TRẮC NGHIỆM THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

9 18 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 23:28

KHÔNG PHẢI là mục đích thí nghiệm của bài đối lưu nhiệt:a. Khaûo saùt thöïc nghieäm heä soá caáp nhieät ôû doøng löu chaát khoâng coù bieán ñoåi pha vaø doønglöu chaát coù bieán ñoåi pha vôùi cheá ñoä ngöng tuï chaûy maøng trong hai tröôøng hôïp: ñoái löu töï nhieânvaø ñoái löu cöôõng böùc.b. So saùnh heä soá caáp nhieät vaø heä soá truyeàn nhieät lyù thuyeát vôùi heä soá caáp nhieät vaø truyeànnhieät thöïc nghieäm.c. Thieát laäp caân baèng nhieät löôïng trong quaùKHÔNG PHẢI là mục đích thí nghiệm của bài đối lưu nhiệt:a. Khaûo saùt thöïc nghieäm heä soá caáp nhieät ôû doøng löu chaát khoâng coù bieán ñoåi pha vaø doønglöu chaát coù bieán ñoåi pha vôùi cheá ñoä ngöng tuï chaûy maøng trong hai tröôøng hôïp: ñoái löu töï nhieânvaø ñoái löu cöôõng böùc.b. So saùnh heä soá caáp nhieät vaø heä soá truyeàn nhieät lyù thuyeát vôùi heä soá caáp nhieät vaø truyeànnhieät thöïc nghieäm.c. Thieát laäp caân baèng nhieät löôïng trong quaùKHÔNG PHẢI là mục đích thí nghiệm của bài đối lưu nhiệt:a. Khaûo saùt thöïc nghieäm heä soá caáp nhieät ôû doøng löu chaát khoâng coù bieán ñoåi pha vaø doønglöu chaát coù bieán ñoåi pha vôùi cheá ñoä ngöng tuï chaûy maøng trong hai tröôøng hôïp: ñoái löu töï nhieânvaø ñoái löu cöôõng böùc.b. So saùnh heä soá caáp nhieät vaø heä soá truyeàn nhieät lyù thuyeát vôùi heä soá caáp nhieät vaø truyeànnhieät thöïc nghieäm.c. Thieát laäp caân baèng nhieät löôïng trong quaù Nhiêt đông lưc hoc - Thiết bị 5, để cái gì? - Lưu lượng khối lượng thay đổi ntn qua dàn lạnh, dàn sấy, phun hơi? - Độ ẩm tương đối là gì? - Có mấy loại KK ẩm? - Tại đồ thị thực tế khác đồ thị lý thuyết? - Quá trình nào độ ẩm tuyệt đối thay đổi? - Lưu lượng thể tích thay đổi ntn qua dàn lạnh, dàn sấy và phun hơi? - Mấy chế độ hơi, mấy chế độ gió? Chưng cất - Mâm lý thuyết, lượng khí và lỏng thay đổi từng mâm ntn? - Mấy mâm, có tính lun nồi đun k? - Đo những thông số gì? - Đo độ rượu bằng gì? - Độ rượu là gì? - Đo lưu lượng gồm mấy cách? - Phương trình đoạn cất, đoạn chưng, nhập liệu? - Đại lượng q, R là gì? - Động lực quá trình chưng cất? - Xác định mâm lí thuyết bằng cách nào? - Dạng thiết bị ngưng tụ kiểu nào? - Ảnh hưởng của mâm nhập liệu và lượng hoàn lưu đến độ tinh khiết sản phẩm và hiệu suất? - Công thức tính phần mol theo độ rượu? - Dòng nhập liệu, hoàn lưu có cần gia nhiệt k? - Mực nước dưới vạch đỏ, điều gì xảy ra? Nghiên rây trôn - Công thức tính công suất nghiền, chỉ số trộn, hiệu suất rây - Đại lượng đặc trưng cho mức độ đồng đều trộn - Mục đích nghiền - Chỉ số trộn nằm khoảng giá trị nào - Thời gian trộn ảnh hưởng đến mức độ đồng đều thế nào - Công thức vi phân (8) - Nguyên tắc hoạt động máy nghiền búa - Ảnh hưởng của sai biệt bình phương trung bình với mức độ đồng đều - Bao nhiêu chế độ sấy? - Sấy loại nào? - Công thức tính thời gian sấy - Tổn thất nhiệt sấy >0, bình khuấy mắc nối tiếp thời gian thu gọn khuấy chất lỏng cthuc : Re,P,Fr Re đặc trưng là j?ma sát trọng trường cánh khuấy chân vịt sử dụng cho?chất lỏng độ nhớt thấp mục đích thí nghiệm thêm tấm chặn, suất tăng tại sao?=> bề mặt lực ma sát tăng ống lồng ống chất lỏng á suất cao để làm bền học cho?=>phần vỏ/phần ống thông số đo ý nghĩa hệ số Kr cột chêm Racching vì h=d?ai biết trả lời dùm mục đích deltaPck, fck, van 2,4 để làm j? mạch lưu chất ct Vc hệ số lưu lượng c Cventuri > Cmang TN3 xác định? TN1 xác định? ltđ là j? mục đích cách thiết kế màng chắn=>do đột ngột P/s: nếu bạn nào biết trả lời mấy câu hỏi thì nhớ tl nhe! để chúng cùng có kết quả tốt Thanks Tuyen Huynh Kiều Tiên Linh Tinh Hoa Hậu Đậu rất nhìu hjhj! Tui chon là: Mạch lưu chất, Cột chêm, Khuấy, Đôi lưu nhiệt Đơi lưu chon nhầm :((, tui thấy khó nhai + Mạch lưu chât: * TN2 để xác định j (chiêu dài L, độ ma sát j j ) * Đo độ giảm áp tn xài áp kế j ( cột nước, thủy ngân ) * xâm thưc xảy : * TN3 để xác định j * Hệ sô lưu lượng m/c venturi tùy thuộc vào j * lưu lượng độ giảm áp mặt chắn với van venturi( thấy hay cao hơn) * cần lắp ông bơm //( lưu lượng tăng áp suất giảm, lưu lượng ko đổi áp suấ tăng ) * cần lắp ông bơm nôi tiếp + Khuấy: * cánh chân vịt sử dụng với chất lỏng ntn( độ nhớt cao, thấp ) * cánh mái chèo sd ntn * công thức công suất P * công thức Re * công thức Fr + Cột Chêm: * tn xài loại chêm j * tiêu chuẩn loại chêm * Hiện tượng nước chảy thành j * vòng raschig có đường kính = chiêu cao * Phát hiên tượng chảy tràn nhìn đâu( đáy chất lỏng, dòng chảy ) * giữ mức nước 3/4 ơng Cái DLN khó nhai nên khó nhớ KO BIẾT LÀ TRONG MỖI XẤP CHỈ THAY ĐỖI THỨ TỰ HAY LÀ ĐỔI CÂU HỎI LUN KO NỮA RÁNG ĐỌC KĨ BÀI P/S : mấy ngoặc mấy đáp án chon tui kiu để hình dung loại câu trả lời ko phải đáp án nha , ăn cơm Cách thi qttb này: + Có 10 xấp đê kẹp tờ giấy, xấp thí nghiệm, đánh dấu từ 1-10 + Mỗi nhóm loại sẵn chon sơ cho( vd " nhóm 1: 1,3,4,5,6,8,9 chon sơ) + Cơ nói lật tờ giấy kẹp đê chon đê ( kệ :)) lật thấy ko ưng chon khác) + Mỗi đê 10 câu, thi 40p >>>> chon đê thích để gặm chính, có tg đoc khác để xem lại sách rùi lát nhớ j post lên ... câu hỏi hình sơ đồ thiết bị _ Nhiệt độ điểm sương ? _ Nhiệt độ bầu ướt ? _ Độ ẩm tương đôi ? _ Q trình phun hơi, đun nóng có zì thay đồi ? (2 câu) _ Làm thay đổi chế độ thí nghiệm ? _ Mấy chế... câu) _ Làm thay đổi chế độ thí nghiệm ? _ Mấy chế độ phun ? Sấy đôi lưu: _ Thiết bị sấy dạng zì ? _ Tiến trình thí nghiệm ? _ Thơng sô cần đo ? _ Thế sây ? _ Khi kết thúc TN ? _ Nếu sấy thải... trăm mol) _ Dạng thiết bị ngưng tụ ? (Ống xoắn, nước trong, ngồi) Ống lồng ơng: _ Mục đích ? _ Hệ sơ trun nhiệt thấp nhất (khơng khí nước lỏng sơi, lỏng chưa sơi) ? _ Quá trình tuyên nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ, TRẮC NGHIỆM THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn