ÔN TIẾNG VIỆT 2 đề 1

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 21:11

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT – ĐỀ Họ tên : ……………………………………… Lớp …… Kiểm tra đọc hiểu kiến thức tiếng việt: ( điểm ) Cô gái đẹp hạt gạo Ngày xưa, làng Ê - đê có Hơ - bia xinh đẹp lười biếng Cô lại yêu quý cơm gạo Một hôm,Hơ - bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung Thấy vậy, cơm hỏi: - Cô đẹp nhờ cơm gạo, cô khinh rẻ thế? Hơ - bia giận quát: - Tôi đẹp nhờ công mẹ công cha đâu thèm nhờ đến người Nghe nói vậy, thóc gạo tức Đêm khuya, chúng rủ bỏ vào rừng Hôm sau, biết thóc gạo giận bỏ đi, Hơ - bia ân hận Khơng có ăn, Hơ bia phải đào củ, trồng bắp từ mùa sang mùa khác, da đen sạm Thấy Hơ - bia nhận lỗi biết chăm làm, thóc gạo lại rủ kéo Từ đó, Hơ - bia biết quý thóc gạo, chăm làm xinh đẹp xưa Theo Truyện cổ Ê - đê Đọc thầm « Cơ gái đẹp hạt gạo » làm tập sau: Câu 1: (3 điểm)khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời cho câu hỏi sau: a)Hơ- bia cô gái nào? A Xinh đẹp B Lười biếng C Xinh đẹp lười biếng D Da đen sạm b) Thóc gạo bỏ Hơ - bia lúc nào? A Sáng sớm B Trưa C Chiều tối D Đêm khuya c) Vì thóc gạo bỏ Hơ - bia để vào rừng? A Vì thóc gạo thích chơi B Vì Hơ - bia khinh rẻ thóc gạo C Vì Hơ - bia đuổi thóc gạo D Vì Hơ - bia khơng chơi với thóc gạo d) Vì thóc gạo lại rủ với Hơ - bia? A Vì Hơ - bia biết nhận lỗi chăm làm B Vì Hơ - bia khơng có để ăn C Vì thóc gạo nhớ Hơ - bia D Vì Hơ - bia nhớ thóc gạo e) Các từ đặc điểm câu “Ngày xưa, làng Ê - đê có Hơ - bia xinh đẹp lười biếng.” là: A xinh đẹp B lười biếng C xinh đẹp, lười biếng D Hơ- bia g) Câu: “Đêm khuya, chúng rủ bỏ vào rừng.” viết theo mẫu câu đây? A Ai gì? B Ai làm gì? C Ai nào? Câu 2:( điểm)Em có suy nghĩ hành động, việc làm thóc gạo? Câu 3: ( điểm)Em rút học cho từ câu chuyện trên? Câu 4:( điểm) Đặt câu hỏi cho phận in đậm câu: Đêm khuya, chúng rủ bỏ vào rừng II Chính tả:(nghe – viết)- Thời gian 15 phút Giáo viên đọc cho HS viết “Bác Hồ rèn luyện thân thể” (sách TV – tập trang 144), viết đoạn: “Bác Hồ chăm rèn luyện …… Đôi bàn chân không” Bác Hồ rèn luyện thân thể Bác Hồ chăm rèn luyện thân thể Hồi chiến khu Việt Bắc, sáng Bác dậy sớm luyện tập Bác tập chạy bờ suối Bác tập leo núi Bác chọn núi cao vùng để leo lên với đôi bàn chân không III Tập làm văn:- Thời gian 25 phút Đề bài: Em viết đoạn văn từ4 đến câu kể vật ni mà em thích theo gợi ý sau: a) Đó gì? b) Nó có đặc điểm bật? ( Hình dáng: lơng, mắt, Hoạt động: gáy, bắt chuột, ) c) Tình cảm em nào? ĐÁP ÁN I.ĐỌC HIỂU Câu C ( 0.5 đ) Câu D ( 0.5 đ) Câu B ( 0.5 đ) Câu A ( 0.5 đ) Câu 5: Thóc gạo có lòng vị tha ( Thóc gạo thật tốt bụng) ( điểm) Câu 6: Qua câu chuyện em rút học: Cần phải siêng , chăm chỉ, biết nhận lỗi để sửa lỗi yêu quý vật xung quanh ( điểm) Câu C ( 0.5 đ) Câu B ( 0.5 đ) Câu 9:Chúng rủ bỏ vào rừng nào? Hoặc: Khi chúng rủ bỏ vào rừng ? ( điểm)  Lưu ý: HS viết câu khơng có dấu chấm hỏi khơng tính điểm câu I CHÍNH TẢ - Tốc độ viết đạt yêu cầu ( điểm) Chữ viết rõ ràng (0.5đ) Viết chữ, cỡ chữ (0.5đ) Viết tả ( khơng mắc q lỗi) ( điểm) Trình bày quy định ( 0.5đ) Viết sạch, đẹp (0.5đ) Hết II * Nội TẬP LÀM VĂN dung( điểm) - Viết đoạn văn yêu cầu, từ – câu trở lên ( điểm) - Giới thiệu vật định tả (0.5đ) - Nêu đặc điểm bật vật ( điểm) - Nêu tình cảm vật ( 0.5 điểm) * Kĩ năng( điểm) - Chữ viết rõ ràng (0.5đ) - Viết tả( khơng mắc q lỗi) (0.5đ) - Dùng từ ( so sánh, nhân hóa, ) với đoạn văn (0.5đ) - Câu văn phong phú ( 0.5đ) - Bài viết có sáng tạo ( điểm) ... điểm) - Viết đoạn văn yêu cầu, từ – câu trở lên ( điểm) - Giới thiệu vật định tả (0.5đ) - Nêu đặc điểm bật vật ( điểm) - Nêu tình cảm vật ( 0.5 điểm) * Kĩ năng( điểm) - Chữ viết rõ ràng (0.5đ) -. .. Hồi chiến khu Việt Bắc, sáng Bác dậy sớm luyện tập Bác tập chạy bờ suối Bác tập leo núi Bác chọn núi cao vùng để leo lên với đôi bàn chân không III Tập làm văn :- Thời gian 25 phút Đề bài: Em viết... Chính tả:(nghe – viết )- Thời gian 15 phút Giáo viên đọc cho HS viết “Bác Hồ rèn luyện thân thể” (sách TV – tập trang 14 4), viết đoạn: “Bác Hồ chăm rèn luyện …… Đôi bàn chân không” Bác Hồ rèn luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TIẾNG VIỆT 2 đề 1 , ÔN TIẾNG VIỆT 2 đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn