MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÌNH THÁI RĂNG cửa GIỮA hàm TRÊN, HÌNH DẠNG CUNG RĂNG và KHUÔN mặt ở NGƯỜI tày từ 18 đến 25 TUỔI tại LẠNG sơn năm 2017

96 59 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 15:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LƯƠNG NGỌC KHÁNH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÌNH THÁI RĂNG CỬA GIỮA HÀM TRÊN, HÌNH DẠNG CUNG RĂNG VÀ KHUÔN MẶT Ở NGƯỜI TÀY TỪ 18 ĐẾN 25 TUỔI TẠI LẠNG SƠN NĂM 2017 LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LƯƠNG NGỌC KHÁNH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÌNH THÁI RĂNG CỬA GIỮA HÀM TRÊN, HÌNH DẠNG CUNG RĂNG VÀ KHN MẶT Ở NGƯỜI TÀY TỪ 18 ĐẾN 25 TUỔI TẠI LẠNG SƠN NĂM 2017 Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt Mã số: CK62.72.28.15 LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Việt Hải HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn vơ sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Phòng Sau Đại học, Trường Đại học Y Hà Nội; Ban lãnh đạo, Phòng Đào tạo QLKH, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt cho tơi vốn kiến thức quý báu suốt thời gian học tập nghiên cứu để tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS.Hoàng Việt Hải, người Thầy tận tâm dìu dắt, bảo tơi suốt q trình học tập thực luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Trương Mạnh Dũng tạo điều kiện, đồng ý cho tham gia lấy số liệu đề tài nhà nước mà PGS làm chủ nhiệm Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em đồng nghiệp bạn bè quan tâm động viên, giúp đỡ Cuối tự đáy lòng tơi xin bày tỏ lòng biết ơn vơ hạn tới gia đình thân u tôi, người luôn thông cảm, động viên suốt trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, Ngày 16 tháng 10 năm 2018 Lương Ngọc Khánh LỜI CAM ĐOAN Tôi là: Lương Ngọc Khánh Học viên lớp CKII khóa 30, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Hà Nội, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Hồng Việt Hải Cơng trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cam kết Hà Nội, Ngày 16 tháng 10 năm 2018 Người viết cam đoan Lương Ngọc Khánh MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giải phẫu cửa hàm 1.1.1 Đại cương cửa hàm 1.1.2 Mô tả chi tiết mặt cửa hàm .3 1.2 Tổng quan hình dạng, kích thước cung khn mặt 1.2.1 Hình dạng cung 1.2.2 Kích thước cung .9 1.2.3 Phân tích dạng khn mặt theo Celébie Jerolimov 12 1.2.4 Những nghiên cứu đặc điểm hình thái cung người Việt trưởng thành 13 1.3 Mối liên hệ hình dạng cung với hình thể cửa hàm với hình dạng khn mặt 14 1.4 Giới thiệu người dân tộc Tày 18 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Đối tượng nghiên cứu 20 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn .20 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 20 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 21 2.2.1 Thời gian 21 2.2.2 Địa điểm .21 2.3 Phương pháp nghiên cứu 21 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 21 2.3.2 Cỡ mẫu cách chọn mẫu 21 2.4 Vật liệu trang thiết bị nghiên cứu 22 2.5 Các bước nghiên cứu 23 2.5.1 Lập danh sách đối tượng nghiên cứu 23 2.5.2 Khám lâm sàng .23 2.5.3 Tiến hành lấy mẫu hàm, chụp ảnh chuẩn hóa .23 2.5.4 Phân tích mẫu 26 2.6 Các phương pháp nghiên cứu mô mềm .29 2.6.1 Phép đo trực tiếp 29 2.6.2 Phép đo ảnh chụp 30 2.7 Các số nghiên cứu 30 2.7 Sai số biện pháp khống chế sai số 31 2.7.1 Sai số 31 2.7.2 Cách khống chế sai số 31 2.8 Xử lý phân tích số liệu 32 2.9 Đạo đức nghiên cứu 32 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1 Một số thông tin chung đối tượng nghiên cứu .33 3.1.1 Phân bố theo giới 33 3.1.2 Phân bố theo khớp cắn Angle .34 3.2 Hình dạng cửa hàm trên, cung hàm khuôn mặt người Tày từ 18 đến 25 tuổi Lạng Sơn năm 2017 35 3.2.1 Hình dạng cửa hàm 35 3.2.2 Hình dạng cung hàm .37 3.2.3 Hình dạng mặt ảnh chuẩn hóa .40 3.3 Mối tương quan hình thể cửa với hình dạng cung hàm hình thể khn mặt nhóm đối tượng .43 3.3.1 Mối tương quan hình thể cửa với hình dạng cung hàm 43 3.3.2 Mối tương quan hình thể cửa với hình dạng khn mặt 45 3.3.3 Mối tương quan hình dạng cung hàm hình dạng khn mặt 47 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 50 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 50 4.1.1 Phân bố giới 50 4.1.2 Phân bố khớp cắn 51 4.1.3 Phương pháp nghiên cứu 51 4.2 Hình dạng cửa hàm trên, cung hàm khuôn mặt người Tày từ 18 đến 25 tuổi Lạng Sơn năm 2017 53 4.2.1 Hình dạng cửa hàm 53 4.2.2 Hình dạng cung hàm .56 4.2.3 Hình dạng khn mặt 60 4.3 Nhận xét mối tương quan hình thể cửa với hình dạng cung hàm hình thể khn mặt nhóm đối tượng 63 4.3.1 Mối tương quan hình thể cửa với hình dạng cung hàm 63 4.3.2 Mối tương quan hình thể cửa với hình dạng khn mặt 65 4.3.3 Mối tương quan hình dạng cung hàm hình dạng khn mặt 66 KẾT LUẬN 70 KIẾN NGHỊ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CL0 CLI CLII CLIII CPW CW D31 d31 D61 d61 Ft - Ft Go - Go HDCR IW R33 r33 R66 r66 RCG TL % Zyg - Zyg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Khớp cắn bình thường Khớp sai loại I Khớp cắn sai loại II Khớp cắn sai loại III Chiều rộng thân hai điểm tiếp xúc với bên cạnh Chiều rộng vùng cổ Chiều dài cung trước hàm Chiều dài cung trước hàm Chiều dài cung sau hàm Chiều dài cung sau hàm Chiều rộng hai xương thái dương Chiều rộng hàm Hình dạng cung Chiều rộng vùng rìa cắn Chiều rộng cung trước hàm Chiều rộng cung trước hàm Chiều rộng cung sau hàm Chiều rộng cung sau hàm Răng cửa Tỷ lệ phần tram Chiều rộng hai xương gò má DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Hệ thống số nghiên cứu 30 Ý nghĩa hệ số tương quan 32 Sự phân bố theo khớp cắn Angle nam nữ .34 Tỉ lệ hình dạng cửa hàm theo giới .35 Tỉ lệ hình dạng cửa hàm theo loại khớp cắn 36 Kích thước cửa hàm theo giới 36 Kích thước cửa hàm theo loại khớp cắn 37 Tỉ lệ hình dạng cung hàm theo giới .38 Tỉ lệ hình dạng cung hàm theo khớp cắn .38 Kích thước, tỉ lệ cung hàm theo giới 39 Kích thước, tỉ lệ cung hàm theo loại khớp cắn 39 Kích thước, tỉ lệ cung hàm theo hình dạng cung hàm .40 Tỉ lệ hình dạng mặt theo giới 41 Tỉ lệ hình dạng mặt theo loại khớp cắn .41 Kích thước khuôn mặt theo giới 42 Kích thước khn mặt theo loại khớp cắn 42 Kích thước khn mặt theo hình dạng mặt .42 Sự đồng dạng hình dạng cửa hàm hình dạng cung hàm 43 Sự đồng dạng hình dạng cửa hình dạng khn mặt 45 Sự phù hợp hình dạng cung hình dạng khn mặt 47 So sánh chiều rộng thân với nghiên cứu trước 56 So sánh kết hình dạng cung với số tác giả nước khác 57 Kích thước cung hàm trung bình theo dạng 59 So sánh kích thước khn mặt nam với tác giả khác .62 So sánh kích thước ngang khn mặt nữ với tác giả khác 62 So sánh tỷ lệ đồng dạng hình thể cửa hàm với hình dạng cung 64 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Sự phân bố đối tượng theo giới .33 Biểu đồ 3.2 Sự phân bố đối tượng theo khớp cắn Angle 34 Biểu đồ 3.3 Tỉ lệ hình dạng cửa hàm 35 Biểu đồ 3.4 Tỉ lệ hình dạng cung hàm 37 Biểu đồ 3.5 Tỉ lệ hình dạng khuôn mặt 40 Biểu đồ 3.6 Sự đồng dạng hình dạng cửa hình dạng cung hàm theo giới 43 Biểu đồ 3.7 Mối tương quan hình dạng cửa hình dạng cung hàm 44 Biểu đồ 3.8 Sự đồng dạng hình thể cửa hình dạng khuôn mặt theo giới 45 Biểu đồ 3.9 Mối tương quan hình thể cửa hình dạng khn mặt 46 Biểu đồ 3.10 Sự đồng dạng hình dạng cung hình dạng khn mặt theo giới 47 Biểu đồ 3.11 Mối tương quan hình dạng cung hình dạng khn mặt 48 Biểu đồ 3.12 Tỉ lệ đồng dạng chung cửa hàm trên, cung khuôn mặt 49 Biểu đồ 4.1 Chiều rộng vùng cổ .52 Biểu đồ 4.2 Chiều rộng thân .52 Biểu đồ 4.3 Chiều rộng rìa cắn 52 Biểu đồ 4.4 Chiều rộng trán 52 Biểu đồ 4.5 Chiều rộng mặt 52 Biểu đồ 4.6 Chiều rộng hàm 52 71 KIẾN NGHỊ Mối tương quan hình thể cửa hàm ,hình dạng cung khn mặt chưa đủ lớn để khuyến cáo bác sỹ Răng Hàm Mặt ứng dụng nghiên cứu lâm sàng sử dụng hình thể giả theo hình dạng khn mặt hình dạng cung tất trường hợp Cần có nhiều nghiên cứu sâu thêm, vùng địa dư, dân tộc,chủng tộc khác Sự đồng dạng không đồng hình dạng khác nhau, hình tam giác hình vng có tỉ lệ đồng dạng thấp hình Oval có tỉ lệ đồng dạng cao Nên nhà lâm sàng cân nhắc lựa chọn cửa Oval cung Oval cho người có khn mặt Oval TÀI LIỆU THAM KHẢO Huang S.T., Miura F and Soma K (1991) A dental anthropological study of Chinese in Taiwan Teeth size, dental arch dimensions and forms Gaoxiong Yi Xue Ke Xue Za Zhi, 7(12), pp 635-643 Normando D., de Almeida Santos H.G and Abdo Quintao C.C (2016) Comparisons of tooth sizes, dental arch dimensions, tooth wear, and dental crowding in Amazonian indigenous people Am J Orthod Dentofacial Orthop, 150(5), pp 839-846 Al-Marzok M.I., Majeed K.R and Ibrahim I.K (2013) Evaluation of maxillary anterior teeth and their relation to the golden proportion in Malaysian population BMC Oral Health, 13(1), pp Nojima K., Mc Laughlin R.P., Isshiki Y et al (2001) A comparative study of Caucasian and Japanese mandibular Clinical arch form Angle Orthod, 71(3), pp 195-200 Sillman J.H (1964) Dimensional changes of dental arches longitudinal studies from birth to 25 years Am J Orthod, 50(11), pp 824-842 Trang V.T., Park J.H., Bayome M et al (2015) Evaluation of arch form between Vietnamese and North American Caucasians using 3dimensional virtual models Anthropol Anz, 72(2), pp 223-224 Hoàng Tử Hùng (2005) Cắn khớp học, Nhà xuất Y học, Thành phố Hồ Chí Minh, tr 45-57 Hồng Bảo Duy (2015) Hình dạng, kích thước răng, cung khn mặt nhóm sinh viên trường Đại Học Y Hà Nội tuổi từ 1825 có khớp cắn bình thường, Luận văn thạc sĩ y học, Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại Học Y Hà Nội, tr 1-76 Đặng Thị Vỹ (2004) Nhận xét hình dạng kích thước cung tương quan với khuôn mặt cửa hàm trên, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, tr 19-78 10 Hoàng Tử Hùng (2006) Giải phẫu Chương 1: Nhóm cửa, Nhà xuất Y học, Thành phố Hồ Chí Minh, tr 77-103 11 Braun S., Hnat W.P., Fender D.E et al (1998) The form of the human dental arch Angle Orthod, 68(1), pp 29-36 12 Phạm Thị Hương Loan Hoàng Tử Hùng (1999) Nghiên cứu đặc điểm hình thái cung người Việt Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tr 95-106 13 Cassidy K.M., Harris E.F and Tolley E.A (1998) Genetic influence on dental arch form in orthodontic patients Angle Orthod, 165(5), pp 445-446 14 Williams J.L (1920) The esthetic and anatomical basis of dental prostheses Dent Dig, 26(1), pp 264 15 Brader A.C (1972) Dental arch form related with intraoral forces: PR=c Am J Orthop, 61(6), pp 541-562 16 Park K.H., Bayome M., Park J.H et al (2015) New classification of lingual arch form in normal occlusion using three dimensional virtual models Korean J Orthod, 45(2), pp 74-81 17 Tsai H.H (2001) Tooth position,, Arch size and Arch Shape in the Primary dentition ASDC J Dent Child, 68(1), pp.17-22 18 Engel G.A (1979) Performed arch wires reliability of fit Am J Orthod Dentofacial Orthop, 76(5), pp 497-504 19 Hồng Tử Hùng Huỳnh Thị Kim Khang (1992) Hình thái cung người Việt Tập san hình thái học, 2(2), tr 4-8 20 Hoàng Tử Hùng (1993) Đặc điểm hình thái nhân học người Việt, Luận án tiến sĩ khoa học Y học, Trường Đại học Y-Dược TP Hồ Chí Minh, tr 87-95 21 Raberin M., Laumon B., Martin J.L et al (1993) Dimension and form of dental arches in subjects with normal occlusions Am J Orthod Dentofacial Orthop, 104(1), pp 67-72 22 Burris B.G and Harris E.F (2000) Maxillary arch size and shape in American Blacks and Whites Angle Orthod, 70(4), pp 279-302 23 Lê Đức Lánh (2001) Đặc điểm hình thái đầu mặt cung trẻ em từ 12-15 tuổi TP Hồ Chí Minh, Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr 109-116 24 Uysal T., Memili B., Usumez S et al (2005) Dental and alveolar arch widths in normal occlusion, class II division and class II division The Angle Orthodontist, 75(6), pp 941-947 25 Ling J.Y and Wong R.W (2009) Dental arch widths of Southern Chinese The Angle Orthodontist, 79(1), pp 54-63 26 Al-Khatib A.R., Rajion Z.A., Masudi S.M et al (2011) Tooth size and dental arch dimensions: a stereophotogrammetric study in Southeast Asian Malays Orthod Craniofac Res, 14(4), pp 243-253 27 Lê Hồ Phương Trang, Trần Ngọc Khánh Vân Lê Võ Yến Nhi (2013) Hình dạng cung hàm người trưởng thành từ 18 đến 24 tuổi Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 17(phụ số 2), tr 214-222 28 Clebie A., Jerolimov V., Ibrahimagie L et al (2001) Relationship Between the Face and the Tooth form Coll Antropol, 25(2), pp 619626 29 Vũ Khoái (1978) Góp phần xác định số hàm mặt cho người Việt Nam, Luận văn chuyên khoa cấp II, Trường đại học Y Hà Nội, tr 1-63 30 Lê Thị Nhàn (1997) Một số cách phân loại lệch lạc hàm, tập 1, Nhà xuất Y học, TP Hà Nội, tr 445-449 31 Mavroskoufis F and Ritchie G.M (1980) The face form as a guide for the selection of maxillary central incisors The journal of Prosthetic Dentistry, 43(5), pp 501-505 32 Sellen P and Jarryl D (1998) The correlation between selected factors which influence dental aesthetics Primary Dental Care, 5(2), pp 55-60 33 Farias F.D.O., Ennes J.P and Zorzatto J.R (2010) Aesthetic value of relationship between the shapes of the face and permanent upper central incisor Int J Dent, 1(1), pp 1-6 34 Shah D.S., Shaikh R., Matani H et al (2011) Correlation between Tooth, Face and Arch Forms -A Computer Generated Study Jida, 5(8), pp 873-877 35 Luiz R.P, Carolina S.L, Ricardo H.S et al (2012) Correlation between Maxillary Central Incisor Crown Morphology and Mandibular Dental Arch Form in Normal Occlusion Subjects Brazilian Dental Journal, 23(2), pp 149-153 36 Abdulhadi L.M (2012) Face – central incisor form matching in selected south Asian population Scientific research and essays, 7(5), pp 616-620 37 Koralakunte P.R and Budihal D.H (2012) A clinical study to evaluate the correlation between maxillary central incisor tooth form and face form in an Indian population J Oral Sci, 54(3), pp 273-278 38 Habib S.R., Al Shiddi I., Al-Sufyani M.D et al (2015) Relationship and inter observer agreement of tooth and face forms in a Saudi subpopulation Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 25(4), pp 276 - 280 39 Cabello M.A and Alvarado S (2015) Relationship between the shape of the upper central incisors and the facial contour in dental students Lima Peru journal of oral research, 4(3), pp 189-196 40 Lưu Ngọc Hoạt (2014) Nghiên cứu khoa học y học, Nhà xuất Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr 108-124, 124-125, 161-199 41 Nguyễn Thị Thu Phương, Võ Trương Như Ngọc Đồng Mai Hương (2012) Nhận xét hình dạng cung số kích thước cung nhóm sinh viên học trường Đại học Y Hải Phòng năm 2012 Tạp chí Y học thực hành, 874(6), tr 12-20 42 Felton J.M., Sinclair P.M., Jones D.L et al (1987) A computerized analysis of the shape and stability of mandibular arch form Am J Orthod Dentofacial Orthop, 92(6), pp 478-483 43 Võ Trương Như Ngọc (2010) Nghiên cứu đặc điểm hình thái khn mặt đặc điểm khn mặt hài hòa nhóm sinh viên người Việt tuổi 18-25, Luận án Tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr 1-85 44 Đống Khắc Thẩm Phan Thị Xuân Lan (2004) Sự tăng trưởng hệ thống sọ mặt toàn thể, Chỉnh hình mặt, Nhà xuất Y học, TP Hà Nội, tr 23-44 45 Tạ Ngọc Nghĩa (2017) Đặc điểm khớp cắn cung người Việt độ tuổi từ 18-25, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, 1-72 46 Aikins E.A and Onyeaso C.O (2014) Prevalence of malocclusion and occlusal traits among adolescents and young adults in Rivers State, Nigeria Odonto-Stomatologie Tropicale Journal, 37(145), pp 5-12 47 Shrestha R.M Shrestha S (2013) An Analysis of Malocclusion and Occlusal Characteristics in Nepalese Orthodontic Patients, Orthodontic Journal of Nepal, 3(1), pp 19-25 48 Nguyễn Ngọc Rạng (2012) Thiết kế nghiên cứu thống kê y học, Nhà xuất Y học, TP Hồ Chí Minh, tr 147-165 49 Mùi Thị Trung Hậu (2006) Nhận xét hình dạng kích thước cung người trưởng thành Hà Nội, Trường Đại Học Y Hà Nội, Luận văn thạc sĩ y học, tr 21-75 50 Paranhos L.R., Lima C.S., Silva R.H.A.D et al (2012) Correlation between maxillary central incisor crown morphology and mandibular dental arch form in normal occlusion subjects Brazilian dental journal, 23(2), pp 149-153 51 Tạ Thị Hồng Nhung (2017) Mối tương quan hình thể cửa trên, hình thái cung hình dạng khn mặt người Việt lứa tuổi 18-25, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr 1-57 52 Ngô Nữ Hồng Anh (2011) Nhận xét số kích thước phần mềm nhóm sinh viên viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt có khớp cắn trung tính, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại Học Y Hà Nội, tr 12-63 53 Hoàng Tử Hùng Trần Mỹ Thúy (1996) Hình thái cung xương ổ người Việt - Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, Nhà xuất Y Học, TP Hà Nội, pp 51-126 54 Tống Minh Sơn Hồng Việt Hải (2014) Phân bố hình dạng cung vĩnh viễn nhóm niên người Việt lứa tuổi18-25 Tạp chí nghiên cứu Y học, 86(1), tr 39-43 55 Trần Tuấn Anh, Võ Trương Như Ngọc, Nguyễn Thị Thu Phương cộng (2013) Đặc điểm hình thái khn mặt nhóm người Việt độ tuổi từ 18-25 trường cao đẳng Y Tế Bình Dương Tạp chí Y Học Việt Nam, 2(1), tr 9-12 56 Pedrosa V.O., Franỗa F.M.G., Flúrio F.M et al (2011) Study of the morpho-dimensional relationship between the maxillary central incisors and the face Brazilian oral research, 25(3), pp 210-216 57 Nguyễn Thị Thu Phương Võ Trương Như Ngọc (2013) Các yếu tố ảnh hưởng đếm phát triển cung răng, tăng trưởng đầu mặt, Nhà xuất giáo dục Việt Nam, TP Hà Nội, tr 89-92 58 Vinothini M (2013) Corelation between facial form and tooth form in Indian Population IOSR Journal of dental and Medical Sciences, 3(1), pp 37-39 59 Berksun S., Hasanreisoğlu U and Gökdeniz B (2002) Computerbased evaluation of gender identification and morphologic classification of tooth face and arch forms The Journal of prosthetic dentistry, 88(6), pp 578-584 PHỤ LỤC PHIẾU PHÂN TÍCH MẪU HÀM VÀ ẢNH CHUẨN HÓA Ngày khám: Mã số: Họ tên sinh viên Giới: Nam  Nữ  Ngày, tháng, năm sinh Tuổi Tổ…….Lớp Trường …………………………………………………… Điện thoại Khớp cắn…………… … theo phân loại Angle Mã số ảnh chụp:…… Mã số mẫu hàm:…… Hình dạng cung răng: Cung hình vng Cung hình Oval Cung hình tam giác Kích thước cung Hàm Hàm R33 (mm) D33 (mm) R66 (mm) D66 (mm) Hình thể cửa hàm Chỉ số Chiều rộng cổ (CW) Chiều rộng thân (CPW) Chiều rộng rìa cắn (IW) Răng hình vng Răng hình Oval Kích thước (mm) Răng hình tam giác Hình thể khn mặt Chỉ số Ft – Ft Zyg – Zyg Go – Go Khn mặt hình vng Khn mặt hình Oval Khn mặt hình tam giác Kích thước (mm) MẪU HÀM TIÊU CHUẨN HÌNH DẠNG CUNG RĂNG Cung hình vng Cung hình oval Cung hình tam giác HÌNH DẠNG KHN MẶT Khn mặt hình vng Khn mặt hình oval Khn mặt hình tam giác ... VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LƯƠNG NGỌC KHÁNH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÌNH THÁI RĂNG CỬA GIỮA HÀM TRÊN, HÌNH DẠNG CUNG RĂNG VÀ KHUÔN MẶT Ở NGƯỜI TÀY TỪ 18 ĐẾN 25 TUỔI TẠI LẠNG SƠN NĂM... .34 3.2 Hình dạng cửa hàm trên, cung hàm khuôn mặt người Tày từ 18 đến 25 tuổi Lạng Sơn năm 2017 35 3.2.1 Hình dạng cửa hàm 35 3.2.2 Hình dạng cung hàm .37 3.2.3 Hình dạng mặt ảnh... 51 4.2 Hình dạng cửa hàm trên, cung hàm khuôn mặt người Tày từ 18 đến 25 tuổi Lạng Sơn năm 2017 53 4.2.1 Hình dạng cửa hàm 53 4.2.2 Hình dạng cung hàm .56 4.2.3 Hình dạng khn mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÌNH THÁI RĂNG cửa GIỮA hàm TRÊN, HÌNH DẠNG CUNG RĂNG và KHUÔN mặt ở NGƯỜI tày từ 18 đến 25 TUỔI tại LẠNG sơn năm 2017 , MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÌNH THÁI RĂNG cửa GIỮA hàm TRÊN, HÌNH DẠNG CUNG RĂNG và KHUÔN mặt ở NGƯỜI tày từ 18 đến 25 TUỔI tại LẠNG sơn năm 2017 , Mối tương quan giữa hình thể răng cửa giữa với hình dạng cung răng hàm trên và hình thể khuôn mặt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn