Tuần 2 Lớp 4

29 322 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 14:10

Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 Thứ 2 ngày 11 tháng 9 năm 2006 Toán các số có sáu chữ số A. Mục tiêu Giúp học sinh : - Ôn lại quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề. - Biết viết và đọc số có tới 6 chữ số. B. Đồ dùng dạy học Phóng to bảng SGK thẻ số C. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Kiểm tra bài cũ Yêu cầu học sinh chữa BT 2 Làm bảng II. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2.Số có 6 chữ số a) Ôn về các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chúc nghìn, và giới thiệu hàng trăm nghìn. + ) Nêu mối quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề đã học 10 đv = 1 chục viết 10 10 chục = 1 trăm viết 100 10 trăm = 1 nghìn viết 1000 10 nghìn = 1 chục nghìn viết 10000 Học sinh nêu GV giới thiệu: 10 chục nghìn = 1 trăm nghìn viết 100000 Học sinh nhắc lại b) Viết và đọc các số có tới 6 chữ số Yêu cầu học sinh quan sát bảng đã chuẩn bị sẵn; gắn thẻ số lên các cột tơng ứng;đếm rồi gắn kết quả Học sinh thức hiện với thẻ số H. Số này gồm bao nhiêu trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, Yêu cầu học sinh viết số gồm . Yêu cầu học sinh đọc số đó Học sinh trả lời Viết số đọc số 4. Luyện tập Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải 23 Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 Bài 1. GV hớng dẫn phân tích mẫu Chốt: cách đọc, viết số Đọc thầm nêu yêu cầu Làm bảng Trình bầy miệng Nhận xét Bài 2. Chốt: Khi viết số gồm có 6 chữ số ta cần xác định số đó gốm bao nhiêu trăm nghìn đơn vị Đọc thầm nêu yêu cầu Làm bảng Trình bầy miệng Nhận xét Bài 3 Chốt: Cách đọc Đọc thầm nêu yêu cầu Đọc từng số Nhận xét Bài 4. Chốt : Viết từ hàng cao nhất trở xuống. Đọc thầm nêu yêu cầu Viết bảng từng số Nhận xét 5. Củng cố Nhận xét tiết học Dự kiến sai lầm:BT 2 HS nhầm lẫn cách viết số Rút kinh nghiệm tiết dạy: . Tập đọc dế mèn bênh vực kẻ yếu A. Mục tiêu 1. Đọc lu loát toàn bài, biêt ngắt nghỉ đúng, biêt thể hiện ngữ điệu phù hợp với cảnh tợng, tình huống biến chuyển của chuyện( từ hồi hộp căng thẳng đến hả hê) Phù hợp với lời nói và suy nghĩ của nhân vật Dế Mèn ( một ngời nghĩa hiệp, ghet áp bức bất công) 2. Hiểu các từ ngữ trong bài, nội dung bài B. Đồ dùng dạy học Tranh minh hoạ SGK C. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Kiểm tra bài cũ (2-3') Yêu cầu học sinh đọc bài " Dế Mèn bênh vực Học sinh đọc bài Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải 24 Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 kẻ yếu" Tiết trớc II. Bài mới 1. Giới thiệu bài (1-2') 2. Luyện đọc đúng (10-12') Học sinh khá đọc bài. H. Bài chia làm mấy đoạn? Lớp đọc thầm chia đoạn(3 đoạn) Học sinh nối tiếp đọc theo dãy(2 - 3 lần) GV hớng dẫn học sinh đọc đoạn 1( đọc với giọng kể ngắt nghỉ đúng chỗ) Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1. Đọc đoạn 1 Đọc chú giải GV hớng dẫn học sinh đọc đoạn 2 Yêu cầu học sinh đọc đoạn2 . Đọc đoạn 2 Đọc chú giải GV hớng dẫn học sinh đọc đoạn3( nghỉ hơi đúng sau các cụm từ) Đọc đoạn 3 đọc chú giải Yêu cầu học sinh đọc nhóm đôi học sinh đọc nhóm đôi GV Hớng dẫn đọc cả bài: Ngắt nghỉ đúng chỗ giọng đọc phù hợp với lời nói của nhân vật Yêu cầu học sinh đọc to 2 Học sinh đọc to GV đọc mẫu 3. Tìm hiểu bài (10-12') Yêu cầu học sinh : đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi 1 Chốt: trận địa rất nguy hiểm: tơ giăng kín, quuân mai phục 2 bên . Đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi . đứng trớc trận địa nguy hiểm nh vậy Dế Men đã làm gì để bọn Nhện sợ. Để thấy đợc hãy đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu 2 Chốt: Bằng những lời nói và hành động mà Dế Mèn đã làm cho bọn nhện phải sợ Đọc thầm đoạn 2 trả lời câu hỏi 2 nhận xét H. Không những sợ mà Dế Mèn còn làm cho bọn nhện nhận ra lẽ phải .Để thấy đợc điều này hãy đọc thầm đoạn 3 trả lời câu 3 Gv phân tích các danh hiệu Chốt: Các danh hiệu trên đều có thể đặt cho Dế Mèn xong thích hợp nhât là danh hiệu hiệp sĩ. Đọc thầm đoạn 3 Trả lời Nhận xét Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải 25 Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 Bởi vì Dế Mèn đã hành động mạnh mẽ và kiên quyết để chống lại áp bức bất công, che chở cho ngời yếu. 4. Luyện đọc diễn cảm (10-12') GV hớng dẫn đọc diễn cảm : Đoạn 1: giọng chậm rãi Đoạn 2: giọng căng thẳng hồi hộp Đoạn 3: giọng hả hê Lời nói của Dế Mèn cần đọc với giọng mạnh mẽ, dứt khoát, chuyển giọng linh hoạt phù hợp với từng cảnh, từng chi tiết. Đọc mẫu Yêu cầu học sinh đọc diễn cảm Học sinh đọc diễn cảm đoạn 2 và cả bài. 5. Củng cố (2 - 4') Liên hệ : Qua bài tập đọc này ta cần học tập đức tính nào của Dế Mèn Nhận xét tiết học Toán (buổi 2) Luyện tập A. Mục tiêu Giúp học sinh : - Củng cố cách tính giá trị của biểu thức có chứa 1 chữ. - Luyện viêt cấc số có tới 6 chữ số B. Đồ dùng dạy học C. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Kiểm tra bài cũ II. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. HD luyện tập Bài 1.tr7 VBT Chốt: Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính đợc giá trị của biểu thức Đọc thầm nêu yêu cầu Làm VBT Trình bầy miệng Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải 26 Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 Nhận xét Bài 1.tr8 VBT Chốt:Khi viết số ta xem số đó gồm bao nhiêu đơn vị, chục ,trăm, nghìn, chục nghìn Khi đọc số ta đọc từ hàng cao nhất trở xuống Đọc thầm nêu yêu cầu Làm VBT Trình bầy miệng Nhận xét Bài 2 tr7 VBT Chốt: Cách viết, đọc số Đọc thầm nêu yêu cầu LàmVBT Trình bầy miệng Nhận xét Bài 4. tr7 VBT Chốt: xác định các hàng sau đó viết từ hàng cao nhất trở xuống. Đọc thầm nêu yêu cầu Làm VBT Trình bầy miệng Nhận xét 5. Củng cố Đọc Số sau: 500010 Nhận xét tiết học Tiếng Việt (Buổi 2) Luyện tập A. Mục tiêu Giúp học sinh : Củng cố về cấu tạo của tiếng B. Đồ dùng dạy học C. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Kiểm tra bài cũ II. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. HD luyện tập Bài 1 tr6 VBT Học sinh đọc Y/C HD Dựa vào mẫu phân tích các tiếng trong câu tục ngữ Làm VBT Trình bầy Chốt: Tiếng thờng gồm có âm đầu, vần và thanh ( âm đầu có thể thiếu còn vần và thanh 0 thể thiếu) Nhận xét Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải 27 Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 Bài 2. tr6 VBT Học sinh đọc Y/C Chốt: Hai tiếng bắt vần với nhau là 2 tiếng có phần vần giống nhau Làm VBT Trình bầy Nhận xét Bài 3. tr6 VBT Chốt : choắt - thoắt; xinh - nghênh Học sinh đọc Y/C Làm VBT Trình bầy Nhận xét 5. Củng cố Nhận xét tiết học Khoa học Sự trao đổi chất ở ngời A. Mục tiêu Giúp học sinh: Kể tên những biểu hiện bên ngoài của QTTĐC và những cơ quan thực hiện quá trình trao đổi đó. Nêu đợc vai trò của cơ quan tuần hoàn của quá trình trao đổi chất xẩy ra ở bên ngoài cơ thể. B. Đồ dùng dạy học Bộ đò chơi ghép chữ vào chỗ . trong sơ đồ. c. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Kiểm tra bài cũ Thế nào là quá trình trao đổi chất 1 Học sinh trả lời II. Bài mới HĐ1: XĐ những cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở ngời Mục tiêu: Kể tên những biểu hiện của quá trình trao đổi chất- Các cơ quan tham gia. Vai trò của cơ quan tuần hoàn Cho Học sinh quan sát tranh SGK Quan sát -thảo luận nhóm Nới tên chức năng của từng cơ quan Trong những cơ quan ấy cơ quan nào trực tiếp tham gia vào quá trìn trao đổi chất giữa cơ thể với môi trờng bên ngoài? GV ghi tóm tắt kết quả lên bảng GV giảng về cơ quan tuần hoàn trong việc thực Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải 28 Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 hiện quá trình trao đổi chất KL chung HĐ2: Tìm hiểu mqh giữa các cơ quan trong việc thực hiện trao đổi chất ở ngời. Yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ t9 để tìm ra các từ còn thiếu cần bổ sung vào sơ đồ cho hoàn chỉnh và tập trình bầy mối liên hệ giữa các cơ quan Yêu cầu học sinh làm việc theo cặp Thảo luận nhóm đôi GV nêu kết quả đúng Cho 1 số Học sinh nói về vai trò của từng cơ quan trong quá trình trao đổi chất. 3. Củng cố Nhờ những cơ quan nào mà quá trình trao đổi chất đợc thức hiện. Nhận xét tiết học Thực hành Ôn tập kĩ thuật t1-t2 A. Mục tiêu Giúp học sinh: Biết cách thực hành và thực hiện đợc thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động B. Đồ dùng dạy học Kim khâu, kim thêu, vải . c. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh II. Bài mới GV HD lại cách xâu chỉ và vê nút chỉ Yêu cầu học sinh thực hành xâu chỉ và kim và khâu rút chỉ Học sinh thực hành theo nhóm GV đến các bàn quan sát giúp đỡ thêm cho những em còn lúng túng Đánh giá kết quả học tập Tuyên dơng những em khâu thêu đúng và đẹp Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải 29 Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 3. Củng cố Nhờ những cơ quan nào mà quá trình trao đổi chất đợc thức hiện. Nhận xét tiết học Thứ 3ngày 12 tháng 9 năm 2006 Toán Luyện tập A. Mục tiêu Giúp học sinh : - Luyện viêt cấc số có tới 6 chữ số( cả trờng hợp có các chữ số không) B. Đồ dùng dạy học C. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Kiểm tra bài cũ Yêu cầu học sinh chữa BT 4 Làm bảng II. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Ôn lại hàng H.Nêu mối quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề? 10 đv = 1 chục . 10 chục nghìn bằng 1 trăm nghìn H.Mỗi chữ số trong số sau thuộc hàng nào : 987654 Học sinh làm miệng Đọc các số sau: 850203, 820004, 800007.832100, 832010. Học sinh đọc từng số 3. Thực hành Bài 1. Chốt: Dựa vào các hàng để viết và đọc số Đọc thầm nêu yêu cầu Làm SGK Trình bầy miệng Nhận xét Bài 2. a, GV ghi từng số lên bảng b, Chữ số 5 ở mỗi số thuộc hàng nào? Chốt : Bắt đầu ở bên phải của số là hàng đơn vị Đọc thầm nêu yêu cầu Đọc số Trình bầy miệng Nhận xét Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải 30 Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 tiếp theo là hàng chục, trăm Bài 3 Chốt: Xác định hàng cao nhất sau đố viết từ hàng cao nhất trở xuống Đọc thầm nêu yêu cầu Làm SGK Trình bầy miệng Nhận xét Bài 4. Chốt: Tìm quy luật trong từng dãy rồi viết tiếp vào dãy. Đọc thầm nêu yêu cầu Làm SGK Trình bầy miệng Nhận xét 5. Củng cố Đọc Số sau: 500010 Nhận xét tiết học Chính tả Mời năm cõng bạn đi học A. Mục tiêu Nghe viết đúng chính tả trình bầy đúng 1 đoạn văn " Mời năm cõng bạn đi học" - Luyện phân biệt và viết đúng những tiêng có âm vần dễ lẫn B. Đồ dùng dạy học Bảng phụ viết sẵn nội dung BT 2 C. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Kiểm tra bài cũ(2 -3 ' ) YC Học sinh chữa BT2 a làm miệng II. Bài mới 1. Giới thiệu bài (1 -2 ' ) 2. Hớng dẫn chính tả (10 - 12 ' ) GV đọc mẫu lần 1 Yêu cầu học sinh đọc thầm tìm những tên riêng viết hoa Học sinh nhẩm thầm theo làm bảng GV Ghi bảng: 4 ki - lô - mét, khúc khuỷu, gập nghềnh Yêu cầu học sinh phân tích từng tiếngkhó trong từ Học sinh phân tích tiếng khó xóa bảng Yêu cầu học sinh viết bảng các tiếng khó trên Viết bảng con Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải 31 Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 3. Viết chính tả(14 - 16 ' ) HD t thế ngồi viết Đọc chính tả Viết chính tả 4. Chữa lỗi (3 - 5 ' ) Đọc soát lỗi Gạch chân lỗi sai Viết số lỗi ra vở 5. Bài tập (8 - 10 ' ) Bài 2 Yêu cầu học sinh đọc to nội dung BT 2 Đọc nội dung bài HD: Trong mỗi ngoặc đơn đều có 2 từ yêu cầu chọn từ đúng để viết, bỏ từ sai Chốt lời giải đúng Bài 3 Yêu cầu học sinh đọc to nội dung BT 3 Chốt: a, sáo b, trăng Làm vở Trình bầy Nhận xét Làm vở Trình bầy Nhận xét 6. Củng cố (1 -2 ' ) Nhận xét tiết học Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : nhân hậu đoàn kết A. Mục tiêu Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ theo chủ đề thơng ngời nh thể thơng thân. Nắm đ- ớc cách dùng các từ ngữ đó. 2. Học nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Nắm đớc cách dùng các từ ngữ đó. B. Đồ dùng dạy học Bảng viết sẵn yêu cầu BT1 C. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Kiểm tra bài cũ (2-3') Tìm những tiêng chỉ ngời trong gia đình mà phần vần có 1 âm, có 2 âm Học sinh làm miệng II. Bài mới 1. Giới thiệu bài (1-2') 2. Hớng dẫn làm bài tập (32-34') Bài 1. GV giải nghĩa các ngắn gọn nghĩa các từ " lòng học sinh đọc thầm yêu cầu Thảo luận nhóm đôi yc BT1 Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải 32 [...]... hơn 4 Luyện tập (20 -22 ') Bài 1 Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn - trao đổi về tác dụng của dấu 2 chấm Yêu cầu các nhóm trình bầy - lớp bổ sung GV chốt lời giải đúng Bài 2 Nhắc học sinh : Để báo hiệu lời nói của nhân vật có thể dùng dấu 2 chấm phối hợp với dấu ngoặc kép hoặc dấu gạch đầu dòng Trờng hợp giải thích chỉ cần dùng dấu 2 chấm Yêu cầu học sinh làm vở Chốt lời giải đúng 5 Củng cố (2- 4' ) H Dấu 2. .. trò 33 Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 I Kiểm tra bài cũ Yêu cầu học sinh chữa BT 3 II Bài mới 1 Giới thiệu bài 2 Giới thiệu lớp đơn vị , lớp nghìn Yêu cầu học sinh nêu tên các hàng đã học Giới thiệu hang đơn vị , chục , trăm hợp thành lờp đơn vị GV ghi số Yêu cầu học sinh điền từng ch số vào hàng: 321 ; 6 540 00, 6 54 321 Lu ý: Khi viêt các chữ số ở cột ghi hàng nên viêt từ nhỏ... 15 tháng 9 năm 20 06 Toán triệu và lớp triệu A Mục tiêu Giúp học sinh : Biết về hàng triệu, chục triệu, trăm triệu nhận biêt các số có nhiều chữ số đến lớp triệu Củng cố thêm về lớp đơn vị, lớp nghìn B Đồ dùng dạy học C Các hoạt động dạy học Ngời thực hiện: Mai Văn Khải 46 Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 Hoạt động của thầy I Kiểm tra bài cũ GV viêt số : 653 720 ; Yêu cầu học... Yêu cầu học sinh đọc 2 câu thơ cuối H.Em hiểu ý nghĩa của 2 câu thơ trên nh thế nào? 4. Luyện đọc diễn cảm và thuộc lòng(10- 12' ) - Toàn bài đọc với giọng trầm hùng, nhấn giọng ở các từ ngữ gọi tả, gợi cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ Treo bảng phụ đã gạch chân các từ cần nhấn giọng và gạch nhịp - Lu ý : Nhẩm theo để thuộc lòng Đọc mẫu đoạn 2 Yêu cầu học sinh đọc diễn cảm 5 Củng cố (2 - 4' ) VN đọc thuộc lòng... chơi Quan sát Cho cả lớp chơi thử Chơi thử Cho cả lớp chơi chính thức Chơi chính thức III Phần kết thúc ( 4- 6') Thực hiện động tác thả lỏng Hệ thống lại bài học Ngời thực hiện: Mai Văn Khải 41 Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 Nhận xét tiết học Sinh hoạt tập thể Trò chơi: Lăn bóng A Mục tiêu - Nhằm rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn B Đồ dùng dạy học 4- 5 quả bóng cao su nhựa... to B2 Học sinh thảo luận nhóm đôi làm VBT Đại diện các nhóm trình bày, Nhận xét Học sinh đọc y/c 44 Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp 4 Chốt: Hành động xẩy ra trớc thì kể trớc H Khi kể lại hành động của nhân vật ta cần chú ý gì? 4 Ghi nhớ Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ SGK 5 Luyện tập Bài 1 GV ghi tóm tắt y/c lên bảng HD: Điền đúng tên chim chích hay chim sẻ vào chỗ chấm Bài 2. .. chuyện trớc lớp Luyện từ và câu Dấu hai chấm A Mục tiêu - Nhận biết tác dụng của dấu 2 chấm trong câu: Báo hiệu đứng sau náo là lời nói của nhân vật hoặc lời giải thích cho bp đứng trớc - Biết dùng dấu 2 chấm khi viết văn B Đồ dùng dạy học C Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy I Kiểm tra bài cũ (2- 3') Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh II Bài mới 1 Giới thiệu bài (1 -2' ) 2 Phần nhận xét (10- 12' ) Bài... yêu cầu Làm nháp Trình bầy miệng Nhận xét 5 Củng cố (2- 4' ) Nhận xét tiết học Thứ 4 ngày 13 tháng 9 năm 20 06 Toán Hàng và lớp A Mục tiêu Giúp học sinh : - Lớp đơn vị gồm 3 hàng : đơn vị , chục, trăm, Lớp nghìn gồm 3 hàng: nghìn, chục nghìn, trăm nghìn Vị trí củ từng chữ số theo hàng và lớp Giá trị của chữ số theo hàng và lớp Giá trị của từng chữ số theo vị trí của từng chữ số đó ở từng hàng B Đồ dùng... trái Bài 2 Chốt : Khi đọc số ta phân các chữ số thành 2 lớp và đọc nh đóc số có 3 chữ số rồi thêm tên lớp Chữ số ở hàng nào thì có giá trị tơng ứng với hàng đó Bài 3 Chốt: Ta có thể phân tích số ra thành tổng giá trị các chữ số Bài 4 Chốt: Phải xác định số đó gòm những hàng nào? Rồi viết từ hàng cao xuống hàng thấp hàng nào không có viêt chữ số 0 Bài 5 Chốt : Lớp đơn vị gồm những hàng nào? Lớp nghìn... hàng lớp nào? H Lớp đơnvị, lớp nghìn gồm những hàng nào? II Bài mới 1 Giới thiệu bài 2 Giới thiệu lớp triệu Yêu cầu học sinh viêt các số : 1nghìn, 10 nghìn, 100nghìn Yêu cầu học sinh viết tiếp số 10 trăm nghìn Gv giới thiệu 10 triệu là 1 chục triệu Yêu cầu học sinh viêt tiếp số 10 chục triệu Gv giới thiệu 10 chục triệu gọi là 1trăm triệu GV> Hàng triệu, chục triệu, trăm triệu hợp thành lớp triệu Lớp . chữ số trong số sau thuộc hàng nào : 9876 54 Học sinh làm miệng Đọc các số sau: 85 020 3, 820 0 04, 800007.8 321 00, 8 320 10. Học sinh đọc từng số 3. Thực hành Bài. (2- 4& apos;) Nhận xét tiết học Thứ 4 ngày 13 tháng 9 năm 20 06 Toán Hàng và lớp A. Mục tiêu Giúp học sinh : - Lớp đơn vị gồm 3 hàng : đơn vị , chục, trăm, Lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 Lớp 4, Tuần 2 Lớp 4, Tuần 2 Lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay