khảo sát CL đầu năm Toán 9 (08 - 09)

1 221 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2013, 02:10

PGD TP Tuy Hòa Trường THCS Nguyễn Thị Định &&&& ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Môn TOÁN Lớp 9 (Năm học 2008 – 2009) Thời gian: 45 phút ( không kể phát đề) Ngày thi: 30 – 8 – 2008. ĐỀ BÀI: Bài 1: ( 1,5 điểm) Giải phương trình và bất phương trình sau: a) 3 1 2 1 1 5 3 x x x − + − > + b) ( 2x + 3).(x – 1) = (x – 1).( x + 5) Bài 2 : ( 3,5 điểm) Cho biểu thức : A = 2 2 1 3 2 3 1 x x x x x x x + − − + + + − − a) Với giá trị nào của x thì A có giá trị xác định. b) Rút gọn A c) Với giá trị nguyên nào của x thì A có giá trị nguyên? c) Chứng minh rằng với 7 4 3x = − thì A + 3 1 2 − là một số nguyên. Bài 3: ( 1 điểm) Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau có nghĩa: a) 2 4x− ; b) 1 3 x − − ; c) 2 5 x− ; d) 1 x− + 1 2x + Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC có góc A bằng 105 0 ; góc B bằng 45 0 ; AB = 4 2 cm và đường cao AH. a) Tính các cạnh của tam giác ABC. b) Gọi K là điểm đối xứng của H qua AC. Tính HK . -------( Hết )------ . của tam giác ABC. b) Gọi K là điểm đối xứng của H qua AC. Tính HK . -- -- - -- ( Hết )-- -- - - . Trường THCS Nguyễn Thị Định &&&& ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Môn TOÁN Lớp 9 (Năm học 2008 – 20 09) Thời gian: 45 phút ( không kể phát đề) Ngày thi:
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát CL đầu năm Toán 9 (08 - 09), khảo sát CL đầu năm Toán 9 (08 - 09), khảo sát CL đầu năm Toán 9 (08 - 09)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay