Ngày 08

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2019, 10:31

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐÀ NẴNG Hotline: 0904.72.68.99 – 0905.79.97.38 Đ/c: Tầng – Tòa nhà Cherie, 155 Trần Phú, ĐN Website : www.danangmarvel-edu.com Ngày 08: 149.I'm lost 150.I'm not feeling well 151.I'm not myself today 152.I'm not really sure 153.I'm on a diet 154.I'm on my way 155.I'm pressed for time 156.I'm sorry I'm late 157.I'm sorry to hear that 158.I'm under a lot of pressure 159.I'm working on it 160.I've changed my mind 161.I've got a headache 162.I've got my hands full 163.I've got news for you 164.I've got no idea 165.I've had enough 166.If I we re in your shoes 167.Is that OK? Tôi bị làm cho hồ đồ Tôi cảm thấy không khỏe Hôm bị Tôi thực không rõ Tôi ăn kiêng Tôi Tôi vội Xin lỗi , đến muộn Tôi lấy làm tiếc nghe tin Tơi chịu p lực lớn Tôi cố gắng đây! Tôi thay đổi ý định Tôi đau đầu quá! Tôi dở tay Tơi có tin tức tốt lành nói cho anh Tôi Tôi ăn no Nếu tơi đứng vào vị trí anh./Nếu tơi đứng lập trường anh Như không?
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngày 08 , Ngày 08

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn