ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT gãy TRÊN lồi cầu, LIÊN lồi cầu XƯƠNG đùi tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức

28 10 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2019, 12:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SỸ CK-II ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY TRÊN LỒI CẦU, LIÊN LỒI CẦU XƯƠNG ĐÙI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC Học viên : Nhữ văn Vinh Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần trung Dũng ĐẶT ĐẶT VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ  Gãy TLC-LLC chiếm 50% tổng số gãy đầu dưới xương đùi  Nguyên nhân: TNGT, TNLĐ, TNSH  Gãy TLC-LLC gãy gần khớp hoặc phạm khớp  Di chứng nặng nề: Cứng khớp gối, đau, thối hóa khớp…  Chẩn đoán dựa vào:  Lâm sàng  X-quang  CLVT  Cộng hưởng từ ĐẶT ĐẶT VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ  Về điều trị phức tạp:  Bảo tồn: Kéo nắn bó bột  Kéo liên tục, cố định  Mổ mở trường hợp gãy kín gãy hở độ I độII đến sớm  Mổ ít xâm hại, nẹp ép, có khóa  Ở Việt Nam:  Phương tiện, trang thiết bị tuyến thiếu  kỹ thuật hạn chế, chưa đồng  Tỷ lệ biến chứng cao ĐẶT ĐẶT VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ Mục tiêu  Mô tả đặc điểm lâm sàng, X-quang gãy lồi cầu liên lồi cầu  Đánh giá kết điều trị gãy lồi cầu liên lồi cầu xương đùi kết hợp xương nẹp vít TỔNG TỔNG QUAN QUAN 1.1 Đặc điểm giải phẫu đầu xương đùi vùng gối Hình 1.1 Đầu xương đùi A Nhìn trước B- Nhìn sau – Thân xương đùi – Hố gian lồi cầu – Lỗ nuôi xương – Lồi cầu – Củ khép – Mỏm lồi cầu – Mỏm lồi cầu – Đường lật lại bao khớp – Lồi cầu 10 – Diện bánh chè TỔNG TỔNG QUAN QUAN ĐM đùi ĐM gối xuống Nhánh khớp Nhánh hiển ĐM gối ĐM gối ĐM khoeo Đám rối bánh chè ĐM gối dưới ĐM quặt ngược chày sau ĐM gối ĐM gối dưới ĐM quặt ngược chày trước ĐM mũ mác ĐM chày trước Màng gian cốt Khớp gối phải ĐM chày sau ĐM mác Động mạch khoeo nhánh bên TỔNG TỔNG QUAN QUAN Phân loại Phân loại gẫy lồi cầu liên lồi cầu xương đùi - Phân loại Neer Năm 1967, Neer dựa vào di lệch ổ gẫy chia làm loại [19] + Gẫy lồi cầu liên lồi cầu di lệch + Gẫy lồi cầu liên lồi cầu di lệch + Gẫy lồi cầu liên lồi cầu di lệch vào + Gẫy lồi cầu liên lồi cầu phức tạp nhiều mảnh - Phân loại gẫy theo Seinsheimer Loại I: gẫy đầu xương đùi không di lệch Loại II: gẫy lồi cầu + Loại IIA: gẫy lồi cầu đơn giản + Loại IIB: gẫy lồi cầu nhiều mảnh Loại III: đường gẫy liên quan tới hố liên lồi cầu + Loại IIIA: gẫy lồi cầu + Loại IIIB: gẫy lồi cầu + Loại IIIC: gẫy lồi cầu di lệch gẫy lồi cầu Loại IV: đường gẫy xuyên qua mặt khớp lồi cầu xương đùi + Loại IVA: đường gẫy xuyên qua mặt khớp lồi cầu + Loại IVB: đường gẫy xuyên qua mặt khớp lồi cầu + Loại IVC: gẫy lồi cầu liên lồi cầu phức tạp - Phân loại gẫy theo Muller Nhóm A: gẫy lồi cầu mà lồi cầu nguyên vẹn + A1: sứt chỗ nguyên ủy dây chằng bên + A2: gẫy ngang lồi cầu + A3: gẫy vụn lồi cầu Nhóm B: gẫy lồi cầu + B1: gẫy phần lồi cầu + B2: gẫy phần lồi cầu ngoài, đường gẫy chéo dọc vào trong, mảnh rời to + B3: phim XQ nghiêng có hình ảnh gẫy phần sau đầu xương đùì Nhóm C: gẫy phức tạp lồi cầu liên lồi cầu + C1: gẫy lồi cầu liên lồi cầu đơn giản, đường gẫy có hình nhữ Y hình hình chữ T + C2: gẫy vụn lồi cầu gẫy liên lồi cầu + C3: gẫy vụn lồi cầu liên lồi cầu Hình 1.7 Phân loại gẫy xương theo AO/ASIF [21] Nhóm A: gẫy lồi cầu xương đùi ngồi khớp + A1: gẫy lồi cầu đơn giản + A2: gẫy lồi cầu với mảnh vỡ + A3: gẫy lồi cầu phức tạp nhiều mảnh Nhóm B: gẫy đầu xương đùi, phần gẫy nội khớp + B1: gẫy lồi cầu + B2: gẫy lồi cầu + B3: gẫy thẳng trước kiểu Hoffa Nhóm C: gồm gẫy liên lồi cầu xương đùi có gẫy nội khớp + C1: gẫy liên lồi cầu đơn giản + C2: gẫy liên lồi cầu nội khớp đơn giản đầu có nhiều mảnh vỡ + C3: gẫy liên lồi cầu phức tạp có nhiều mảnh vỡ TỔNG TỔNG QUAN QUAN  Tại Việt Nam TỔNG TỔNG QUAN QUAN Một số phương pháp điều trị ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI ĐỐITƯỢNG TƯỢNGVÀ VÀPHƯƠNG PHƯƠNGPHÁP PHÁPNGHIÊN NGHIÊNCỨU CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu  Tiêu chuẩn lựa chọn  Là bệnh nhân (BN) được chẩn đoán gãy TLCLLC xương đùi (cả gãy kín gãy hở) được điều trị phẫu thuật kết hợp xương nẹpvít tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 01/2014 – 07/2016  Bệnh nhân lứa tuổi, hai giới  Hồ sơ bệnh án đầy đủ, rõ ràng ĐỐI ĐỐITƯỢNG TƯỢNGVÀ VÀPHƯƠNG PHƯƠNGPHÁP PHÁPNGHIÊN NGHIÊNCỨU CỨU  Tiêu chuẩn loại trừ  Bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn  Bệnh nhân chẩn đoán gãy TLC-LLC khơng có định phẫu thuật  Bệnh nhân đa chấn thương Gãy TLC-LLC bệnh lý  Hồ sơ bệnh án không đầy đủ, không rõ ràng ĐỐI ĐỐITƯỢNG TƯỢNGVÀ VÀPHƯƠNG PHƯƠNGPHÁP PHÁPNGHIÊN NGHIÊNCỨU CỨU 2.2 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu mơ tả hồi cứu tiến cứu • Hồi cứu – Thu thập số liệu BN chẩn đoán gãy TLC-LLC, có định phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít từ phòng lưu trữ hồ sơ Bệnh viện Việt Đức từ tháng 7/2014 – 01/2016 – Kiểm tra kết xa • Mời khám lại, trực tiếp khám BN • Thu thập thơng tin qua thư, điện thoại ĐỐI ĐỐITƯỢNG TƯỢNGVÀ VÀPHƯƠNG PHƯƠNGPHÁP PHÁPNGHIÊN NGHIÊNCỨU CỨU  Nghiên cứu tiến cứu Những BN tiêu chuẩn lựa chọn từ tháng 1/2016 – 07/2016  Thăm khám lâm sàng, làm hồ sơ bệnh án, lập kế hoạch điều trị  Thu thập số liệu thực tế BN nằm diện nghiên cứu  Tham gia thực phẫu thuật cho BN  Tham gia chăm sóc, điều trị sau phẫu thuật  Theo dõi kết sau phẫu thuật: Kết gần, xa biến chứng ĐỐI ĐỐITƯỢNG TƯỢNGVÀ VÀPPHƯƠ HƯƠNG NGPHÁP PHÁPNGHIÊN NGHIÊNCỨU CỨU Đánh giá kết gần Tiêu chuẩn đánh giá kết điều trị theo Larson – Bostman Mức độ Kết liền xương Mức độ nhiễm trùng Rất tốt Xương thẳng trục bên lành Liền da đầu Tốt Nếu chi gấp hay trước 10 chịu Cứng hoàn toàn Gấp mu chân 0 Bàn Không bàn chân thuổng khớp Chân thuổng cố định Teo Không đáng kể Nặng Nặng ĐỐI ĐỐITƯỢNG TƯỢNGVÀ VÀ PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÁPNGHIÊN NGHIÊNCỨU CỨU 2.3 Đánh giá kết ĐỐI ĐỐITƯỢNG TƯỢNGVÀ VÀ PHƯƠNG PHƯƠNGPHÁP PHÁPNGHIÊN NGHIÊN CỨU CỨU 2.4 Xử lý số liệu Các số liệu xử lý thống kê theo thuật toán thống kê y học máy tính phần mềm SPSS - 16.0 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT KẾT QUẢ QUẢ VÀ VÀ BÀN BÀN LUẬN LUẬN Chương 4: BÀN LUẬN 4.1 Về tuổi, giới, nghề nghiệp nguyên nhân tai nạn 4.2.Về kiểu gãy tổn thương phối hợp 4.3.Phân loại kết theo tổn thương 4.4.Kết điều trị với gãy kín gãy hở 4.5.Liên quan kết với tổn thương phối hợp 4.6.Sử dụng phương tiện kết hợp xương 4.7.Biên độ vận động khớp gối 4.8.Vấn đề ghép xương 4.9.Kết liền xương 4.10.Vấn đề nhiễm trùng 4.11.Vấn đề phục hồi chức 4.12.Chỉ nh phu thut Xin TRân trọng CM ơn ... gẫy lồi cầu liên lồi cầu xương đùi - Phân loại Neer Năm 1967, Neer dựa vào di lệch ổ gẫy chia làm loại [19] + Gẫy lồi cầu liên lồi cầu di lệch + Gẫy lồi cầu liên lồi cầu di lệch + Gẫy lồi cầu liên. .. kỹ thuật hạn chế, chưa đồng  Tỷ lệ biến chứng cao ĐẶT ĐẶT VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ Mục tiêu  Mô tả đặc điểm lâm sàng, X-quang gãy lồi cầu liên lồi cầu  Đánh giá kết điều trị gãy lồi cầu liên lồi cầu xương. .. xương đùì Nhóm C: gẫy phức tạp lồi cầu liên lồi cầu + C1: gẫy lồi cầu liên lồi cầu đơn giản, đường gẫy có hình nhữ Y hình hình chữ T + C2: gẫy vụn lồi cầu gẫy liên lồi cầu + C3: gẫy vụn lồi cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT gãy TRÊN lồi cầu, LIÊN lồi cầu XƯƠNG đùi tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT gãy TRÊN lồi cầu, LIÊN lồi cầu XƯƠNG đùi tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn