Bài giảng Hình học 7 chương 3 bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

12 7 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2019, 15:35

BÀI GIẢNG TỐN – HÌNH HỌC Bài TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC Nội dung Đường trung trực tam giác  Tính chất ba đường trung trực tam giá c  Củng cố - Bài tập   Bài tập nhà 1 Đường trung trực tam giác  Trong tam giác, đường trung trực cạnh gọi đường trung trực tam giác  a đường trung trực ứng với cạnh BC tam giác ABC A a  Mỗi tam giác có ba đường trung trực  Nhận xét : (SGK trang 78) B D C Tiếp Đường trung trực tam giác cân  Trong tam giác cân, đường trung trực cạnh đáy đồng thời trung tuyến ứng với cạnh GT ∆ABC cân A AD đường trung trực ∆ KL AD trung tuyến ∆ABC A Vì AD đường trung trực ∆ABC nên ta có: BD = DC ⇒ AD trung tuyến ∆ABC B C D ND Tính chất ba đường trung trực tam giác  Định lí: Ba đường trung trực tam giác qua điểm Điểm cách ba đỉnh tam giác ∆ABC b đường trung trực AC c đường trung trực AB b c cắt O KL O nằm đường trung trực c BC A GT O B C B C A Chứng minh b Chứng minh Vì O thuộc đường trung trực b đoạn thẳng AC nên OA = OC (1)  Vì O thuộc đường trung trực c đoạn thẳng AB nên O B OA = OB (2)  Từ (1) (2) suy ra: OB = OC ( = OA ) c ⇒ O nằm đường trung trực BC A  Vậy ba đường trung trực tam giác qua điểm ta có: OA = OB = OC • C b Tiếp Chú ý (SGK trang 79)   Vì giao điểm O ba đường trung trực tam giác ABC cách ba đỉnh tam giác nên có đường tròn tâm O qua ba đỉnh A, B, C Ta gọi đường tròn đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Tiếp Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  Để xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ta cần vẽ hai đường trung trực tam giác Giao điểm chúng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A A A O O B B O C C C B ND Củng cố - Bài tập   Bài tập 52 trang 79 Bài tập 52 trang 79 ND Bài tập 52 trang 79  Chứng minh định lí: Nếu tam giác có đường trung tuyến đồng thời đường trung trực ứng với cạnh tam giác dó tam giác cân GT ∆ABC BD = CD AD ⊥ BC KL ∆ABC cân Ta có: AD trung tuyến đồng thời đường trung trực ứng với cạnh BC ∆ABC B nên AB = AC (tính chất điểm đường trung trực đoạn thẳng) A D C Bài tập 53 trang 80  Ba gia đình định đào chung giếng Phải chọn vị trí giếng đâu để khoảng cách từ giếng đến gia đình Bài giải Coi vị trí ba gia đình ba đỉnh tam giác Vị trí chọn để đào giếng giao điểm đường trung trực tam giác Bài tập nhà  54, 55, 56 trang 80 ... dung Đường trung trực tam giác  Tính chất ba đường trung trực tam giá c  Củng cố - Bài tập   Bài tập nhà 1 Đường trung trực tam giác  Trong tam giác, đường trung trực cạnh gọi đường trung trực. .. ND Tính chất ba đường trung trực tam giác  Định lí: Ba đường trung trực tam giác qua điểm Điểm cách ba đỉnh tam giác ∆ABC b đường trung trực AC c đường trung trực AB b c cắt O KL O nằm đường trung. .. trực tam giác  a đường trung trực ứng với cạnh BC tam giác ABC A a  Mỗi tam giác có ba đường trung trực  Nhận xét : (SGK trang 78 ) B D C Tiếp Đường trung trực tam giác cân  Trong tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 7 chương 3 bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác, Bài giảng Hình học 7 chương 3 bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác, Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn