Đề thi học kỳ 1 Toán 7 ( Đề 2)

1 364 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 23:10

Đề kiểm tra học kỳ I (Năm học 2005 - 2006) Môn: Toán 7 Thời gian: 90 phút Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm) Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trớc kết quả đúng. Câu 1: Kết quả của x trong phép tính: 2 1 : 0 3 3 x+ = là: A. 0 B. 1 2 C. 1 2 D. -2 E. 1 Câu 2: Số dơng 9 chỉ có căn bậc hai là: A. 3 B. - 3 C. 9 3= và 9 3 = D. 3 Câu 3: Giá trị của x trong đẳng thức: 3 27x = là: A. 3 B. - 3 C. 9 D. - 9 Câu 4: Cho ABC = MNP biết: à 0 A 50= ; à 0 B 70= . Số đo của $ P là: A. 60 0 B. 70 0 C. 50 0 D. Một kết quả khác. Phần II: Tự luận (8 điểm) Câu 5: (2 điểm) Tính giá trị của các biểu thức a) 3 1 1 4 : 5 2 2 ì + b) 2 1 3 1 5 5 4 4 + ì Câu 6: Tìm x, biết: a) 2 4 2 3 x + = c) x x= b) 5 2x = Câu 7: (1,5 điểm) Để làm xong một công việc trong 12 giờ cần 40 công nhân. Nếu số công nhân tăng thêm 8 ngời thì thời gian hoàn thành công việc giảm đợc mấy giờ? (Giả sử năng xuất mỗi công nhân nh nhau) Câu 8: (2, 5 điểm) Cho ABC có à 0 A 90= và AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. a) Chứng minh rằng: AMB = AMC và AM BC. b) Từ C vẽ đờng thẳng vuông góc với BC cắt đờng thẳng AB tại E. Chứng minh: EC // AM. c) Tính ã BEC = ? . Đề kiểm tra học kỳ I (Năm học 2005 - 2006) Môn: Toán 7 Thời gian: 90 phút Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm) Khoanh tròn vào. quả khác. Phần II: Tự luận (8 điểm) Câu 5: (2 điểm) Tính giá trị của các biểu thức a) 3 1 1 4 : 5 2 2 ì + ữ b) 2 1 3 1 5 5 4 4 + ì ữ Câu 6:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kỳ 1 Toán 7 ( Đề 2), Đề thi học kỳ 1 Toán 7 ( Đề 2), Đề thi học kỳ 1 Toán 7 ( Đề 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay