Ôn tập học kỳ I

22 268 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2013, 04:10

Chào các em! ÔN T P H C KÌ I Ậ Ọ TR NG THCS SÀO NAM ƯỜ Tr n Th Thùy Trang _ Đà N ngầ ẵ KIỂM TRA BÀI CŨ: Hãy phân bi t s khác nhau v khíệ ự ề h u gi a ph n đ t li n và h i đ o c aậ ữ ầ ấ ề ả ả ủ khu v c Đông Á? Đi u ki n đó nhự ề ệ ả h ng đ n c nh quan nh th nào? ưở ế ả ư ế Ti t 17:ế ÔN T P H C KÌ IẬ Ọ 1. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội các nước châu Á: a. Khái quát về lịch sử phát triển của các nước châu Á: Nêu nh ng nét khái quát v l ch s ữ ề ử phát tri n c a các n c châu Á? ể ủ ướ 3 giai đo nạ Thời Cổ, Trung đại: Phát triển thủ công, trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng và thương nghiệp Từ thế kỉ XVI-XIX: Hầu hết các nước là thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan, TBN và BĐN…riêng Nhật Đế quốc Sau chiến tranh thế giới thứ II: Các nước lần lượt giành được độc lập nhưng trình độ phát triển kinh tế-xã hội không đều Điền vào ô trống nội dung phù hợp? Nhật Bản: Kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, đứng thứ hai thế giới Trình độ phát triển KT-XH không đều Trung Quốc, Ấn Độ, Malaixia, Thái Lan, Việt Nam …………. Băng la đét, Nê pan, Lào, Mianma,………………… Xingapo, Hàn Quốc…………… Brunây, Cô oét, A rập Xê út .……. nước phát triển chậm, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nước đang phát triển có tốc độ công nghiệp hóa nhanh nhưng nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng nước công nghiệp mới (NIC) có thu nhập cao nhờ xuất khẩu dầu khí b. Đặc điểm kinh tế-xã hội: Ti t 17:ế ÔN T P H C KÌ IẬ Ọ 1. Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á: a. Khái quát về lịch sử phát triển của các nước châu Á: b. Đặc điểm kinh tế-xã hội: 2. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội các nước châu Á: Đi n vào ô tr ng n i dung phù h p?ề ố ộ ợ Các ki u khí ể h uậ Cây tr ng ch ồ ủ y uế V t nuôi ch y uậ ủ ế Ki u khí h u ể ậ gió mùa Ki u khí h u ể ậ l c đ aụ Lúa gạo, lúa mì, ngô, chè, bông, cao su, tiêu, dừa, cọ dầu… Lúa mì, bông, chà là Trâu, bò, lợn… Trâu, bò, cừu… Ghi tên một số nước và vùng lãnh thổ châu Á, đã đạt những thành tựu lớn trong phát triển kinh tế: Ngành kinh tế Thành t u n i b tự ổ ậ Tên n c và vùng ướ lãnh thổ Nông nghi pệ Các n c đông dân ướ nh ng v n s n xu t ư ẫ ả ấ đ l ng th củ ươ ự Các n c xu t kh u ướ ấ ẩ lúa g o quan tr ngạ ọ Công nghi pệ C ng qu c công ườ ố nghi pệ Các n c và vùng ướ lãnh th công ổ nghi p m i (NIC)ệ ớ D ch vị ụ Ngành d ch v phát ụ tri n caoể Trung Quốc, Ấn Độ Thái Lan, Việt Nam Xingapo, Hàn Quốc, Đài Loan Nhật Bản Nhật Bản, Xingapo, Hàn Quốc Ti t 15:ế ÔN T P H C KÌ IẬ Ọ 1. Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á: a. Khái quát về lịch sử phát triển của các nước châu Á: b. Đặc điểm kinh tế-xã hội: 2. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội các nước châu Á: 3. Khu vực Tây Nam Á: Nêu đặc điểm địa hình của khu vực Tây Nam Á? Các dãy núi cao, nối hệ An Pi với Himalaya, bao quanh sơn nguyên Thổ Nhĩ Kì, Iran Đồng bằng Lưỡng Hà màu mỡ Sơn nguyên A ráp chiếm gần toàn bộ bán đảo A ráp Đi n vào ô tr ng các n i dung sau:ề ố ộ TÂY NAM Á Kiểu khí hậu Cảnh quan tự nhiên • Cận nhiệt địa trung hải • Nhiệt đới khô • Kiểu khí hậu núi cao • Rừng lá cứng địa trung hải • Thảo nguyên • Cảnh quan núi cao • Hoang mạc, bán hoang mạc [...]... không mấy khi được bình yên? Vị trí chiến lược quan trọng , nằm giữa 3 châu: Á, ÂU, Phi * Giàu t i nguyên: - Dầu mỏ (65% thế gi i) - Khí đốt (25% thế gi i) Tiết 17: ÔN TẬP HỌCI 1 Đặc i m phát triển kinh tế xã h i các nước châu Á: a Kh i quát về lịch sử phát triển của các nước châu Á: b Đặc i m kinh tế-xã h i: 2 Tình hình phát triển kinh tế-xã h i các nước châu Á: 3 Khu vực Tây Nam Á: 4 i u kiện... nông nghiệp (GDP) của Ấn Độ, hãy nhận xét về sự chuyển * Giảicơ cấu Ấn Độ xây dựng nền kinh Độ? Gi i dịch thích: của ngành kinh tế ở Ấn tế tự chủ, xây dựng nềnsự chuyển dịch đó? công nghiệp hiện đ i thích nguyên nhân Các ngành kinh tế Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (%) 1995 1999 2001 - Nông-Lâm-Thủy sản 28,4 27,7 25,0 -Công nghiệp-Xây dựng 27,1 26,3 27,0 Tiết 17: ÔN TẬP HỌCI 1 Đặc i m phát triển kinh... dư i đây không ph i là nước công nghiệp m i? A Xingapo B Đ Th i Lan C Hàn Quốc D Đ i Loan B i tập: Chọn ý em cho là đúng nhất: a) Nước nào có sản lượng khai thác than lớn nhất trong các nước sau? b) Thành phố nào có số dân đông nhất trong các thành phố sau? A Nhật Bản A Mum-bai (Ấn Độ) B In-đô-nê-xi-a B Thượng H i (Trung Quốc) C Ấn Độ D Đ Trung Quốc C Đ Tô-ki-ô (Nhật Bản) D Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a)... tự nhiên khu vực Nam Á: Dãy Hiamlaya hùng vĩ Trình bày đặc i m chủ yếu của ba miền địa hình Nam Á? Sơn nguyên Đê Can tương đ i thấp, bằng phẳng Đồng bằng Ấn Hằng rộng lớn Dãy Himalaya: Dựa vào lược đồ nhận xét sự phân bố rào cản khí hậu lượng mưa ở Nam Á? Gi i thích? Gát Đông, Gát Tây ngăn cản gió từ biển vào n i địa Đồng bằng Ấn Hằng: hành lang hứng gió Tây Nam Tiết 17: ÔN TẬP HỌCI 1 Đặc i m... i m phát triển kinh tế xã h i các nước châu Á: a Kh i quát về lịch sử phát triển của các nước châu Á: b Đặc i m kinh tế-xã h i: 2 Tình hình phát triển kinh tế-xã h i các nước châu Á: 3 Khu vực Tây Nam Á: 4 i u kiện tự nhiên khu vực Nam Á: 5 Dân cư và đặc i m kinh tế khu vực Nam Á: 6 Đặc i m tự nhiên khu vực Đông Á: Dựa vào lược đồ, i n vào ô trống của sơ đồ các n i dung thích hợp? Khí hậu Phía... i m phát triển kinh tế xã h i các nước châu Á: a Kh i quát về lịch sử phát triển của các nước châu Á: b Đặc i m kinh tế-xã h i: 2 Tình hình phát triển kinh tế-xã h i các nước châu Á: 3 Khu vực Tây Nam Á: 4 i u kiện tự nhiên khu vực Nam Á: 5 Dân cư và đặc i m kinh tế khu vực Nam Á: * Nhận xét: Xu hướng tăng cơ cấu ngành dịch nước Dựa vào bảng cơ cấu tổng sản phẩm trong vụ, công nghiệp và giảm cơ cấu... Phía Tây + Khí hậu lục địa khắc nghiệt, mùa đông rất lạnh, lượng mưa TB dư i 300 mm + Cảnh quan chủ yếu: Thảo nguyên khô, bán hoang mạc và hoang mạc Phía Đông và h i đảo + Khí hậu gió mùa ẩm: Mùa đông lạnh khô; mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều + Cảnh quan chủ yếu: Rừng là rộng ôn đ i, cận nhiệt đ i Cảnh quan B i tập: Chọn ý em cho là đúng nhất: a) Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Á năm 2002 là: A Đ 1,3... In-đô-nê-xi-a B Thượng H i (Trung Quốc) C Ấn Độ D Đ Trung Quốc C Đ Tô-ki-ô (Nhật Bản) D Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a) * Sử dụng các lược đồ SGK, vở b i tập địa lí, ôn l i 6 n i dung trên * Tập vẽ biểu đồ, sơ đồ, i n n i dung vào đoạn văn * Trả l i các câu h i SGK, chuẩn bị thi học . nông nghiệp * Gi i thích: Ấn Độ xây dựng nền kinh tế tự chủ, xây dựng nền công nghiệp hiện đ i Ti t 17:ế ÔN T P H C KÌ I Ọ 1. Đặc i m phát triển kinh. Á, ÂU, Phi * Giàu t i nguyên: - Dầu mỏ (65% thế gi i) - Khí đốt (25% thế gi i) Ti t 17:ế ÔN T P H C KÌ I Ọ 1. Đặc i m phát triển kinh tế xã h i các nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập học kỳ I, Ôn tập học kỳ I, Ôn tập học kỳ I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn