SO SÁNH kết QUẢ sử DỤNG THẤU KÍNH nội NHÃN BẰNG CHẤT LIỆU ACRYLIC ưa nước và ACRYLIC kị nước TRONG PHẪU THUẬT PHACO

56 133 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2019, 14:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  ĐẶNG VŨ CƯỜNG SO SÁNH KẾT QUẢ SỬ DỤNG THẤU KÍNH NỘI NHÃN BẰNG CHẤT LIỆU ACRYLIC ƯA NƯỚC VÀ ACRYLIC KỊ NƯỚC TRONG PHẪU THUẬT PHACO ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  ĐẶNG VŨ CƯỜNG SO SÁNH KẾT QUẢ SỬ DỤNG THẤU KÍNH NỘI NHÃN BẰNG CHẤT LIỆU ACRYLIC ƯA NƯỚC VÀ ACRYLIC KỊ NƯỚC TRONG PHẪU THUẬT PHACO Chuyên ngành: Nhãn khoa Mã số: 60720157 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Anh Tuấn HÀ NỘI - 2016 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BN Bệnh nhân ĐBS Đục bao sau LEC Sự phát triển tế bào biểu mô thể thủy tinh MBĐ Màng bồ đào MICS Phương pháp mổ thể thủy tinh đường rạch nhỏ PMMA Polymethyl Methacrylate TKNN Thấu kính nội nhãn TTT Thể thủy tinh MỤC LỤ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm lịch sử phát triển thấu kính nội nhãn 1.1.1 Đặc điểm thấu kính nội nhãn .3 1.1.2 Lịch phát triển thấu kính nội nhãn 1.1.3 Một số thuật ngữ TKNN 1.2 Thiết kế thấu kính nội nhãn .6 1.2.1 Thiết kế 1.2.2 Thiết kế chiều dài 1.2.3 Thiết kế phần quang học 1.2.4 Hình dáng phần quang học 10 1.3 Các loại chất liệu thấu kính nội nhãn .11 1.3.1 Thấu kính nội nhãn chất liệu PMMA .11 1.3.2 Thấu kính nội nhãn chất liệu silicone .12 1.3.3 Thấu kính nội nhãn chất liệu Acrylic kị nước 14 1.3.4 Thấu kính nội nhãn chất liệu Acrylic ưa nước 15 1.3.5 Thấu kính nội nhãn lọc ánh sáng 16 1.4 Khả tương thích sinh học, ngăn ngừa biến chứng hậu phẫu chất liệu Acrylic 17 1.5 Tình hình nghiên cứu nước giới 17 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .19 2.1 Đối tượng nghiên cứu .19 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 19 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 19 2.2 Phương pháp nghiên cứu 19 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 19 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 20 2.2.3 Phương pháp chọn mẫu 20 2.2.4 Phương tiện nghiên cứu 20 2.2.5 Phương pháp tiến hành nghiên cứu 21 2.2.6 Các biến số, số nghiên cứu 25 2.2.7 Phương pháp xử lý số liệu 29 2.2.8 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 29 CHƯƠNG 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Một số đặc điểm đối tượng nghiên cứu 30 3.1.1 Đặc điểm bệnh nhân phân bố theo nhóm tuổi 30 3.1.2 Đặc điểm bệnh nhân phân bố theo giới 30 3.1.3 Chiều dài trục nhãn cầu công suất TKNN 30 3.1.4 Thị lực nhìn xa trước mổ 30 3.1.5 Thị lực nhìn xa sau mổ .30 3.1.6 Nhãn áp trước sau phẫu thuật 31 3.1.7 Hình thái đục thể thủy tinh .31 3.1.8 Độ cứng nhân thể thủy tinh 31 3.2 Kết so sánh hai loại TKNN nhóm nghiên cứu .31 3.2.1 Vị trí viền mở bao trước TTT hai nhóm 31 3.2.2 Vị trí TKNN hai nhóm .31 3.2.3 So sánh khúc xạ tồn dư sau mổ hai nhóm 32 3.2.4 So sánh độ nhạy cảm tương phản sau mổ hai nhóm 32 3.2.5 So sánh tượng quầng sáng, chói lóa sau mổ hai nhóm 32 3.2.6 So sánh hài lòng người bệnh sau mổ hai nhóm 33 3.2.7 So sánh biến chứng sớm sau mổ hai nhóm 33 3.2.8 So sánh biến chứng muộn sau mổ hai nhóm .34 3.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết thị lực sau mổ .34 3.3.1 Ảnh hưởng tuổi đến kết thị lực sau mổ .34 3.3.2 Ảnh hưởng khúc xạ tồn dư tới kết thị lực sau phẫu thuật: 35 3.3.3 Ảnh hưởng độ loạn thị giác mạc tới kết thị lực sau mổ 35 3.3.4 Ảnh hưởng vị trí TKNN tới kết thị lực sau phẫu thuật: .36 3.3.5 Ảnh hưởng cấu tạo TKNN tới kết thị lực sau mổ: 36 CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 37 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố số mắt bệnh nhân theo vị trí viền mở bao trước TTT 31 Bảng 3.2 Phân bố số mắt bệnh nhân theo vị trí TKNN 31 Bảng 3.3 Khúc xạ tồn dư sau mổ tuần, tháng, tháng nhóm 32 Bảng 3.4 Chênh lệch thị lực mức độ tương phản cao (100%) tương phản thấp (10%) hai nhóm .32 Bảng 3.5 So sánh tượng quầng sáng, chói lóa hai nhóm 32 Bảng 3.6 So sánh hài lòng người bệnh sau mổ hai nhóm .33 Bảng 3.7 Tỉ lệ biến chứng tuần đầu hai nhóm .33 Bảng 3.8 Tỉ lệ biến chứng sau mổ 1, 3, tháng hai nhóm 34 Bảng 3.9 Liên quan tuổi kết thị lực sau mổ 34 Bảng 3.10 Liên quan khúc xạ tồn dư tới thị lực sau phẫu thuật: 35 Bảng 3.11 Ảnh hưởng độ loạn thị giác mạc tới thị lực sau mổ 35 Bảng 3.12 Ảnh hưởng vị trí TKNN tới thị lực sau phẫu thuật: 36 Bảng 3.13 Ảnh hưởng cấu tạo TKNN tới thị lực sau mổ 36 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Đặc điểm bệnh nhân phân bố theo nhóm tuổi 30 Biểu đồ 3.2 Đặc điểm bệnh nhân phân bố theo giới nhóm .30 Biểu đồ 3.3 Đặc điểm thị lực nhìn xa trước mổ .30 Biểu đồ 3.4 Đặc điểm thị lực nhìn xa sau mổ 30 Biểu đồ 3.5 Tỉ lệ % hình thái đục thể thủy tinh .31 Biểu đồ 3.6 Tỉ lệ % độ cứng nhân thể thủy tinh .31 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Các dạng thiết kế TKNN Hình 1.2 Hai mắt bệnh nhân năm sau phẫu thuật Mắt trái sử dụng TKNN Acrysof mảnh với LEC chủ yếu phần tiếp nối càng-phần quang học Mắt phải sử dụng TKNN Acrysof mảnh với LEC vị trí tương tự Hình 1.3 Sự ngăn chặn LEC TKNN bờ vng (bên trái) với TKNN bờ tròn (bên phải) .9 Hình 1.4 ĐBS thứ phát sau năm (hình trên) năm (hình dưới) TKNN acrylic kị nước bờ tròn (bên trái) bờ vng (bên phải) 10 Hình 1.5 Thấu kính nội nhãn chất liệu PMMA .12 Hình 1.6 Thấu kính nội nhãn chất liệu Silicone 13 Hình 1.7 TKNN chất liệu Acrylic kị nước mảnh mảnh 14 Hình 1.8 Thấu kính nội nhãn chất liệu Acrylic ưa nước 15 Hình 1.9 Thấu kính nội nhãn bị lắng đọng tế bào canxi hóa .16 ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh đục thể thủy tinh (TTT) nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa Việt Nam nhiều nước giới Theo đánh giá WHO, mù đục thể thủy tinh chiếm 51% mù lòa giới, tương đương với khoảng 20 triệu người (2010) [1] Riêng Việt Nam, với dân số 86 triệu người (năm 2008) ước tính có khoảng 326.000 người mù hai mắt đục TTT (khoảng 0,38% dân số) [2] Khi tuổi thọ người dân số tăng lên số lượng người bị bệnh đục thể thủy tinh tăng lên Phương pháp điều trị phẫu thuật lấy thể thủy tinh đục thay thấu kính nội nhãn (TKNN) [3] Tuy vậy, kết phẫu thuật không phụ thuộc vào kĩ thuật mổ, trang thiết bị phẫu thuật, mà phụ thuộc nhiều vào loại TKNN đặt vào mắt người bệnh Để thích ứng với loại phẫu thuật này, TKNN mềm gấp đời từ cuối thập kỉ 80 trở thành loại TKNN dùng nhiều nước phát triển Một TKNN lí tưởng thay chức sinh lý ban đầu thể thủy tinh tầm nhìn gần xa, có tính tương thích sinh học cao, đồng thời ngăn ngừa biến chứng sau phẫu thuật Năm 1990, TKNN chất liệu Acrylic lần cấy ghép vào mắt người, đến năm 1994 đưa vào sử dụng rộng rãi,được chia làm loại kị nước ưa nước TKNN mềm gấp chất liệu Acrylic đặc biệt phù hợp với phương pháp mổ đục thể thủy tinh đường rạch nhỏ (MICS), có tính tương thích sinh học cao ưu điểm vượt trội so với TKNN chất liệu khác, đồng thời phản ứng biểu mô TTT thấp nhất, giảm đáng kể tỉ lệ biến chứng thứ phát sau phẫu thuật viêm màng bồ đào, đục bao sau [4],[5],[6] TKNN Acrylic ưa nước có tính tương thích sinh học với màng bồ đào tốt hơn, bị tượng lóa mắt bị bám dính tế bào phản ứng màng bồ đào bề mặt, khả tương thích với vỏ bao thể thủy tinh lại so với chất liệu Acrylic kị nước [7] Một số nghiên cứu lâm sàng đưa chứng cho thấy trình phát triển tế bào biểu mô thể thủy tinh mạnh tỉ lệ bị đục bao sau thứ phát chất liệu Acrylic ưa nước cao so với Acrylic kị nước [8] Tuy nhiên, nghiên cứu Beltrane cộng năm 2002 năm lại tỉ lệ đục bao sau thứ phát TKNN Crylic ưa nước kị nước khơng có khác biệt [5] Theo tác giả Lamichane G (2015) [9] Riaz Ahmed (2011) [10] đưa kết khơng có khác biệt tỉ lệ biến chứng viêm màng bồ đào đục bao sau thứ phát hai loại chất liệu Acrylic Các tác giả cho chất liệu, hình dáng cấu tạo TKNN yếu tố khác tuổi, phương pháp phẫu thuật ảnh hưởng đến chất lượng thị lực sau phẫu thuật biến chứng hậu phẫu Còn Việt Nam chúng tơi chưa tìm thấy báo cáo so sánh cụ thể hiệu hai loại TKNN mối liên quan, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thị lực sau phẫu thuật Chính vậy, chúng tơi thực đề tài nghiên cứu: “So sánh kết sử dụng thấu kính nội nhãn chất liệu Acrylic ưa nước Acrylic kị nước phẫu thuật Phaco” với mục tiêu: So sánh hiệu sử dụng thấu kính nội nhãn chất liệu Acrylic ưa nước Acrylic kị nước phẫu thuật Phaco điều trị bệnh đục thể thủy tinh Nhận xét số yếu tố ảnh hưởng đến kết phẫu thuật 34 3.2.6 So sánh hài lòng người bệnh sau mổ hai nhóm Bảng 3.6 So sánh hài lòng người bệnh sau mổ hai nhóm Sự hài Nhó Khơng hài Hài Rất hài Tổn lòng N m A B A B lòng lòng lòng g % 3.2.7 So sánh biến chứng sớm sau mổ hai nhóm Bảng 3.7 Tỉ lệ biến chứng tuần đầu hai nhóm Biến chứng Phù giác mạc Phản ứng màng bồ đào Xuất huyết tiền phòng Nhóm A B A B A B Số lượng Số mắt Tỉ lệ 35 3.2.8 So sánh biến chứng muộn sau mổ hai nhóm Bảng 3.8 Tỉ lệ biến chứng sau mổ 1, 3, tháng hai nhóm Biến chứng Viêm màng bồ đào Phù hoàng điểm dạng nang Đục bao trước Đục bao sau Viêm mủ nội Nhóm A B tháng tháng tháng A B A B A B A B nhãn 3.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết thị lực sau mổ 3.3.1 Ảnh hưởng tuổi đến kết thị lực sau mổ Bảng 3.9 Liên quan tuổi kết thị lực sau mổ Thị lực  60 Tuổi > 60 Tổng p < 20/60 20/60 - < 20/40 20/40 - < 20/25  20/25 3.3.2 Ảnh hưởng khúc xạ tồn dư tới kết thị lực sau phẫu thuật: Bảng 3.10 Liên quan khúc xạ tồn dư tới thị lực sau phẫu thuật: Thị lực < -0,5 Khúc xạ cầu -0,5 > +0,5 +0,5 Tổng p 36 < 20/60 20/60 - < 20/40 20/40 - < 20/25  20/25 3.3.3 Ảnh hưởng độ loạn thị giác mạc tới kết thị lực sau mổ Bảng 3.11 Ảnh hưởng độ loạn thị giác mạc tới thị lực sau mổ Thị lực – 0,5 Khúc xạ cầu > 0,75 Tổng p < 20/60 20/60 - < 20/40 20/40 - < 20/25  20/25 3.3.4 Ảnh hưởng vị trí TKNN tới kết thị lực sau phẫu thuật: Bảng 3.12 Ảnh hưởng vị trí TKNN tới thị lực sau phẫu thuật: Thị lực Chính tâm < 20/60 20/60 - < 20/40 20/40 - < Vị trí TKNN Lệch Tổng tâm p 37 20/25  20/25 3.3.5 Ảnh hưởng cấu tạo TKNN tới kết thị lực sau mổ: Bảng 3.13 Ảnh hưởng cấu tạo TKNN tới thị lực sau mổ Thị lực Cấu tạo phần quang học Góc phần quang TKNN Hai mặt Mặt sau lồi học quai TKNN lồi mặt trước Góc o < 20/60 20/60 - < 20/40 20/40 - < 20/25  20/25 CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN (Theo kết nghiên cứu) 4.1 Một số đặc điểm đối tượng nghiên cứu 4.1.1 Đặc điểm bệnh nhân phân bố theo nhóm tuổi 4.1.2 Đặc điểm bệnh nhân phân bố theo giới 4.1.3 Chiều dài trục nhãn cầu công suất TKNN 4.1.4 Thị lực nhìn xa trước mổ 4.1.5 Thị lực nhìn xa sau mổ Góc o p 38 4.1.6 Nhãn áp trước sau phẫu thuật 4.1.7 Hình thái đục thể thủy tinh 4.1.8 Độ cứng nhân thể thủy tinh 4.2 Kết so sánh hai loại TKNN nhóm nghiên cứu : 4.2.1 Vị trí viền mở bao trước TTT hai nhóm 4.2.2 Vị trí TKNN hai nhóm 4.2.3 Khúc xạ tồn dư sau mổ hai nhóm 4.2.4 So sánh độ nhạy cảm tương phản hai nhóm 4.2.5 So sánh tượng quầng sáng, chói lóa hai nhóm 4.2.6 So sánh hài lòng người bệnh hai nhóm 4.2.7 So sánh biến chứng sớm sau mổ hai nhóm 4.2.8 So sánh biến chứng muộn sau mổ hai nhóm 4.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết phẫu thuật: 4.3.1 Ảnh hưởng tuổi đến kết thị lực sau mổ 4.3.2 Ảnh hưởng khúc xạ tồn dư tới kết thị lực sau mổ 4.3.3 Ảnh hưởng độ loạn thị giác mạc tới kết thị lực sau mổ 4.3.4 Ảnh hưởng vị trí TKNN tới kết thị lực sau mổ 4.3.5 Ảnh hưởng cấu tạo TKNN tới kết thị lực sau mổ: 39 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Hiệu sử dụng TKNN Acrylic kị nước Acrylic ưa nước phẫu thuật Phaco Một số khuyến nghị giúp nâng cao kết thị lực giảm tỉ lệ biến chứng sau mổ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1: World health organization (2010) Reversion of blindness and visual impairment, trang http://www.who.int/entity/blindness/en/, truy cập 2: ngày 8/6/2016 Đỗ Như Hơn, Vũ Thị Thái, Bùi Thị Vân Anh cộng (2011) Nhãn khoa tập II Điều trị đục thể thủy tinh Nhà xuất Y học, Hà 3: Nội, Tr 201-206 Nadeem HB, Riaz MA (1999) Medical pre assessemt clinic for cataract 4: patient Pak J Opthamol 15, Tr 105-107 Andrea ME, Michael A, Jorg S, et al (2001) Cellular reaction on the anterior surface of types of intraocular lenses J Cataract Refract Surg 5: 27, Tr 734-740 Beltrane G, Salvetat ML, Chizzolini M (2002) Posterior capsule opacification and Nd: YAG capsulotomy rates after implantation of silicone, hydrogel and soft acrylic intraocular lenses: a two year follow 6: up study Eur J Opthalmol 12, Tr 388-394 Hollick EJ, Spalton DJ, Ursell PG, et al (1999) The effect of polymethylmethacrylate, silicone, and polyacrylic intraocular lenses on posterior capsular opacification years after cataract surgery 7: Opthalmology 106, Tr 49-54 Abela-Formanek C, Amon M, Schild G, et al (2002) Uveal and capsular biocompatibility of hydrophilic acrylic, hydrophobic acrylic, and silicone 8: intraocular lenses J Cataract Refract Surg 28(1), Tr 50-61 Nanavaty MA, Spalton DJ, Boyce J, et al (2008) Edge profile of commercially available square-edged intraocular lenses J Cataract Refract 9: Surg 34(4), Tr 677-686 Lamichane G, Gautam P, Thapa B (2015) Comparison between Acrylic Hydrophilic and Acrylic Hydrophobic Intraocular Lens after Phacoemulsification International Journal of Current Research in Medical Sciences Tr 1-6 10: Riaz Ahmed, Imran Ghayoor, M Mubassher Malik, et al (2011) Comparison between Acrylic Hydrophilic and Acrylic Hydrophobic Intraocular Lens after Phacoemulsification Pak J Ophthalmol Tr 3-7 11: Roberto Bellucci (2013) An Introduction to Intraocular Lenses: Material, Optics, Haptics, Design and Aberration Cataract, ESASO Course Series 3, Tr 38-55 12: Tognetto D, et all (2004) Analysis of the optical quality of intraocular lenses Invest Ophthalmol Vis Sci.45, Tr 2682-2690 13: Izak AM, Werner L, Apple DJ, et al (2002) Loop memory of haptic materials in posterior chamber intraocular lenses J Cataract Refract Surg 28(7), Tr 1229-1235 14: Leydolt C, Davidovic S, Sacu S, et al (2007) Long-term effect of 1piece and 3-piece hydrophobic acrylic intraocular lens on posterior capsule opacification: a randomized trial Ophthalmology 114(9), Tr 1663-1669 15: Bender LE, Nimsgern C, Jose R, et al (2004) Effect of 1-piece and 3piece AcrySof intraocular lenses on the development of posterior capsule opacification after cataract surgery J Cataract Refract Surg 30(4), Tr 786-789 16: Oliver Findl MD, Sabine Wanderer MD (2010) Lens material and outcomes Cataract and refractive surgery today 12, Tr 95-119 17: Martinez Palmer A, et all (2008) Visual function with bilateral implantation of monofocal and multifocal intraocular lense: a prospective, randomized, controlled trial J Refract Surg 24, Tr 257-264 18: Kashinatha Shenoy M, Gopalakrishna K, (2015) Recent advance in IOL International journal of medical and applied sciences 4, Tr 31-41 19: Alio, Rodriguez (2006) Advances in microincision cataract surgery intraocular lens Cur Opin Ophthalmol 17, Tr 80-93 20: Vass C, Menapace R, Schmetterer K, et al (1999) Prediction of pseudophakic capsular bag diameter based on biometric variables J Cataract Refract Surg 25(10), Tr 1376-1381 21: Hollick EJ, Spalton DJ, Ursell PG, et al (1999) The effect of polymethylmethacrylate, silicone, and polyacrylic intraocular lenses on posterior capsular opacification years after cataract surgery Ophthalmology 106(1), Tr 49-54 22: Ursell PG, Spalton DJ, Pande MV, et al (1998) Relationship between intraocular lens biomaterials and posterior capsule opacification J Cataract Refract Surg 24(3), Tr 352-360 23: Hollick EJ, Spalton DJ, Ursell PG, Pande MV (1998) Lens epithelial cell regression on the posterior capsule with different intraocular lens materials Br J Ophthalmol 82(10), Tr 1182-1188 24: Nishi O Posterior capsule opacification (1999) Part 1: experimental investigations J Cataract Refract Surg 25(1), Tr 106-117 25: Nishi O, Nishi K, Sakanishi K (1998) Inhibition of migrating lens epithelial cells at the capsular bend created by the rectangular optic edge of a posterior chamber intraocular lens Ophthalmic Surg Lasers 29(7), Tr.587-594 26: Holladay JT, Lang A, Portney V (1999) Analysis of edge glare phenomena in intraocular lens edge designs J Cataract Refract Surg 25(6), Tr 748-752 27: Erie JC, Bandhauer MH, McLaren JW (2001) Analysis of postoperative glare and intraocular lens design J Cataract Refract Surg 27(4), Tr 614-621 28: Buehl W, Findl O, Menapace R, et al (2002) Effect of an acrylic intraocular lens with a sharp posterior optic edge on posterior capsule opacification J Cataract Refract Surg 28(7), Tr 1105-1111 29: Gaudet, Jodie ed (2001) Inventions That Changed the World Tr 697 30: Findl O, Buehl W, Menapace R, et al (2005) Long-term effect of sharp optic edges of a polymethyl methacrylate intraocular lens on posterior capsule opacification: a randomized trial Ophthalmology 112, Tr 20042008 31: Shah A, Spalton DJ, Gilbert C, et al (2007) Effect of intraocular lens edge profile on posterior capsule opacification after extra-capsular cataract surgery in a developing country J Cataract Refract Surg 33, Tr 1259-1266 32: Alio JL, Chipont E, BenEzra D, Fakhry MA (2002) Comparative performance of intraocular lenses in eyes with cataract and uveitis J Cataract Refract Surg 28, Tr 2096-2108 33: Barsam A, Allan BD (2012) Excimer laser refractive surgery versus phakic intraocular lenses for the correction of moderate to high myopia Cochrane Database of Systematic Reviews Tr 34: Belluci R (2013) An Introduction to Intraocular Lenses: Material, Optics, Haptics, Design and Aberration ESASO Course Series 3, Tr 3855 35: Myron Yanoff, Jay S Duker, ed (2009) Ophthalmology Tr 11-21 36: Slade, Stephen (2005) Accommodating IOLs: Design, Technique, Results Review of Ophthalmology Tr 1-6 37: Crystalens Accommodating IOL,USA Eyes(2008) Council of Refractive Surgery Quality Assurance http://usaeyes.org/lasik/faq/crystalens-2 38: Marilyn Haddrill (2010) Crystalens & Accommodating Intraocular Lenses for Cataract Surgery All About Vision Tr 05-11 39: United States Food and Drug Administration (2004) Center for Devices and Radiological Health (CDRH) Crystalens Model AT-45 Accommodating IOL P030002 New Device Approval CDRH Consumer Information http://fda.gov/cdrh/mda/docs/p030002.html 40: Cummings et al (2006) Clinical evaluation of the Crystalens AT-45 accommodating interocular lens.Results of the U.S Food and Drug Administration clinical trial J Cataract Refract Surg 32(5), Tr 812–25 41: Macsai et al (2006) Visual outcomes after accommodating intraocular lens implantation J Cataract Refract Surg 32(4), Tr 628–33 42: Sanders DR, Sanders ML (2007) Visual performance results after Tetraflex accommodating intraocular lens implantation Ophthalmology 114, Tr 1679–1684 43: Farbowitz MA, Zabriskie NA, Crandall AS, et al (2000) Visual complaints associated with the AcrySof acrylic intraocular lens J Cataract Refract Surg 26(9), Tr 1339-1345 44: Alpins, Noel, JK Ong, G Stamatelatos (2012) New method of quantifying corneal topographic astigmatism that corresponds with manifest refractive cylinder Journal of cataract and refractive surgery 38(11), Tr 1978-1988 45: Ngoei, Enette (2013) Refractive editor's corner of the world: CorT'ing accuracy EyeWorld 46: Biro A (2012) New measurement method quantifies corneal astigmatism Ocular surgery news US edition 47: Getting more from topography EuroTimes India (2013) 48: Guell jl(ed) (2013) Cataract ESASO Course Series 3, Tr 38-55 49: Mainster MA (2006) Violet and blue light blocking intraocular lenses: photoprotection versus photoreception Br J Ophthalmol 90(6), Tr 784792 50: Ana HS (2002) Two-year results with center flex look promising Euro Time 75, Tr 14 51: Antony S, Glen T, Fernado, Basil B, Crayford (2001) Posterior capsule opacification and lens epithelial cell layer formation: Hydroview hydrogel versus AcrySof acrylic intraocular lenses Cataract Refract Surg 27, Tr 1047-54 52: Youngwoo Suh, MD1 , Chunghoon Oh, MD2 , Hyo-Myung Kim, et al (2005) Comparison of the Long-term Clinical Results of Hydrophilic and Hydrophobic Acrylic Intraocular Lenses Korean J Ophthalmol 19, Tr 29-33 53: Lee ES, Lee SY, Jeong SY, et al (2005) Effect of postoperative size and astigmatism on contrast acuity with monofocal and bifocal intraocular lenses J Cataract refract surg 31(10), Tr 1960-1965 54: Knorz MC, Koch DD, Martinez-Franco C, et al (1994) Effect of pupil size and astigmatism on contrast acuity with monofocal and bifocal intraocular lenses J cataract refract surg 20(1), Tr 26-33 PHỤ LỤC BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Mã HSBA: I.Hành chính: Họ tên :…………………………………………Tuổi……………………… Giới : Nam Nữ Nghề nghiệp: Địa chỉ: Điện thoại: Ngày phẫu thuật: Ngày viện: II.Đặc điểm bệnh nhân: 1.Mắt phẫu thuật: MP MT 2.Thị lực khơng kính: …… …… 3.Thị lực có kính: …… …… 4.Nhãn áp: …… …… 5.Tình trạng giác mạc: …… …… 6.Hình thái đục TTT: …… …… 7.Độ cứng nhân TTT: …… …… 8.Chiều dài trục NC: …… …… 9.Cơng suất TKNN: …… …… 10.Chẩn đốn trước mổ: …… …… III.Đặc điểm TKNN: 1.Tên TKNN: 2.Loại TKNN: mảnh mảnh 3.Công suất: … 4.Chất liệu: Ưa nước Kị nước 5.Cấu tạo optic: mặt lồi Mặt sau lồi mặt trước o 6.Góc optic: 5o III.Khám lại sau phẫu thuật tuần, tháng, tháng, tháng: 1.Thị lực: Thị lực Nhóm Thị lực xa chưa chỉnh kính Thị lực xa A B A Trước PT Sau tuần Sau tháng Sau tháng chỉnh kính tối đa B 2.Khúc xạ tồn dư: Khúc xạ Cơng suất cầu Nhóm A Cơng suất trụ Công suất tương đương cầu Sau tuần Sau tháng Sau tháng B A B A B 3.Nhãn áp: Nhóm Trước phẫu thuật Sau tuần Sau tháng Sau tháng Sau tháng A B 4.Độ nhạy cảm tương phản: Chênh lệch thị lực tháng sau phẫu thuật  dòng  dòng 5.Vị trí TKNN: Chính tâm Lệch Lệch nhiều 6.Hiện tượng quầng sáng,chói lóa: Khơng Có,nhẹ Có,vừa Có,nặng 7.Sự hài lòng: Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng 8.Biến chứng sau phẫu thuật: ST T Chỉ số theo dõi Phù giác mạc Viêm màng bồ đào Nhóm A B A B Sau ngày Sau tuần Sau tháng Xuất huyết tiền phòng Viêm mủ nội nhãn Phù hồng điểm dạng nang Đục bao trước Đục bao sau A B A B A B A B A B ... loại chất liệu thấu kính nội nhãn .11 1.3.1 Thấu kính nội nhãn chất liệu PMMA .11 1.3.2 Thấu kính nội nhãn chất liệu silicone .12 1.3.3 Thấu kính nội nhãn chất liệu Acrylic kị nước. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  ĐẶNG VŨ CƯỜNG SO SÁNH KẾT QUẢ SỬ DỤNG THẤU KÍNH NỘI NHÃN BẰNG CHẤT LIỆU ACRYLIC ƯA NƯỚC VÀ ACRYLIC KỊ NƯỚC TRONG PHẪU THUẬT PHACO. .. sau phẫu thuật Chính vậy, chúng tơi thực đề tài nghiên cứu: So sánh kết sử dụng thấu kính nội nhãn chất liệu Acrylic ưa nước Acrylic kị nước phẫu thuật Phaco với mục tiêu: So sánh hiệu sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH kết QUẢ sử DỤNG THẤU KÍNH nội NHÃN BẰNG CHẤT LIỆU ACRYLIC ưa nước và ACRYLIC kị nước TRONG PHẪU THUẬT PHACO , SO SÁNH kết QUẢ sử DỤNG THẤU KÍNH nội NHÃN BẰNG CHẤT LIỆU ACRYLIC ưa nước và ACRYLIC kị nước TRONG PHẪU THUẬT PHACO , ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, DỰ KIẾN KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn