Bài dự thi sáng kiến cải cách hành chính

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 22:44

Bài dự thi sáng kiến cải cách hành chính năm 2019“Cải cách thủ tục hành chính trong trường học”Việc cải cách hành chính trong ngành giáo dục nhiều năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Tuy nhiên, việc cải cách hành chính ở một số trường còn chồng chéo, thiếu thống nhất, thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp. Trật tự, kỷ cương chưa nghiêm, đội ngũ cán bộ còn yếu về chuyên môn, kỹ năng hành chính, phong cách làm việc chậm đổi mới,…vì vậy phần nào làm giảm hiệu quả trong quản lý hồ sơ sổ sách và quản lý trường. BÀI DỰ THI “TÌM SÁNG KIẾN , GIẢI PHÁP CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ” NĂM 2019 Họ tên : Phạm Văn Hoàn Sinh ngày: 17 - 05 -1963 Đơn vị công tác: Trường PTDTBT Tiểu học số T Tà Tổng Chức vụ : Hiệu trưởng TÊN ĐỀ TÀI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH “Cải cách thủ tục hành trường học” Việc cải cách hành ngành giáo dục nhiều năm qua đạt nhiều kết đáng kể Tuy nhiên, việc cải cách hành số trường chồng chéo, thiếu thống nhất, thủ tục hành số lĩnh vực rườm rà, phức tạp Trật tự, kỷ cương chưa nghiêm, đội ngũ cán yếu chun mơn, kỹ hành chính, phong cách làm việc chậm đổi mới,…vì phần làm giảm hiệu quản lý hồ sơ sổ sách quản lý trường Hiện yếu tố khách quan chủ quan mà số trường học cán quản lý, giáo viên, nhân viên chưa thật triệt để việc cải cách hành Việc bố trí cán tiếp nhận trả kết nhân viên văn phòng kiêm nhiệm văn thư nhận trả hồ sơ học sinh, nhận đơn chuyển trường, phát giấy chứng nhận hồn thành chương trình Tiểu học,… Thư viện, kế toán nhận hồ sơ bảo hiểm y tế, tai nạn… Một số nơi thiếu nhân viên phải bố trí cơng tác kiêm nhiệm nên cần liên hệ giải công việc, phụ huynh học sinh cần phải gặp để giải Các văn hành chính, biểu mẫu, tờ khai, đơn, quy trình giải quyết, thời gian giải nặng nề, hình thức thời gian không đạt hiệu Mặt khác, nhiều trường việc trình bày văn hành hình thức kỹ thuật chưa với hướng dẫn trình bày văn hành chính, điều thường thể báo cáo, tờ trình, biên bản, định Hiệu trưởng, hồ sơ giáo án,… khơng trường mắc phải cấp khơng có ý kiến cho hình thức mà cần xem nội dung báo cáo để tổng hợp chủ yếu Từ thực tế trên, cấp thiết phải tiếp tục thực cải cách hành cần xác định rõ trọng tâm cải cách hành cải cách thủ tục hành chính, nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trường học tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ năm đơn vị Chính lẽ mà phải thực cải cách thủ tục hành nhà trường số biện pháp cụ thể sau: Cải cách thể chế hành Nhà trường cần tiếp tục triển khai thơng tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 Bộ nội vụ việc hướng dẫn thể thức kỷ thuật trình bày văn hành cho phận văn phòng nắm bắt thực qui cách trình bày văn hành như: khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, phong chữ, cỡ chữ, kiểu chữ Cải cách thủ tục hành phải thực từ việc rà sốt thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, sửa đổi, bãi bỏ kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành khơng phù hợp trái pháp luật Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương việc giải công việc phụ huynh học sinh, bãi bỏ qui định rườm rà, loại giấy tờ không phù hợp Chấn chỉnh công tác niêm yết cơng khai thủ tục hành giấy tờ, biểu mẫu, qui trình giải quyết, thời gian giải quyết, cán cần liên hệ giải hồ sơ, công khai địa chỉ, điện thoại để liên hệ tiếp nhận góp ý Xây dựng nội qui quan, qui định rõ giấc làm việc,ngày họp trường lớp, tiếp phụ huynh Tác phong nhân viên phải nhã nhặn, ân cần, lịch sự, thể nếp sống văn hóa, văn minh nơi cơng sở tiêu chí thi đua cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 2 Thực có hiệu chế cửa Để thực chế cửa đạt hiệu cần phải giao nhiệm vụ cho cán phụ trách Người phụ trách phải có nghiệp vụ chun mơn, phải tập huấn, bồi dưỡng hiểu biết công việc, gặp tình phải uyển chuyển, có thái độ giao tiếp kỹ khả xử lý tình để tạo cho phụ huynh tâm trạng hài lòng, vui vẻ tiếp xúc với nhà trường.Lãnh đạo cần tạo điều kiện nơi làm việc, phương tiện làm việc chỗ ngồi chờ cho phụ huynh học sinh, tránh để phụ huynh đứng chờ lại nhiều phòng Cải cách tổ chức máy hành Xây dựng qui chế dân chủ, qui chế làm việc quan phù hợp với qui định Nghị định 149/2018/NĐ-CP ban hành ngày 07/11/2018 Chính phủ đặc điểm tình hình đơn vị Rà sốt hồn thiện qui định công tác tiếp dân, giải nhanh, kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phụ huynh, học sinh Thực công khai để giáo viên, phụ huynh tham gia giám sát hoạt động nhà trường nhằm thực nguyên tắc ”GV biết, GV bàn, GV làm, GV kiểm tra” Xây dựng hòm thư tiếp nhận ý kiến phụ huynh, học sinh việc giải hồ sơ, giấy tờ Cuối học kỳ đánh giá biểu dương, đồng thời xữ lý thích đáng giáo viên, nhân viên nhũng nhiễu hạch sách cửa quyền Phát huy quyền làm chủ tập thể giáo viên, tạo môi trường làm việc dân chủ, công khai, công bằng, ngăn chặn biểu tiêu cực tham ơ, tham nhũng, lãng phí nhà trường Cải cách tài Nâng cao hiệu chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí quản lý hành đơn vị trường học Nhà trường xây dựng qui chế chi tiêu nội thông qua Hội nghi viên chức, bàn bạc thống thực Thực Nghị định 11/2011/NĐ-CP ngày 5/5/2011 Chính phủ thực tiết kiệm chi ngân sách, nhằm kiềm chế lạm phát ;Thực phân công lao động hợp lý để hạn chế chi thừa giờ, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, cắt tiền điện thoại di động Ban giám hiệu tiền công tác huyện.… Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức Đánh giá xếp loại đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp chuẩn hiệu trường, chuẩn phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra nghiệp vụ, lực cán quản lý trường tiểu học thường xuyên, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn chuẩn, có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, nâng cao chất lượng cán nguồn Hiện đại hóa hành trường học, giảm giấy tờ hành khơng cần thiết, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin quản lý văn mạng máy tính, nâng cao hiệu trang Web trường sở liệu Bộ Tăng cường cơng tác đạo thực cải cách hành việc tuyên truyền, tra, kiểm tra công vụ, thu thập ý kiến, xây dựng ban hành tiêu chí đánh giá kết thực nhiệm vụ cải cách hành trường Thường xuyên tạo điều kiện cho học sinh phụ huynh nêu ý kiến phương pháp học tập sở vật chất trường, xem xét ý kiến đóng góp học sinh hoạt động trường, từ điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu học sinh kinh phí trường Thêm vào cần đưa nội quy phù hợp với thực trạng học sinh trường để ngăn chặn vấn đề tiêu cực xảy tạo mơi trường học tập thích hợp, an tồn thân thiện với học sinh Trên số ý kiến, giải pháp việc cải cách thủ tục hành trường PTDTBT Tiểu học số Tà Tổng nói riêng trường Tiểu học tồn tỉnh Lai Châu nói chung Lai Châu, ngày 12 tháng 07 năm 2019 Người dự thi Phạm Văn Hoàn ... ý kiến cho hình thức mà cần xem nội dung báo cáo để tổng hợp chủ yếu Từ thực tế trên, cấp thi t phải tiếp tục thực cải cách hành cần xác định rõ trọng tâm cải cách hành cải cách thủ tục hành chính, ... Tăng cường công tác đạo thực cải cách hành việc tuyên truyền, tra, kiểm tra công vụ, thu thập ý kiến, xây dựng ban hành tiêu chí đánh giá kết thực nhiệm vụ cải cách hành trường Thường xuyên tạo... việc rà sốt thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, sửa đổi, bãi bỏ kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành khơng phù hợp trái
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi sáng kiến cải cách hành chính, Bài dự thi sáng kiến cải cách hành chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn