1506 qd bnn khcn 69299 vietgap heo

18 26 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 23:23

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 1506/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THỰC HÀNH CHĂN NI TỐT CHO CHĂN NI LỢN AN TỒN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày tháng năm 2008 phủ quy định chức nghiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Căn Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày tháng năm 2004 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; Theo đề nghị ông Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ Môi trường; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo định quy trình thực hành chăn ni tốt cho chăn ni lợn an tồn Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều 3: Chánh văn Phòng Bộ, Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ Môi trường, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định này./ Nơi nhận: KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Y tế, KHCN, Công Thương; - Lưu VT, KHCN Bùi Bá Bổng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIETGAHP QUY TRÌNH THỰC HÀNH CHĂN NI TỐT CHO CHĂN NI LỢN AN TỒN TẠI VIỆT NAM Good Animal Husbandry Practices for Swine in Vietnam Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2008 Luật quyền (Copyright): ©VietGAHP VietGAHP bảo vệ theo Luật quyền Ngoại trừ điều khoản cho phép ghi Luật quyền, cấm in ấn VietGAHP hình thức khơng có đồng ý văn Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Copyright protects this publication Except for purposes permitted by the Copyright Act, this document is protected and any other reproduction by whatsoever means is prohibited without the prior written permission of the Ministry of Agriculture & Rural Development QUY TRÌNH THỰC HÀNH CHĂN NI TỐT CHO CHĂN NI LỢN AN TỒN TẠI VIỆT NAM (VietGAHP) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn) Chương NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1.1 Phạm vi điều chỉnh: Quy trình khuyến khích áp dụng để chăn ni lợn an toàn nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro từ mối nguy gây ô nhiễm ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng sản phẩm thịt lợn, mơi trường, sức khỏe, an tồn lao động phúc lợi xã hội cho người lao động 1.2 Đối tượng áp dụng: Quy trình áp dụng tổ chức cá nhân nước tham gia sản xuất, kinh doanh, kiểm tra chứng nhận chăn nuôi lãnh thổ Việt Nam nhằm: 1.2.1 Đảm bảo sản xuất lợn thịt xuất chuồng đạt tiêu chuẩn vệ sinh an tồn thực phẩm: khơng tồn dư hóa chất độc hại vi sinh vật ngưỡng cho phép 1.2.2 Tăng cường trách nhiệm tổ chức cá nhân sản xuất quản lý an toàn thực phẩm 1.2.3 Tạo điều kiện để trang trại chăn nuôi lợn thực sản xuất chứng nhận GAHP 1.2.4 Đảm bảo tính minh bạch, truy nguyên nguồn gốc sản phẩm 1.2.5 Nâng cao chất lượng hiệu cho chăn nuôi lợn Việt Nam Giải thích từ ngữ 2.1 Thực hành chăn nuôi tốt (gọi tắt VietGAHP: Vietnamese Good Animal Husbandry Pratices) nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất áp dụng chăn nuôi nhằm đảm bảo lợn nuôi dưỡng để đạt yêu cầu chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất người tiêu dùng, bảo vệ môi trường truy nguyên nguồn gốc sản phẩm 2.2 An tồn sinh học chăn ni biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa hạn chế lây nhiễm tác nhân sinh học xuất tự nhiên người tạo gây hại đến người, gia súc hệ sinh thái 2.3 Chất thải chăn nuôi bao gồm chất thải rắn chất thải lỏng Chất thải rắn bao gồm phân, chất độn chuồng, gia súc chết, thai … Chất thải lỏng chất nhầy, nước rửa chuồng trại, dụng cụ, phương tiện dùng chăn nuôi 2.4 Tổ chức, cá nhân doanh nghiệp, đơn vị nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh theo mơ hình kinh tế trang trại tham gia sản xuất, kinh doanh, kiểm tra chứng nhận chăn ni lợn an tồn theo VietGAHP Chương NỘI DUNG QUY TRÌNH THỰC HÀNH CHĂN NI TỐT CHO CHĂN NI LỢN AN TỒN TẠI VIỆT NAM Địa điểm 1.1 Lựa chọn địa điểm: Vị trí xây dựng chuồng trại phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất địa phương 1.1.1 Cách xa đường giao thông, khu dân cư, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu chế biến sản phẩm chăn nuôi, bệnh viện, khu chăn nuôi khác xa hệ thống kênh mương thoát nước thải khu vực theo quy định hành 1.1.2 Ở cuối cách xa nguồn nước sinh hoạt, có nguồn nước đủ trữ lượng cho chăn ni Đảm bảo đủ diện tích điều kiện xử lý chất thải, nước thải theo quy định 1.2 Bố trí mặt phải đảm bảo diện tích quy mô chăn nuôi, khu phụ trợ khác (hành chính, cách ly xử lý mơi trường …) 1.3 Bố trí khu chăn ni 1.3.1 Trong khu chăn ni ưu tiên bố trí khu chuồng ni lợn đực giống nái ni đầu hướng gió Chuồng ni lợn cách ly, khu xử lý lợn ốm, chết, nhà chế biến hay chứa phân, bể chứa nước thải phải đặt cuối hướng gió 1.3.2 Ở cổng vào khu chuồng trại đầu dãy chuồng phải bố trí hố khử trùng Người phương tiện vận chuyển trước vào trại phải qua hố khử trùng 1.3.3 Khu vực xuất bán lợn nên thiết kế xây dựng khu vực vành đai trại có lối riêng để xe chuyên chở lợn không gây ô nhiễm 1.3.4 Đường vận chuyển thức ăn trại không trùng với đường vận chuyển phân 1.3.5 Trong trại chăn nuôi lợn cần trồng xanh tạo thảm cỏ để tăng cường khả chống nóng, góp phần cải thiện tiểu khí hậu chuồng ni 1.3.6 Khu ni cách ly lợn ốm, khu ni tân đáo phải bố trí cách biệt có hàng rào ngăn cách với khu chăn nuôi 1.3.7.Bể chứa nước phân cần xây dựng khu xử lý chất thải, phía ngồi hàng rào khu chăn ni 1.4 Bố trí khu hành chính: Các cơng trình khu hành gồm văn phòng, nhà làm việc, khu vệ sinh nhà cho cán nhân viên (nếu có) phải xây dựng bên ngồi hàng rào khu chăn ni 1.5 Bố trí khu nhà xưởng cơng trình phục vụ chăn ni: kho chứa thức ăn, kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng, kho chứa dụng cụ chăn ni, xưởng khí sửa chữa phải bố trí riêng biệt với khu chuồng trại chăn ni khu hành Thiết kế chuồng trại, kho thiết bị chăn nuôi 2.1 Thiết kế chuồng trại 2.1.1 Hướng chuồng: Tốt hướng Đông – Tây Đông Bắc – Tây Nam Nếu chuồng kín hướng chuồng khơng thiết phải hướng Ngoài ra, tùy thuộc vào kích thước chiều lơ đất để bố trí hướng chuồng cho phù hợp 2.1.2 Kiểu chuồng: Có thể chọn kiểu chuồng: chuồng hở lưu thơng khơng khí theo thơng thống tự nhiên; chuồng kín điều tiết nhiệt độ, ẩm độ theo hệ thống thiết bị phụ trợ (quạt, hệ thống làm mát v.v…) 2.1.3 Nền chuồng: Khơng trơn láng, dễ nước 2.1.4 Mái chuồng: Có dạng: mái mái; vật liệu làm mái ngói, tole, fibro-xi măng, lá, tốt loại lợp lớp 2.1.5 Vách chuồng: làm song sắt hay inox xây gạch, bê tông 2.1.6 Khoảng cách khu chuồng, dãy chuồng phải bố trí xây dựng hợp lý 2.1.7 Thiết kế chuồng nuôi cho đối tượng lợn khác phải tuân thủ theo quy định hành Nhà nước 2.2 Thiết kế hệ thống vệ sinh sát trùng: Tùy thuộc vào hệ thống chăn nuôi có trại để thiết kế hệ thống vệ sinh sát trùng thích hợp nhằm làm giảm thiểu tối đa lây lan mầm bệnh 2.3 Thiết kế kho 2.3.1 Kho chứa thức ăn nguyên liệu phải đảm bảo thơng thống, có hệ thống thơng gió tốt, khơng bị dột, tạt nước mưa gió để đảm bảo khơng bị ẩm mốc Kho phải có bệ kê để thức ăn nguyên liệu không tiếp xúc xuống sàn nhà Thức ăn/nguyên liệu chất thành cột, chiều cao cột vừa phải để thuận tiện việc phòng cháy chữa cháy bốc dỡ 2.3.2 Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng phải đảm bảo thơng thống, có hệ thống thơng gió tốt, khơng bị dột, tạt nước mưa gió Có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin số loại kháng sinh yêu cầu bảo quản lạnh Phải có sơ đồ vị trí loại thuốc kho ghi chép theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình trạng có lơ thuốc để q hạn sử dụng 2.3.3 Các loại hóa chất dầu máy, thuốc diệt chuột, thuốc sát trùng … không để lẫn kho chứa thức ăn 2.3.4 Kho chứa vật dụng khác xưởng khí: Các dụng cụ chăn ni chưa sử dụng cần bảo quản kho sẽ, tránh lây nhiễm trước sử dụng Tùy theo quy mơ trại nên có xưởng khí để sửa chữa, lắp đặt chuồng trại trang thiết bị 2.4 Thiết bị chăn ni 2.4.1 Nhóm thiết bị, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống: Máng chứa thức ăn, nước uống phải làm xi măng; nhựa trơ khơng độc; kim loại hay hợp kim bị ăn mòn, khơng chứa chì, arsen 2.4.2 Khay, silo chứa thức ăn làm nhựa trơ, khơng có độc tính; kim loại hay hợp kim bị ăn mòn, khơng chứa chì, arsen 2.4.3 Núm uống phải làm kim loại hay hợp kim bị ăn mòn khơng chứa chì, arsen 2.4.4 Dụng cụ vệ sinh chuồng trại, thu gom chứa chất thải: Dụng cụ hốt phân phải làm kim loại, hợp kim nhựa Thùng chứa phân phải làm nhựa, kim loại hay hợp kim, phải có nắp đậy khơng bị rò rỉ Cất giữ dụng cụ nơi quy định, thực tốt việc vệ sinh tiêu độc khử trùng 2.4.5 Trang bị bảo hộ lao động: Trang bị bảo hộ lao động riêng biệt cho công nhân trại khách tham quan Trang bị bảo hộ phải khử trùng cất giữ nơi quy định 2.4.6 Thiết bị khác gồm đèn chiếu sáng hay sưởi ấm phải có mũ chụp, quạt làm thơng thống đặt vị trí hướng gió thổi từ nơi đến nơi bẩn, sàn lót cho lợn nái nuôi con, lợn nái mang thai làm nhựa hay xi măng chắn, bề mặt không trơn, không gồ ghề Con giống quản lý giống 3.1 Nguồn gốc giống: Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép sản xuất 3.2 Chất lượng giống: Chất lượng giống phải đảm bảo theo quy định hành 3.3 Quản lý giống 3.3.1 Quản lý lợn đực giống: Quản lý lợn đực giống phù hợp theo quy trình kỹ thuật hành 3.3.2 Quản lý lợn nái sinh sản lợn con: Quản lý lợn nái sinh sản lợn phù hợp theo quy trình kỹ thuật hành Vệ sinh chăn nuôi 4.1 Các biện pháp vệ sinh chăn nuôi 4.1.1 Kiểm soát tác nhân làm tăng độ ẩm khơng khí chuồng ni: hệ thống nước, chuồng trại, mật độ ni, hệ thống thơng gió phải đảm bảo yêu cầu nhằm hạn chế vi sinh vật có hại tồn phát triển 4.1.2 Thường xuyên kiểm tra hệ thống cống thoát nước thải, hầm chứa phân hệ thống cung cấp nước uống Sửa chữa kịp thời hỏng hóc, thường xuyên xử lý phân (làm trống hầm chứa) 4.1.3 Thường xuyên quan tâm chương trình vệ sinh sát trùng chuồng trại bao gồm: Quét rác, dọn phân Làm vệ sinh hệ thống thơng gió, quạt máy Vệ sinh, sát trùng chuồng lợn trống chuồng 4.1.4 Nếu sử dụng chất độn chuồng, thấy bẩn phải dọn Sau đợt nuôi phải thay chất độn chuồng 4.2 Vệ sinh sát trùng bên khu chuồng trại 4.2.1 Thường xuyên thay thuốc sát trùng hố khử trùng cổng vào ngày lần 4.2.2 Tất loại xe vào cổng phải phun thuốc sát trùng 4.2.3 Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh dãy chuồng khu chăn ni, tuần lần 4.2.4 Phát quang bụi rậm, không để nước đọng lâu ngày khu vực trại; định kỳ vệ sinh hệ thống cống rãnh tháng/lần thuốc sát trùng để hạn chế ruồi muỗi 4.2.5 Nhân viên khách tham quan phải thực biện pháp khử trùng tiêu độc xà phòng thuốc sát trùng 4.3 Vệ sinh sát trùng bên chuồng trại 4.3.1 Thay nước sát trùng vôi sát trùng hố sát trùng ngày vào buổi sáng trước thực công việc khác 4.3.2 Sát trùng chuồng trại vào thời điểm: trước nuôi ngày; sau đợt nuôi; chuyển đàn … 4.3.3 Phun thuốc sát trùng lối khu vực xung quanh chuồng lần/tuần (nếu khơng có dịch bệnh) ngày (nếu có dịch bệnh) 4.3.4 Trong trường hợp có dịch, phun thuốc sát trùng lợn tuần/lần dung dịch thuốc sát trùng thích hợp theo hướng dẫn nhà sản xuất 4.3.5 Thu gom chất thải rắn hàng ngày vào hệ thống chứa, có nắp hay mái che bảo đảm khơng rò rỉ, khơng lưu giữ chất thải 24 mà khơng có biện pháp xử lý 4.4 Vệ sinh sát trùng dụng cụ chăn nuôi phương tiện vận chuyển 4.4.1 Trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển chăn nuôi phải tiêu độc khử trùng thường xuyên 4.4.2 Hạn chế di chuyển đến mức tối đa trang thiết bị phục vụ chăn nuôi trại Trong trường hợp bắt buộc, phải khử trùng tiêu độc trước di chuyển 4.4.3 Sát trùng nơi chứa chất thải dung dịch có tính sát trùng mạnh rắc vơi bột 4.4.4 Làm vệ sinh silo, thùng chứa thức ăn, định kỳ tuần/lần, máng ăn lần/ngày để tránh thức ăn thừa, nấm mốc 4.4.5 Phương tiện vận chuyển khu chuồng nên giành riêng cho khu Trong trường hợp phải dùng chung phải phun thuốc sát trùng kỹ lưỡng trước sau sử dụng 4.4.6 Trước sau vận chuyển lợn đến khu chuồng mới, phương tiện vận chuyển phải khử trùng 4.4.7 Không vận chuyển lợn, thức ăn hay vật dụng khác chung xe Quản lý thức ăn, nước uống nước vệ sinh 5.1 Thức ăn 5.1.1 Nguyên liệu: Thường xuyên giám sát nguy sinh học, hóa học vật lý ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu, thức ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe vật ni, giảm an tồn sản phẩm chăn ni 5.1.2 Khi xuất nhập nguyên liệu thức ăn phải ghi đầy đủ thông tin số lượng, tên hàng, nguồn gốc, ngày sản xuất, hạn sử dụng, đánh giá cảm quan, mùi vị … Khi đưa vào kho bảo quản, phải đặt vị trí với bồn chứa đánh dấu Chú ý đảm bảo nguyên tắc vào trước trước, vào sau sau 5.1.3 Nguyên liệu dự trữ phải đạt yêu cầu độ ẩm để kho có đủ tiêu chuẩn diện tích, độ thơng thống, nhiệt độ định kỳ xông kho để ngăn ngừa phá hoại sâu mọt, nấm mốc… 5.1.4 Trong trường hợp tự trộn thức ăn, sở phải có hệ thống trộn thức ăn theo quy trình đảm bảo kỹ thuật, trộn thời gian, nghiền kích thước, đáp ứng tiêu chuẩn lý tính, dinh dưỡng độc tố 5.1.5 Hệ thống trộn thức ăn phải vệ sinh để tránh tạp nhiễm từ mẻ trộn sang mẻ khác, đặc biệt mẻ trộn có thuốc khơng thuốc Nên trộn mẻ khơng chứa thuốc trước, mẻ chứa thuốc sau Cần kiểm soát chặt chẽ để tránh nhiễm chéo chất phụ gia trình bảo quản, bao bì, vận chuyển, cân, từ mẻ trộn sang mẻ trộn khác 5.1.6 Ghi vào sổ nhật ký sản xuất lưu trữ hồ sơ tất phần trộn, trình tự trộn nhân viên phụ trách trộn 5.1.7 Trang thiết bị trộn thức ăn dụng cụ cân đo cần hiệu chỉnh kiểm tra định kỳ 5.1.8 Sử dụng kháng sinh, hóa chất theo hướng dẫn nhà sản xuất phải tuân thủ thời gian ngưng thuốc theo khuyến cáo nhà sản xuất Không sử dụng kháng sinh, hóa chất danh mục cấm Nhà nước Bộ Nông nghiệp & PTNT 5.1.9 Thường xuyên đột xuất kiểm tra phân tích chất cấm, kháng sinh thức ăn mua để tránh tồn dư hóa chất độc hại sản phẩm chăn nuôi 5.1.10 Thường xuyên kiểm tra vệ sinh khu vực sản xuất thức ăn, kho chứa thức ăn nguyên liệu thức ăn để tránh gây ô nhiễm 5.1.11 Sử dụng thức ăn phù hợp với giai đoạn sinh trưởng lợn theo hướng dẫn nhà sản xuất Chất lượng thức ăn cho lợn lứa tuổi phải đáp ứng yêu cầu sinh trưởng phát triển 5.1.12 Trong trường hợp phải trộn thuốc vào thức ăn nhằm mục đích phòng bệnh, trị bệnh kích thích tăng trưởng, cần phải ghi chép lưu trữ hồ sơ việc sử dụng thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, thời gian sử dụng thức ăn có trộn thuốc, thời gian ngừng cho ăn thức ăn có trộn thuốc 5.1.13 Nguyên liệu thức ăn phải lưu mẫu sản phẩm sử dụng mà khơng có cố 5.2 Nước uống 5.2.1 Nguồn nước nước uống (kể nước dùng để pha thuốc cho lợn uống bị bệnh) phải đạt tiêu chuẩn quy định tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 5.2.2 Kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước gồm bồn chứa nước, ống dẫn, máng uống, núm uống để đảm bảo hệ thống khơng bị hở, khơng bị rò rỉ, không bị ô nhiễm bụi bặm, chất bẩn … Bồn chứa nước nên có mái che để tránh nước bị nóng nhiệt từ mặt trời 5.3 Nước vệ sinh: sử dụng nước máy, nước giếng khoan, nước giếng khơi; không sử dụng nước ao bị nhiễm khuẩn (ô nhiễm) nước thải Quản lý đàn lợn 6.1 Lợn nhập vào trang trại phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, tiêm phòng vắc xin, thuốc điều trị sử dụng (nếu có) Tốt nên nhập từ trại có chứng nhận sở an toàn dịch bệnh Chỉ nên mua lợn từ – trại đảm bảo an toàn dịch, hạn chế nguy mang bệnh vào trại 6.2 Khi lợn đến trại, phải chuyển lợn xuống ngay, đưa vào khu cách ly để ni thích nghi Ghi nhận lại tất biểu bệnh tật lợn trình ni thích nghi 6.3 Sau nhập lợn phải lên kế hoạch tiêm phòng cho đàn lợn, quan tâm đến số bệnh như: bệnh giả dại, lở mồm long móng, dịch tả, hội chứng rối loạn hơ hấp sinh sản (PRRS) … 6.4 Cử người thường trực để kịp thời cách ly lợn bị bệnh, nghi có bệnh điều trị bị tổn thương cắn nhau, bị bệnh 6.5 Tập cho lợn vệ sinh chỗ vào vị trí quy định vài ngày đầu Xuất bán lợn 7.1 Cần phải bố trí khu vực xuất bán lợn phía cuối trại có lối riêng để hạn chế lây nhiễm cho toàn trại 7.2 Cần phải tuân thủ tuyệt đối thời gian ngừng sử dụng thuốc trước xuất bán để đảm bảo lợn không tồn dư kháng sinh giết thịt 7.3 Cần cung cấp hồ sơ (nguồn gốc, tình hình điều trị, lý lịch …) tất loại lợn bán cho người mua Chu chuyển đàn vận chuyển lợn 8.1 Chu chuyển lợn nhỏ đến khu lợn lớn không chuyển ngược lại Tốt nên có phương tiện chuyên dụng cho khu phải sát trùng cẩn thận trước sau chuyển 8.2 Cần vận chuyển lợn, đưa lợn lên, xuống xe quy trình để tránh gây stress cho lợn Các quy trình vận chuyển phải cụ thể in ra, phát tận tay công nhân Quản lý dịch bệnh 9.1 Giám sát dịch bệnh: Áp dụng phương thức “cùng vào – ra” theo thứ tự ưu tiên là: khu => dãy => chuồng => ô lợn (tùy theo điều kiện chăn nuôi cụ thể để lựa chọn) nhằm hạn chế lây lan bệnh tật 9.2 Trong trường hợp điều trị bệnh, cần ghi chép thông tin đầy đủ dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý dùng, thời gian dùng, trọng lượng lợn, người tiêm, thời điểm ngưng thuốc Không bán lợn thời gian cách ly thuốc 9.3 Khi phát lợn chết phải báo với cán kỹ thuật để có biện pháp xử lý 10 Bảo quản sử dụng thuốc thú y 10.1 Vắc xin số kháng sinh phải bảo quản lạnh theo hướng dẫn, lấy sử dụng 10.2 Mỗi loại thuốc để riêng khu vực không để lẫn vào nhau, đặc biệt loại thuốc có tính đối kháng 10.3 Ghi chép việc xuất nhập kho loại thuốc, chủng loại thuốc, thời hạn sử dụng để sử dụng hạn, tránh lãng phí 10.4 Cần phải có kế hoạch cụ thể việc sử dụng vắc xin thuốc thú y cho trại phải lập bảng kế hoạch sử dụng thuốc 11 Phòng trị bệnh 11.1 Phòng bệnh: Có lịch tiêm phòng bệnh theo quy định hành (dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn, tiêu chảy …), bệnh khác tùy theo tình hình dịch tễ vùng để có u cầu cụ thể quy trình phòng bệnh 11.2 Trị bệnh 11.2.1 Phải cách ly để phòng ngừa lây lan lợn có biểu bệnh Nếu điều trị phải ghi lại tất thông tin liên quan đến q trình điều trị Trong trường hợp khơng thể chuyển khu cách ly riêng phải đưa vào chuồng riêng 11.2.2 Có cán thú y chẩn đốn bệnh lên phác đồ điều trị 11.2.3 Khi sử dụng kháng sinh để điều trị cần phải tuân thủ quy định chủng loại, liều lượng, thời gian dùng thuốc ghi chép đầy đủ vào hồ sơ Không sử dụng kháng sinh nằm danh mục cấm Nhà nước Bộ Nông nghiệp PTNT 11.2.4 Phải tuân thủ tuyệt đối thời gian ngừng sử dụng kháng sinh trước giết thịt 11.2.5 Ghi chép đầy đủ can thiệp thú y 12 Quản lý chất thải bảo vệ môi trường 12.1 Chất thải rắn phải thu gom hàng ngày vận chuyển đến nơi tập trung để xử lý, tránh gây mùi khó chịu cho dân cư sống lân cận sinh ruồi nhặng 12.2 Chất thải lỏng phải thải trực tiếp vào khu xử lý chất thải, không cho chảy ngang qua khu chăn nuôi khác hay trực tiếp môi trường Nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn hành trước thải môi trường 12.3 Lắp đặt hệ thống phân loại, tách chất thải rắn lỏng riêng biệt nhằm giúp cho việc xử lý dễ dàng đạt hiệu cao Không thải trực tiếp nước thải chưa xử lý môi trường 12.4 Phải xây dựng hệ thống thoát nước mưa nhằm tách nước mưa khỏi nước thải chăn nuôi lợn 12.5 Hạn chế sử dụng nước rửa chuồng, sử dụng phần cân đối chất dinh dưỡng, bổ sung chế phẩm vi sinh để giảm mùi hôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường 12.6 Tất lợn chết bệnh không rõ lý không bán ngồi thị trường 13 Kiểm sốt trùng, lồi gặm nhấm động vật khác 13.1 Dùng vơi bột hay thuốc sát trùng để kiểm sốt trùng khu vực trại 13.2 Hướng dẫn chi tiết chương trình kiểm sốt gặm nhấm trại Bảng hướng dẫn kiểm soát gặm nhấm trại phải in đưa cho người trực tiếp chịu trách nhiệm thực Phải có sơ đồ chi tiết vị trí đặt bả, bẫy chuột để kiểm soát rủi ro Ghi chép lại số lượng chuột bị diệt, thường xuyên kiểm tra để xử lý chuột chết đặt bã chuột 13.3 Khơng ni chim, chó, mèo động vật khác khu chăn nuôi 14 Quản lý nhân 14.1 An tồn giao thơng 14.1.1 Người giao nhiệm vụ quản lý sử dụng hóa chất phải có kiến thức, kỹ hóa chất kỹ ghi chép 14.1.2 Tổ chức cá nhân sản xuất phải cung cấp trang thiết bị cho người lao động Khi có tai nạn lao động hóa chất phải thực biện pháp sơ cứu cần thiết đưa đến bệnh viện gần 14.1.3 Phải có tài liệu hướng dẫn bước sơ cứu dán kho chứa hóa chất 14.2 Điều kiện làm việc 14.2.1 Nhà làm việc đảm bảo thoáng mát, mật độ người làm việc hợp lý 14.2.2 Điều kiện làm việc phải đảm bảo phù hợp với sức khỏe người lao động 14.2.3 Người lao động phải cung cấp quần áo bảo hộ 14.2.4 Các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ (các thiết bị điện khí) phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nhằm tránh rủi ro gây tai nạn cho người sử dụng 14.2.5 Phải có quy trình thao tác an tồn nhằm hạn chế tối đa rủi ro di chuyển nâng vác vật nặng 14.3 Phúc lợi xã hội người lao động 14.3.1 Tuổi lao động phải phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam 14.3.2 Khu nhà cho người lao động phải đảm bảo vệ sinh, phù hợp với điều kiện sinh hoạt có thiết bị, dịch vụ 14.3.3 Lương, thù lao cho người lao động phải hợp lý, phù hợp với pháp luật lao động Việt Nam 14.4 Đào tạo tập huấn 14.4.1 Trước nhận việc, người lao động phải thông báo nguy liên quan đến sức khỏe điều kiện an toàn 14.4.2 Người lao động phải hiểu rõ tuân thủ nội quy trại tập huấn kỹ chăn nuôi, quy định vệ sinh an toàn, hướng dẫn cần triển khai áp dụng Phải có tài liệu ghi chép chương trình tập huấn 15 Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc thu hồi sản phẩm 15.1 Tổ chức cá nhân chăn nuôi lợn phải ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất, tiếp nhận sử dụng hóa chất, thức ăn chăn nuôi mua bán sản phẩm 15.2 Hệ thống sổ sách ghi chép trại phải thể được: số lợn bán ra, nhập vào; suất chăn nuôi; kiểm tra hàng ngày tình hình sức khỏe đàn lợn, bệnh tật, nguyên nhân; tất kết kiểm tra, xét nghiệm phòng thí nghiệm; giấy chứng nhận nguồn gốc lợn nhập vào trại; nơi mua lợn; tình hình sử dụng vắc xin sử dụng thuốc điều trị bệnh 15.3 Sổ ghi chép phải lưu lại năm kể từ ngày đàn lợn bán hay chuyển nơi khác, lâu có yêu cầu khách hàng quan quản lý 15.4 Tổ chức cá nhân sản xuất theo GAHP phải tự kiểm tra thuê kiểm tra viên kiểm tra nội xem việc thực sản xuất, ghi chép lưu trữ hồ sơ đạt yêu cầu chưa Nếu chưa đạt yêu cầu phải có biện pháp khắc phục phải lưu hồ sơ 15.5 Sản phẩm sản xuất theo GAHP phải ghi rõ vị trí mã số chuồng Vị trí mã số chuồng phải lập hồ sơ lưu trữ để giúp việc truy nguyên nguồn gốc dễ dàng 15.6 Khi phát lợn bị bệnh, phải cách ly ngừng xuất chuồng Nếu bán, phải thông báo tới người mua 15.7 Điều tra nguyên nhân gây bệnh thực biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm bệnh, đồng thời có hồ sơ ghi chép nguyên nhân gây bệnh biện pháp xử lý 16 Kiểm tra nội 16.1 Trang trại phải tiến hành kiểm tra nội năm lần 16.2 Việc kiểm tra phải thực bảng kiểm tra đánh giá; sau kiểm tra xong tổ chức, cá nhân chăn nuôi kiểm tra viên có nhiệm vụ ký vào bảng kiểm tra đánh giá Bảng tự kiểm tra đánh giá, bảng kiểm tra (đột xuất, định kỳ) quan nhà nước có thẩm quyền phải lưu hồ sơ 16.3 Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải tổng kết báo cáo kết kiểm tra cho quan quản lý chất lượng có yêu cầu 17 Khiếu nại giải khiếu nại 17.1 Tổ chức, cá nhân chăn ni phải có mẫu đơn khiếu nại khách hàng yêu cầu 17.2 Trong trường hợp có khiếu nại, tổ chức cá nhân chăn ni phải có trách nhiệm giải theo quy định pháp luật lưu đơn thư khiếu nại kết giải vào hồ sơ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng BẢNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn) Mức độ A = Bắt buộc thực hiện; B = Khuyến khích thực STT Thực hành Mức độ Địa điểm Vị trí xây dựng trang trại có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất địa phương không? A Khoản cách từ trang trại đến khu dân cư, cơng trình xây dựng khác, đến nguồn nước có với quy định hành khơng? A Trang trại có thiết kế gồm khu vực khác không? Giữa khu có tường rào ngăn cách khơng? A Thiết kế chuồng trại, kho thiết bị chăn ni Hướng chuồng, kích thước, kiểu chuồng, chuồng, mái chuồng, vách chuồng … chuồng trại có hợp lý không? B Chuồng trại cho loại lợn khác có tuân thủ quy định nhà nước khơng? B Khu hành (văn phòng, nhà làm việc, khu vệ sinh …) có đặt ngồi hàng rào khu chăn nuôi không? A Nhà xưởng kho (kho chứa thức ăn, kho thuốc thú y, thuốc sát trùng, kho chứa dụng A Có Khơng u cầu điều chỉnh cụ chăn ni, xưởng khí sửa chữa, khu cách ly, khu xử lý chất thải …) có bố trí riêng biệt khơng? Hệ thống vệ sinh sát trùng cổng vào chuồng trại có thích hợp để giảm thiểu tối đa lây lan mầm bệnh không? A 10 Kho chứa nguyên liệu thức ăn có xây dựng hợp lý hợp vệ sinh không? Các nguyên liệu thức ăn nhập kho bảo quản có theo tiêu chuẩn quy định chưa? A 11 Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng có xây dựng thơng thống, khơng bị dột, tạt nước mưa gió khơng? A 12 Có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin số loại kháng sinh yêu cầu bảo quản lạnh khơng? A 13 Có sơ đồ vị trí loại thuốc kho ghi chép theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình trạng có lơ thuốc để hạn sử dụng không? B 14 Thiết bị chăn ni, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống … có đầy đủ hợp vệ sinh không? A 15 Trang bị bảo hộ có khử trùng cất giữ nơi quy định khơng? A 16 Có quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, thay quần áo cho công nhân khách tham quan không? A Con giống quản lý giống 17 Con giống có nguồn gốc rõ ràng khơng? Lúc mua có nhận đầy đủ hồ sơ không? A 18 Chất lượng giống có bảo đảm quy định hành khơng? A 19 Quản lý giống có phù hợp theo quy định hành không? A Vệ sinh chăn nuôi 20 Dụng cụ có đầy đủ để vệ sinh thu gom chất thải chuồng trại không? A 21 Hố sát trùng cổng vào đầu chuồng có thường xun thay theo quy định khơng? A 22 Có hệ thống phun thuốc sát trùng phương tiện vận chuyển vào trại khơng? A 23 Có thực định kỳ việc phát quang bụi rậm, khơi cống rãnh để diệt ruồi, sát trùng xung quanh dãy chuồng khu chăn nuôi không? A 24 Có thực việc sát trùng chuồng trại trước nuôi; sau đợt nuôi; chuyển đàn không? A 25 Có định kỳ sát trùng bên chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, làm vệ sinh silo, thùng chứa thức ăn, máng ăn gia súc thuốc sát trùng thích hợp khơng? A 26 Có dùng riêng phương tiện vận chuyển lợn, thức ăn, dụng cụ … trang trại khơng? A 27 Có thực sát trùng phương tiện vận chuyển lợn, thức ăn, dụng cụ trước sau vận chuyển trại khơng? A 28 Có thực ghi chép chi tiết hóa chất, nguyên liệu, thức ăn, thuốc, vắc xin … xuất nhập kho không? A Quản lý thức ăn, nước uống nước vệ sinh 29 Có thường xuyên giám sát nguy sinh học, hóa học, vật lý ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thức ăn khơng? A 30 Có kiểm tra thông tin nguyên liệu kiểm tra giao nhận khơng? A 31 Có thường xun kiểm tra chất cấm, kháng sinh mua không? A 32 Nếu dự trữ ngun liệu, kho chứa có đủ tiêu chuẩn khơng? B 33 Có ghi chép lập hồ sơ trộn thức ăn, sử dụng thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, thời gian sử dụng thức ăn có trộn thuốc khơng? A 34 Có sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn Bộ Nông nghiệp & PTNT nhà sản xuất khơng? Có tn thủ thời gian ngừng sử dụng thuốc theo hướng dẫn nhà sản xuất không? A 35 Có kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất chất lượng nguồn nước uống dùng cho chăn nuôi khơng? A 36 Có kiểm tra thường xun hệ thống cấp nước không? B 37 Nước rửa chuồng nước vệ sinh có chảy ngang qua khu chuồng khác khơng? A 38 Có hệ thống lọc, lắng chất thải khơng? Có thải trực tiếp nước thải chưa qua xử lý môi trường không? A Quản lý đàn lợn 39 Lợn nhập vào trại có mua sở khơng? B 40 Có tn thủ quy trình nhập đàn ni A cách ly, tiêm phòng, sát trùng chuồng trại … cho đàn lợn nhập khơng? Xuất bán lợn 41 Có tn thủ thời gian ngừng sử dụng thuốc trước xuất bán khơng? A 42 Có gửi kèm hồ sơ theo dõi lợn thịt xuất bán lợn không? A Chu chuyển đàn vận chuyển lợn 43 Có tuân thủ nguyên tắc chu chuyển đàn từ khu nuôi lợn nhỏ đến lớn quy tắc q trình di chuyển lợn khơng? Có phổ biến rộng rãi nguyên tắc cho công nhân không? A Quản lý dịch bệnh 44 Trong trường hợp điều trị bệnh, có ghi chép thơng tin đầy đủ dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý dùng, thời gian dùng, trọng lượng lợn, người tiêm, thời điểm ngưng thuốc khơng? Có bán lợn thời gian cách ly thuốc A 45 Khi phát lợn chết có báo với cán kỹ thuật để có biện pháp xử lý không? A 10 Bảo quản sử dụng thuốc thú y 46 Có ghi chép việc xuất, nhập kho loại thuốc vắc xin không? A 11 Phòng trị bệnh 47 Có lịch tiêm phòng bệnh dịch tả, tụ huyết trùng số dịch bệnh khác khơng? A 48 Có cách ly để phòng ngừa lây lan lợn có biểu bệnh không? A 49 Khi sử dụng kháng sinh điều trị, có sử dụng kháng sinh nằm danh mục cấm khơng? Có tn thủ quy định chủng loại, liều lượng, thời gian dùng thuốc ghi chép đầy đủ vào hồ sơ không? A 12 Quản lý chất thải bảo vệ môi trường 50 Chất thải rắn có thu gom hàng ngày vận chuyển đến nơi xử lý không? A 51 Chất thải lỏng có thải trực tiếp vào khu xử lý không chảy qua khu chăn nuôi khác không? A 52 Có hệ thống phân loại, tách chất thải rắn lỏng riêng biệt nhằm giúp cho việc xử lý dễ dàng đạt hiệu cao không? B 53 Có bán lợn chết thị trường sử dụng A bếp ăn tập thể khơng? 54 Có nơi xử lý lợn chết (lò thiêu, đất chơn) đủ tiêu chuẩn khơng? B 55 Có báo cáo với cán thú y phát lợn chết không? A 13 Kiểm sốt trùng, lồi gặm nhấm động vật khác 56 Có sử dụng thuốc, bẫy, bả để kiểm sốt trùng, lồi gặm nhấm động vật khác khơng? Nếu có, ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả thường xuyên kiểm tra để xử lý chưa? B 14 Quản lý nhân 57 Người lao động làm việc trang trại có hướng dẫn sử dụng hóa chất độc hại tập huấn kỹ chăn nuôi không? A 58 Có tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu phổ biến kiến thức sơ cấp cứu đến tất nhân viên trại khơng? A 59 Có quy trình thao tác an tồn nhằm hạn chế tối đa rủi ro di chuyển nâng vác vật nặng không? A 60 Trang bị bảo hộ lao động ủng cao su, trang, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ … có trang bị cho công nhân làm việc trang trại không? A 61 Có đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho khách tham quan (quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trừng, thay quần áo) nhật ký khách tham quan không? B 15 Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc thu hồi sản phẩm 62 Có ghi chép đầy đủ nhật ký chăn nuôi, nhật ký hóa chất, thức ăn chăn ni mua bán sản phẩm lưu trữ hồ sơ để việc truy nguyên nguồn gốc dễ dàng cần thiết không? A 16 Kiểm tra nội 63 Có tiến hành kiểm tra nội định kỳ năm lần không? A 64 Bảng kiểm tra đánh giá nội ký chưa có lưu hồ sơ không? A 17 Khiếu nại giải khiếu nại 65 Trang trại có sẵn mẫu đơn khiếu nại khơng? Và có lưu giữ hồ sơ khiếu nại khách hàng phương pháp giải khơng? A BỘ NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỒ SƠ CHĂN NI LỢN AN TỒN THEO VIETGAHP (Ban hành kèm theo Quyết định số… ngày … tháng … năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn) Tên tổ chức/cá nhân: Lứa chăn nuôi: Năm: Phần thứ THÔNG TIN CHUNG Họ tên tổ chức/cá nhân chăn nuôi: Địa chỉ: Ấp Xã: Huyện Tỉnh Diện tích chuồng trại: Giống lợn: Mật độ nuôi: Tháng năm nuôi: Bản đồ chuồng trại (Đính kèm): Phần thứ hai CÁC BIỂU MẪU GHI CHÉP Biểu 1: Theo dõi ghi chép nhập nguyên liệu, thức ăn Ngày tháng năm Tên người Tên hàng Số lượng Cơ sở sản Ngày sản nhập (kg) xuất xuất Hạn sử dụng Đánh giá cảm quan Hạn sử dụng Đánh giá cảm quan Biểu 2: Theo dõi ghi chép xuất nguyên liệu, thức ăn Ngày tháng năm Tên người Tên hàng Số lượng Cơ sở sản Ngày sản xuất (kg) xuất xuất Biểu 3: Theo dõi ghi chép trộn thức ăn Ngày tháng năm Loại phần Dùng thuốc/chất bổ sung (có hay khơng) Biểu 4: Theo dõi mua lợn giống Khối lượng thuốc (g) Người trộn Khu trại sử dụng Ngày tháng năm Số lượng mua (con) Cơ sở bán Giống lợn Ghi Biểu 5: Theo dõi xuất bán lợn sau cai sữa để nuôi vỗ béo Tổ chức/cá nhân bán: Tổ chức/cá nhân mua địa chỉ: Loại lợn Số lượng bán (con) Ngày tháng Có điều trị Loại kháng năm bán kháng sinh sử sinh trước dụng bán không? Thời gian yêu cầu ngừng thuốc Ghi Ký tên: Bên mua: Bên bán: Biểu 6: Theo dõi kế hoạch tiêm phòng sử dụng thuốc thú y vắc xin Ngày tháng năm Tên thuốc, vacxin Nhà SX Lý dùng Liều lượng Cách dùng Khuyến Nơi lưu cáo, trữ cảnh báo thuốc Bác sĩ thú y: ………………… Ngày tháng: …………………… Giám dốc trại: ……………… Ngày tháng: …………………… Thời gian ngưng thuốc Biểu 7: Theo dõi ghi chép tình hình điều trị cho lợn Ngày tháng năm Số tai, chuồng Tên thuốc Lý dùng Liều lượng, cách dùng Người điều trị Trọng lượng lợn (kg) Thời gian ngưng thuốc Kết điều trị Biểu 8: Theo dõi bán lợn sau điều trị bệnh Tổ chức/cá nhân bán: Tổ chức/cá nhân mua, địa chỉ: Ngày bán: Số lượng lợn bán (con): Thời gian điều trị Loại lợn Loại thuốc, liều dùng Bắt đầu (Ngày tháng năm) Kết trước Kết thúc bán (Ngày tháng năm) Ghi Ký tên: Bên bán: …………………… Bên mua: …………………… Bảng 9: Theo dõi xuất bán lợn thịt giết mổ Tổ chức/cá nhân bán: Tổ chức/cá nhân mua, địa chỉ: Loại lợn Số lượng bán (con) Ngày tháng năm bán Ký tên: Bên bán: …………………… Bên mua: …………………… Khối lượng (kg) Ngày Loại Ngày kết Ghi tiêm vaccin/thu thúc điều phòng/trị ốc sử trị/kết bệnh lần dụng cuối ... nhiệm giải theo quy định pháp luật lưu đơn thư khiếu nại kết giải vào hồ sơ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng BẢNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/ QĐ -BNN- KHCN ngày 15... THỰC HÀNH CHĂN NI TỐT CHO CHĂN NI LỢN AN TỒN TẠI VIỆT NAM (VietGAHP) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/ QĐ -BNN- KHCN ngày 15 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn) Chương... nước thải khu vực theo quy định hành 1.1.2 Ở cuối cách xa nguồn nước sinh hoạt, có nguồn nước đủ trữ lượng cho chăn ni Đảm bảo đủ diện tích điều kiện xử lý chất thải, nước thải theo quy định 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: 1506 qd bnn khcn 69299 vietgap heo, 1506 qd bnn khcn 69299 vietgap heo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn