NGHIÊN cứu một số đặc điểm tế bào máu và tủy XƯƠNG ở BệNH NHI lơ xê MI cấp DòNG LYMPHO b TRƯớC và SAU điều TRị tấn CÔNG tại BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG

96 17 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2019, 21:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ T RƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THỊ THU NGHI£N CứU MộT Số ĐặC ĐIểM Tế BàO MáU Và TủY XƯƠNG BệNH NHI LƠ XÊ MI CấP DòNG LYMPHO B TRƯớC Và SAU ĐIềU TRị TấN CÔNG TạI BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG LUN VN THC S Y HC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM TH THU NGHIÊN CứU MộT Số ĐặC ĐIểM Tế BàO MáU Và TủY XƯƠNG BệNH NHI LƠ XÊ MI CấP DòNG LYMPHO B TRƯớC Và SAU ĐIềU TRị TấN CÔNG TạI BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngnh : Huyết học – Truyền máu Mã số : 60720151 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ HỒNG HÀ HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận văn này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau Đại học, Bộ mơn Huyết học – Truyền máu Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Trần Thị Hồng Hà, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ, bảo động viên em, tạo khơng khí chia sẻ, làm nguồn động lực cho em suốt q trình nghiên cứu Cơ dạy em không kiến thức chuyên môn mà đạo đức nghề nghiệp, nhiệt huyết nghiên cứu phương pháp luận khoa học Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho em hội tham gia hồn thành khóa học với điều kiện tốt Xin gửi lời cảm ơn tới Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương tạo điều kiện cho em trình thu thập số liệu Em xin gửi lời cảm ơn tập thể cán nhân viên Khoa Huyết học, Khoa Ung bướu Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi em thực đề tài tận tình giúp đỡ em trình nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn tới tập thể anh chị em Khoa Khám bệnh, Khoa Truyền máu Bệnh viện Nhi Trung ương nơi em công tác chia sẻ công việc suốt thời gian năm học, tạo điều kiện cho em hồn thành khóa học Sau em xin dành lời cảm ơn thân thương cho người thân gia đình mình, bạn bè thân thiết, động viên chỗ dựa vững cho em nỗ lực, phấn đấu trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017 Phạm Thị Thu LỜI CAM ĐOAN Em Phạm Thị Thu, học viên cao học khóa 24, chuyên ngành Huyết học – Truyền máu, Trường Đại học Y Hà Nội xin cam đoan: Đây luận văn thân em trực tiếp thực hướng dẫn Tiến sĩ Trần Thị Hồng Hà Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm cam kết Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017 Phạm Thị Thu MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Những nét trình tạo máu điều hòa tạo máu 1.1.1 Vi môi trường tạo máu 1.1.2 Vị trí tạo máu 1.1.3 Tế bào nguồn tạo máu .4 1.1.4 Điều hòa tạo máu .5 1.2 Dòng lympho, q trình biệt hóa chức năng: 1.2.1 Lympho B 1.2.2 Lympho T 1.2.3 Tế bào NK (Natural killer) tế bào K (Killer): 1.3 Sinh bệnh học bệnh LXM cấp thể lympho .9 1.3.1 LXM cấp dòng tế bào pre-B 10 1.3.2 LXM cấp dòng lympho tế bào B trưởng thành: 11 1.3.3 LXM cấp dòng lympho tế bào T .11 1.4 Các phương pháp chẩn đoán phân loại bệnh LXM cấp dòng lympho trẻ em .11 1.4.1 Dựa vào hình thái tế bào hóa học tế bào theo FAB 12 1.4.2 Dựa vào kiểu hình miễn dịch 13 1.4.3 Phân loại dựa vào di truyền tế bào di truyền phân tử: 15 1.4.4 Một số trường hợp đặc biệt LXM cấp dòng lympho 17 1.4.5 Phân loại bệnh theo mức nguy 17 1.5 Điều trị LXM cấp dòng lympho trẻ em 17 1.5.1 Hóa trị liệu .18 1.5.2 Điều trị hỗ trợ 19 1.5.3 Ghép tế bào gốc tạo máu 19 1.6 Các dấu ấn miễn dịch tế bào q trình sinh sản biệt hóa tế bào máu .19 1.6.1 Các dấu ấn miễn dịch tế bào 19 1.6.2 Xác định bệnh tồn lưu tối thiểu kỹ thuật tế bào dòng chảy 21 1.7 Điểm qua tình hình nghiên cứu bệnh LXM cấp dòng lympho trẻ em giới Việt Nam 26 1.7.1 Trên giới 26 1.7.2 Tại Việt Nam 26 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng nghiên cứu .28 2.2 Phương pháp nghiên cứu .28 2.3 Kỹ thuật sử dụng phương pháp đánh giá 30 2.3.1 Kỹ thuật sử dụng .30 2.3.2 Phương pháp đánh giá .32 2.3.3 Tiêu chuẩn đánh giá nguyên tắc phân tích MRD .34 2.4 Xử lý số liệu 36 2.5 Mô tả kết 36 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 37 3.1.1 Phân bố độ tuổi 37 3.1.2 Phân bố theo giới .37 3.1.3 Phân loại thể bệnh nhóm nghiên cứu 38 3.2 Một số đặc điểm tế bào máu tủy xương trước sau điều trị 38 3.2.1 Đặc điểm tế bào máu ngoại vi trước sau điều trị 39 3.2.2 Đặc điểm tế bào tủy xương trước sau điều trị .41 3.3 Đặc điểm miễn dịch tế bào trước sau điều trị 45 3.4 Đánh giá bệnh tồn dư tối thiểu dựa vào dấu ấn miễn dịch tế bào flow cytometry .50 CHƯƠNG BÀN LUẬN 55 4.1 Một số đặc điểm dịch tễ nhóm bệnh nhân nghiên cứu 55 4.1.1 Đặc điểm tuổi 55 4.1.2 Đặc điểm giới 55 4.1.3 Đặc điểm xếp loại thể bệnh nhóm nghiên cứu 56 4.2 Một số đặc điểm tế bào máu tủy xương trước sau điều trị công 56 4.2.1 Một số đặc điểm tế bào máu ngoại vi trước sau điều trị 56 4.2.2 Một số đặc điểm tế bào tủy xương trước sau điều trị 59 4.3 Một số đặc điểm miễn dịch tế bào nhóm nghiên cứu trước sau điều trị 60 4.3.1 Đặc điểm miễn dịch tế bào nhóm nghiên cứu chẩn đoán, 60 4.3.2 Đặc điểm số dấu ấn miễn dịch tế bào sau giai đoạn điều trị công 63 4.3.3 Đánh giá bệnh tồn lưu tối thiểu sau kết thúc giai đoạn điều trị cơng hóa trị liệu 65 KẾT LUẬN 68 KIẾN NGHỊ 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ALL BC CALLA CD CIg DNA DAMDTB FAB Fc HHTB HTĐ Hb HSBA HLA Ig IL KHMD KN MP MTX LAIP LXM MPO MIC MDH NC NST FC PAS PCR SIg SLBC Acute Leukemia Lymphocyte Bạch cầu Common acute lymphoblastic leukemia antigen (Kháng nguyên phổ biến lơxêmi cấp thể lympho) Cluster of diferentiation (Cụm biệt hóa) Cytoplasmic Immunoglobuline (Globulin miễn dịch nguyên sinh chất) Deoxyribonucleic acid Dấu ấn miễn dịch tế bào French- American- British ( Phân loại bệnh theo tiêu chuẩn Pháp-Mỹ-Anh) Frangment cristallisable (Phần định cấu trúc chuỗi Ig) Hóa học tế bào Huyết tủy đồ Hemoglobin (Huyết sắc tố) Hồ sơ bệnh án Human leukocyte antigen Immunoglobulin (Globulin miễn dịch) Interleukin Kiểu hình miễn dịch Kháng nguyên Methylprednisolon Methotrexate Leukemia associated immunophenotype Lơxêmi Myeloperoxydase (Men peroxydase bạch cầu) Morphology- Immunology- Cytogenetic ( Hình thái tế bào- Miễn dịch- Di truyền tế bào) Miễn dịch học Nghiên cứu Nhiễm sắc thể Flow cytometry Periodic acid- Schiff Polymerase chain reaction Surface Immunoglobulin (Globulin miễn dịch bề mặt) Số lượng bạch cầu SLTC TdT TKTW FITC PE PerCP-Cy5.5 PE-Cy7 APC VCR WHO Số lượng tiểu cầu Terminal deoxynucleotidyl tranferase Thần kinh trung ương Fluorescein Isothiocyanate Phycoerythrin Peridin chlorophyll protein 5.5 ( PerCP- Cy5.5) Phycoerythrin-cyanine Allophycocyanin Vincristine World Health Organization 68 Trong tổng số 55 bệnh nhân nghiên cứu có 48 bệnh nhân xác định LAIPs đánh giá MRD flow cytometry Kết cho thấy Tất bệnh nhân thực đánh giá MRD có kết lui bệnh hồn tồn phương diện hình thái học (tế bào LXM tủy < 5%), nhiên kết đánh giá MRD dựa vào dấu ấn miễn dịch tế bào cho thấy tỷ lệ khơng nhỏ bệnh nhi có quần thể tế bào ác tính tủy mức > 0,1% (chiếm 14,58%), mức 0,01% - < 0,1% chiếm 14,6%, có đến 14,6% số bệnh nhân nhóm nghiên cứu có nguy tái phát bệnh cao Đánh giá mức độ nguy bệnh chẩn đoán dựa vào tuổi số lượng bạch cầu máu ngoại vi cho tỷ lệ 14,58% số trường hợp có nguy cao Tuy nhiên đối tượng bệnh nhi nhóm đánh giá nguy trước sau khác Trong số 34 bệnh nhi đánh giá có nguy thấp sau điều trị theo số MRD có đến bệnh nhi thuộc nhóm nguy cao chẩn đoán dựa vào số lượng bạch cầu tuổi, có 2/7 bệnh nhi nhóm nguy thấp đánh giá qua số MRD sau điều trị thuộc nhóm đánh giá nguy cao chẩn đốn, 7/7 bệnh nhi thuộc nhóm nguy cao theo số MRD thuộc nhóm đánh giá có nguy thấp chẩn đốn Từ ta thấy thơng qua đánh giá mức độ nguy dựa vào số MRD sau giai đoạn điều trị công giúp bác sỹ lâm sàng có sở cân nhắc thay đổi điều chỉnh phác đồ điều trị với bệnh nhi Xét mối tương quan số MRD với số số huyết học miễn dịch tế bào nhận thấy: mức độ nguy theo số MRD với số lượng bạch cầu máu ngoại vi, nhóm bệnh nhi có SLBC tăng cao ≥ 50 x10 9/l khơng có bệnh nhi nằm nhóm có nguy cao, bệnh nhi có nguy 69 cao theo số MRD chủ yếu nằm nhóm có số lượng bạch cầu bình thường tăng vừa, nhóm nguy thấp nằm phân nhóm số lượng bạch cầu ngoại vi Tương quan mức nguy theo số MRD với tỷ lệ tế bào ác tính tủy xương chúng tơi thấy nhóm bệnh nhi có tỷ lệ tế bào ác tính tủy cao (>75%) nằm nhiều nhóm có nguy tái phát thấp (chiếm 76,5%), nhóm có nguy tái phát cao có phân nhóm tế bào ác tính tủy Cùng với nhận xét từ trước bệnh LXM cấp bệnh có biểu khơng đồng kết nghiên cứu cho thấy điều đó, phân mức nặng nhẹ bệnh khơng phải nhìn vào số lượng bạch cầu máu ngoại vi hay tỷ lệ phần trăm tế bào ác tính máu tủy xương mà đánh giá Đánh giá mức độ nguy bệnh chẩn đoán dựa vào số bạch cầu ngoại vi tuổi mắc bệnh, nhiên sau giai đoạn điều trị công hóa trị liệu số để đánh giá mức độ nguy thay đổi, số MRD lựa chọn để đánh giá mức độ nguy sau giai đoạn điều trị đánh giá MRD flow cytometry bệnh nhân LXM cấp dòng lympho B phương pháp lựa chọn ưu điểm tính đặc hiệu, độ nhạy, thời gian cho kết giá thành thực xét nghiệm 70 KẾT LUẬN Kết nghiên cứu 55 bệnh nhi cho mục tiêu 48 bệnh nhi cho mục tiêu chẩn đoán điều trị LXM cấp dòng lympho B bệnh viện Nhi trung ương từ năm 2016 đến tháng năm 2017 cho thấy đặc điểm số số tế bào máu tủy xương trước sau giai đoạn điều trị cơng hóa trị liệu sau: - Hầu hết bệnh nhi nằm lứa tuổi 2-8 tuổi, tỷ lệ nam mắc bệnh nhiều nữ - Đặc điểm số số máu ngoại vi trước sau điều trị: Đa số bệnh nhi có biểu thiếu máu mức độ vừa, tỷ lệ cao số bệnh nhi có giảm số lượng tiểu cầu mức độ vừa Sau điều trị hầu hết bệnh nhi có số lượng bạch cầu tiểu cầu trở giới hạn bình thường, số lượng bạch cầu hạt trung tính tăng > 0,5 x109/l, khơng trường hợp có thiếu máu nặng - Đặc điểm số số tủy xương: Số lượng tế bào tủy tăng cao, tỷ lệ bạch cầu dòng hạt tủy lại giảm thấp, phần trăm bạch cầu ác tính tủy tăng cao > 75% chủ yếu Sau kết thúc giai đoạn điều trị cơng 100% số bệnh nhi đạt lui bệnh hồn tồn mặt hình thái học, đa số trường hợp có số lượng tế bào tủy mức bình thường, tỷ lệ bạch cầu dòng hạt tủy xương tăng rõ rệt 71 - Đặc điểm miễn dịch tế bào chúng tơi thấy: 100% số bệnh nhi có biểu dương tính với CD19, dấu ấn CD79a, CD38 xuất hầu hết trường hợp, CD20(+), CD22(+) biểu Có tỷ lệ cao trường hợp dấu ấn CD10 dương tính mạnh, đa phần trường hợp có biểu CD19 mức trung bình Dấu ấn CD34 có tỷ lệ dương tính mạnh cao, tỷ lệ cao số trường hợp có dấu ấn CD123 dấu ấn CD38 dương tính Dấu ấn CD45 chủ yếu có biểu âm tính dương tính yếu Sau điều trị 100% bệnh nhi có lui bệnh hồn tồn theo kết xét nghiệm tủy đồ, theo đánh giá số MRD Flow cytometry tỷ lệ đạt MRD < 0,01% chiếm 70,8%, trường hợp chiếm 14,58% có số MRD > 0,1% trường hợp có MRD khoảng 0,01 – < 0,1% Về đánh giá mức độ biểu dấu ấn theo dõi chúng tơi thấy nhóm dấu ấn non (CD10, CD34) trước sau điều trị có thay đổi rõ mức độ biểu hiện, sau điều trị dấu ấn có mức độ biểu thấp so với trước điều trị Nhóm dấu ấn đặc trưng dòng CD19 có thay đổi, đặc biệt thấy dấu ấn CD123 CD38 tương đối ổn định trình điều trị 72 KIẾN NGHỊ Cần tiến hành nghiên cứu với cỡ mẫu lớn thời gian nghiên cứu dài để có số liệu có tính đại diện Bên cạnh cần sử dụng bổ sung dấu ấn miễn dịch panel xét nghiệm xếp loại miễn dịch theo dõi đánh giá MRD cho bệnh nhi chẩn đoán sau giai đoạn điều trị Cần thiết đưa việc đánh giá tồn lưu bệnh tối thiểu flow cytometry xét nghiệm thường quy sau kết thúc giai đoạn điều trị bệnh, để theo dõi tình trạng lui bệnh , tái phát bệnh Đồng thời giúp bác sĩ lâm sàng có thêm kênh thơng tin quan trọng việc đánh giá lại mức độ nguy bệnh để làm sở cho việc điều chỉnh phác đồ điều trị giai đoạn 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO access Medicine.mhmedical.com/book Wlliams Hematology, 9e, Part XI, chaper 93 .2 www.cancer.ca> Prognosis-and-survival Pronostic et survie pour la leucémie aigue lymphoblastque-Société .3 Trần Thị Minh Hương, Đỗ Trung Phấn, "Tình hình bệnh máu viện Huyết học – Truyền máu bệnh viện Bạch Mai", NXB Y học Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học, 2002: p 15-24 .4 Pui C.H.: Acute Lymphoblastic Leukemias; Williams Hematology; 7th edit., 2006; P 1321 .5 Pui C.H., Evans W.E., Pharm D (2008) “Acute lymphoblastic leukemia”, The New England Journal of Medicine .6 Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Tấn Bỉnh “Đánh giá tồn lưu tối thiểu sau hóa trị liệu bệnh bạch cầu cấp dấu ấn miễn dịch tế bào”, Một số chuyên đề Huyết học – truyền máu, tập IV , Nhà xuất y học – 2012 .7 Naeim F (1998), “Acute leukemias”, in Pathology of Bone Marrow, Second edition, edited by charles W Mitcheel Williams & Wilkins, 194240 .8 Vũ Triệu An, Jean Claude Homberg (1998), Miễn dịch học, NXBYH .9 Đỗ Trung Phấn (2003), “Bệnh leukemia cấp: phân loại, chẩn đoán, điều trị” “Sử dụng hóa trị liệu ung thư máu”, Bệnh lý tế bào nguồn tạo máu – chẩn đoán – phân loại Điều trị, NXBYH, Hà nội, tr 243255, 375-382 .10 Besa E.C (1992) “Normal hematopoiesis and evaluation of bone marrow”, Hematology, Harwal pulishing, USA, 11-21 .11 Faramarz N (1998) “Pathology of bone marrow”, William & Wilkins, USA, 1-29, 37-81 .12 Verfaillie C.M (2000) “Anatomy and Physiology of hematopoiesis”, In hematology basic principles and practice 3rd edition, Churchill livingstone Inc, USA .13 Trương Cơng Duẩn Sinh máu bình thường, Bài giảng HH-TM sau đại học, NXB y học, 2014 .14 Thai M.C., Steven E.C (2004), “Acute lymphoblastic leukemia in adults”, in Wintrobes clinical Hematology, eleventh edition, edited by John P.G et all Lippincott Williams & Wilkins, 2077-2096 .15 Nguyễn Triệu Vân (2008) “Nghiên cứu giá trị số dấu ấn biệt hóa tế bào chẩn đốn phân loại tiên lượng bệnh Lơxêmi cấp người lớn viện Huyết học- Truyền máu”, Luận án tiến sĩ y học Đại học Y Hà Nội .16 Barbara J.B., David M.C., Irvin A.L (1996) “Bone marrow pathology”, Blackwell science, USA, 1-50 .17 Bucley P.J (199), “Examination and interpretation of bone marrow biopsies and aspirate smears”, Hematology basic principles and practice, Churchil livingstone Inc, USA, 2214-2222 .18 Shapfer J.A (1995) “Bone marrow aspiration”, In Hematology basic principles and practice, Churchill livingstone Inc, USA, 2209-2213 .19 Williams W.J., Nelson D.A (1995), “Examination of bone marrow”, In: Williams Hematology, Mc Graw-Hill Inc, edited by Beutler E., Lichtman M.A., Coller B.S.et all, chapter 3, 15-22 .20 Đỗ Trung Phấn (1979), Miễn dịch qua trung gian tế bào, NXBYH, 69-142 .21 Phan Thị Phi Phi (1979), Nhận dạng tế bào máu miễn dịch, NXBYH, 72-110 .22 Ikuta K, U.N., Friedmann J, Weissman IL, Lymphocyte deverlopment from Stem cells, Annu Rev Immunol 1992 .23 Trần Văn Bé (1998), Lâm sàng huyết học, NXBYH .24 Monroe J.G., and Leslie B King (2000) “Regulation of activation of B and T lymphocytes”, In Hematology basic principles and practice 3rd edition, Churchill livingstone, 100-124 .25 Puré E (2000) “Overview of the immune system including copartementalization of the immune response”, In Hematology basic principles and practice 3rd edition, Churchill livingstone, 74-79 .26 Nguyễn Anh Trí Tiền LXM LXM cấp .27 Rubnitz J.E and Look A.T (2000) “Pathobiology of acute lymphoblastic leukemia”, In Hematology basic principles and practice 3rd edition, Churchill livingstone Inc, USA, 1052-1069 .28 Nguyễn Thị Mai Hương, “Chẩn đoán điều trị bệnh bạch cầu cấp trẻ em”, 123.doc.com.vn 29 First MIC cooperative Study Group (1986) “Morphologic, Immulogic, and Cytogenetic (MIC) working classification of acute lymphoblastic leukemias”, Report of the worshop held in Leuven, Belgium, April 22-23 .30 Behm F.G (2003), “Classification of acute leukemia”, Treatment of acute leukemias, New direction for clinical reseach, Edited by Pui C.H, 43-58 .31 Ludwig W.D., Haferlach T., and Schoch C (2003), “Classification of acute leukemia”, Treatement of acute leukemia, New direction for clinical research, Edited by Pui C-H, 3-41 .32 Crisan D, Anstett MJ ( b1995) “Myeloperoxydase mRNA detection for lineage determination of leukemic blast; retrospective analysis”, Leukemia, 9, 1264-1275 .33 C., K.G.M., “Continuous culture of fused cells secreting antibody of predefined specificity” Nature 256 1975 .34 Nguyễn Ngọc Minh (1986) “Một số đặc điểm sinh học Lơxêmi cấp qua tổng kết 200 bệnh nhân gặp Viện Huế 1975-1985”, Y học thực hành, 29-37 .35 Nguyễn Thị Quỳnh Nga (1986) “Phân loại Lơxêmi cấp theo hóa học tế bào”, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện, Đại học y khoa Hà Nội 36 Pui C-H., Evans W.E (1998) “Acute lymphoblastic leukemia”, the New England Journal of Medicine, Vol 339, No 9, 605-614 .37 Hoffbrand A.V.; Pettit J.E.; Sandoz Atlas; “Clinical haematology”; 8th edition; 1994 .38 Bùi Ngọc Lan, Bệnh bạch cầu cấp trẻ em, bacsinoitru.vn .39 Silverman L.B., Weistein H.J (1997), “Treatment of childhood leukemia”, Curr Opin Oncol Jan, (1), 26-33 .40 Siverman L.B., Sallan S.E (2003) “Treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia”, Treatment of acute leukemias, New direction for clinical research, Edited by Pui C-H, 105-110 .41 Slverman L.B., Stenphen E Sallan, and Harvey J Cohen (2000) “Treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia”, In Hematology basic principle and practice 3rd edition, Churchill livingstone Inc, USA, 1078-1089 .42 Khanh, NC., “Huyết học lâm sàng nhi khoa” NXB Y học 2008: p.410-438 .43 Elsevier Kumar et al: Lymphocyte Differentiation, Robbins Basis Pathology Be- www studentconsult.com 44 Jacques J M van Dongen, Vincent H J van der, Velden, Monika Bruggemann, Alberto Orfao “Minimal residual disease diagnostics in acute lymphoblastic leukemia: need for sensitive, fast, and standardized technologies” Blood 2015 125:3996- 4009; doi:10.1182/blood-2015-03-580027 45 Trần Hồng Hà , Đặng thị Hà, Lương Thị Nghiêm, Nguyễn Thị Duyên, Võ Thanh Hương “Xác định tồn lưu bệnh tối thiểu MFC cho trẻ bị BCC dòng lympho B”, Tạp chí Y học Việt Nam tháng 10 số đặc biệt/ 2014 , trang 196- 205] .46 Pui C-H., Mary V Relling, John T Sandlund, et all (1999) “ Treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia”, IX congress of ISH-ASIAN- Pacific division, Bangkok Thailand, Oct 24-28 .47 Pui C-H, Relling M.R (2002) “Long-term sequelae of childhood acute lymphoblastic leukemia”, Hematology 2002, American Society of Hematology, 168-172 .48 Lúcio P, Parreira A, van den Beemd MW, et al “Flow cytometric analysis of normal B cell differentiation: a frame of reference for the detection of minimal residual disease in precursor-B-ALL” Leukemia 1999; 13(3):419-427 .49 van Dongen JJ, Breit TM, Adriaansen HJ, Beishuizen A, Hooijkaas H “Detection of minimal residual disease in acute leukemia by immunological marker analysis and polymerase chain reaction” Leukemia 1992; 6(6 Suppl 1):47-59 .50 Nguyễn Công Khanh, Dương Bá Trực, Đỗ Thị Minh Cầm, Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Hồng Hà, Võ Thanh Hương ( 1987), “Phân loại bạch cầu cấp trẻ em”, Y học Việt Nam, 140-141, 5-6, 26-32 .51 Bạch Thị Minh Hằng (1995) “Góp phần nghiên cứu phân loại Lơxêmi cấp dựa đặc điểm lâm sàng hình thái học tế bào ( FAB) khoa bệnh máu C5, Viện Huyết học – truyền máu”, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y dược, Đại học y khoa Hà Nội .52 Phạm Quang Vinh (1985) “Một vài nhận xét biến loạn nhiễm sắc thể gặp bệnh bạch cầu”, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện chuyên ngành Huyết học-Truyền máu trường Đại học y khoa Hà Nội .53 Trần Thị Hồng Hà (2004), “Nghiên cứu đặc điểm, giá trị tiên lượng số yếu tố sinh học lâm sàng trẻ em bị Lơxêmi cấp dòng lympho Bệnh viện Nhi trung ương”, Luận án tiến sĩ y học Đại học Y Hà Nội .54 Lucio P, Parreira A, van den Beemd MW, van Lochem EG, van Wering ER, Baars E, Porwit-MacDonald A, Bjorklund E, Gaipa G, Biondi A, Orfao A, Janossy G, van Dongen JJ, San Miguel JF (1999) “Flow cytometric analysis of normal B cell differentiation: a frame of reference for the detection of minimal residual disease in precursor-B-ALL” Leukemia; 13 (3), pp.419-427 .55 Nagwa M Hassanein, Felisa Alcancia, Kathryn R Perkinson et al Distinct Expression Patterns of CD123 and CD34 on Normal Bone Marrow Bcell Precusors and B lymphoblastic Leukemia Blast Am J Clin Pathol 2009: 132573-580 .56 Nina F Obro, Lars P Ryder, Hans O Madsen et al Identification of residual leukemic cells by flow cytometry in childhood B-cell precusor acute lymphoblastic leukemia: verification of leukemic state by flow –sorting and moleculor/cytogenetic methods Heamatologica 2012 97: 137141 .57 Supriyadi E et cs (2010) Immunophenotyping Patterns of Chidhood Acute Leukemias in Indinesia Asian Pacific J Cancer Prev, Vol 12, pp 33812287 .58 Hồng Chí Cương (2014) “ Nghiên cứu biểu dấu ấn miễn dịch lơxêm cấp dòng lympho trẻ em phương pháp đếm tế bào dòng chảy viện Huyết học – Truyền máu trung ương,” Luận văn thạc sỹ y học Đại học Y Hà Nội .59 Pui C.H et al (1993) Clinical significancer of CD34 expression in childhood acute lymphoblastic leukemia., Blood, Vol 82, pp 889-894 .60 Lydwig W.D et al (1997) Immunophenotypic and Genotypic Features, Clinical Characteris tics, and Treatment Outcome of Pro-B Acute Lymphoblastic Leukemia: Results of the German Multicenter Trials GMALL 03/87 and 04/89 Blood, Vol.92 .61 Nadler LM et al (1984) B cell origin of non-T cell acute lymphoblastic leukemia J Clin Invest, Vol 74, p.332 62 Leblanc T (2000), “ Leucémies aigues lumphoblastique (LAL)”, Diplome universitaire d’oncologie pediatrique, Anné universitaire 1999-2000, 2943 63 Berg S.L., C.Philip Steuber, and David G Poplack (2000) “Clinical manifestations of acute lymphoblastic leukemia”, In Hematology basic principles and practice 3rd edition, Churchill livingstone Inc, USA, 1070-1078 .64 Nguyễn Phương Liên “Ứng dụng kỹ thuật tế bào dòng chảy để đánh giá tồn lưu tế bào ác tính bệnh bạch cầu cấp”, Luận án tiến sĩ y học, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU I Phần hành Họ tên bệnh nhân…………………………… Năm sinh……… Mã số bệnh án:……… Giới tính: Nam; Nữ Khoa điều trị Chẩn đốn hình thái học…………… Chẩn đốm miễn dịch………… Ngày làm xét nghiệm miễn dịch để chẩn đoán……………………………… Ngày làm xét nghiệm để đánh giá MRD…………………………………… II Phần chuyên môn Kết số huyết học Chỉ số Khi chẩn đoán Kết thúc điều trị cơng SL BC (x 109/l) SLBC hạt trung tính (x 109/l) Lượng huyết sắc tố (g/l) SL tiểu cầu (x 109/l) Tỷ lệ tế bào ác tính máu (%) SL tế bào tủy (x 109/l) Dòng BC hạt tủy (%) Tế bào ác tính tủy (%) Các số miễn dịch tế bào Biểu dấu ấn miễn dịch Khi chẩn đoán Biểu CD Âm yếu BT CD45 HLADR CD79a CD19 Quá mức Kết thúc điều trị công Quá Âm yếu BT mức CD10 CD22 CD20 CD34 CD38 CD123 CD13 CD33 CD3 CD5 CD79a CD41 CD14 CD56 Kappa Lamda CD99 CD117 Cặp kháng nguyên không đồng Có Khơng Có Khơng CD20/CD34/CD19 CD38/CD34/CD19 CD34/CD45/CD19 CD33/CD34/CD19 CD10/CD20/CD19 CD123/CD34/CD19 Chỉ số MRD: …………… ... điểm tế b o máu tủy xương trước sau điều trị công 56 4.2.1 Một số đặc điểm tế b o máu ngoại vi trước sau điều trị 56 4.2.2 Một số đặc điểm tế b o tủy xương trước sau điều trị 59 4.3 Một số đặc. .. b nh nhóm nghiên cứu 38 3.2 Một số đặc điểm tế b o máu tủy xương trước sau điều trị 38 3.2.1 Đặc điểm tế b o máu ngoại vi trước sau điều trị 39 3.2.2 Đặc điểm tế b o tủy xương trước sau. .. 2017 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO B Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM TH THU NGHIÊN CứU MộT Số ĐặC ĐIểM Tế B O MáU Và TủY XƯƠNG B NH NHI LƠ XÊ MI CấP DòNG LYMPHO B TRƯớC Và SAU ĐIềU TRị TấN CÔNG TạI B NH
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu một số đặc điểm tế bào máu và tủy XƯƠNG ở BệNH NHI lơ xê MI cấp DòNG LYMPHO b TRƯớC và SAU điều TRị tấn CÔNG tại BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG , NGHIÊN cứu một số đặc điểm tế bào máu và tủy XƯƠNG ở BệNH NHI lơ xê MI cấp DòNG LYMPHO b TRƯớC và SAU điều TRị tấn CÔNG tại BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG , TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Sử dụng phác đồ CCG 1991 với bệnh nhi có nguy cơ trung bình, phác đồ CCG 1961 với bệnh nhi có nguy cao [28]., ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Nhận xét: Đa số bệnh nhi có biểu hiện dấu ấn CD10 quá mức so với tế bào bình thường (77,08%), 2 bệnh nhi có biểu hiện âm tính với dấu ấn CD10 (4,17%). Sau điều trị số bệnh nhi có biểu hiện quá mức giảm xuống còn 58,33%, số bệnh nhi có biểu hiện âm tính vớ, Nhận xét: Có tỷ lệ nhỏ số trường hợp có biểu hiện dấu ấn dòng khác. Trước và sau điều trị sự xuất hiện của dấu ấn khác dòng có giảm xuống., Nhận xét: Có sự biểu hiện khác biệt rõ giữa tế bào LXM và tế bào bình thường về biểu hiện của các dấu ấn CD10 (77,08%), CD45 (77,08% + 14,58%), CD34/CD123 (54,2%), CD38/CD34 (52,08%)., 2 Một số đặc điểm tế bào máu và tủy xương trước và sau điều trị tấn công., 3 Một số đặc điểm miễn dịch tế bào trong nhóm nghiên cứu trước và sau điều trị., Sau điều trị 100% bệnh nhi có lui bệnh hoàn toàn theo kết quả xét nghiệm tủy đồ, theo đánh giá chỉ số MRD bằng Flow cytometry tỷ lệ đạt MRD < 0,01% chiếm 70,8%, vẫn còn 7 trường hợp chiếm 14,58% có chỉ số MRD > 0,1% và 7 trường hợp có MRD trong khoả, Cần thiết đưa việc đánh giá tồn lưu bệnh tối thiểu bằng flow cytometry như là một xét nghiệm thường quy sau kết thúc mỗi giai đoạn điều trị bệnh, để theo dõi tình trạng lui bệnh , tái phát bệnh. Đồng thời giúp các bác sĩ lâm sàng có thêm một kênh thông ti

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn