đường trung tuyến tam giác Điểm G trọng tâm tam giác ABC Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến tam giác Trường THCS Lê Trì Tính chất ba đường trung tuyến tam giác: Các cách vẽ trọng tâm tam giác : Cách 1: Tìm giao hai đường trung tuyến Đường trung tuyến tam giác T/c ba đường trung tuyến tam giác Cách 2: Vẽ đuờng trung tuyến, vẽ G cách đỉnh 2/3 độ dài đường trung tuyến Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến tam giác Trường THCS Lê Trì Bài tập Đường trung tuyến tam giác T/c ba đường trung tuyến tam giác - Học tính chất ba đường trung tuyến tam giác - Làm BT 24, 25, 28, 29 SGK trang 66, 67 KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT .. .Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến tam giác Trường THCS Lê Trì Đường trung tuyến tam giác T/c ba đường trung tuyến tam giác Đường trung tuyến tam giác: - Đoạn AM đường trung tuyến xuất... A đường trung tuyến ứng với cạnh BC tam giác ABC - Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến tam giác Trường THCS Lê Trì Tính chất ba đường trung tuyến tam giác: ... Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến tam giác Trường THCS Lê Trì Bài tập Đường trung tuyến tam giác T/c ba đường trung tuyến tam giác - Học tính chất ba đường trung tuyến tam giác - Làm BT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 7 chương 3 bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, Bài giảng Hình học 7 chương 3 bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn