SƠ đồ tư DUY TOÁN hay

50 9 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2019, 08:48

TổNG hợp sơ đồ tổng quan mơn tỐN Khảo sát vẽ ĐTHS Đồng biến Tiếp tuyến Nghịch biến HÀM SỐ Sự tương giao Biến đổi Cực trị đồ thị Tập xác định Bảng biến thiên hàm số Chiều biến thiên Sự biến thiên Cực trị Giới hạn tiệm cận Vẽ đồ thị Vẽ đồ thị hàm sô Lấy thêm điểm   Đồng ĐỒNG BIẾN TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA ý HÀM SỐ NGHỊCH BIẾN   ý Ngược Nghịch Biến đổi Biến Biến Xét tính đồng biến , nghịch biến Biến đổi Tam thức bậc Tìm tham số m để hàm số ĐB , NB khoảng , đoạn , R Phương pháp hàm sô   a Xét hàm gián tiếp Xét hàm trực tiếp GIẢI BẤT PHƯƠNG Chuyển TRÌNH Hệ thức Viet hàm f(x) f(m) coi đường thẳng Khi không chuyển m x độc lập (coi m biến ; x tham số ) Tổng Tích Điều kiện m   Lưu ý Xét hàm f(x) Trong đề thi THPT đa số làm phương pháp xét hàm gián tiếp ĐỒNG BIẾN   WHAT? ý Đồng   TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA NGHỊCH BIẾN ý Ngược Nghịch Biến đổi Biến HÀM SỐ Biến Biến đổi Tìm tham số m để hàm số ĐB , NB khoảng , đoạn , R Tam thức bậc   Phương pháp hàm sô a Xét hàm gián tiếp Xét hàm trực tiếp GIẢI BẤT PHƯƠNG Chuyển TRÌNH Hệ thức Viet Xét tính đồng biến , nghịch biến hàm f(x) f(m) coi đường thẳng Khi không chuyển m x độc lập (coi m biến ; x tham số ) Tổng Xét hàm f(x) Tích Điều kiện m   Lưu ý Trong đề thi THPT đa số làm phương pháp xét hàm gián tiếp What ? Cực trị hàm số Why? ( Cực Đại , Cực Tiểu ) Cực Tìm CĐ , CT + Tìm m để CĐ, CT thỏa mãn tính Trị HOW? = Biên , giới hạn = Giá trị f(   chất Bảng biến thiên Wonderful Tìm m để hàm số có CĐ, CT CĐ Tìm CĐ, CT trực tiếp CT t/mãn tính chất   Thiết lập phương trình f’(x ) =   Tìm điều kiện để PT có nghiệm nghiệm theo yêu cầu Kiểm tra ĐK thỏa mãn CĐ, CT Sơ đồ đường ? Tìm m để hàm số có CĐ, CT Có tính thỏa mãn tính chất chất ?   CĐ , CT đối xứng nhau, nằm phía ĐT ,khoảng Y’ = Xét Tìm x cách …   CĐ , CT tạo thành tam giác thỏa mãn t/c : Chu vi , Số phương Khơng số phương Diện tích , cạnh …   Tìm tọa độ Viết PT nối CĐ , CT CĐ , CT thỏa mãn PT, BPT ,CSC , CSN ,…   Phương trình nối cực đại cự tiểu // ,vgoc, tạo góc với Đt Hệ thức Viet Xử lí tính chất ( Tổng tích) nđ ế i B ổi   hình học ( cạnh góc) Vẽ hình minh họa Nếu đưa dạng : Phương trình ẩn m khác Để làm ? Tìm Tiếp tuyến Tiếp = ( Viết PTTT) Tuyến + ( đường, phần , )   Học học ntn ? y = f’(.( x - ) + Hình học : Cạnh , góc Viết PTTT Tại tiếp điểm M T/m ĐK tiếp xúc tính chất Qua điểm ( khác tiếp điểm ) Hệ thức Viet: Tổng,Tích Viết PTTT Gọi Tiếp điểm Giải PT Thay tọa độ điểm qua tiếp điểm A   Các BT liên quan     Hệ số góc Tan Quan hệ song song : = Quan hệ Véc Tơ Quan hệ vng góc : =   M Quy trình bước làm B1: Xác định yêu cầu Các tính chất cạnh: Độ dài, tỉ lệ, Tính chất góc: Tạo thành góc xác Dữ liệu mở Dữ liệu đóng đinh, góc Tính chất vecto Sơ đồ đường Ngơn ngữ tư B2: Định hướng đường B5: Cụ thể hóa biểu thức S10: Trình bày Chữ viết Dạng Bậc Bậc Hình vẽ Logic Hình thức Mối quan hệ từ SỐ PHỨC HÌNH HỌC KHƠNG GIAN TỌA ĐỘ KHƠNG GIAN OXYZ SƠ ĐỒ TỔNG QUAN ... ĐTHS Đồng biến Tiếp tuyến Nghịch biến HÀM SỐ Sự tư ng giao Biến đổi Cực trị đồ thị Tập xác định Bảng biến thiên hàm số Chiều biến thiên Sự biến thiên Cực trị Giới hạn tiệm cận Vẽ đồ thị Vẽ đồ thị... cận Vẽ đồ thị Vẽ đồ thị hàm sô Lấy thêm điểm   Đồng ĐỒNG BIẾN TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA ý HÀM SỐ NGHỊCH BIẾN   ý Ngược Nghịch Biến đổi Biến Biến Xét tính đồng biến , nghịch biến Biến đổi Tam thức bậc... Tiếp điểm Giải PT Thay tọa độ điểm qua tiếp điểm A   Các BT liên quan     Hệ số góc Tan Quan hệ song song : = Quan hệ Véc Tơ Quan hệ vng góc : =   M   Vị trí tư ng đối   Sự tư ng giao f(x) g(x)
- Xem thêm -

Xem thêm: SƠ đồ tư DUY TOÁN hay, SƠ đồ tư DUY TOÁN hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn