Tiết 13-Bài 10Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

28 1,715 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 23:10

Xin chào mừng các con đến với trò chơi Xin chào mừng các con đến với trò chơi ĐOÁN Ô CHỮ ĐOÁN Ô CHỮ Ô thứ nhất gồm 7 chữ cái có nội dung nói về đơn vị xã hội gồm cha mẹ, con cái đôi khi có cả ông bà Ì HN G I A Đ Ô thứ hai gồm 6 chữ cái có nội dung: Chỉ toàn thể nói chung những người cùng huyết thống làm thành các thế hệ nối tiếp ß H äD ß N Gß GIA ĐÌNH DÒNG HỌ Tiết 13-Bài 10 Giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Truyện đọc: “Truyện kể từ trang trại” - Cha anh: Cần cù lao động. Quyết tâm vượt khó. + Hai bàn tay dày lên, chai sạn + Nắng, mưa không rời “trận địa”. + Kiên trì bền bỉ. - “Tôi”: + Tích cực tham gia, + Nuôi gà “đẻ trứng vàng” ->Học tập làm theo =>Đó là đức tính tốt đẹp được giữ gìn phát huy 2. Quan sát tranh. -Cha truyền nghề cho con. 3-NỘI DUNG CƠ BẢN: - Thế nào là giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. - Ý nghĩa của việc giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. - Bổn phận, trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. II- NỘI DUNG BÀI HỌC 1- Thế nào là giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? a) Truyền thống tốt đẹp:Là những giá trị tinh thần tốt đẹp, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. - Truyền thống tốt đẹp thể hiện ở những lĩnh vực: + Học tập + Lao động + Nghề nghiệp + Văn hóa + Đạo đức [...]... gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ a- Truyền thống tốt đẹp: b- Biểu hiện : Giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là : - Nối tiếp - Phát triển - làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy Câu 1: Truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ảnh hưởng đến mỗi con người trong gia đình, dòng họ như thế nào? Câu 2: Vì sao phải giữ Câu 2: Vì sao phải giữ gìn phát. .. phát huy truyền gìn phát huy truyền thống của gia đình, thống của gia đình, dòng họ? dòng họ? • II - NỘI DUNG BÀI HỌC 1- Giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ 2- Ý nghĩa : Giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ giúp ta: - Có thêm kinh nghiệm - Sức mạnh trong cuộc sống - Góp phần làm phong phú truyền thống bản sắc dân tộc Việt Nam “Xây dựng phát. .. Chia rẽ II NỘI DUNG BÀI HỌC 1- Giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là: - Nối tiếp - Phát triển - Làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy 2- Ý nghĩa : Giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ giúp ta: - Có thêm kinh nghiệm - Sức mạnh trong cuộc sống - Góp phần làm phong phú truyền thống bản sắc dân tộc Việt Nam 3- Bổn phận trách nhiệm của mỗi người là: - Chúng... hào, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ - Phải sống trong sạch, lương thiện - Không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ Lá rụng về cội Con sâu bỏ rầu nồi canh III-BÀI TẬP Bài tập B Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó bao đời nay, trong dòng họ cùa Hiên chưa có ai đỗ đạt cao làm chức vụ gì quan trọng Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương dòng họ mình... nghèo dòng họ của mình Em có đồng ý với cách nghĩ của Hiên không? Vì sao? III-BÀI TẬP BÀI TẬP C Giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ Biển hiện: Ý nghĩa: + Bảo vệ + Nối tiếp + Phát triển + Làm rạng rỡ + Biết ơn + Thêm kinh nghiệm + Thêm sức mạnh + Làm phong phú bản sắc dân tộc Bổn phận: + Tìm hiểu + Tự hào, phát huy + Sống trong sạch + Không làm gì tổn hại đến thanh danh gia. .. LOẠI TRUYỀN THỐNG : + Truyền thống phản ánh kinh nghiệm: Ví dụ : - Kinh nghiệm trồng lúa nước - Chữa bệnh bằng cây thuốc Nam + Truyền thống về đạo đức: - Cần cù lao động - Yêu nước chống ngoại xâm - Thương người như thể thương thân + Truyền thống văn hóa: - Cách giao tiếp - Trang phục - Tập quán + Truyền thống nghệ thuật: - Tranh dân gian Đông Hồ - Múa rối nước - Các làn điệu dân ca II- Nội dung bài học... triển + Làm rạng rỡ + Biết ơn + Thêm kinh nghiệm + Thêm sức mạnh + Làm phong phú bản sắc dân tộc Bổn phận: + Tìm hiểu + Tự hào, phát huy + Sống trong sạch + Không làm gì tổn hại đến thanh danh gia đình dòng họ Bài tập về nhà Bài tập A Bài tập D Chuẩn bị bài: Tự tin Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo! Cảm ơn tất cả các con! . là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. - Ý nghĩa của việc giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. - Bổn. của gia đình, dòng họ? • II - NỘI DUNG BÀI HỌC 1- Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ. 2- Ý nghĩa : Giữ gìn và phát huy truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 13-Bài 10Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, Tiết 13-Bài 10Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, Tiết 13-Bài 10Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn