BÀI TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Phương pháp dạy học các môn về tự nhiên và xã hội lớp 2

36 26 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 23:00

GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2 Đề tài nghiên cứu với mục đích nhằm nâng cao chất lượng giáo dục môi trường (GDMT) địa phương trong giảng dạy môn tự nhiên – xã hội (TNXH) cho học sinh (HS) lớp 2 trường Tiểu học Nậm Ban huyện Nậm Nhùn – Lai Châu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Khoa Giáo dục Tiểu học - - ĐỀ TÀI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Chuyên ngành: Phương pháp dạy học các môn tư nhiên và xã hợi GIÁO DỤC MƠI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI XÃ NẬM BAN, HUYỆN NẬM NHÙN, TỈNH LAI CHÂU Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Thấn Người thực hiện: Nguyễn Văn Quy Lớp Đại học Tiểu học K6 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Lai Châu LAI CHÂU, 2019 MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN CỦA VIỆC TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI LỚP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NẬM BAN, HUYỆN NẬM NHÙN, TỈNH LAI CHÂU Cơ sở lý luận việc tích hợp giáo dục môi trường địa phương dạy học môn Tư nhiên – Xã hội lớp 1.1 Môi trường giáo dục mơi trường 1.2 Vị trí mục tiêu giáo dục môi trường trường tiểu học 1.3 Đặc trưng giáo dục môi trường địa phương 1.4 Khả giáo dục môi trường qua môn tự nhiên – xã hội Cơ sở thưc tiễn việc giáo dục môi trường địa phương dạy học môn tư nhiên – xã hội lớp tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2.1 Thực trạng môi trường xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2.2 Thực trạng giáo dục môi trường địa phương dạy học môn Tự nhiên – Xã hội lớp cho học sinh tiểu học xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu CHƯƠNG 2: TÍCH HỢP GIÁO DỤC MƠI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN –XÃ HỘI LỚP TẠI XÃ NẬM BAN, HUYỆN NẬM NHÙN, TỈNH LAI CHÂU 11 Khái quát chung vấn đề tích hợp giáo dục môi trường 1.1 Khái niệm tích hợp giáo dục mơi trường 11 1.2 Các mức độ tích hợp giáo dục mơi trường 11 1.3 Các ngun tắc hình thức tích hợp 11 11 Tích hợp giáo dục môi trường địa phương dạy học môn tư nhiên – xã hội lớp cho học sinh tiểu học 12 2.1 Những nội dung giáo dục môi trường môn tự nhiên – xã hội lớp xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu12 2.2 Một sớ kế hoạch học tích hợp GDMT địa phương dạy học CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM Nội dung thử nghiệm 17 17 1.1 Tổ chức thực nghiệm sư phạm 17 1.2 Đánh giá kết quả thực nghiệm 18 1.2.1 Đánh giá kết quả kết quả trước thực nghiệm 1.2.2 Đánh giá kết quả sau thực nghiệm 19 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 22 18 14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chúng ta sống kỷ hội nhập , công nghệ sự tiến phát triển vượt bậc khoa học kỹ thuật Tuy nhiên, với sự phát triển văn minh nhân loại, người ngày tàn phá mơi trường sống Chính sự tàn phá, hủy hoại mơi trường nguyên nhân gây nên hàng loạt hiện tượng thiên tai động đất, bão lũ, hạn hán, song thần… Mỗi hoạt động người tác động tới môi trường xung quanh Khi các nghành công nghiệp phát triển sự tác động chưa lớn các nghành cơng nghiệp phát triển sự tác động lại mạnh mẽ Với tác động tiêu cực làm cho chất lượng môi trường sống bị giảm sút, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, cân sinh thái bị đảo lộn , nhiễm nghim trọng… Vì vậy, giáo dục mơi trường vấn đề mang tính sống tất các quốc gia giới Trước vấn đề cấp thiết này, người tìm hàng loạt các biện pháp khắc phục Trong đó, giáo dục biện pháp quan trọng hàng đầu Giáo dục bảo vệ môi trường nhằm giúp cho cá nhân cộng đồng có sự hiểu biết sâu sắc bảo vệ môi trường Đặc biệt đối với hệ trẻ - hệ tương lai đất nước Giáo dục các em bảo vệ môi trường biện pháp hữu hiệu nhất góp phần nâng cao dân trí, trang bị hiểu biết bảo vệ môi trường… Đối với địa phương khác có đặc điểm mơi trường sống, trình độ phát triển kinh tế xã hội, dân trí… khác Chính việc đưa giáo dục môi trường địa phương vào giáo dục cần thật linh hoạt phù hợp với tình hình thực địa phương Như vậy, hoạt động giáo dục môi trường mới thực sự phát huy tác dụng Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài “Giáo dục môi trường địa phương dạy học môn Tự nhiên – Xã hội lớp cho học sinh tiểu học xã Nậm Ban – Nậm Nhùn – Lai Châu” làm đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung đề tài gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn giáo dục môi trường địa phương dạy học môn Tự nhiên – Xã hội lớp huyện Nậm Nhùn – Lai Châu Chương 2: Thực trạng giáo dục môi trường trường địa phương dạy học môn Tự nhiên – Xã hội lớp huyện Nậm Nhùn – Lai Châu Chương 3: Thử nghiệm sư phạm Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu với mục đích nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mơi trường (GDMT) địa phương giảng dạy môn tự nhiên – xã hội (TN-XH) cho học sinh (HS) lớp trường Tiểu học Nậm Ban huyện Nậm Nhùn – Lai Châu Khách thể và đối tượng Khách thể nghiên cứu: GDMT trường Tiểu học Đối tượng nghiên cứu: GDMTĐP dạy học môn Tự nhiên – Xã hội lớp cho HS Tiểu học Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn việc GDMT địa phương - Khảo sát nghiên cứu thực trạng việc GDMT địa phương trường Tiểu học Nậm Ban - huyện Nậm Nhùn – Lai Châu - Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tích hợp GDMT địa phương dạy học môn TN - XH tại trường Tiểu học Nậm Ban – Nậm Nhùn – Lai Châu.Đề tài góp phần giáo dục ý thức học sinh bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp Phạm vi nghiên cứu Giáo viên học sinh trường Tiểu học Nậm Ban Nậm Nhùn – Lai Châu, từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2019 PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN CỦA VIỆC TÍCH HỢP GIÁO DỤC MƠI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI LỚP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NẬM BAN, HUYỆN NẬM NHÙN, TỈNH LAI CHÂU Cơ sở lý luận việc tích hợp giáo dục môi trường địa phương dạy học môn Tư nhiên – Xã hội lớp 1.1 Môi trường giáo dục môi trường Khái niệm môi trường: Theo khoản 1, Điều 3, Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29/11/1505 quy định: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo bao quanh người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển người sinh vật” Tóm lại, mơi trường tất xung quanh ta, cho cở sở để sinh sống phát triển Phân loại môi trường: các phân loại phổ biến gồm Môi trường đất, môi trường nước môi trường khơng khí Khái niệm giáo dục mơi trường: Giáo dục mơi trường nhà trường quá trình nhằm trang bị ch trẻ ý thức trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững trái đất, khả đánh giá vẻ đẹp thiên nhiên giá trị nhân cách khắc sâu tảng đạo lý mơi trường 1.2 Vị trí mục tiêu giáo dục môi trường trường tiểu học Vị trí giáo dục môi trường trường tiểu học Trường học coi nơi phù hợp hiệu nhất để GDMT Trong giáo dục môi trường từ cấp tiểu học đặt móng quan trọng cho quá trình giáo dục mơi trường các cấp học cao Trong giai đoạn móng giai đoạn dần định hình nhân cách, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, nhận quan tâm giáo dục cách khoa học môi trường ý thức đối với môi trường cho học sinh để lại ấn tượng kiến thức sâu sắc các giai đoạn sau các em Mục tiêu giáo dục môi trường trường tiểu học - Làm cho học sinh bước đầu hiểu biết về: + Các thành phần môi trường đất, nước, khơng khí, ánh sáng, động thực vật quan hệ chúng + Mối quan hệ người các thành phần môi trường + Ô nhiễm môi trường + Biện pháp bảo vệ môi trường xung quanh: (nhà ở, lớp, trường học, thôn xóm, làng, phố phường…) - Học sinh bước đầu có khả + Tham gia các hoạt động BVMT phù hợp với lứa tuổi (trồng, chăm sóc cây; làm cho môi trường xanh - sạch - đẹp) + Sống hòa hợp, gần gũi thân thiện với tự nhiên + Sống tiết kiệm ngăn nắp, vệ sinh, chia sẻ, hợp tác + Yêu quý thiên nhiên, gia đình, trường lớp, quê hương, đất nước + Thân thiện với môi trường + Quan tâm đến môi trường xung quanh 1.3 Đặc trưng giáo dục môi trường địa phương Giáo dục môi trường địa phương khác với nhiều lĩnh vực giáo dục khác hay các mơn học phụ thuộc vào đặc trưng môi trường tự nhiên địa phương các các hoạt động giáo dục giáo viên Giáo dục môi trường địa phương tiến hành không thể tách rời với môi trường địa phương – môi trường gần gũi xung quanh học sinh Giáo dục môi trường địa phương yêu cầu sự đồng nhất giáo dục lý thuyết gắn với giáo dục môi trường tại địa phương Nếu giáo dục môi trường địa phương mà đồng nhất hóa cho mọi địa phương khơng thể mang lại hiệu Vì để tiến hành GDMT, GV cần sử dụng MTĐP làm mục đích, nội dung, phương pháp phương tiện học tập, thực hiện nhiều thao tác sư phạm để làm cho tài liệu học tập phù hợp với giai đoạn phát triển HS 1.4 Khả giáo dục môi trường qua môn tự nhiên – xã hội Từ nội dung chương trình mơn TN-XH cho thấy, mơn TN-XH có khả GDMT rất cao Tích hợp cấu trúc chương trình môn TN - XH rất phù hợp với lĩnh vực GDMT GDBVMT các mục tiêu môn TN-XH Mục tiêu thực hiện không chỉ qua chủ đề MT tài nguyên thiên nhiên mà chủ đề lại mơn TN-XH Vì quá trình thực hiện mục tiêu GD BVMT chương GV khơng có thể mà cần thiết phải lồng ghép, tích hợp nội dung MTĐP vào các giảng Trong nội dung chủ đề MT giáo dục môi trường các môn TN-XH lớp 2, các nội dung truyền thụ cho học sinh hoàn toàn phù hợp với đặc trưng xã Nậm Ban - Nậm Nhùn – Lai Châu Một MT bị ô nhiễm, với sự phá rừng để xây dựng nhà cửa, các cơng trình kinh tế, làm nương dãy mà khơng có quy hoạch quản lý xã Nậm Ban – Nậm Nhùn – Lai Châu hiện các học “Tác động người đến MT khơng khí nước” có thể giúp học sinh liên hệ với hiện trạng MT xung quanh hiểu rõ kiến thức khoa học cung cấp qua học, làm sở để hình thành kỹ năng, hành vi cải thiện MT “Tác động người đến MT đất” với hậu học quý giá đối với HS xã việc không xả rác bừa bãi để không gây ô nhiễm MT đất Để học sinh có hành động thiết thực việc BVMT xã Nậm Ban - Nậm Nhùn – Lai Châu nội dung học “Một số biện pháp BVMT” giúp các em thể hiện tình yêu quê hương , BVMT Nậm Ban giàu đẹp các biện pháp Vì mơn TN – XH có khả GDMT rất cao Quan trọng đội ngũ GV truyền tải để nội dung GD môn TN - XH trở thành việc làm thiết thực BVMT các hệ học sinh tiểu học xã Nậm Ban Cơ sở thưc tiễn việc giáo dục môi trường địa phương dạy học môn tư nhiên – xã hội lớp tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2.1 Thực trạng môi trường xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu Môi trường tự nhiên tại xã Nậm Ban - huyện Nậm Nhùn chịu sức ép đến từ các hoạt động dân sinh các hoạt động sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng chế biến thủy sản, chế biến nông lâm sản thực phẩm phát triển cơng nghiệp Thêm vào đó, mơi trường tại hụn phải chịu tác động trực tiếp biến đổi khí hậu, lũ quét, sạt lở đất vấn đề thiên tai Do điều kiện sở hạ tầng nhiều khó khăn chịu ảnh hưởng rất lớn tập quán, thói quen lạc hậu tác động xấu tới môi trường sống vùng nông thôn niền núi Người dân chưa có ý thức bảo vệ mơi trường, nên họ có hành động tuỳ tiện theo thói quen; chăn ni gia súc khơng tập trung dẫn rác thải chăn nuôi không xử lý làm ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng tới chất lượng khơng khí Hay tập quán ni nhốt gia súc dưới gầm sàn làm ô nhiễm nặng môi trường sống các thành viên gia đình Bên cạnh cơng trình vệ sinh tạm người dân làm gần nhà gây ảnh hưởng tới môi trường sống, dễ bị rửa trôi gặp mưa bị rửa trôi làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt phát sinh ruồi muỗi gây bệnh tật Ngồi nhiễm mơi trường nơng thơn nói chung nơng thơn miền núi nói riêng người dân sử dụng các loại hoá chất bảo vệ thực vật nông nghiệp (thuốc trừ sâu, trừ bệnh, thuốc trừ cỏ dại ) không đảm bảo an tồn; có tình trạng sau phun thuốc trừ sâu bệnh cỏ dại, người nông dân rửa bình bơm đổ thuốc thừa bất nơi mà khơng ý đảm bảo an tồn tới nguồn nước; bao bì, chai lọ chứa hoá chất độc hại người dân vứt bỏ quanh nhà, quanh mương máng nương rẫy Điều làm ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước sinh hoạt hàng ngày tiền đề phát sinh các loại bệnh tật mà người nông dân không thể nhận thấy Ngoài ra, các loại rác thải chưa thu gom người dân tự vứt các loại rác thải (túi ni nông, xác động vật nuôi bị chết, các đồ dùng phế thải gia đình…) môi trường xung quanh, cộng với phân gia súc, gia cầm vương vãi làm cho môi trường sống thêm ô nhiễm nặng 2.2 Thực trạng giáo dục môi trường địa phương dạy học môn Tự nhiên – Xã hội lớp cho học sinh tiểu học xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu Mục tiêu khảo sát: Thu thập số liệu thơng tin xác cụ thể GDMT địa phương dạy học môn TN – XH lớp cho HS tiểu học xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu Nội dung khảo sát: Thực trạng GDMT địa phương dạy học môn TN – XH lớp cho HS tiểu học xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu Đối tượng khảo sát: Giáo viên học sinh lớp Tiểu học Nậm Ban huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu Phương pháp khảo sát + Phương pháp điều tra phiếu hỏi: Tôi tiến hành điều tra phiếu hỏi cho GV khối lớp + Phương pháp quan sát: Tôi tiến hành quan sát hành vi BVMT học sinh lớp + Phương pháp vấn: Trong quá trình tiến hành quan sát các hành vi HS vấn sâu các GV chủ nhiệm khối lớp Nội dung thưc trạng khảo sát: Khảo sát các tiêu trí nhận thức giáo viên GDMT địa phương dạy học môn tự nhiên – xã hội lớp cho học sinh tiểu học, thực trạng mức độ GDMT địa phương dạy học Thực trạng hiểu biết giáo dục môi trường địa phương học sinh lớp xã Nậm Ban Cụ thể số liệu khảo sát sau: a, Thưc trạng nhận thức giáo viên GDMT địa phương dạy học môn tư nhiên – xã hội lớp cho học sinh tiểu học xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu Để tiến hành khảo sát thực trạng nhận thức GV GDMT địa phương dạy học môn TN – XH lớp cho HS tiểu học xã Nậm Ban - Nậm Nhùn – Lai Châu tiến hành phát phiếu hỏi vấn giáo viên tiểu học khối lớp xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu thu kết thể hiện bảng 1.1 sau Bảng 1.1 Thưc trạng nhận thức giáo viên mức độ cần thiết GDMT địa phương dạy học môn TN – XH lớp cho HS tiểu học xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, huyện Lai Châu Mức độ Số lượng (người) Xử lý (%) Quan trọng 12 80% Không quan trọng 20% 1.2 Đánh giá kết quả thực nghiệm 1.2.1 Đánh giá kết quả kết quả trước thực nghiệm Mục đích: Nhằm xác định trình độ ban đầu HS lớp thực nghiệm đối chứng, sự tương quan các trình độ Nội dung kiểm tra: Nội dung GDMT có liên quan đến vấn đề MT địa phương, nội dung kiểm tra mặt: Kiến thức, kỹ năng, thái độ Phương pháp đánh giá: Phân tích - so sánh, sử dụng toán thống kê để tính tỷ lệ giỏi, khá, trung bình, yếu (cách cho điểm theo thang đánh giá) lớp, tính giá trị trung bình cộng lớp đối chứng lớp thực nghiệm Kết quả a Kết kiểm tra kiến thức trước thực nghiệm (Bài kiểm tra phần phụ lục ) Bảng 1: Kết quả kiểm tra kiến thức trước thực nghiệm Số Điểm Tần số kiểm tra cụ thể H TB S 10 cộng Lớp 2A (Lớp thực nghiệm) 20 0 5 0 6,05% Lớp 2B (Lớp đối chứng) 20 0 5 1 5,95 % Qua kết kiểm tra thực nghiệm nhận thấy: Số HS đạt điểm khá hai lớp chiếm 50% , số HS đạt điểm trung bình dao động từ 25% (lớp thực nghiệm) đến 30% (lớp đối chứng) Điểm trung bình cộng hai lớp chỉ đạt trung bình khá dao động từ 5,95% (lớp đối chứng ) đến 6,05% (lớp thực nghiệm) Kết kiểm tra kiến thức hai lớp trung bình khá cao nghiêng lớp thực nghiệm b Kết kiểm tra kỹ trước thực nghiệm (Bài kiểm tra phần phụ lục) Bảng 2: Kết quả kiểm tra kỹ trước thực nghiệm Lớp Số Điểm Tần số kiểm tra cụ thể H TB S 10 cộng Lớp 2A (Lớp thực nghiệm) 20 0 0 5,9% Lớp 2B (Lớp đối chứng) 20 0 4 0 6,05 % Qua kết kiểm tra thực nghiệm nhận thấy kỹ hai lớp đạt loại trung bình Điểm trung bình cộng hai lớp chỉ đạt trung bình, dao động từ 5,9% (lớp thực nghiệm) đến 6,05% (lớp đối chứng) Kết kiểm tra kỹ nghiêng lớp đối chứng c Kết kiểm tra thái độ trước thực nghiệm Bảng 3: Kết quả kiểm tra thái độ trước thực nghiệm Lớp 18 Lớp Lớp 2A (Lớp thực nghiệm) Lớp 2B (Lớp đối chứng) Số H S 20 20 Tần số kiểm tra cụ thể 10 2 3 5 0 0 4 4 0 0 Điểm TB cộng 7% 7,15 % Thái độ HS đạt mức khá Biểu hiện rõ nét ở: + Điểm trung bình cộng HS đạt mức độ khá, dao động không đáng kể từ 7% (lớp thực nghiệm) đến 7.15% (lớp đối chứng) Điểm cao nghiêng lớp đối chứng Tóm lại, qua kết kiểm tra trước thực nghiệm lớp mức trung bình tỷ số cao nghiêng lớp đối chứng 1.2.2 Đánh giá kết quả sau thực nghiệm Mục đích: Thơng qua việc so sánh kết trước sau thực nghiệm, để đánh giá tính khả thi hợp lý các biện pháp GDMT Sự so sánh thể hiện ba tiêu chí:Trung bình cộng,Tỷ lệ điểm giỏi, khá, trung bình yếu, độ lệch chuẩn Nội dung : Nội dung GDMT ba mức độ: kiến thức, kỹ thái độ hành vi thực hiện qua các biện pháp nhằm nâng cao hiệu GDMT Phương pháp đánh giá: Phân tích - so sánh, sử dụng toán thống kê tính tỷ lệ điểm giỏi, khá, trung bình, yếu (cách cho điểm theo thang đánh giá) lớp, tính giá trị trung bình cộng lớp đối chứng lớp thực nghiệm Đánh giá kết quả a) Kết kiến thức sau thực nghiệm Bảng 4: Kết quả kiểm tra kiến thức sau thực nghiệm Lớp Lớp 2A (Lớp thực nghiệm) Lớp 2B (Lớp đối chứng) Số H S 20 20 Tần số kiểm tra cụ thể 10 3 0 0 5 0 0 Điểm TB cộng 7,3% 6,5 % Qua thực nghiệm chúng tơi thấy điểm trung bình cộng lớp thực nghiệm (7.3%) cao lớp đối chứng (6.5%).Tỷ lệ điểm lớp thực nghiệm chủ yếu nằm mức độ khá giỏi, khơng có điểm yếu.Điểm lớp đối chứng tỷ lệ lớn nằm mức trung bình khá, khơng có điểm yếu So sánh kết kiến thức lớp thực nghiệm trước sau thực nghiệm: Điểm trung bình cộng tăng lên đáng kể từ 6,05% trước thực nghiệm lên 7,3% sau thực 19 nghiệm Tỷ lệ điểm Giỏi tăng từ 0% lên đến 25%, tỷ lệ điểm yếu giảm từ 25% xuống 0% Qua phần kiểm tra kiến thức nhận thấy các em có kiến thức mơi trường sống động vật, thực vật tự nhiên nói chung động thực vật địa phương xã Nậm Ban nói riêng b) Kết kỹ sau thực nghiệm Bảng 5: Kết quả kiểm tra kỹ sau thực nghiệm Lớp Lớp 2A (Lớp thực nghiệm) Lớp 2B (Lớp đối chứng) Số H S 20 20 Tần số kiểm tra cụ thể 10 2 0 0 0 0 Điểm TB cộng 7,05% 6,45 % Điểm trung bình cộng lớp đối chứng lớp thực nghiệm có sự chênh lệch từ 6.45% (lớp đối chứng) lên 7.05% (lớp thực nghiệm) Về tỷ lệ điểm: Lớp thực nghiệm tỷ lệ điểm khá, giỏi chiếm tỷ lệ lớn (15% điểm giỏi 50% điểm khá), Điểm trung bình chiếm 35%, khơng có điểm yếu Lớp đối chứng điểm yếu khơng tỷ lệ điểm giỏi rất thấp, tỷ lệ điểm khá trung bình vẫn chiếm phần rất lớn So sánh kết kỹ lớp thực nghiệm trước sau thực nghiệm: Điểm trung bình cộng kỹ tăng lên đáng kể từ 5,9% lên 7,05% Về tỷ lệ điểm giỏi tăng lên từ 0% trước thực nghiệm lên 15% sau thực nghiệm, tỷ lệ điểm khá tăng từ 35% trước thực nghiệm lên 50% sau thực nghiệm, tỷ lệ điểm trung bình giảm từ 45% trước thực nghiệm xuống 35% sau thực nghiệm, đặc biệt tỷ lệ điểm yếu giảm từ 20% xuống 0% c) Kết thái độ sau thực nghiệm Bảng 6: Kết quả kiểm tra thái độ sau thực nghiệm Số Điểm Tần số kiểm tra cụ thể H TB S 10 cộng Lớp 2A (Lớp thực nghiệm) 20 4 5 0 0 7,7% Lớp 2B (Lớp đối chứng) 20 4 0 0 7,25% Qua bảng số liệu chúng tơi nhận thấy điểm trung bình cộng hai lớp có sự thay đổi nghiêng lớp thực nghiệm 7,7% lớp đối chứng chỉ có điểm trung bình cộng 7,25% Tỷ lệ điểm giỏi lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng So sánh kết thái độ lớp thực nghiệm trước sau thực nghiệm: Điểm trung bình cộng có sự thay đổi đáng kể tăng từ 7% trước thực nghiệm lên 7,7% sau 20 thực nghiệm Tỷ lệ điểm Giỏi tăng từ 25%trước thực nghiệm lên 40% Và đặc biệt tỷ lệ điểm Yếu sau thực nghiệm chỉ 0% Kết luận kết thưc nghiệm Dựa vào kết phân tích ba mặt : Kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi thông qua việc giảng dạy môn TN – XH cho học sinh lớp rút kết luận sau: - Kết kiểm tra cho thấy HS lớp có sự thay đổi tích cực sau tiến hành thực nghiệm - Qua thực nghiệm cho thấy HS có thái độ học tập rất nghiêm túc, thể hiện rõ ràng sự phấn khởi tự tìm hiểu mơi trường động vật thực vật Tóm lại, qua việc tiến hành thực nghiệm lớp 2A 2B trường tiểu học Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu mang lại hiệu rất cao công tác GDMT địa phương KẾT LUẬN CHƯƠNG Tóm lại, để thực hiện GDMT địa phương dạy học môn TN- XH lớp cho học sinh tiểu học xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với địa phương công tác chuẩn bị các hoạt động ngoại khóa giao lưu văn hóa các dân tộc, hội chợ quê, hội chợ ẩm thực… Trong công tác giảng dạy, các thầy cô giáo cần thường xuyên liên hệ thực tế tình hình địa phương Sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp hấp dẫn để giảng dạy BVMT địa phương 21 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Chúng ta cần có cái nhìn sâu sắc, tồn diện giáo dục môi trường địa phương giảng dạy mơn TN –XH lớp Giảng dạy cần tích hợp cách khéo léo phù hợp với nội dung chương trình TN - XH lớp Tích hợp GDMT địa phương không chỉ để giản lược, thu gọn mà phạm vi GV bổ sung thêm kiến thức làm cho nội dung học thêm phong phú, hấp dẫn mà vẫn không làm ảnh hưởng tới nội dung học Môn TN – XH khối lớp môn học có nhiều thuận lợi để tích hợp nội dung GDMT cho HS Nội dung giáo dục hai mà phải triển khai thường xuyên, từ năm sang năm khác.Việc truyền tải nội dung kiến thức tới HS cần có sự tâm huyết, yêu nghề lực chuyên môn vững vàng đội ngũ giáo viên II KIẾN NGHỊ Đối với nhà trường - Nhà trường cần chỉ đạo sâu sắc tới giáo viên chủ chương tích hợp giáo dục mơi trường địa phương dạy học Đối với xã hội - Các tổ chức KT- VH – XH cần phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động GDMT địa phương với sự tham gia HS tiểu học - Khơng chỉ giới thiệu lịch sử, văn hóa, người, xã hội… mà cần thông qua sản vật, sản phẩm địa phương để giáo dục rèn lụn góp phần hồn thiện người phát huy thành lao động địa phương - Tạo điều kiện hết mức cho HS có điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi HS địa phương Đới với gia đình - Gia đình cần có sự hiểu biết GDMT địa phương, từ hướng dẫn trẻ gìn giữ nét văn hóa truyền thống các dân tộc cư trú địa bàn huyện - Khích lệ động viên em tham gia các hoạt động GDMT địa phương Đới với học sinh HS tích cực tham gia tìm hiểu GDMT địa phương các học TN – XH lớp các hoạt động văn hóa văn nghệ địa bàn xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn – Lai Châu Luôn giữ môi trường xung quanh sạch Báo cáo lại hành vi phá hoại môi trường 22 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tăng Văn Đồn, 75 Cơ sở kỹ thuật mơi trường, NXB Giáo dục, 1509 Tăng Văn Đoàn , 76 Cơ sở kỹ thuật môi trường, NXB Giáo dục Việt Nam, 1511 Lưu Đức Hải, Cơ sở khoa học môi trường, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 1507 Lê Huỳnh (chủ biên) – Ngũn Thu Hằng Giáo trình gió dục dân số môi trường giảng dạy địa lý địa phương NXB ĐHSP, 1509 Ngũn Đình Hòe, Dân số - Định cư – Môi trường NXB ĐHQG Hà Nội, 1514 Bùi Phương Nga (chủ biên) các tác giả, Sách giáo viên sách giáo khoa môn TN – XH lớp NXB Giáo dục, 1512 Lê Văn Khoa, Môi trường ô nhiễm NXB Giáo dục, 1507 Lê Văn Khoa, Chiến lược sách mơi trường,NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1506 Phạm Ngọc Tuấn, Cở sở mơi trường khơng khí, NXB Giáo dục Việt Nam, 1510 Dương Hữu Thời ,Cơ sở sinh thái học, NXB Đại học Quốc gia, 1500 23 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu khảo sát giành cho giáo viên giáo dục môi trường địa phương dạy học môn tư nhiên xã hội lớp cho học sinh Tiểu học Nậm Ban - huyện Nậm Nhùn – Lai Châu Các thầy thân mến! Để góp phần nâng cao chất lượng hiệu GDMT địa phương dạy học môn TN – XH lớp cho học sinh tiểu học Nậm Ban huyện Nậm Nhùn – Lai Châu Các thầy vui lòng trả lời các câu hỏi dưới Hãy đánh dấu (x) vào phương án phù hợp Các thầy (cô) cho biết mức độ cần thiết GDMT địa phương dạy học môn TN – XH? Quan trọng Không quan trọng Các thầy (cô ) hay cho biết mức độ GDMT địa phương dạy học mơn TNXH mình? Quan tâm Quan tâm khơng thường xun Khơng quan tâm Vì các thầy (cô) lại quan tâm tới GDMT địa phương dạy học môn TN – XH? Do chỉ thị từ cấp Nhận thấy GDMT địa phương vô cần thiết với HS Các thầy ( cơ) thường lựa chọn hình thức GDMT địa phương ? - GDMT địa phương thông qua các tiết học TN- XH lớp - Giáo dục thông qua các tiết học TN – XH thiên nhiên , mơi trường bên ngồi nhà trường địa phương - GDMT địa phương qua việc thực hành làm vệ sinh môi trường lớp học sạch, đẹp ; thực hành giữ trường, lớp học sạch, đẹp - GDMT địa phương với lớp nhóm học sinh Đánh giá thầy (cô) mức độ hứng thú GDMT địa phương dạy học môn TN- XH lớp huyện Nậm Nhùn - Rất hứng thú - Bình thường - Không hứng thú Phụ lục 2: Phiếu khảo sát giành cho học sinh giáo dục môi trường địa phương dạy học môn tư nhiên xã hội lớp cho học sinh tiểu học Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 24 Các em than mến! Để góp phần nâng cao chất lượng hiệu GDMT địa phương dạy học môn TN – XH lớp Các em vui long trả lời các câu hỏi dưới Các em đọc suy nghĩ thật kỹ, sau khoanh tròn ý kiến phù hợp nhất Các em thích mơn TN- XH mức độ nào? a Thích b.Bình thường c Khơng thích Theo các em bảo vệ môi trường tự nhiên địa phương gì? a.Khơng biết b.Là bảo vệ mơi trường nơi địa phương sinh sống Em thấy mơi trường huyện Nậm Nhùn hiện nào? a.Rất sạch sẽ, lành b.Còn nhiều nơi chưa sạch c.Ơ nhiễm Các em có thường xun tham gia các hoạt động ngoại khóa để GDMT địa phương không? a.Tham rất nhiều b.Thỉnh thoảng c.Không 25 Phụ lục 3: Bài kiểm tra thưc nghiệm Câu 1: Cây sớng đâu? ( Hãy khoanh tròn vào ý em cho đúng) a Sống dưới nước b Sống đất c Sống thân khác d Sống vách đá Câu 2: Theo em, Bảo vệ động vật thực vật trách nhiệm ai? ( Hãy khoanh tròn vào ý em cho đúng) a Là trách nhiệm người lớn b Là trách nhiệm nhà trường c Là trách nhiệm tất mọi người Câu : Hãy điền tên loài vật phù hợp với môi trường sống sau đây? ( Hãy viết vào ô tương ứng) Môi trường Loài vật Trên cạn Dưới nước Trên khơng Trong lòng đất Câu : Đang đường học, nếu em nhìn thấy bạn phá hoại xanh, em làm gì? ( Hãy khoanh tròn vào ý em cho đúng) a Khơng làm b Nhắc nhở bạn, bạn khơng nghe mặc kệ c Nhắc nhở bạn có biện pháp xử lý bạn khơng nghe ý kiến d Ý kiến khác 26 Phụ lục Giáo án thưc nghiệm : Cây sống đâu? I Mục tiêu - HS biết có thể sống khắp nơi: Trên cạn, dưới nước co rê hút chất dinh dưỡng các mơi trường khác - HS u thích sưu tầm cối - HS biết bảo vệ cối II Chuẩn bị - GV chuẩn bị ảnh minh họa SGK trang 50,51 Bút dạ viết bảng, phấn màu, giấy A3 Một số tranh ảnh cối (HS chuẩn bị trước nhà) III Các hoạt động Hoạt động GV Khởi động Kiểm tra cũ Hoạt động HS - HS tham gia trò chơi khởi động - HS trả lời - Bạn NX Bài mới - Giới thiệu : Bài học hôm cô giới thiệu với các em chủ đề tự nhiê, học tìm hiểu cối 3.1 Hoạt động 1: Cây sống đâu? - Bước 1: Em kể tên số loài mà em biết theo nội dung : + Tên + Cây trồng đâu? - Bước 2: Làm việc với SGK + Yêu cầu : Thảo luận nhóm, chỉ nói tên cây, nơi trồng + Hình - HS lắng nghe - HS thảo luận cặp đôi để thực hiện yêu cầu GV Ví dụ: Cây mít: trồng ngồi vườn, cạn - Các nhóm HS thảo luận đưa câu trả lời - Cây thơng: có rừng, sống cạn, rễ cắm sâu vào đất + Hình - Cây hoa súng, sống dưới nước, rễ đâm sâu vào bùn dưới nước + Hình - Cây phong lan, bám vào thân khác, rễ vươn ngồi khơng khí - Cây dừa trồng cạn, rễ ăn 27 + Hình sâu dưới đất - u cầu các nhóm HS trình bày - GV kết luận 3.2 Hoạt động 2: Trò chơi “ Tôi sống đâu” - GV phổ biến luật chơi Chia lớp thành đội chơi + Đội 1: bạn đứng nói tên loại + Đội 2: bạn nhanh đứng lên nói nơi lồi sống - u cầu trả lời nhanh, xác, trả lời điểm, sai khơng cộng điểm 3.3 Hoạt động 3: Thi nói loài - yêu cầu : HS chuẩn bị sẵn tranh ảnh loại giới thiệu theo trình tự sau: tên cây, nơi sống, mơ tả đặc điểm loại - GV nghe, NX, bổ sung ý kiến HS 3.4 Liên hệ thực tiễn - Hãy kể tên số loài có xã Nậm Ban? - Chúng ta nên làm để bảo vệ các lồi cây? Củng cố dặn dò - HS lắng nghe luật chơi tham gia trò chơi - HS tham gia trò chơi - HS dươi lớp nhận xét, bổ sung - HS liên hệ thực tế các loài mà HS quan sát thấy địa bàn xã - HS đưa giải pháp - HS lắng nghe Phụ lục Giáo án thưc nghiệm : Loài vật sống đâu? 28 I - Mục tiêu cần đạt Biết động vật có thể sống khắp nơi: cạn, dưới nước Nêu sự khác cách di chuyển cạn, không, dưới nước số động vật II Phương tiện dạy học - Hình - bảng nhóm - Powerpoint III Các hoạt đợng dạy-học chủ yếu Thời gian Hoạt động GV Mong đợi HS *Ổn định: *Kiểm tra bài cũ: Em kể tên số sống dưới nước Nêu lợi ích chúng -GV nhận xét *Giới thiệu bài: -Em kể tên số loài vật mà em biết -HS kể tên các vật (pp động não) -Lớp kể tên rất nhiều loài vật Các em có thắc mắc lồi vật có thể sống nơi không? Hôm tìm hiểu “Lồi vật sống đâu?” để trả lời cho câu hỏi *Hoạt động 1: Xem hình và cho biết tên vật có hình, nơi sống chúng -Đây gì? -Chim, voi, dê, vịt, rắn, rùa biển, -Quan sát hình, trả lời câu hỏi sau cá cách dán hình vào bảng nhóm Hình cho biết: +Loài vật sống mặt đất? +Loài vật sống dưới nước? +Lồi vật bay lượn khơng? -Làm theo nhóm vòng 3phút 29 -HS trình bày làm nhóm Cả lớp nhận xét -Vậy lồi vật có thể sống đâu? -Lồi vật có thể sống mặt đất, *Hoạt động 2: Nêu tên các vật em dưới nước, khơng biết theo nhóm: cạn, dưới nước -Nếu dựa vào nơi loài vật, ta có thể chia thành nhóm: cạn dưới nước Em kể tên các vật sống cạn -HS kể tên các vật sống mà em biết mặt đất -Em kể tên các vật sống dưới nước mà em biết -HS kể tên các vật sống dưới *Hoạt động 3: Xem hình, nêu cách dinước chủn các vật có hình -Xem lại hình ban đầu, em thấy gì? -Đàn chim bay lượn khơng, có sà xuống cánh -Em thấy cách di chuyển số loài đồng… động vật cạn, dưới nước trên-Rất khác không nào? -Để biết thêm số loài động vật, nơi chúng sống chúng di chuyển -HS xem clip trả lời các câu hỏi nào, xem đoạn clip ngắn Trong lúc xem, quan sát thật kĩ để trả lời câu hỏi sau: 1) Trong clip có vật nào? 2) Chúng sống đâu? 3) Chúng di chuyển nào? Vậy qua biết điều: Lồi vật có thể sống khắp mọi nơi, cạn hay dưới nước Cách di chuyển mặt đất, khơng dưới nước số lồi động vật rất khác -2-3HS nhắc lại *Hoạt động 4: Thi hát vật -2-3HS nhắc lại Mỗi nhóm thảo luận để chọn hát có nói đến vật hát -HS chọn hát hát 30 hát *Củng cố, dặn dò: Mỗi lồi vật sống cạn, dưới nước có cách di chuyển khác Để biết rõ các loài vật này, học vào tiết sau Các em nhà nhớ chuẩn bị “Một số loài vật sống cạn” 31 Phụ lục 6: Mợt số hình ảnh tình hình mơi trường địa phương và hình ảnh thưc nghiệm 32 ... tranh ảnh tự nhiên 13 2. 2 Một số kế hoạch học tích hợp GDMT địa phương dạy học Quy trình xây dưng kế hoạch dạy học có tích hợp nội dung GDMTĐP vào dạy học môn tư nhiên – xã hội 2: Căn... qua môn học chương trình học các mơn tự nhiên – xã hội phù hợp với học sinh tiểu học Việc giáo dục chủ yếu dựa theo phương thức lồng ghép liên hệ các nội dung giảng dạy các môn học. .. thức dạy học linh hoạt phù hợp với nội dung học phân phối chương trình TN – XH lớp 2 :dạy học lớp, dạy học theo nhóm, cá nhân, dạy học ngồi thiên nhiên Các hình thức dạy học cần
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Phương pháp dạy học các môn về tự nhiên và xã hội lớp 2, BÀI TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Phương pháp dạy học các môn về tự nhiên và xã hội lớp 2, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN CỦA VIỆC TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI LỚP 2 CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NẬM BAN, HUYỆN NẬM NHÙN, TỈNH LAI CHÂU, Cơ sở thực tiễn của việc giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn tự nhiên – xã hội lớp 2 tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, CHƯƠNG 2: TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN –XÃ HỘI LỚP 2 TẠI XÃ NẬM BAN, HUYỆN NẬM NHÙN, TỈNH LAI CHÂU, Tích hợp giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn tự nhiên – xã hội lớp 2 cho học sinh tiểu học, CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM, Nội dung thử nghiệm, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn