Đề thi học kỳ 1 Toán 7 ( Đề 2)

1 336 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 23:10

. Đề kiểm tra học kỳ I (Năm học 2005 - 2006) Môn: Toán 7 Thời gian: 90 phút Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm) Khoanh tròn vào. quả khác. Phần II: Tự luận (8 điểm) Câu 5: (2 điểm) Tính giá trị của các biểu thức a) 3 1 1 4 : 5 2 2 ì + ữ b) 2 1 3 1 5 5 4 4 + ì ữ Câu 6:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kỳ 1 Toán 7 ( Đề 2), Đề thi học kỳ 1 Toán 7 ( Đề 2), Đề thi học kỳ 1 Toán 7 ( Đề 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay