Trắc nghiệm sản phụ khoa có đáp án

267 31 0
  • Loading ...
1/267 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 22:17

1 SINH KHÓ DO CÁC NGUYÊN NHÂN CHỌN CÂU ĐÚNG Câu Nói sinh khó, CHỌN CÂU ĐÚNG nhất: a Sinh khó tiến trình chuyển tất yếu tố mẹ, thai phần phụ thai bất thường, cần phải có can thiệp thầy thuốc b Đây vấn đề thường gặp chuyển thường xảy thai phụ sinh so c Sinh khó định gặp mổ lấy thai lần đầu d a b * Câu Định nghĩa sinh khó chấp nhận nhiều là: a tốc độ mở cổ tử cung < 0.5cm/giờ/ pha hoạt động b xuống thai < 1cm/ giai đoạn chuyển c Chỉ câu a d Câu a b * Câu Thuật ngữ tiến triển thất bại (failure to progress) thường dùng để sự: a không dãn nở cổ tử cung b không xuống thai hai c Chỉ câu a d Câu a b * Câu Khi yếu tố chuyển bình thường tiên lượng tiến triển ngơi thai phụ thuộc chủ yếu vào: a Trọng lượng thai b Sự dãn nở cổ tử cung c Chất lượng co tử cung * d Màng ối hay vỡ Câu Kể tên nhóm nguyên nhân gây sinh khó thường gặp lâm sàng: (1) …… Do rối loạn co tử cung (2) …… Do nguyên nhân học Câu Ngun nhân sinh khó có liên quan đến Ps, anh/chị bổ sung Ps lại: (1) Power (2) ……… (Passenger), (3) ……… (Passage) (4) ……… (Psyche) Câu Lúc có chuyển thực sự, cường độ co tử cung trung bình … mmHg: a 25 b 28 * c 31 d 34 Câu Lúc có chuyển thực sự, tần số … co tử cung 10 phút: a b * c d Câu Khi cổ tử cung mở trọn, cường độ co tử cung # … mmHg: a 38 b 41 * c 44 d 47 Câu 10 Khi cổ tử cung mở trọn, tần số #… co tử cung 10 phút: a b c * d Câu 11 Khi sổ thai, cường độ co # mmHg: a 38 b 41 c 44 d 47 * Câu 12 Khi sổ thai, tần số #… co tử cung 10 phút: (2 đáp án) a b c * d * Câu 13 Biểu đồ chuyển là: a nói lên tương quan thời gian chuyển độ mở cổ tử cung b tài liệu minh chứng cho việc đánh giá trình tự độ mở cổ tử cung độ lọt bước vào pha hoạt động c Chỉ câu a d Câu a b * Câu 14 Biểu đồ chuyển dạ: a cho nhìn tổng qt chuyển có tiến triển khơng b cho phép phát sớm khách quan chuyển lệch hướng với đường cong chuyển bình thường c Chỉ câu b d Câu a b * Câu 15 Thời gian chuyển trung bình pha hoạt động người so … giờ: a 4.6 * b 5.6 c 6.6 d 7.6 Câu 16 Thời gian chuyển dài binh thường pha hoạt động người so … giờ: a 11.7 * b 12.7 c 13.7 d 14.7 Câu 17 Tốc độ mở cổ tử cung trung bình pha hoạt động người so … cm/giờ: a * b c d Câu 18 Tốc độ mở cổ tử cung chậm nhất, chấp nhận, pha hoạt động người so … cm/giờ: a 1.2 * b 1.5 c 2.2 d 2.5 Câu 19 Cơn co tử cung thường chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố sau đây, CHỌN CÂU SAI: a Tình trạng sức khoẻ chung sản phụ b Tình trạng sức khỏe chung thai nhi phần phụ thai nhi c Tư nằm sản phụ không liên quan đến co tử cung * c Các thuốc tăng co, giảm co sử dụng chuyển Câu 20 Nói co tử cung, CHỌN CÂU SAI: a Cơn co tử cung xuất phát từ sừng tử cung, thường bắt đầu sừng phải b Cơn co từ đáy tử cung xuống dưới, xuống giảm cường độ biên độ c Khi có bất thường dẫn truyền co dẫn đến rối loạn co bóp tử cung d Nhịp độ cường độ co không thay đổi sổ thai * Câu 21 Sinh khó co tử cung tăng là: a Khi thời gian co dài bình thường, cường độ co mạnh hơn, khoảng cách hai co ngắn lại b Sản phụ kêu la, đau nhiều c Trương lực bình thường co d Tất * Câu 22 Sinh khó co tử cung tăng : a Trương lực tử cung tăng b Cơn co tử cung dài, mạnh thời gian nghỉ ngắn * c Trương lực lẫn tần số co tăng d Cơn co tử cung ngắn, thời gian nghỉ dài Câu 23 Gọi sinh khó co tử cung tăng : a Cơn co tử cung dài, mạnh thời gian nghỉ ngắn b Sản phụ đau nhiều c Trương lực bình thường d Câu a, b c * Câu 24 Trong chuyển dạ, co tử cung tăng, nguyên nhân cần nghĩ đến là: a Có cản trở học tiến triển thai * b Nhiễm trùng ối c Đa thai d Đa ối Câu 25 Nguyên nhân gây rối loạn co tử cung tăng chuyển dạ, CHỌN CÂU SAI: a Ngôi ngang b Nhau bong non c Dùng thuốc tăng co không kỹ thuật d Nhiễm trùng ối * Câu 26 Nguyên nhân gây rối loạn co tử cung tăng chuyển dạ, CHỌN CÂU SAI: a Bất đối xứng đầu chậu b U tiền đạo c Thiếu máu * d Khoét chóp cổ tử cung Câu 27 Nguyên nhân gây rối loạn co tử cung tăng chuyển dạ, CHỌN CÂU SAI: a Lạm dụng thuốc giảm co * b Đa ối, đa thai c Tâm sinh lý d thai to phần Câu 28 Điều sau KHÔNG hậu sinh khó co tử cung tăng: a Rách cổ tử cung, âm đạo, tầng sinh môn b Suy thai c Chuyển đình trệ * d Vỡ tử cung Câu 29 Biến chứng đáng ngại co tử cung tăng không điều trị là: a Chuyển kéo dài b Vỡ tử cung * c Cổ tử cung phù nề d Băng huyết sau sinh Câu 30 Dấu hiệu lâm sàng sinh khó co tử cung tăng: a Cơn co tử cung nhiều liên tục, sản phụ rên la đau b Tử cung mềm nhão, nắn rõ phần thai c Tim thai nhỏ, nhanh, có chậm d Câu a b * Câu 31 Dấu hiệu lâm sàng sinh khó co tử cung giảm: a tử cung cứng, nắn đau, khó sờ phần thai b tử cung mềm nhão, nắn rõ phần thai c Cổ tử cung khơng xố mở d Câu b c * Câu 32 Chuyển kéo dài co tử cung giảm đa ối, hướng xử trí thích hợp là: a Mổ lấy thai b Tia ối * c Tăng co với oxytocin d Để chuyển diễn biến tự nhiên Câu 33 Sản phụ khoẻ mạnh 30 tuổi, lần đầu sinh thường nặng 3000g Lần thai đủ tháng trọng lượng thai ước 3200g Cổ tử cung mở 5cm, ối còn, co tử cung đo thời điểm 50mmHg, trương lực cơ tử cung 12 mmHg, sản phụ đau nhiều Theo bạn chẩn đoán cho trường hợp trên: a Rối loạn giảm co tử cung b Rối loạn tăng co tử cung c Rối loạn tăng trương lực tử cung d Diễn biến chuyển bình thường * Câu 34 Cùng tình trên, bạn chọn xử trí thích hợp đây: a Cho thuốc giảm co tử cung theo dõi diễn biến chuyển b Bấm ối theo dõi tiếp diễn biến sau bấm ối c Không can thiệp gì, theo dõi diễn biến chuyển tự nhiên * d Bấm ối truyền Oxytocin (sanh huy) Câu 35 Khung chậu gọi hẹp toàn đường kính nhơ hậu vệ … cm: a < 7,5 b < 8,5 * c < 9,5 d 11,5 Câu 38 Khi khung chậu giới hạn trọng lượng thai bình thường, ngơi chẩm, xử trí thích hợp là: a Làm nghiệm pháp lọt thai đủ tháng, chưa chuyển b Làm nghiệm pháp lọt thai đủ tháng, chuyển * c Mổ lấy thai thai đủ tháng có dấu hiệu chuyển d Mổ lấy thai thai đủ tháng chưa dấu hiệu chuyển Câu 39 Khi âm đạo chít hẹp bị rách phức tạp lần sinh trước, hướng xử trí thích hợp là: a Sinh thường kèm cắt rộng tầng sinh môn b Sinh giúp cổ tử cung mở trọn c Mổ lấy thai có dấu hiệu chuyển * d Làm nghiệm pháp lọt có dấu chuyển Câu 40 Khi âm đạo có vách ngăn dọc bẩm sinh, chẩm, lọt thấp, cổ tử cung mở trọn, chọn lựa xử trí: a Cắt vách ngăn, sinh đường âm đạo * b Sinh thường kèm cắt rộng tầng sinh môn c Mổ lấy thai d Câu a b Câu 41 Chọn câu nhất: U tiền đạo cản trở đường thai qua âm đạo làm cho: a thai không cúi tốt b thai không tiến triển c thai không lọt không xuống * d thai không không quay sổ Câu 42 Chọn câu nhất: gọi thai to gây sinh khó khi: a Ngơi thai khơng lọt dù khung chậu bình thường b Chiều cao tử cung thai đủ tháng  35 cm c Trọng lượng thai > 4000g * d Đường kính lưỡng đỉnh đầu thai > 98 mm Câu 43 Trường hợp KHÔNG PHẢI sinh khó thai to: a Song thai * b Trọng lượng thai  4000 g c Não úng thuỷ d Dị dạng bụng cóc Câu 44 Nguyên nhân gây rối loạn giảm co bóp tử cung chuyển dạ, CHỌN CÂU SAI: a Đa ối, đa thai b Tử cung phát triển c Có sẹo mổ cũ tử cung * d Mẹ thiếu máu suy dinh dưỡng Câu 45 Nguyên nhân KHÔNG gây rối loạn tăng trương lực cơ tử cung chuyển dạ: a Nhau bong non b Nhau tiền đạo * c Sản phụ có tâm lý căng thẳng, chịu đựng d Phù - thai Câu 46 Triệu chứng KHÔNG gặp rối loạn tăng trương lực tử cung: a Cổ tử cung mềm, đầu ối phồng * b Sờ thành bụng thấy tử cung căng liên tục c Sờ ngồi thành bụng khơng xác định rõ khoảng nghỉ co d Sản phụ đau nhiều, lo sợ bất ổn Câu 47 Dự phòng cổ tử cung phù nề chuyển dạ, cần hạn chế: a Khám b Khám c Đo co tử cung d Dùng thuốc tăng co Câu 48 Gọi co tử cung tăng, vào giai đoạn hoạt động 10 phút phải có co: a - c b - d > * Câu 49 Yếu tố sau KHƠNG ngun nhân gây sinh khó phần mềm đường sinh dục mẹ : a Âm đạo hẹp bẩm sinh b Viêm âm đạo mãn * c Sẹo mổ sa sinh dục d Sẹo mổ dò bàng quang - âm đạo 50 Các biến chứng thường gặp sinh ngược là: a Kẹt đầu hậu b Sa dây rốn c Suy thai d Tất * 51 Chỉ định mổ lấy thai song thai: a Hai ngơi đầu b Song thai khóa c Song thai dính d Tất * Chọn nhiều mẫu tự tương ứng kết hợp cho câu (từ 52 - 55) + Nguyên nhân gây sinh khó: A Bất đối xứng đầu chậu B U tiền đạo C Nhau bong non D Ối vỡ sớm Câu 52 Sinh khó co tử cung tăng? ABC Câu 53 Sinh khó co tử cung giảm? D + Hậu sinh khó: A Rách cổ tử cung, âm đạo, tầng sinh mơn B Cổ tử cung khơng xố mở C Suy thai D Băng huyết sau sanh Câu 54 Sinh khó co tử cung tăng? ABCD Câu 55 Sinh khó co tử cung giảm? BCD Câu 56 Khối u KHÔNG U tiền đạo: a U buồng trứng kẹt đồ sau b U xơ eo tử cung c U xơ thân tử cung * d U Bàng quang Câu 57 Hậu co tử cung giảm, CHỌN CÂU SAI: a Cổ tử cung xoá, mở chậm b Ối vỡ * c Băng huyết d Thai suy Câu 58.Chị X mang thai 39 tuần, chuyển dạ, có tiền sử mổ dò bàng quang âm đạo, hướng xử trí tốt là: a Mổ lấy thai * b Sanh Forceps c Sanh giác hút d Cắt rộng tầng sinh mơn Câu 59 Gọi sinh khó co tử cung tăng khi: a Thời gian co dài b Cường độ mạnh c Trường lực bình thường d Các câu * 60 Sinh khó tổn thương chức cổ tử cung: a cổ tử cung có sẹo đốt điện b cổ tử cung dài phì đại c Khối u cổ tử cung lành ác d Các câu sai * 61 Điều sau KHÔNG yếu tố nguy gây sinh khó: a Mẹ lớn tuổi b Béo phì c Con so d Cao < 160cm * 62 Yếu tố nguy gây sinh khó, CHỌN CÂU SAI: a Thai kỳ bệnh lý b Khởi phát chuyển c Vỡ màng ối sớm d Thai 40 tuần * 63 Nguy sinh khó gặp tình sau đây, NGOẠI TRỪ: a Pha tiềm thời kéo dài b Đầu chậu tương xứng * c Kiểu chẩm sau d Thai ngày 64 Sinh khó gây biến chứng sau cho mẹ, NGOẠI TRỪ: a Băng huyết sau sinh b Tổn thương sàn chậu c Tăng nguy sinh giúp d Nhau bong non * 65 Sinh khó có nguy gây biến chứng sau cho trẻ sơ sinh, NGOẠI TRỪ: a Dịch ối nhuộm phân su lúc sinh b Nhiễm trùng sơ sinh nhiễm trùng huyết c Hạ đường huyết * d Tăng tỷ lệ suy thai Câu 66 Nguyên nhân sau KHƠNG thuộc sinh khó phần phụ thai: a Nhau tiền đạo b Sa dây rốn c Vỡ màng ối sớm * d Thiểu ối Câu 67 Điều KHÔNG yếu tố nguy gây sinh khó a Béo phì b Khởi phát chuyển c Kiểu bất thường (chẩm sau mặt) d Băng huyết sau sinh * Câu 68 Cơn co tử cung bình thường a Nhịp nhàng có lúc nghỉ, khơng mạnh q khơng yếu quá, b Trương lực tử cung không cao, nhịp độ c Cường độ co ngày tăng, khoảng cách hai co d Tất * Câu 69 Các yếu tố gây rối loạn tăng tử cung chuyển dạ, NGOẠI TRỪ: a Não úng thủy b Ngôi ngang c Chuyển kéo dài * d Khung chậu hẹp Câu 70 Về phía mẹ, biến chứng sau KHƠNG hậu sinh khó a Lộn tử cung * b Viêm màng ối c Tổn thương sàn chậu (đặc biệt từ giai đoạn kéo dài) d Tăng nguy sinh giúp Câu 71 Cơn co tử cung động lực sinh A Đúng * b Sai Câu 72 Tư nằm ngửa, tần số co tử cung thường tăng tư nằm nghiêng a Đúng * b Sai Câu 73 Cơn co tử cung thường mạnh tư nằm nghiêng a Đúng * b Sai Câu 74 Biểu đồ chuyển dạ, gọi partogram, nói lên tương quan thời gian chuyển độ mở cổ tử cung a Đúng * b Sai Câu 75 Một chuyển tiến triển bình thường, lúc khởi chuyển thời gian co : 15 - 20s, nghỉ : 10 - 15 phút, trương lực : 8mmHg a Đúng * b Sai Câu 76 Một chuyển tiến triển bình thường, lúc cổ tử cung mỏ trọn giai đoạn sổ thai: thời gian co : 50 - 60s, nghỉ : 60 - 90 phút, trương lực : 12mmHg a Đúng * b Sai Câu 77 Có nhiều yếu tố nguy gây sinh khó, nguy đơn thần kết hợp a Đúng * b Sai Câu 78 Ngôi chẩm, kiểu sau, sinh đường âm đạo phải cắt rộng tầng sinh môn hỗ trợ thủ thuật a Đúng * b Sai Câu 79 Ngôi mặt sổ theo kiểu cằm vệ, ngơi mặt cằm trước mổ lấy thai a Đúng b Sai * Câu 80 Ngôi trán: Đường kính trình diện trước eo thường đường kính thượng chẩm - cằm (13,5 cm) Vì thai đủ tháng không lọt nên định mổ lấy thai a Đúng * b Sai Câu 81 Ngơi ngang, đơn thai, sinh đường dưới, trọng lượng thai ≥ 2.500g a Đúng b Sai * Câu 82 Ngôi ngang, với thai thứ hai trường hợp song thai, nội xoay đại kéo thai a Đúng * b Sai Câu 83 Ngôi ngang, với thai thứ hai trường hợp song thai, định mổ lấy thai a Đúng b Sai * Câu 84 Các biến chứng thường gặp sinh ngược mắc đầu hậu, sa dây rốn, suy thai, nên đa số trường hợp có định mổ lấy thai a Đúng * b Sai Câu 85 Ngôi phức tạp đầu kèm sa chi a Đúng * b Sai Câu 86 Ngơi chẩm kiểu sau tiến trình chuyển thường nhanh kiều trước a Đúng b Sai * Câu 87 Song thai khóa thai thứ mông, thai thứ đầu a Đúng * b Sai Câu 88 Song thai khóa thai thứ mông, thai thứ ngơi đầu: Đầu thai thứ vướng vào thai thứ không xuống a Đúng * b Sai Câu 89 Chăm sóc trước sinh chuẩn bị sinh tốt làm giảm tỷ lệ huyển kéo dài a Đúng * b Sai Câu 90 Sự động viên sản phụ liên tục chuyển chứng minh làm giảm nguy sinh khó, khơng có ý nghĩa thống kê a Đúng b Sai * Câu 91 Khởi phát chuyển nên thực có định y khoa cổ tử cung thuận lợi a Đúng * b Sai 10 Câu 92 Chuyển giả xử trí khởi phát chuyển sớm a Đúng b Sai * Câu 93 Chiến lược dự phòng sinh khó, khơng cần nhập viện sớm tình trạng mẹ thai ổn định chuyển bước vào pha hoạt động a Đúng * b Sai Câu 94 Trong chiến lược dự phòng sinh khó, nên phá ối, đặc biệt pha tiềm thời a Đúng b Sai * Câu 95 Trong chiến lược dự phòng sinh khó, tránh chẩn đốn sinh khó pha tiềm thời a Đúng b Sai * Câu 96 Đánh giá tiến trình chuyển nên dựa vào biểu đồ chuyển a Đúng * b Sai Câu 97 Bình thường hoạt độ co tử cung pha hoạt động > 200 MU (ĐV Montevideo) a Đúng * b Sai Câu 98 Passenger: ý nói ngơi thế, kiểu bất thường? a Đúng * b Sai Câu 99 Passage: ý nói khung chậu phát khung chậu bất thường, u phần mềm khác a Đúng * b Sai Câu 100 Psyche: Đau, lo lắng stress làm ức chế tiến trình dãn nở cổ tử cung, đặc biệt pha tiềm thời a Đúng * b Sai 10 253 d Tất * Câu Tư vấn phá thai, yêu cầu cán tư vấn có : a Kỹ tiếp đón b Kỹ lắng nghe c Kỹ giao tiếp d Tất * Câu Tư vấn phá thai, cán tư vấn cần: a Có kiến thức biện pháp tránh thai b Có kỹ định c Có kiến thức bệnh lý lây truyền qua đường tình dục d Tất * Câu Tư vấn phá thai, yêu cầu địa điểm tư vấn: a Riêng tư b Thoải mái c Kín đáo d Tất * Câu Những trường hợp sau đây, cán tư vấn định phương pháp phá thai cho khách hàng: a Tiền khách hàng bị thai tử cung b Tiền khách hàng bị thủng tử cung đặt dụng cụ tử cung c Tiền khách hàng bị áp xe phần phụ d Tất sai * Câu Những trường hợp sau đây, cán tư vấn định phương pháp phá thai cho khách hàng: a Khách hàng nhiễm Rubella giai đoạn cấp b Khách hàng nhiễm VGSV B giai đoạn hoạt động c Khách hàng có Rh (-) d Tất sai * Câu Những trường hợp sau đây, cán tư vấn định phương pháp phá thai cho khách hàng: a Khách hàng bị u xơ tử cung mạc b Tiền khách hàng bị băng huyết sau sanh c Tiền khách hàng mổ bóc u buồng trứng d Tất sai * Câu 10 Tư vấn phá thai, cán tư vấn có quyền từ chối “Nếu phá thai chọn lựa giới tính”: a Đúng * b Sai Câu 11 Nội dung tư vấn phá thai ngoại khoa: a Thời gian cần thiết b Các phương pháp giảm đau c Các cảm giác mà khách hàng trải qua d Tất * Câu 12 Nội dung tư vấn phá thai ngoại khoa: a Các bước tiến hành 253 254 b Các tai biến gặp c Các thủ tục cần làm trước thực thủ thuật d Tất * Câu 13 Các tai biến có phá thai ngoại khoa: a Chảy máu cổ tử cung b Thủng tử cung c Sót d Tất * Câu 14 Các tai biến có phá thai ngoại khoa: a Dị ứng với thuốc giảm đau b Dính buồng tử cung c Tắc vòi trứng d Tất * Câu 15 Tư vấn phá thai cho trẻ vị thành niên yêu cầu cán tư vấn, CHỌN CÂU SAI: a Dành đủ thời gian cho vị thành niên hỏi đưa định b Đảm bảo tính bí mật c Khuyến khích dùng viên thuốc tránh thai khẩn cấp sau phá thai * d Có câu sai Câu 16 Tư vấn phá thai nội khoa, yêu cầu cán tư vấn: a Tư vấn định chấm dứt thai kỳ b Giới thiệu phương pháp phá thai có phù hợp với tuổi thai c Giới thiệu hiệu phá thai thuốc d Tất * Câu 17 Tư vấn phá thai nội khoa, yêu cầu cán tư vấn: a Giới thiệu hiệu phá thai thuốc khẳng định khách hàng phải chấp nhận hút thai phá thai thuốc thất bại b Giới thiệu qui trình phá thai thuốc c Nhấn mạnh cần thiết việc khám lại theo hẹn d Tất * Câu 18 Tư vấn phá thai nội khoa, yêu cầu cán tư vấn: a Tư vấn cách tự theo dõi tự chăm sóc sau dùng thuốc phá thai b Giới thiệu tác dụng phụ thuốc phá thai cách xử lý c Nhấn mạnh triệu chứng cần trở lại sở y tế d Tất * Câu 19 Tư vấn phá thai cho thai phụ nhiễm HIV, yêu cầu cán tư vấn ý: a Sang chấn tâm lý b Ngần ngại chƣa định phá thai c Bị gia đình ruồng bỏ, xã hội kỳ thị d Tất * Câu 20 Tư vấn phá thai cho thai phụ nhiễm HIV, yêu cầu cán tư vấn ý: a Chia sẻ với khách hàng b Không tỏ kỳ thị, sợ sệt c Động viên khách hàng d Tất * 254 255 Câu 21 Tư vấn phá thai cho thai phụ nhiễm HIV, phương pháp ngừa thai nên chọn cho trường hợp là: a Thuốc viên tránh thai loại phối hợp b Bao cao su * c Que cấy tránh thai d Dụng cụ tử cung TCu 380 A Câu 22 Nói tư vấn phá thai cho thai phụ nhiễm HIV, CHỌN CÂU SAI: : a Nên yêu cầu khách hàng áp dụng phá thai ngoại khoa * b Không nên tỏ kỳ thị c Khuyên nên dùng bao cao su để ngừa thai d Chia sẻ thông cảm với khách hàng Câu 23 Nói tư vấn phá thai thuốc, yêu cầu cán tư vấn, CHỌN CÂU SAI: a Biết tuổi thai khách hàng để tư vấn phương pháp hợp lý b Hướng dẫn bất thường xảy hướng xử trí c Yêu cầu khách hàng áp dụng phương pháp ngừa thai bao cao su sau phá thai thuốc * d Dặn khách hàng quay lại tái khám Câu 24 Nói tư vấn phá thai thuốc, nội dung cán tư vấn : a Khách hàng không cần tái khám huyết b Khách hàng không cần tái khám sốt c Khách hàng khơng cần tái khám không bị đau bụng uống thuốc d Tất sai * Câu 25 Nói tư vấn phá thai thuốc, nội dung cán tư vấn : a Khách hàng áp dụng phương pháp với tuổi thai b Khách hàng khơng cần tái khám huyết c Khách hàng uống thuốc nhà tuổi thai d Tất sai * Câu 26 Tư vấn phá thai cho thai phụ nhiễm HIV, nội dung cán tư vấn : a Khách hàng có áp dụng phá thai thuốc b Khách hàng không cần tái khám nêu không huyết nhiều c Khách hàng nên ngừa thai bao cao su sau phá thai * d Tất Câu 27 Tư vấn cho khách hàng phá thai là: a Quyết định thời điểm phá thai cho khách hàng b Quyết định phương pháp phá thai cho khách hàng c Quyết định ngừa thai sau phá thai cho khách hàng d Tất sai * Câu 28 Tư vấn phá thai, yêu cầu cán tư vấn, CHỌN CÂU SAI: a Phải biết quyền khách hàng b Phải có kiến thức bệnh lây truyền qua đường tình dục c Phải chọn cho khách hàng phương pháp ngừa thai sau phá thai * 255 256 d Phải tư vấn nơi kín đáo Câu 29 Tư vấn phá thai, cán tư vấn KHÔNG cần : a Hỏi đến tiền có bệnh lây truyền qua đường tình dục b Hỏi đến tiền áp dụng phương pháp phá thai không c Hỏi tính chất kinh nguyệt khách hàng* d Hỏi số có khách hàng Câu 30 Tư vấn phá thai ngoại khoa, cán tư vấn cần cho khách hàng biết : a Sau phá thai khách hàng kinh tháng b Thủng tử cung xảy phá thai thai > 12 tuần c Khách hàng có u xơ tử cung khó khăn thực thủ thuật * d Tất * CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÌNH CHỈ THAI NGHÉN CHỌN CÂU ĐÚNG Câu Thuốc thường dùng phá thai nội khoa là: a Mifepristone b Misoprostol c Mirena d Chỉ có A B * Câu Hàm lượng Mifepristone thường dùng là: a 200 mg * b 20 mg c 200 mcg d 20 mcg Câu Tuổi thai phá thai nội khoa tuyến huyện: a Đến hết 49 ngày * b Đến hết 56 ngày c Đến hết 63 ngày d Đến hết 70 ngày Câu Ưu điểm phá thai nội khoa là: a Khơng có tổn thương lòng tử cung: thủng tử cung, dính buồng tử cung b Có thể thực trường hợp tử cung dị dạng, tử cung có nhân xơ c Dễ thực trường hợp béo phì BMI > 30 d Tất * Câu Biến chứng hút thai là: a Choáng b Thủng tử cung c Rách cổ tử cung d Tất * Câu Phá thai nội khoa Tuyến trung ương áp dụng cho thai : a Đến hết 49 ngày b Đến hết 56 ngày c Đến hết 63 ngày * d Đến hết 70 ngày Câu Phá thai nội khoa Tuyến tỉnh áp dụng cho thai : a Đến hết 49 ngày b Đến hết 56 ngày * c Đến hết 63 ngày d Đến hết 70 ngày Câu Phá thai nội khoa Tuyến huyện áp dụng cho thai : a Đến hết 49 ngày * b Đến hết 56 ngày c Đến hết 63 ngày d Đến hết 70 ngày 256 257 Câu Ưu điểm phá thai nội khoa so với phá thai ngoại khoa là: a Khơng có tổn thương lòng tử cung b Có thể dùng trường hợp có u xơ tử cung c Thuận tiện d Tất * Câu 10 Điều kiện bắt buộc phá thai nội khoa là: a Phải xác định rõ thai lòng tử cung b Phải xác định rõ tuổi thai c Tất * d Tất sai Câu 11 Khuyết điểm phá thai nội khoa so với phá thai ngoại khoa là: a Hiệu thấp b Thời gian huyết kéo dài c Tất * d Tất sai Câu 12 Sau uống Mifepristone, sau uống Misoprostol: a 12 - 24 b 36 - 48 * c 60 - 72 d Tất sai Câu 13 Mifepristone có hàm lượng là: a 100 mg b 200 mg * c 300 mg d 400 mg Câu 14 Tuổi thai 49 ngày, liều uống Misoprostol là: a 200 mcg b 400 mcg * c 600 mcg d 800 mcg Câu 15 Nếu siêu âm thấy thai phát triển hướng xử trí tiếp là: a Lập lại phác đồ tăng liều Mifepristone gấp đôi b Lập lại phác đồ tăng liều Misoprostol gấp đôi c Lập lại phác đồ tăng liều Mifepristone Misoprostol gấp đôi d Tất sai * Câu 16 Nếu siêu âm thấy sót hướng xử trí tiếp là: a Dùng viên Mifepristone b Hút c Dùng viên Misoprostol 200 mcg d Chỉ B C Câu 17 Trước cho thuốc phá thai nội khoa cần: a Hỏi tiền sử nội ngoại khoa, sản phụ khoa, tiền sử dị ứng b Khám lâm sàng: khám toàn thân khám phụ khoa c Siêu âm xác định vị trí thai tuổi thai d Tất * Câu 18 Nói phá thai nội khoa: a Chỉ áp dụng cho người mang thai lần b Chỉ áp dụng tuyến tỉnh c Phác đồ tùy thuộc vào tuổi thai * d Tỷ lệ thành công cao phá thai ngoại khoa Câu 19 Nói phá thai nội khoa: 257 258 a Có thể áp dụng trường hợp béo phì * b Dùng Misoprostol trước, Mifepristone sau c Liều Mifepristone tùy thuộc tuổi thai d Thai lớn tỷ lệ thành công cao Câu 20 Nói phá thai nội khoa, câu phát biểu sau SAI: a Chỉ thực thấy túi thai buồng tử cung b Chỉ thực tuyến huyện thai ≤ 49 ngày c Chỉ thực “khách hàng” mang thai lần đầu * d Chỉ thực “khách hàng” khơng bị viêm nhiễm đường sinh dục Câu 21 Nói phác đồ phá thai nội khoa: a Mỗi tuổi thai có phác đồ khác b Thường dùng Mifepristone trước Misoprostol sau c Khoảng cách lần dùng thuốc khoảng 36 - 48 d Tất * Câu 22 Đối với tuổi thai ≤ 49 ngày, phát biểu sau SAI: a Có thể điều trị tuyến huyện b Có thể uống Misoprostol nhà c Nếu sót phải hút * d Nếu thai phát triển phải hút thai Câu 23 Phác đồ phá thai nội khoa thai 50 - ≤ 63 ngày: a Có thể điều trị tuyến tỉnh b Thường dùng Misoprostol sau Mifepristone 24 c Liều Mifepristonee 400 mg d Tất sai * Câu 24 Chống định hút thai chân không là: a Sẹo mổ cũ thân tử cung b Đang mắc bệnh nội khoa cấp tính c Đang viêm nhiễm đường sinh dục cấp tính (cần điều trị) d Tất * Câu 25 Nói hút thai chân khơng: a Khám toàn thân phụ khoa loại trừ chống định b Siêu âm để xác định tuổi thai c Xét nghiệm: huyết đồ, nhóm máu, thời gian đơng máu, thời gian cầm máu d Tất * Câu 26 Những vấn đề cần tư vấn cho “khách hàng” trước hút thai chân không là: a Các nguy cơ, tai biến biến chứng xảy b Tự theo dõi chăm sóc sau phá thai c Các dấu hiệu cần khám lại d Tất * Câu 27 Để chuẩn bị cổ tử cung trước hút nạo, “khách hàng” cho ngậm Misoprostol 258 259 a 200 b 400 * c 600 d 800 Câu 28 Để chuẩn bị cho ca hút thai chân không cần: a Lập đường truyền tĩnh mạch b Giảm đau toàn thân giảm đau chỗ c Khám xác định kích thước tư tử cung d Tất * Câu 29 Khi hút hút thai chân không (hút thai chân không) thường kẹp cổ tử cung vị trí giờ: a b c d 12 * Câu 30 Những điều cần làm sau hút thai chân không: a Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ b Cho kháng sinh c Cho thuốc giảm đau d Tất * Câu 31 Tai biến biến chứng gặp hút thai chân khơng: a Chống b Thủng tử cung c Rách cổ tử cung d Tất * Câu 32 Tai biến biến chứng gặp hút thai chân khơng: a Hở eo tử cung b Dính buồng tử cung c Tắc ống dẫn trứng d Tất * Câu 33 Nói hút thai chân khơng, phát biểu sau SAI: a Có thể thực thai tuần b Tiền thai tử cung chống định * c “Khách hàng” phải tư vấn trước thực thủ thuật d Dính buồng tử cung biến chứng cần phát sớm Câu 34 Nói hút thai chân khơng, phát biểu sau SAI: a Phải chắn có thai buồng tử cung tiến hành hút thai chân không b Phải xác định tư tử cung trước hút thai chân không c Kẹp cổ tử cung vị trí để thuận lợi hút thai chân không d Kiểm tra sau hút thai chân không siêu âm tử cung Câu 35 Dính buồng tử cung, dấu hiệu lâm sàng sau hút : a “khách hàng” đau vùng chậu b “khách hàng” cảm giác mót rặn c “khách hàng” khơng có kinh * d “khách hàng” (khách hàng) bị thống kinh Câu 36 Nguyên nhân dẫn đến hở eo cổ tử cung do: a Hút thai > 12 tuần b Kẹp cổ tử cung c Kiểm tra buồng tử cung muỗng nạo d Nong cổ tử cung * Câu 37 Nói hút thai chân không , phát biểu sau SAI: a Để tránh hở eo tử cung nên cho “khách hàng” ngậm Misoprostol trước hút 259 260 b Chỉ hút thai chân không phá thai nội khoa thất bại * c Sát trùng âm đạo cổ tử cung trước hút d Sau hút nên cho kháng sinh Câu 38 Sau hút nên theo dõi “khách hàng” giờ: a 0.5 - b - * c - d - Câu 39 Nói “Tắc vòi trứng”: a Là biến chứng phá thai nội khoa b Thường “khách hàng” khơng có kinh sau phá thai c Có thể chẩn đốn siêu âm đầu dò âm đạo d Có thể gây muộn * Câu 40 Đánh giá tư tử cung nhằm mục đích: a Giảm nguy sót b Giảm nguy thủng tử cung * c Giảm nguy chảy máu d Giảm nguy sốc đau Câu 41 So với “Phá thai ngoại khoa ” “Phá thai nội khoa”: a Tỷ lệ thành công thấp b Biến chứng nhiễm trùng c Biến chứng hở em cổ tử cung d Tất * Câu 42 Nói “phá thai”: a Tuổi “khách hàng” yếu tố để chọn lựa phương pháp b Phá thai ngoại khoa thực tuyến huyện c Điều kiện bắt buộc phải có “thấy túi thai lòng tử cung” * d Dấu hiệu đau bụng gặp “hút thai chân không” Câu 43 Hút thai chân không không dùng Mifepristone vì: a Mifepristone làm giảm hiệu thuốc giảm đau b Mifepristone làm giảm hiệu thuốc kháng sinh c Mifepristone làm tử cung không co hồi tốt sau hút d Tất sai * Câu 44 Mục đích dùng Misoprostol hút thai chân không là: a Làm giảm nguy dị ứng thuốc giảm đau b Làm tăng hiệu kháng sinh c Làm giảm nguy hở eo cổ tử cung * d Làm tăng hiệu dung dịch sát khuẩn Câu 45 “Phá thai nội khoa” có ưu điểm so với “hút thai chân không” là, phát biểu sau SAI: a Có thể dùng trường hợp có nhân xơ tử cung b Ít đau c Tỷ lệ thành cơng cao * d Ít bị dính buồng tử cung Câu 46 Tử cung có vết mổ cũ thân tử cung làm tăng nguy hút thai chân không: 260 261 a Chảy máu b Thủng tử cung * c Dính buồng tử cung d Hở eo tử cung Câu 47 “Hút thai chân khơng” có ưu điểm so với “phá thai nội khoa” là: a Tỷ lệ thành công cao b Không cần siêu âm kiểm tra * c Có thể thực trường hợp tuổi thai > tuần d Ít huyết kéo dài Câu 48 Thuốc dùng trước hút thai chân không là: a Mifepristone 200 mg b Misoprostol 400 mcg * c Mifepristone 200 mg + Misoprostol 200 mcg d Mifepristone 200 mg + Misoprostol 400 mcg Câu 49 Chống định hút thai chân không “khách hàng” dị ứng với Mifepristone: a Đúng b Sai * Câu 50 “Khách hàng” bị dị dạng tử cung có chống định hút thai chân không : a tăng nguy dính buồng tử cung b tăng nguy sót * c tăng nguy rách cổ tử cung d tăng nguy hở eo cổ tử cung Câu 51 Nếu "khách hàng" bị “dính buồng tử cung” sau phá thai ngoại khoa bị: a Thai tử cung lần mang thai sau b Vô kinh * c Giao hợp đau d Kinh thưa Câu 52 Nói “Dính buồng tử cung”, CHỌN CÂU SAI: a Chỉ gặp phá thai ngoại khoa b Lâm sàng "khách hàng" khơng có kinh sau phá thai ngoại khoa c Có thể chẩn đốn siêu âm đầu dò âm đạo * d Có thể phát sớm Câu 53 Xét nghiệm dùng để đánh giá xem phá thai nội khoa có thành cơng hay không?: a Thử thai que b Định lượng β hCG c Siêu âm đầu dò âm đạo * d Chụp HSG Câu 54 Sau phá thai nội khoa, siêu âm kiểm tra thấy thai phát triển, hướng xử trí tiếp là: a Lập lại liều tăng liều Mifepristone gấp b Lập lại liều tăng liều Misoprostol gấp c Lập lại liều tăng liều Mifepristone với Misoprostol gấp d Tất sai * Câu 55 Nói phá thai nội khoa, CHỌN CÂU SAI: a Có thể áp dụng nhà 261 262 b Hiệu phá thai ngoại khoa * c Ít biến chứng phá thai ngoại khoa d "Khách hàng" dễ chấp nhận Câu 56 Nói phá thai nội khoa, uống Mifepristone, "khách hàng" bị: a Đau bụng b Lạnh run c Tiêu chảy d Tất sai * Câu 57 Nói phá thai nội khoa, uống Mifepristone: a Liều giống tuổi thai * b Cơ chế tác dụng đối kháng với estrogen (hormon dưỡng thai) c Cơ chế tác dụng làm nội mạc tử cung mỏng d Tất sai Câu 58 Nói phá thai nội khoa, CHỌN CÂU SAI: a Sau phá thai nội khoa thành công, "khách hàng" không cần ngừa thai có kinh lại * b Sau phá thai nội khoa thành công, "khách hàng" không cần ngừa thai có quan hệ vòng tuần đầu sau phá thai c Phá thai nội khoa lựa chọn phá thai ngoại khoa "khách hàng" béo phì d Phá thai nội khoa làm tỷ lệ huyết kéo dài nhiều phá thai ngoại khoa Câu 59 Nói phá thai nội khoa: a Phá thai nội khoa làm tăng nguy nhiễm trùng tử cung khơng có dùng kháng sinh b Phá thai nội khoa làm tăng nguy hở eo tử cung dùng Misoprostol c Phá thai nội khoa làm tăng nguy hình thành u xơ tử cung d Tất sai * Câu 60 Không thể phá thai nội khoa "khách hàng" : a Có tiền thai ngồi tử cung b Có tiền viêm vùng chậu c Có tiền nội soi buồng tử cung bóc nhân xơ d Tất sai * Câu 61 Không thể phá thai nội khoa , CHỌN CÂU SAI: a Chưa xác định vị trí thai b Chưa xác định tim thai * c Chưa xác định tuổi thai d Có câu sai Câu 62 Nói phá thai nội khoa: a Không áp dụng phá thai nội khoa "khách hàng" tuổi tiền mãn kinh b Không áp dụng phá thai nội khoa "khách hàng" 20 c Không áp dụng phá thai nội khoa "khách hàng" nạo hút thai lần d Tất sai * Câu 63 Không phá thai nội khoa thai > 12 tuần do: a Chưa có thuốc dùng phá thai nội khoa tuổi thai > 12 tuần b Không phát máu cấp sớm c Tỷ lệ thành công thấp "khách hàng" máu nhiều * 262 263 d "Khách hàng" dễ bị lạnh run dùng liều cao Câu 64 Nói “tắc vòi trứng” sau phá thai ngoại khoa, CHỌN CÂU SAI: a Là biến chứng gây vơ sinh b Là biến chứng đe dọa tính mạng * c Là biến chứng khó phát sớm d Là biến chứng khó điều trị Câu 65 Dấu hiệu lâm sàng “tắc vòi trứng” là: a "Khách hàng" bị đau bụng âm ỉ bên vòi trứng bị tắc b "Khách hàng" bị thống kinh c "Khách hàng" bị rong kinh d Tất sai * Câu 66 Dấu hiệu cận lâm sàng “tắc vòi trứng” là: a Huyết đồ: bạch cầu tăng b Siêu âm đầu dò âm đạo: focal echo hỗn hợp cạnh tử cung c X quang vùng chậu: nhiều quay ruột vùng chậu d Tất sai * Câu 67 “Tắc vòi trứng” sau phá thai ngoại khoa CHỌN CÂU SAI: a Có thể gây vơ sinh thứ phát b Nghi ngờ “tắc vòi trứng” "khách hàng" đau bụng chu kỳ kinh * c Chụp tử cung - vòi trứng cản quang giúp chẩn đoán d Hiệu điều trị thấp Câu 68 Nói phá thai: a Phá thai nội khoa áp dụng trước phá thai ngoại khoa b Phá thai nội khoa KHÔNG áp dụng "khách hàng" bị nhiễm HIV c Phá thai nội khoa bị thủng tử cung phá thai ngoại khoa d Tất sai * Câu 69 Những trường hợp thai/ u xơ tử cung ưu tiên áp dụng phá thai nội khoa do: a Phá thai nội khoa gây thủng tử cung phá thai ngoại khoa b Nhân xơ tử cung làm tăng hiệu thuốc Mifepristone c Misoprostol gây hoại tử nhân xơ thuốc giảm đau dùng phá thai ngoại khoa d Tất sai * Câu 70 "Khách hàng" muốn phá thai nội khoa : a Ít sanh thường lần b Khơng có sẹo mổ tử cung c Có thai buồng tử cung tuổi thai không tuần * d Tất Câu 71 Tuổi thai 63 ngày, liều uống Misoprostol là: a 200 mcg b 400 mcg c 600 mcg d 800 mcg * Câu 72 Sau uống Misoprostol “khách hàng” bị: a Ra huyết âm đạo b Đau bụng 263 264 c Tiêu chảy d Tất * Câu 73 Chống định phá thai nội khoa là: a Rối loạn đông máu, sử dụng thuốc chống đông b Thiếu máu nặng c Dị ứng Mifepriston hay Misoprostol d Tất đúng* Câu 74 Chống định phá thai nội khoa là: a Đang cho bú b Đang đặt dụng cụ tử cung (có thể lấy dụng cụ tử cung trước phá thai thuốc) c Đang viêm nhiễm đường sinh dục cấp tính (cần điều trị) d Tất đúng* Câu 75 Sau dùng thuốc “khách hàng” phải đến tái khám sau : a tuần b tuần * c tuần d tuần Câu 76 Xét nghiệm thường làm “khách hàng” đến khám là: a Định lượng β hCG b Thử huyết đồ c Siêu âm đầu dò âm đạo * d Xét nghiệm chức gan Câu 77 Phá thai nội khoa tuyến huyện, CHỌN CÂU SAI: a Chỉ phép phá thai có tuổi thai < 49 ngày b Liều Mifepristone 400 mg * c Có thể có sót d Chống định khách hàng dị ứng Misoprostol Câu 78 Phá thai nội khoa tuyến huyện: a Chỉ thực khách hàng trễ kinh > ngày (kinh đều) b Khách hàng có nhân xơ tử cung chống định tuyệt đối c Chỉ phép phá thai có tuổi thai < 49 ngày * d Có thể gây xuất huyết tử cung kéo dài Câu 79 Phá thai nội khoa tuyến huyện: a Định lượng β hCG > 1000 mUI/ml điều cần để thực b Liều Mifepristone 200 mg 1v x 2/ ngày c Liều Misoprostol 200 mcg 2v x 2/ ngày * d Khách hàng không cần tái khám β hCG < 100 mUI/ml sau tuần uống thuốc Câu 80 Nói phá thai nội khoa: a Phải xác định rõ thai lòng tử cung tuổi thai b Có thể dùng trường hợp có u xơ tử cung c Khơng có tổn thương lòng tử cung d Tất * Câu 81 Nói phá thai nội khoa, CHỌN CÂU SAI: a Chỉ thực thấy phôi thai qua siêu âm đầu dò âm đạo * b Thuốc thường dùng Mifepristone Misoprostol c Có thể gây huyết âm đạo kéo dài 264 265 d Nếu phá thai nội khoa thất bại phải chuyển phá thai ngoại khoa Câu 82 Nói phá thai nội khoa, CHỌN CÂU SAI: a Chỉ thực có chứng thai tử cung tuổi thai không 69 ngày b Nếu phá thai nội khoa thất bại lập lại (tối đa lần) * c Khách hàng có vết mổ lấy thai áp dụng phá thai nội khoa tuổi thai không 42 tuần d Khách hàng có vết mổ lấy thai < 16 tháng, khơng áp dụng phá thai nội khoa Câu 83 Nói phá thai nội khoa, CHỌN CÂU SAI: a Que thử thai (+) điều kiện bắt buộc phải có để thực phá thai nội khoa b Có thể thực trường hợp béo phì c Mifepristone có tác dụng co bóp tử cung tống thai ngồi d Misoprostol có tác dụng phá hủy nang hoàng thể thai kỳ làm thai phát triển Câu 84 Dữ kiện sau điều kiện cần để thực phá thai nội khoa: a Que thử thai (+) b Khách hàng chưa sanh lần c Khơng có focal cạnh tử cung siêu âm đầu dò âm đạo d Tất sai * Câu 85 Dữ kiện sau “chống định” phá thai nội khoa: a Khách hàng trễ kinh có ngày (kinh đều) b Khách hàng bị đau dày c Khách hàng tiền viêm vùng chậu d Tất sai * Câu 86 Phác đồ phá thai nội khoa tuyến huyện: a Mifepristone 400 mg + Misoprostol 400 mcg b Mifepristone 200 mg + Misoprostol 400 mcg * c Mifepristone 400 mcg + Misoprostol 400 mg d Mifepristone 200 mcg + Misoprostol 400 mg Câu 87 Nói phá thai ngoại khoa (hút thai chân khơng): a Có thể thực thai có tuổi thai > 12 tuần b Có nhiều biến chứng phá thai nội khoa c Tỷ lệ thành công cao phá thai nội khoa d Tất * Câu 88 Nói phá thai ngoại khoa (hút thai chân khơng), KHƠNG thể thực khi, khách hàng: a Có tiền thai ngồi tử cung b Có tiền viêm vùng chậu c Có tiền nội soi buồng tử cung bóc nhân xơ d Tất sai * Câu 89 Xét nghiệm dùng để đánh giá xem phá phá thai ngoại khoa (hút thai chân khơng) có thành công hay không?: 265 266 a Thử giải phẫu bệnh mô nạo b Siêu âm tử cung đầu dò âm đạo * c Định lượng β hCG d Chụp HSG Câu 90 Sau phá thai ngoại khoa (hút thai chân không), siêu âm kiểm tra thấy thai phát triển, hướng xử trí tiếp là: a Chuyển sang phá thai nội khoa phác đồ giống phác đồ dùng phá thai nội khoa tuyến trung ương b Hút thai chân không lần * c Dùng Mifepristone 200 mg để thai ngưng tiến triển + hút thai chân không lần d Tất sai Câu 91 Sau phá thai ngoại khoa (hút thai chân không), siêu âm kiểm tra thấy thai phát triển, hướng xử trí tiếp là: a Siêu âm xác định lại tuổi thai tiến hành phá thai nội khoa với phác đồ theo tuổi thai b Định lượng β hCG + hút thai chân không lần c Dùng Mifepristone 200 mg để thai ngưng tiến triển + hút thai chân không lần d Tất sai * Câu 92 Nói tai biến biến chứng phá thai ngoại khoa (hút thai chân không), CHỌN CÂU SAI: a Có nhiều phá thai nội khoa b Có thể ảnh hưởng đến tương lai sản khoa khách hàng c Cần thực bệnh viện tuyến trung ương * d Thai to nguy bị tai biến nhiều Câu 93 Tai biến biến chứng sau KHÔNG phá thai ngoại khoa (hút thai chân không): a Dị ứng với thuốc giảm đau b Dị ứng với thuốc giảm co tử cung * c Dị ứng với kháng sinh d Tất * Câu 94 Tai biến biến chứng sau KHÔNG phá thai ngoại khoa (hút thai chân không): a Thủng tử cung b Tổn thương mạch máu dây chằng rộng c Dính tử cung vào thành bụng * d Chảy máu cổ tử cung Câu 95 Nói “dính buồng tử cung” sau phá thai ngoại khoa (hút thai chân không): a Dùng Mifepristone trước hút thai chân không làm giảm nguy bị dính b Dễ phát siêu âm tử cung đầu dò âm đạo c Ảnh hưởng xấu đến tương lai sản khoa khách hàng * 266 267 d Tất * Câu 96 Nói “dính buồng tử cung” sau phá thai ngoại khoa (hút thai chân khơng), CHỌN CÂU SAI: a Có thể nghi ngờ cách theo dõi lâm sàng b Có thể chẩn đốn định lượng β hCG sau hút 10 ngày c Có thể điều trị nội soi buồng tử cung tách dính * d Có thể phòng ngừa dùng kháng sinh dự phòng liều cao, phổ rộng Câu 97 Nói “dính buồng tử cung”, CHỌN CÂU SAI: a Lâm sàng vơ kinh thời gian dài (> tháng) sau phá thai ngoại khoa b Cần chẩn đốn xử trí sớm c Có thể phòng ngừa Misoprostol trước sau phá thai ngoại khoa * d Có thể ảnh hưởng xấu đến tương lai sản khoa khách hàng Câu 98 Nói “tắc vòi trứng” sau phá thai ngoại khoa (hút thai chân khơng): a Có thể ảnh hưởng xấu đến tương lai sản khoa khách hàng * b Có thể gây nhiễm trùng tử cung sau hút thai c Có thể chẩn đốn sớm siêu âm tử cung - phần phụ đầu dò âm đạo d Có thể điều trị cách bơm thuốc cản quang vào tử cung - vòi trứng Câu 99 Nói “tắc vòi trứng” sau phá thai ngoại khoa (hút thai chân khơng), CHỌN CÂU SAI: a Khó chẩn đốn sớm b Có thể gây cho khách hàng bị vơ sinh thứ phát * c Có thể phòng ngừa Misoprostol trước sau phá thai ngoại khoa d Có thể chẩn đoán định lượng β hCG sau hút 10 ngày Câu 100 Nói phá thai ngoại khoa (hút thai chân khơng), CHỌN CÂU SAI: a Có thể ảnh hưởng đến tương lai sản khoa khách hàng b Cần siêu âm kiểm tra trước sau hút thai c Cần thử thai trước sau hút thai * d Rách cổ tử cung biến chứng gặp BỆNH VIÊM VÙNG CHẬU 267 ... chứng tình trạng thiểu ối thai kỳ là: a Thiểu sản ganb Thiểu sản đường tiêu hóa c Thiểu sản thận d Thiểu sản phổi * Câu 28 Nguyên nhân thiểu ối là: a Bất sản thận * b Teo thực quản c Đa thai d Bất... Câu 92 Nói Nitrazine test: a Là xét nghiệm dùng chẩn đốn xác định xem có ối vỡ non khơng b Là xét nghiệm dùng chẩn đoán phân biệt nước ối huyết trắng c Là xét nghiệm dùng nghi ngờ ối vỡ non lâm... hạn trọng lượng thai bình thường, ngơi chẩm, xử trí thích hợp là: a Làm nghiệm pháp lọt thai đủ tháng, chưa chuyển b Làm nghiệm pháp lọt thai đủ tháng, chuyển * c Mổ lấy thai thai đủ tháng có
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm sản phụ khoa có đáp án, Trắc nghiệm sản phụ khoa có đáp án, c. Lan tràn chủ yếu là lan theo bề mặt và theo đường bạch huyết, c. Hút trứng qua đường âm đạo *, d. Hoàn toàn chắc chắn là không muốn có con nữa, d. Gây rối loạn kinh nguyệt: kinh ít, kinh thưa, dùng lâu gây mất kinh *

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn