BÀI THUYẾT TRÌNH THUẾ TÀI NGUYÊN (POWERPOINT TRONG FILE DOWNLOAD)

33 12 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 21:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CHUYÊN ĐỀ 5: THUẾ TÀI NGUN Nhóm – Lớp ĐH2QĐ2 DANH SÁCH NHĨM Nguyễn Tuấn Linh Nguyễn Tú Uyên Từ Hằng Nga Hoàng Ngọc Anh Nguyễn Viết Tuấn Hà Hương Ly Phạm Ngọc Mai Lăng Thanh Nghĩa KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG VBQL PHÁP LUẬT NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP THUẾ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, CHỊU THUẾ KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM KHÁI NIỆM Là thuế đánh vào tài nguyên thiên nhiên khai thác ĐẶC ĐIỂM Tô nhượng hợp đồng mà tư cam kết tổ chức hoàn thiện sản xuất trả cho nhà nước phần sản phẩm sản xuất nhận phần khác danh nghĩa lãi Mang tính chất tơ nhượng ĐẶC ĐIỂM Là loại phí sử dụng để bù đắp khoản chi phí có liên quan đến việc quản lí, bảo vệ tái tạo nguồn tài nguyên HỆ THỐNG VBQL PHÁP LUẬT HỆ THỐNG VBQPPL VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN TÊN BẢN TÊNVĂN VĂN BẢN Pháp lệnh147/2006/NĐ-CP Thuế tài nguyên Nghị định TÌNH TRẠNG TÌNH TRẠNG PHÁP LÍPHÁP LÍ Hết hiệu lực Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) Quyết định 16/2008/QĐ-BTC Nghị định 68/1998/NĐ-CP Luật Thuế tài nguyên 45/2009/QH12 Thông tư 42/2007/TT-BTC Nghị 928/2010/UBTVQH12 Quyết định 2402/QĐ-BTC Nghị định 50/2010/NĐ-CP Thông tư 105/2010/TT-BTC Còn hiệu lực NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP THUẾ NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP THUẾ Cơ sở xác định thuế tài nguyên tài nguyên nguyên khai thác Đánh thuế tài nguyên phải vào tính chất, đặc điểm, điều kiện khai thác loại tài nguyên Mức thuế suất thuế tài nguyên cần xđ dựa lợi so sánh TNTN khai thác sử dụng với nguồn vật liệu sẵn có khác Thứ tư, Chính sách thuế tài nguyên thiết lập gắn chặt với yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, CHỊU THUẾ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, CHỊU THUẾ Đối tượng nộp thuế Đối tượng chịu thuế CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP • Sản lượng tài ngun • Giá tính thuế • Thuế suất SỐ THUẾ PHẢI TN NỘP TRONG KÌ SỐ THUẾ PHẢI TN NỘP TRONG KÌ = SẢN LƯỢNG TN X TÍNH THUẾ GIÁ TÍNH X THUẾ TN = SẢN LƯỢNG TN X TÍNH THUẾ MỨC THUẾ TN ẤN ĐỊNH TRÊN MỘT ĐƠN VỊ TN THUẾ SUẤT • Sản lượng tài nguyên STT TRƯỜNG HỢP TÀI NGUYÊN Xác định số lượng, trọng lượng, khối lượng SẢN LƯỢNG TÍNH … Chưa xác định … có tạp chất Từng chất Khơng bán mà đưa vào SXSP khác không trực tiếp xác định số lượng … Căn vào sản lượng SP định mức SDTN / 1đvsp Nước thiên nhiên → SX thủy điện Lượng điện bán cho bên mua Nước khống TN, nước nóng … → MĐ CN (m3) (l) Khai thác thủ công, phân tán, lưu động không thường xuyên, SLTN khai thác dự kiến năm 200 triệu Thực khoán SLTN khai thác mùa vụ định kỳ GIÁ BÁN Chưa xác định Đã xác định • Giá tính thuế Là giátrường bán đơn SP tài Các hợpvịkhác donguyên BTC quy tổ chức, cá nhânđịnh khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng TRƯỜNG HỢP GIÁ TÍNH THUẾ Có chứa nhiều chất khác Giá thực tế thị trường loại khơng thấp giá tính UBND cấp tỉnh QĐ Theo chất không … Gỗ Giá tính thuế UBND cấp tỉnh Nước thiên nhiên → SX thủy điện Giá điện thương phẩm bình qn Dầu thơ, khí TN, khí than Giá bán điểm giao nhận • Thuế suất Số Nhóm, loại tài nguyên thứ tự Thuế suất (%) I Khoáng sản kim loại Sắt, măng-gan (mangan) 7-20 Ti-tan (titan) 7-20 Vàng 9-25 Đất 12-25 Bạch kim, bạc, thiếc 7-25 Vôn-phờ-ram (wolfram), ăng-ti-moan (antimoan) 7-25 Chì, kẽm, nhơm, bơ-xít (bouxite), đồng, ni-ken (niken) 7-25 Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thuỷ ngân, manhê (magie), va-na-đi (vanadi) 7-25 Khoáng sản kim loại khác 5-25 • Thuế suất Thuế suất cụ thể với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than xác định lũy tiến phần theo sản lượng dầu thơ, khí thiên nhiên, khí than khai thác bình qn ngày MIỄN, GIẢM THUẾ Điều Luật thuế tài nguyên 2009 MIỄN, GIẢM THUẾ Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên kê khai, nộp thuế xét miễn, giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất Miễn thuế hải sản tự nhiên Miễn thuế cành, ngọn, củi, tre, trúc, nứa, vầu, lồ ô cá nhân phép khai thác phục vụ sinh hoạt MIỄN, GIẢM THUẾ Miễn thuế nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt Miễn thuế nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; nước thiên nhiên hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt Miễn thuế đất khai thác sử dụng chỗ diện tích đất giao, thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng cơng trình an ninh, qn sự, đê điều KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN Hồ sơ khai toán thuế tài nguyên bao gồm Tờ khai toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô) loại khai theo tháng khai toán năm khai toán đến thời điểm có Tổ chức, cáđịnh nhânvềkhai TNTN việcthác doanh nghiệp thực chia, tách, hợp nộp nhất, hồ sơsáp chonhập, quan thuếđổi quản chuyển hình thức sở hữu, giải thể, chấm lý trực Trách tiếp nhiệm dứt hoạt động Khái Các tài liệu liênniệm quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân thu mua tài nguyên thực hiệnKHAI nộp hồ sơ quan thuế quản lý trựcTHUẾ tiếp cơTÀI sở thu mua tài nguyên NGUYÊN Xác định số thuế tài nguyên phải giao bán loại TNTN Hồbịsơ Tổ chức bắtkhai giữ,thuế tịch nộp theo phương thu thực nộp hồ sơ theo lần phát sinh cho pháp3khoán Cục Thuế Chi cục Thuế HồTờ sơ khai khai thuế tài nguyên gồm tờtheo khaimẫu thuếsốmẫu số 01/TAIN tốn thuếtháng tài ngun 02/TAIN VÍ DỤ Công ty C khai thác cát làm vật liệu xây dựng Trong kỳ tính thuế, Cơng ty khai thác 100.000 m3 cát Trong đó: - Bán nơi khai thác: 25.000 m3, với giá có thuế GTGT 60.000 đồng/m3 - Bán chân cơng trình bên mua 75.000 m3, với giá chưa có thuế 120.000 đồng/m3 Chi phí vận chuyển từ nơi khai thác đến cơng trình 50.000 đồng/m3 Giá tính thuế tài ngun cát xây dựng kỳ Công ty C xác định theo giá bình quân sau: TÍNH SỐ THUẾ TÀI NGUN MÀ CƠNG TY PHẢI NỘP TRONG KỲ Biết thuế suất của: Cát: 5% VÍ DỤ Công ty TNHH CTU khai thác 1.000 quặng mỏ đồng Theo Giấy phép khai thác, hồ sơ thiết kế khai thác tài nguyên, hồ sơ kiểm định quan thẩm quyền phê duyệt tỷ lệ tài nguyên kiểm định chất quặng đồng khai thác sau: đồng: 60%; bạc: 0,2%; thiếc: 0,5% Giá tính thuế đơn vị tài nguyên nguyên chất UBND cấp tỉnh quy định sau: Đồng 8.000.000 đồng/tấn; bạc: 600.000.000 đồng/ tấn; thiếc 40.000.000 đồng/tấn TÍNH SỐ THUẾ TÀI NGUN MÀ CƠNG TY PHẢI NỘP TRONG KỲ Biết thuế suất của: Cu: 7%, Ag: 9%, Sn: 8% CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... THIẾT LẬP THUẾ NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP THUẾ Cơ sở xác định thuế tài nguyên tài nguyên nguyên khai thác Đánh thuế tài nguyên phải vào tính chất, đặc điểm, điều kiện khai thác loại tài nguyên Mức thuế. .. thái ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, CHỊU THUẾ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, CHỊU THUẾ Đối tượng nộp thuế Đối tượng chịu thuế Đối tượng nộp thuế Điều Luật thuế tài nguyên năm 2009 Người nộp thuế tài nguyên tổ chức, cá... lấp, xây dựng cơng trình an ninh, quân sự, đê điều 7 KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN Hồ sơ khai toán thuế tài nguyên bao gồm Tờ khai toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN Khai thuế tài nguyên (trừ dầu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THUYẾT TRÌNH THUẾ TÀI NGUYÊN (POWERPOINT TRONG FILE DOWNLOAD), BÀI THUYẾT TRÌNH THUẾ TÀI NGUYÊN (POWERPOINT TRONG FILE DOWNLOAD)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn