ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ sụp MI bẩm SINH BẰNG PHẪU THUẬT TREO cơ TRÁN DÙNG CHỈ DAFILON 3 0

40 49 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2019, 12:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ CK CẤP II ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỤP MI BẨM SINH BẰNG PHẪU THUẬT TREO CƠ TRÁN DÙNG CHỈ DAFILON 3.0 Học viên: Phạm Thị Thu Hoài Hướng dẫn khoa học: PGS TS HÀ HUY TÀI ĐẶT VẤN ĐỀ Bờ mi thấp rìa GM2mm SỤP MI Mi sa xuống mức BT SM gặp TE người lớn Bao gồm hai loại SMBS SM mắc phải Liệt dây III Đứt cân chấn thương SM tuổi già Sup Mi mắc phải ĐẶT VẤN ĐỀ Chỉ Treo trán CN CNMT PT điều trị sụp mi bẩm sinh Dafilon, Mersilene, Prolene Cân đùi (tự thân bảo quản) Cắt ngắn nâng mi CN CNMT tốt Silicone, Gore-tex Vật liệu treo trán ĐẶT VẤN ĐỀ “Đánh giá kết điều trị sụp mi bẩm sinh phẫu thuật treo trán dùng Dafilon 3.0” Mơ tả đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh nhân nghiên cứu Đánh giá kết phẫu thuật treo trán Dafilon 3.0 Cấu tạo giải phẫu mí mắt *Da *Tổ chức da *Cơ vòng cung mi *Cân vách hốc mắt *Mỡ hốc mắt * Cơ nâng mi *Lớp xơ: *Lớp kết mạc: Giải phẫu nâng mi Hình dạng, cấu tạo giải phẫu trán • Sinh lý ứng dụng LS mi mắt, trán • Mí mắt bảo vệ NC Nhắm mắt : vòng cung mi Mở mắt : : + Cơ nâng mi : 10-12mm + Cơ Muller : 2mm + Cơ trán : 3mm Sự cân hai hệ thống đối lập nhắm mắt mở mắt tạo nên hoạt động SL nhịp nhàng bảo vệ NC SỤP MI BẨM SINH  Định nghĩa: SM XH năm sau sinh trẻ mà không bị chấn thương coi SMBS MĐ SM khơng thay đổi ngày bị hay hai mắt  SMBS đơn thuần: M 2M khơng cân xứng bên, khơng kèm theo bất thường khác  ĐT SM PT  PP cắt ngắn nâng mi trên: CN CNMT tốt  PP treo trán: CN CNMT trung bình yếu Giới thiệu Dafilon 3.0 Nylon Monofilament từ Polyamide khơng tiêu, chắc, dai, tròn đàn hồi, rễ uốn, tương thích mơ tốt liền kim, màu đen, kích thước 25cm, kim hình cung dài 25mm, sắc Giá hợp lý Đặc điểm lâm sàng Độ sụp mi Độ sụp mi Tác giả Nhẹ   n % Trung bình n % n % Tổng số Nặng Signorini M (2000) 40 30,5 59 45,1 32 24,4 131 Lê T N Anh (2003) 43 58,9 30 41,1 73 31 52,5 27 32,1 22 34,9 0 17 57 41 41 28,9 67,9 65,1 100 49 84 63 41 Lê T Dương (2003) 11 18,6 Trần Tuấn Bình (2009) 0 Nguyễn H Tùng (2015) 0 Phạm T T Hoài ( 2016) 0 41 M PT có 31 M SM độ III (76%), 10 Mắt SM độ IV(24,2%) Đặc điểm lâm sàng Độ SM CN nâng mi CN nâng mi Kém Trung bình Tổng số Độ sụp mi Độ III Độ IV n % n % 23 74,2 25,8 31 100 10 10 100 100 Tổng số P n % 33 10 80,5 19,5 100   0,04 Theo Beard C độ SM CN CNMT quan trọng định lựa chọn PPPT KQ PT Tác giả ngồi nước NC KL có mối tương quan độ SM CN CNMT Thị lực DH kèm theo 35 mắt đo TL có đa số M có thị lực tốt có 25,8% M có thị lực < 20/30 Có thể do: - Che nấp trục thị giác - Mi sụp đè lên giác mạc Tương đương Lê Tấn Nghĩa, Lê tuấn Dương Fiergang D.L  Có 17 BN có dấu hiệu ngửa đầu, nhăn trán  Tất BN đề có Bell (+) Marcus-gunn (-) Kết phẫu thuật Cải thiện độ sụp mi Thời điểm đánh giá  Kết Ra viện tháng tháng n % n % n % Tốt 41 100 38 92,7 31 72,1 Trung bình 0 7,3 14,6 Kém 0 0 9,3 Tổng số 41 100 41 100 41 100 - TL đạt KQ tốt viện 100% tháng sau PT TL 72,1 % TL thành công RV TG ngắn sau PT cao Tương tự Lê Tuấn Dương (2002) Kết phẫu thuật Tình trạng hở mi sau phẫu thuật Thời điểm đánh giá Ra viện tháng tháng n % n % n % Không hở 0 15 36,6 33 80,5 Nhẹ 17 41,5 26 63,4 19,5 Trung bình 24 58,5 0 0 Nặng 0 0 0 Tổng số 41 100 41 41 100 Mức độ hở mi Mức độ hở mi cải thiện qua thời gian theo dõi Kết phẫu thuật Độ cong bờ mi, nếp mi cân đối mắt sau PT  Độ cong bờ mi KQ sau tháng 90,2% Tương đương KQ Sang Yeul Lee ( 2009)  Nếp mi sau PT tháng có 33 mắt KQ tốt 80,5%  Cân đối mắt sau PT tháng mắt cân đối 80,5% Kết phẫu thuật Cải thiện DH biến chứng sau PT  Các BN có DH ngửa đầu, ngăn trán cải thiện 100% sau PT  Sau Pt có 8,6% M khơng cải thiện TL (đều trẻ ≥ 10T)  Có mắt chỉnh mức, mắt tuột chỉ, mắt quặm  Không có M bị NT vết mổ, VLGM, sẹo lồi, P/Ư thải Kết phẫu thuật KQ chung đánh giá sau tháng PT Kết phẫu thuật chung Tốt Khả quan Kém Tổng số Sau phẫu thuật tháng n % 23 10 41 56,1 24,4 19,5 100 Cao hơn: TG SD Dafilon Ben Semon CS (2015) 74 % Hayashi CS (2015) 37,8% Barry (2001) 34,6%, Tương đương: Lê Tuấn Dương (2003) SD Prolen 81,4% sau 6tháng Nguyễn Thị Thu Hà (2014) SD cân đùi + rút ngắn CCNMT 88,5% sau PT tháng Thấp hơn: Nguyễn Hữu Tùng (2015) SD cân đùi 96,8% Nguyên liệu SD PT treo trán Sinh học: cân đùi tự thân (bq) cân thái dương cuống rốn Chỉ Dafilon 3.0 Monofilament polyamide chất trơ không tiêu dài liềm kim dai trơn nhẵn Tổng hợp: dây silicon Mersilene, Gortex Prolene, Dafilon Ưu việt SD tốt cho trẻ nhỏ Ít gây TT tổ trức TG PT Ngắn Ít biến chứng Giá phù hợp KẾT LUẬN Đặc điểm lâm sàng  Tuổi TB 6,4 ± 5,6 tuổi, nhỏ tuổi ,  lớn 27 tuổi  Nam chiếm 2/3 số BN  BN nông thôn nhiều thành thị  BN SM M chiếm 3/4  Tất bệnh nhân SM nặng  Hầu hết có CNCNMT  Tất mắt nếp mi  Ngửa đầu, nhăn trán (56%),  Thị lực giảm mức 20/30 ( 25,7%)  Tất BN có DH Bell (+) Marcus- Gunn (-) KẾT LUẬN Kết phẫu thuật  TL thành công chung PT sau tháng cao: 80,5%  KQ thành công cải thiện độ SM viện, sau tháng, tháng 100%, 100%, 90,7%  KQ thành công độ cong bờ mi, nếp mi, cân đối M sau tháng 80,5% Khơng có tai biến PT  Tất BN nhắm mắt khơng kín nhiều MĐ đỡ dần theo TG  Khơng có BC: VLGM, NT vết mổ, u hạt, sẹo lồi, PƯ thải chỉ… có 1M bị tuột gây SM tái phát, M bị quặm phải PT lại KẾT LUẬN CHUNG • ĐT SMBS PT treo trán dùng Dafilon 3.0 có nhiều ƯD: Hiệu PTcao, KT đơn giản, TG PT nhanh, An tồn, biến chứng, Hạ giá thành PT Có thể áp dụng rộng rãi nhiều CSCK mắt, PT cho trẻ nhỏ bị SM nặng với CNCNM mi yếu Hình ảnh minh họa CĐ: MP SMBS đơn thuần, CN CNMT CĐ PT treo trán Dafilon 3/0 Trước PT Sau PT tháng CĐ: 2M SMBS đơn thuần, CN CNMT CĐ PT treo trán Dafilon Hình ảnh minh họa CĐ: MP SMBS đơn thuần, CN CNMT CĐ PT treo trán Dafilon 3/0 Trước PT Sau PT tháng CĐ: MT SMBS đơn thuần, CN CNMT CĐ PT treo trán Dafilon 3/0 Xin trân trọng cảm ơn ! ... PT điều trị sụp mi bẩm sinh Dafilon, Mersilene, Prolene Cân đùi (tự thân bảo quản) Cắt ngắn nâng mi CN CNMT tốt Silicone, Gore-tex Vật liệu treo trán ĐẶT VẤN ĐỀ Đánh giá kết điều trị sụp mi bẩm. .. bẩm sinh phẫu thuật treo trán dùng Dafilon 3.0 Mơ tả đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh nhân nghiên cứu Đánh giá kết phẫu thuật treo trán Dafilon 3.0 Cấu tạo giải phẫu mí mắt *Da *Tổ chức da *Cơ vòng... da: mi cách bờ MT 3-5 mm, điểm cung lông mày, trán đường, qua TC da tới trán  Dùng kim Dafilon 3.0: đường từ trán → cung mày →sụn mi → cung mày → trán  Buộc (khóa chỉ) sau quan sát đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ sụp MI bẩm SINH BẰNG PHẪU THUẬT TREO cơ TRÁN DÙNG CHỈ DAFILON 3 0 , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ sụp MI bẩm SINH BẰNG PHẪU THUẬT TREO cơ TRÁN DÙNG CHỈ DAFILON 3 0

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn