Ứng dụng phương pháp hồi quy đơn để dự báo về sản lượng chè tại công ty TNHH Tân CươngThái Nguyên

35 99 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2019, 09:57

Ứng dụng phương pháp hồi quy đơn để dự báo về sản lượng chè tại công ty TNHH Tân CươngThái Nguyên Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH MỞ ĐẦU Ngày công nghệ thông tin ngày phát triển Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc kinh doanh thịnh hành Các doanh nghiệp ngày quen thuộc với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động từ cơng việc đơn giản hay phức tạp Thế giới công nghệ thay đổi ngày ngày đơn giản hóa cơng việc, tìm giải pháp nhanh cho vấn đề Để theo kịp thời đại thân phải thay đổi mình, phải tạo cho thân thích ứng với giới mới, phải khơng ngừng phát triển thân Lý chọn đề tài Chè loại công nghiệp dài ngày trồng nhiều vùng núi phía Bắc Thái Nguyên Sản xuất chè nhiều năm qua đáp ứng nhu cầu chè uống cho nhân dân xuất đạt hàng chục triệu USD năm Tuy có thời điểm chè giá xuống thấp đời sống nhân dân trồng chè gặp nhiều khó khăn tổng thể chè giữ vị trí quan trọng kinh tế quốc dân góp phần tạo nên việc làm tăng thu nhập cho người nông dân trung du miền núi, vùng cao, vùng xa góp phần bảo vệ mơi mơi sinh Vì để đạt sản lượng chè cao vấn đề coi trọng thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp nói riêng nên kinh tế nước ta nói chung Xuất phát từ lý e chọn đề tài “Ứng dụng phương pháp hồi quy đơn để dự báo sản lượng chè công ty TNHH Tân Cương-Thái Nguyên “ Để dự báo sản lượng chè mà công ty Tân Cương đạt năm qua nhằm nâng cao hiệu sản xuất phát triển ngành chè Mục tiêu nhệm vụ nghiên cứu Trên sở từ việc đánh giá phân tích thực trạng sản lượng ngành chè Tân Cương năm qua để từ đề xuất giải pháp nhằm phát triển ngành chè tốt so với địa phương khác Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu: đề tài mang đến nhìn tổng quan việc dự báo sản lượng chè doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phương pháp hồi quy đơn doanh nghiệp Về phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp hồi quy đơn để dự báo sản lượng chè, tiến hành khảo sát mô tả tốn cơng ty TNHH Tân Cương-Thái Ngun , từ tìm hiểu khái qt dự báo sản lượng cơng ty để đưa chương trình dự báo tối ưu hoạt động công ty Phương pháp nghiên cứu Khảo sát thực tế sản lượng chè công ty TNHH Tân Cương-Thái Nguyên Trên sở Ứng dụng phương pháp hồi quy đơn kết hợp với hiểu biết Excel để xây dựng dự báo sản lượng chè công ty TNHH Tân Cương-Thái Nguyên Em xin chân thành cảm ơn giảng dạy nhiệt tình thầy Mai Ngọc Anh cô Đàm Thị Phương Thảo tạo điều kiện giúp đỡ e hồn thành chương trình Trong q trình tìm hiểu thực em nhiều thiếu sót Vì vậy, em mong có ý kiến đóng góp thầy để chương trình em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 28 tháng năm 2016 Sinh Viên Ngọc Thị Đào Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐỂ DỰ BÁO VỀ SẢN LƯỢNG CHÈ 1.1 Khái quát chè sản lượng chè Thái Nguyên Chè công nghiệp lâu năm, có nhiệm kỳ kinh tế dài, mau cho sản phẩm, hiệu kinh tế cao ổn định Cây chè trồng lần thu hoạch từ 30 – 40 năm lâu hơn, tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc người Chè trồng mà sản phẩm có giá trị hàng hóa giá trị xuất cao, thị trường tiêu dùng ổn định, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngày cao Giá trị chè thị trường quốc tế năm gần ổn định, bình quân từ 1200 – 1900 USD/ chè đen từ 200 – 300 USD/ chè xanh, chè vàng Chè trồng không tranh chấp đất đai với lương thực, trồng chè có tác dụng phủ đất trống, đồi trọc, chống xói mòn Phát triển mạnh chè vùng trung du miền núi có tác dụng thu hút điều hòa lao động phạm vi nước Cây chè góp phần cơng nghiệp hóa sản xuất nông nghiệp vùng cao, giúp cho trung du miền núi tiến kịp miền xuôi kinh tế – xã hội Trong tỉnh Thái Ngun có diện tích trồng chè gần 18.000 ha, đứng thứ nước, suất chè búp tươi bình quân đạt gần 100 tạ/ha, sản lượng gần 1.1.1 200.000 Một số vấn đề lý luận dự báo kinh tế xã hội Khái niệm dự báo hình thành từ đầu năm 60 kỉ 20 Khoa học dự báo với tư cách ngành khoa học độc lập có hệ thống lí luận, phương pháp luận phương pháp hệ riêng nhằm nâng cao tính hiệu dự báo Người ta thường nhấn mạnh phương pháp tiếp cận hiệu dự báo phần quan trọng hoạch định Khi nhà quản trị lên kế hoạch, họ xác định hướng tương lai cho hoạt động mà họ thực Bước hoạch định dự báo ước lượng nhu cầu tương lai cho sản phẩm dịch vụ nguồn lực cần thiết để sản xuất sản phẩm dịch vụ Phân tích dự báo ngắn hạn tiêu kinh tế nhiệm vụ quan trọng Chính thơng qua cơng tác theo dõi sát tình hình kinh tế, hiểu rõ chế hoạt động mối quan hệ kinh tế, từ dự báo khả phát triển đề xuất sách kinh tế ngắn hạn có hiệu phục vụ công tác điều hành kinh tế theo mục tiêu Chính phủ Tại nước cơng nghiệp nhiều nước phát triển, trình xây dựng mơ hình thực thường xun từ nhiều thập kỷ; mơ hình ngày chuẩn hóa, hình thành nên nhiều mơ hình chuẩn lưu trữ máy tính để Chính phủ muốn áp dụng sách tiến hành thử nghiệm máy, từ lựa chọn giải pháp tối ưu để áp dụng thực tế, có thay đổi mơi trường kinh tế quốc tế sử dụng mơ hình để phân tích ảnh hưởng chúng tới kinh tế giúp lựa chọn sách cần thiết Như “ dự báo khoa học nghệ thuật tiên đoán việc xảy tương lai , sở phân tích khoa học liệu thu thập được” 1.1.2 Khái niệm dự báo kinh tế xã hội Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn ngành khoa học khác nhau, dự báo đời phát triển Ngày nay, dự báo sử dụng rộng rãi lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, kinh tế - trị - xã hội với nhiều loại phương pháp dự báo khác Dự báo kinh tế xã hội phán đốn có khoa học trạng thái đạt tới tương lai đối tượng nghiên cứu cách thức thời hạn đạt mục tiêu hiệu định Do dự báo cho thơng tin có tương lai nên mang số đặc điểm riêng biệt: Thứ nhất, để nghiên cứu tượng kinh tế xã hội, dự báo có nhiều phương pháp khác nhau, phương pháp có ưu, nhược điểm riêng Thứ hai, dự báo mang tính xác xuất, nghĩa có độ tin cậy định lúc kết dự báo xác Đặc điểm xuất phát từ đặc điểm thứ có nhiều phương pháp khác nghiên cứu tượng nên có kết khác Thứ ba, dự báo mang đặc điểm dãy số tiền sử, tuân theo quy luật biến động dãy số tiền sử Dãy số có đặc điểm biến động tương lai biến động (thay đổi khơng đáng kể) 1.1.3 Các nguyên tắc dự báo kinh tế xã hội Cơ sở lý luận dự báo kinh tế - xã hội lý luận Mác – Lê nin phát triển xã hội Nhận thức tính khách quan khả nhận thức quy luật phát triển kinh tế - xã hội nội dung dự báo Phân tích chất lượng quy mô tượng kinh tế - xã hội thực, phát điều kiện khách quan, nhân tố xu hướng phát triển, lý luận tái sản xuất mở rộng có ý nghĩa hàng đầu dự báo tượng kinh tế - xã hội Đề cập đến yếu tố tái sản xuất (lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất), tốc độ nhân tố tăng trưởng kinh tế, lý luận tái sản xuất tạo sở phương pháp luận để hình thành nguyên tắc dự báo kinh tế - xã hội a Nguyên tắc liên hệ biện chứng Các tượng kinh tế - xã hội có liên hệ biện chứng với Những mối liên hệ khác nhau: chất không chất, cố định tạm thời, trực tiếp gián tiếp, tất nhiên ngẫu nhiên, nguyên nhân kết quả… Nguyên tắc liên hệ biện chứng tạo công cụ phương pháp luận có hiệu để giải thích, phân tích đắn dự báo tượng kinh tế - xã hội Vận dụng nguyên tắc có nghĩa phân tích dự báo khơng thể khơng tính đến mối liên hệ tồn phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, ngành, thành phần kinh tế, quan hệ quốc tế mối liện hệ khác Nguyên tắc liên hệ biện chứng đòi hỏi tiến hành dự báo tượng kinh tế xã hội phải có quan điểm đồng bộ, nghĩa phải tính đến mối liên hệ tượng kinh tế với vấn đề trị, pháp luật, dân số quan hệ xã hội khác Nguyên tắc liên hệ biện chức đòi hỏi phải xem xét tượng kinh tế điều kiện cụ thể có tính đến phụ thuộc lẫn mặt tượng kinh tế - xã hội Vận dụng nguyên tắc liên hệ biện chứng đòi hỏi phải có quan điểm hệ thống phân tích thực kinh tế Theo quan điểm hệ thống, tượng kinh tế - xã hội hệ thống có liên hệ với tượng kinh tế - xã hội khác, gồm nhiều phần tử phân hệ, lên quan hệ - phụ, nhân – quả, có tính định hệ thống Các phân hệ phục tùng hệ thống, mà có tính độc lập tương đối, có nhiệm vụ mục tiêu riêng, phục tùng mục tiêu cuối hệ thống b Nguyên tắc tính kế thừa lịch sử Các tượng trính kinh tế - xã hội vận động phát triển không ngừng theo thời gian không gian từ thấp đến cao, từ giản đơn đến phức tạp Trạng thái tượng kinh tế - xã hội kết hợp quy luật phát triển trước đó, trạng thái tương lai kết hợp quy luật vận động khứ Do nghiên cứu đầy đủ tồn diện vận động tượng kinh tế - xã hội khứ tạo sở cho việc dự báo đánh giá tác động xu hướng tương lai Sự nghiên cứu khơng có ý nghĩa việc phát nguồn gốc phát triển tượng kinh tế xã hội, mà có ý nghĩa việc dự báo xu hướng phát triển tượng kinh tế - xã hội tương lai Chỉ dự báo tương lai không rơi vào không tưởng với điều kiện nghiên cứu sâu sắc tượng kinh tế xã hội khứ Những tượng dù bộc lộ hình thức phơi thai quan trọng để dự báo cách khoa học tượng kinh tế xã hội tương lai c Nguyên tắc tính đặc thù chất đối tượng dự báo Nguyên tắc đòi hỏi dự báo phải tính đến đặc thù chất đối tượng dự báo, tính đặc thù quy luật phát triển Nếu vi phạm nguyên tắc này, đặc biệt ngoại suy hình thức tượng kinh tế - xã hội, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng dự báo d Nguyên tắc mô tả tối ưu đối tượng dự báo Nguyên tắc đỏi hỏi thơng qua phân tích phải mơ tả đối tượng dự báo để đảm bảo cho việc xây dựng mơ hình dự báo cho kết dự báo có độ tin cậy cao với chi phí thấp Nguyên tắc phải thực với yêu cầu cụ thể: Một là, phải mơ tả dự báo với mức độ hình thức hóa tối ưu, nghĩa phải sử dụng mơ hình hình thức kết hợp với phương pháp mơ tả phi hình thức mức độ đảm bảo giải nhiệm vụ dự báo với chi phí thấp Hai là, phải mô tả đối tượng dự báo biến số tham số tối thiểum bảo đảm độ xác dự báo, đánh giá tầm quan trọng biến số mô tả chọn biến số quan trọng có thơng tin đầy đủ phù hợp với nhiệm vụ dự báo Ba là, phải chọn thang đo thích hợp cho tiêu nhằm đảm bảo thu thập thông tin để dự báo với chi phí thấp e Nguyên tắc tương tự đối tượng dự báo Nguyên tắc đòi hỏi tiến hành dự báo phải thường xuyên so sánh tính chất đối tượng dự báo với đối tượng tương tự biết với mơ hình đối tượng nhằm tìm đối tượng tương tự Từ sử dụng mơ hình số yếu tố mơ hình để phân tích dự báo Ngun tắc mặt cho phép tiết kiệm chi phí dự báo cách sử dụng phần mơ hình dự báo có sẵn, mặt khác đảm bảo kiểm tra kết dự báo cách so sánh kết dự báo với dự báo đối tượng tương tự Có thể nói, nguyên tắc dự báo có ý nghĩa phương pháp luận Trong thực tế vận dụng nguyên tắc vào phân tích dự báo đối tượng cụ thể vấn đề phức tạp Tuy nhiên vận dụng tốt nguyên tắc chất lượng phân tích dự báo cao 1.1.4 Ý nghĩa vai trò phân tích dự báo q trình định kinh doanh - Ý nghĩa: + Dùng để dự báo mức độ tương lai tượng , qua giúp nhà quản trị doanh nghiệp chủ động việc đề kế hoạch định cần thiết phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, quảng bá… + Trong doanh nghiệp công tác dự báo thực cách nghiêm túc tạo điều kiện nâng cao khả cạnh tranh thị trường + Dự báo xác giảm bớt rủi ro cho doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung + Dự báo xác để nhà hoạch định sách phát triển kinh tế văn hóa xã hội tồn kinh tế quốc dân + Nhờ có dự báo sách kinh tế , kế hoạch chương trình phát triển kinh tế xây dựng có sở khoa học mang lại hiệu cao kinh tế + Nhờ có dự báo thường xuyên kịp thời, nhà quản trị doanh nghiệp có khả kịp thời đưa biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh tế đơn vị nhằm thu hiệu kinh tế cao - Vai trò + Dự báo tạo lợi cạnh tranh + Công tác dự báo phận thiếu hoạt động doanh nghiệp 1.2 Phân loại dự báo Trong kinh tế thị trường, tượng kinh tế - xã hội không diễn lĩnh vực sản xuất vật chất mà diễn tất mặt đời sống xã hội Do để vận dụng có hiệu phương pháp dự báo việc dự báo xu hướng phát triển tượng kinh tế - xã hội tương lai phải phân loại dự báo theo tiêu thức khác 1.2.1 Theo độ dài thời gian dự báo, dự báo bao gồm: - Dự báo ngắn hạn: Là dự báo có thời gian dự báo năm, loại dự báo thường dùng để dự báo lập kế hoạch kinh tế, văn hoá, xã hội chủ yếu tầm vi mô vĩ mô khoảng thời gian ngắn nhằm phục vụ cho công tác đạo kịp thời Tầm hạn thời gian loại dự báo khơng q năm Mơ hình sử dụng để dự báo xây dựng sở liệu thông tin gắn với thời kỳ đơn vị ngắn (tuần, tháng, quý) Dự báo ngắn hạn trước hết phục vụ cho công tác đạo tác nghiệp Do vậy, chúng phục vụ cho việc phân biệt tức thời trình kinh tế cho việc thực định thông qua người sử dụng chúng Việc tiến hành dự báo ngắn hạn thườngđược tiến hành thường xuyên, tạo nguồn thông tin dồi Đây sở để đối chứng kết dự báo với thực tế diễn đối tượng cần dự báo So sánh thường xuyên hai nguồn thơng tin cho phép có hội hoàn thiện phương pháp dự báo - Dự báo trung hạn: Là dự báo có thời gian dự báo từ đến năm Thường phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch trung hạn kinh tế văn hố xã hội… tầm vi mơ vĩ mơ Loại dự báo có đặc điểm chung thường sử dụng mơ hình dự báo nhân nhiều so với dự báo ngắn hạn, tần số dự báo so với dự báo ngắn hạn so với dự báo dài hạn thường sử dụng mơ hình nhân số lần đưa kết dự báo nhiều - Dự báo dài hạn: Là dự báo có thời gian dự báo từ năm trở lên Thường dùng để dự báo mục tiêu, chiến lược kinh tế trị, khoa học kỹ thuật thời gian dài tầm vĩ mô Đặc trưng loại dự báo tần số dự báo 10 Quy trình dự báo chia thành bước Các bước bắt đầu kết thúc với trao đổi (communication), hợp tác (cooperation) cộng tác (collaboration) người sử dụng người làm dự báo Bước 1: Xác định mục tiêu - Các mục tiêu liên quan đến định cần đến dự báo phải nói rõ Nếu định khơng thay đổi có dự báo hay khơng nỗ lực thực dự báo vơ ích - Nếu người sử dụng người làm dự báo có hội thảo luận mục tiêu kết dự báo sử dụng nào, kết dự báo có ý nghĩa quan trọng Bước 2: Xác định dự báo Khi mục tiêu tổng quát rõ ta phải xác định xác dự báo (cần có trao đổi) - Ví dụ: Chỉ nói dự báo doanh số khơng chưa đủ, mà cần phải hỏi rõ là: Dự báo doanh thu bán hàng (sales revenue) hay số đơn vị doanh số (unit sales) Dự báo theo - năm, quý, tháng hay tuần Nên dự báo theo đơn vị để tránh thay đổi giá Bước 3: Xác định khía cạnh thời gian Có loại khía cạnh thời gian cần xem xét: - Thứ nhất: Độ dài dự báo, cần lưu ý: + Đối với dự báo theo năm: từ đến năm + Đối với dự báo quý: từ năm + Đối với dự báo tháng: từ 12 đến 18 tháng - Thứ hai: Người sử dụng người làm dự báo phải thống tính cấp thiết dự báo Bước 4: Xem xét liệu - Dữ liệu cần để dự báo từ nguồn: + Nguồn thông tin sơ cấp: Thu thập qua khảo sát, chọn mẫu số liệu ghi chép biến số doanh nghiệp Các phương pháp thu thập: vấn trực tiếp, gửi thư, điện thoại + Nguồn thông tin thứ cấp: 21 Bên trong: nội cơng ty, sổ sách kế tốn Bên ngồi: sách báo, tạp chí, internet, tài liệu thống kê,… - Cần phải lưu ý dạng liệu sẵn có ( thời gian, đơn vị tính,…) - Dữ liệu thường tổng hợp theo biến thời gian, tốt thu thập liệu chưa tổng hợp - Cần trao đổi người sử dụng người làm dự báo Bước 5: Lựa chọn mơ hình - Để chọn phương pháp dự báo thích hợp người làm dự báo phải: + Xác định chất vấn đề dự báo + Bản chất liệu xem xét + Mô tả khả hạn chế phương pháp dự báo tiềm + Xây dựng tiêu chí để định lựa chọn + Một nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn mơ hình dự báo nhận dạng hiểu chất số liệu lịch sử Bước 6: Đánh giá mơ hình - Đối với phương pháp định tính bước phù hợp so với phương pháp định lượng - Đối với phương pháp định lượng, cần phải đánh giá mức độ phù hợp mơ hình (trong phạm vi mẫu liệu) - Đánh giá mức độ xác dự báo (ngồi phạm vi mẫu liệu) - Nếu mơ hình khơng phù hợp, quay lại bước 22 Bước 7: Chuẩn bị dự báo - Nếu nên sử dụng phương pháp dự báo, nên loại phương pháp khác (ví dụ mơ hình hồi quy san mũ Holt, thay mơ hình hồi quy khác nhau) - Các phương pháp chọn nên sử dụng để chuẩn bị cho số dự báo (ví vụ trường hợp xấu nhất, tốt nhất) Bước 8: Trình bày kết dự báo - Kết dự báo phải trình bày rõ ràng cho ban quản lý cho họ hiểu số tính toán tin cậy kết dự báo - Người dự báo phải có khả trao đổi kết dự báo theo ngôn ngữ mà nhà quản lý hiểu - Trình bày dạng viết dạng nói - Bảng biểu phải ngắn gọn, rõ ràng - Chỉ cần trình bày quan sát dự báo gần thơi - Chuỗi liệu dài trình bày dạng đồ thị (cả giá trị thực dự báo) - Trình bày thuyết trình nên theo hình thức mức độ với phần trình bày viết Bước 9: Theo dõi kết dự báo - Lệch giá trị dự báo giá trị thực phải thảo luận cách tích cực, khách quan cởi mở - Mục tiêu việc thảo luận để hiểu có sai số, để xác định độ lớn sai số - Trao đổi hợp tác người sử dụng người làm dự báo có vai trò quan trọng việc xây dựng trì quy trình dự báo thành cơng 23 2.3.1 Ứng dụng phân tích dự báo sản lượng chè Tân Cương Tỉnh Thái Nguyên Bước Thu thập tổ chứcdữ liệu Để phân tích dự báo ta cần có số liệu cụ thể sản lượng sản xuất Công Ty chế biến sản xuất chè Tân Cương bảng số liệu thống kê sản lượng năm từ 2005 – 2014 Năm Búp chè tươi Chè khô (Đơn vị 1000 tấn) (Đơn vị 1000 tấn) 2005 2.85 1.31 2006 3.2 1.5 2007 3.59 1.75 2008 4.3 2.1 2009 5.1 2.4 2010 5.36 2.57 2011 5.5 2.78 2012 5.9 2.95 2013 6.2 2014 6.98 3.2 Bảng 2.1 Bảng số liệu thống kê sản lượng chè Tân Cương qua năm từ 20052014( nguồn Công ty Tân Cương Xanh – Thái Nguyên) Bước 2.Xác định điều kiện chọn đầu vào cho dự báo Để tiến hành đánh giá sai số dự báo, tiến hành xác định điều kiện chọn đầu vào cho dự báo gồm xác suất độ tin cậy , tầm xa dự báo Hình 2.3 Điều kiện chọn đầu vào cho dự báo Bước 3.Xây dựng mơ hình hồi quy Dựa vào bảng số liệu đầu vào, hệ thống tiến hành phân tích thể phương trình hồi quy tuyến tính 24 Hình 2.4 Phương trình hồi quy tuyến tính Bước Phân tích kết dự báo Hình 2.5 Biểu đồ kết phân tích dự báo Bước Kiểm định kết dự báo Để đánh giá kết dự báo có xác hay khơng, tiến hành phân tích dự báo sản lượng chè cho năm 2012 tỉnh Thái Nguyên với liệu thu thập từ năm 2005 đến năm 2013 Tương tự với điều kiện chọn đầu vào xác suất độ tin cậy 95%, số bậc tự dự báo cho năm 2012 Hệ thống tiến hành phân tích, xử lý cho bảng kết dự báo sản lượng chè năm 2012 Chúng ta nhận thấy số liệu dự báo sản lượng chè năm 2014 số liệu thực tế sản lượng chè năm 2014 có chênh lệch có sai số dự đốn Bên cạnh đó, ta có bảng thơng số mơ hình hồi quy: Regression Statistics Multiple R 0.983001921 R Square 0.966292777 Hình 2.6 Bảng thơng số mơ hình hồi quy • Multiple R:Hệ số tương quan bội(0R1) = 0.977Cho thấy mức độ chặt chẽ mối quan biến thời gian sản lượng chè qua năm • RSquare:Hệ số xác định = 0.955 Trong 100% lượng chè có 95.5 % biến động biến thời gian ảnh hưởng, 4.5 % sai số ngẫu nhiên Từ bảng thơng số mơ hình hồi quy, hệ số xác định R 2= 0.955 cho thấy phù hợp mơ hình lựa chọn 25 Chương PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO SẢN LƯỢNG CHÈ TÂN CƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 3.1 Đặt vấn đề toán Xuất phát từ liệu khảo sát thực tế, xây dựng hệ thống phân tích dự báo thực nghiệm với số phương pháp như: hồi quy tuyến tính, hồi quy bội, san mũ,… Excel 2007 hệ quản trị sở liệu Excel 2007 với số chức như: • Tải liệu qua định dạng liệu lưu tệp Text, Excel, Sql,… • Tự động tra liệu qua bảng tra T – Student • Xuất biểu đồ thể phương trình hồi quy đường xu • Xuất bảng kết phân tích dự báo: dự báo điểm, sai số dự báo, sai số chuẩn, khoảng dự báo… • Xuất biểu đồ cột theo năm 3.1.1 Tầm quan trọng dự báo sản lượng chè Trên giới có nhiều tác giả đưa cách phân loại phương pháp dự báo khác Tuy nhiên, theo Gordon hai thập kỷ gần đây, có 08 phương pháp dự báo áp dụng rộng rãi giới như: Tiên đoán, ngoại suy xu hướng, dự báo tổng hợp,… Hiện nay, Việt Nam có nhiều đơn vị tham gia cơng tác phân tích liệu dự báo phục vụ việc lập triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội như: Bộ Kế hoạch Đầu tư, Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia, Viện Chiến lược phát triển, Tổng cục Thống kê Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân,… Bên cạnh đó, tốn phân tích dự báo số nhà quản lý, chuyên gia kinh tế nghiên cứu đề xuất số giải pháp ứng dụng vào số lĩnh vực cụ thể: Phân tích dự báo tình hình tài chính, tiền tệ, hoạch định điều hành sách tài chính, xây dựng mơ hình dự báo số thống kê xã hội chủ yếu, dự báo biến động giá chứng 26 khoán, dự báo tác động vốn đầu tư từ nước ngoài, dự báo giá số mặt hàng tư liệu sản xuất Tuy nhiên, nghiên cứu chưa tập trung nhiều vào việc dự báo sản lượng cho số cơng nghiệp nhằm có biện pháp phát triển đem lại hiệu kinh tế cao Từ năm 2013 đến nay, diện tích trồng chè tỉnh tăng thêm 200 có tới 56,4% chè giống Số liệu năm 2015, diện tích chè trồng địa bàn tỉnh Thái Nguyên gần 20.000 ha, với sản lượng đạt 190.000 tấn/năm; suất đạt tới 110 tạ/ha, tăng 10 tạ/ha; sản lượng tăng 1.500 Điều đáng nói giá chè ln ổn định mức tương đối cao Trong sản lượng chè công ty Tân Cương đạt 3.1 tấn/năm Dự báo sản lượng cho thấy mức cấp thiết để đạt hiểu cao 3.2 Giải toán 3.2.1 Thu thập tổ chức liệu Bảng 3.1 Bảng số liệu thống kê sản lượng chè Tân Cương qua năm từ 2005-2014 (nguồn Công ty Tân Cương Xanh – Thái Nguyên) Năm Sản lượng chè khô (đơn vị 1000 tấn) 1.31 1.5 1.75 2.1 2.4 2.57 2.78 2.95 3.2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 27 3.2.2 Áp dụng phương pháp dự báo Ta áp dụng phương pháp hồi quy tuyến tính kết dự báo sau: Hình 3.1 Bảng kết tóm tắt Hình 3.2 Bảng phân tích phương sai Hình 3.3 Bảng phân tích hồi quy Một số thuật ngữ bảng kết quả: + Bảng tóm tắt SUMMARY OUTPUT: • Regression Statistics: Các thơng số mơ hình hồi quy • Multiple r: Hệ số tương quan bội (0≤ r ≤1), cho thấy mức độ chặt chẽ mối liên hệ tương quan bội • r Square: Hệ số xác định, cho biết biến động biến phụ thuộc y có % biến động biến độc lập x ảnh hưởng, lại sai số ngẫu nhiên • Adjusted r: Hệ số xác định mẫu điều chỉnh, hệ số xác định có tính đến độ lớn hay nhỏ bậc tự df • Standard Error: Sai số chuẩn y hồi quy • Observation: Số quan sát hay dung lượng mẫu 28 + Bảng phân tích phương sai ANOVA (Analysis of variance): • Regression: Do hồi quy • Residual: Do ngẫu nhiên • Total: Tổng cộng • Df (Degree of freedom): Số bậc tự • SS (Sum of Square): Tổng bình phương mức động (sai lệch) giá trị quan sát y giá trị bình quân chúng • MS (Mean of Square): Phương sai hay số bình quân tổng bình phương sai lệch kể • TSS (Total Sum of Square): Tổng bình phương tất mức sai lệch giá trị quan sát yi giá trị bình quân y Do hồi quy Regression ESS (Explained Sum of Square) tổng bình phương sai lệch giá trị biến phụ thuộc y nhận từ hàm hồi quy mẫu (ký hiệu y*i) Độ lớn ESS phản ánh mức độ giao động giá trị cá biệt mơ hình với giá trị trung bình mẫu hàm hồi quy Do ngẫu nhiên Residual RSS (Residual Sum of Square) tổng bình phương tất sai lệch giá trị quan sát y (y i) giá trị nhận từ hàm hồi quy y* Ta kiểm tra chéo sau: TSS = ESS + RSS r = ESS/ TSS SD = VAR = MSS of RSS • F-stat: Tiêu chuẩn F dùng làm để kiểm định độ tin cậy mặt khoa học (thống kê) tồn phương trình hồi quy 29 • Significance F: Ý nghĩa thống kê F 3.2.3 Dự báo năm Năm Sản lượng 2015 3.52 2016 3.73 2017 3.94 2018 4.15 Hình 3.4 Bảng dự báo năm Hình 3.5 Biểu đồ kết phân tích dự báo năm 3.3 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu nâng suất sản lượng chè Tân Cương Cần có chiến lược quy hoạch vùng trồng chè theo vùng sinh thái Trong chiến lược cần xây dựng quỹ đất, khảo sát nơng hố thổ nhưỡng đất thời tiết khí hậu phù hợp với sinh trưởng phát triển chè Sau cần có kế hoạch xây dựng chế biến, đóng gói, đóng hộp theo tiêu chuẩn mã vạch hàng hoá tiêu dùng xuất Có chè Tân Cương nói chung chè vùng nói riêng đạt yếu tố cạnh tranh thương trường 30 Có thể dùng họ đậu có kích thước lớn trồng xen nương chè vừa tạo độ che phủ vừa bổ sung nguồn đạm cho đất chống xói mòn Những giống chè trồng phải chọn lọc kỹ có phẩm chất, chất lượng cao chè Shan tuyết, chè Tân Cương để nhân giống Phương pháp trồng từ hạt giâm cành Khi dùng phương pháp trồng hạt có ưu điểm tạo cho giống khoẻ, sinh trưởng tốt, chống chịu với điều kiện khắc nghiệt tự nhiên (như chịu hạn, chịu rét, sâu bệnh ) tốt so với trồng cành giâm Với vườn chè nhân giống cành giâm đòi hỏi phải có kỹ thuật (hoặc kinh nghiệm) chè nhanh cho thu sản phẩm đảm bảo trì chất lượng từ mẹ Những vườn chè trồng từ cành giâm thường có tuổi thọ ngắn so với trồng hạt Xuất phát từ yếu tố đó, tuỳ vùng quy hoạch mà đề chiến lược nhân giống sử dụng giống chè cho phù hợp Trước hết, cần có chiến lược để bảo tồn nhân giống giống chè có chất lượng quý chè Shan tuyết Lũng Phìn Hà Giang, chè Đại Từ - Thái Nguyên Tại vườn chè thời kỳ kinh doanh cần áp dụng biện pháp đốn nhẹ đốn đau phù hợp với thực trạng nương chè Với nương chè có tuổi thọ 10 năm tuổi cần tiến hành biện pháp đốn nhẹ tạo tán Đối với nương chè có tuổi thọ 20 năm cần áp dụng biện pháp đốn đau vào cuối năm (từ tháng 11 đến tháng 12) kết hợp với bón thúc phân nhằm trẻ hố nương chè Phân bón cần dùng NPK kết hợp với phân chuồng hoai mục bón quanh gốc theo đường chiếu tán Chú ý mức bón vừa phải theo trạng nương chè, không nên lạm dụng nhiều phân bón làm ảnh hưởng không tốt tới chất lượng búp chè Kỹ thuật thu hái chế biến: Cần thu hái thời điểm (thường tôm lá) không nên thu hái muộn làm giảm chất lượng búp chè Nếu thu hái sớm 31 đảm bảo nâng cao chất lượng búp chè không đảm bảo suất ảnh hưởng không tốt tới sinh trưởng chè KẾT LUẬN Phân tích dự báo sản lượng tốn có vai trò quan trọng doanh nghiệp hay tập đoàn kinh tế trọng điểm quốc gia, giúp cho nhà quản lý đưa định đắn đảm bảo doanh thu đơn vị Bài báo cáo đề xuất giải pháp ứng dụng phương pháp phân tích dự báo “hồi quy bội” vào dự báo sản lượng chè công ty Tân Cương - Thái Nguyên Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thực đề tài, em thu số kết sau đây: - Nghiên cứu khái quát phân tích liệu dự báo kinh tế - Nghiên cứu khái quát thu thập, xử lý tổ chức liệu - Nghiên cứu hiểu số phương pháp phân tích dự báo: hồi quy tuyến tính, san mũ, trung bình động, holt – winter… - Khảo sát phân tích thiết hệ thống, thiết kế sở liệu - Xây dựng quy trình phân tích dự báo kinh tế - Xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính Excel để dự báo sản lượng chè Công ty Tân Cương-Thái Nguyên Trong tương lai em nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện hệ thống, hướng tới mục tiêu thu thập nhiều loại liệu phục vụ việc học tập nghiên cứu cho ngành chè 32 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình, (2011), Phân tích liệu dự báo kinh tế, NXB Khoa học kỹ thuật [2] Lê Văn Dụy, (2010), Nghiên cứu ứng dụng số phương pháp mơ hình dự báo ngắn hạn để dự báo tiêu thống kê xã hội chủ yếu, Đề tài NCKH Cấp Bộ 2009 – 2010 [3] Nguyễn Văn Huân (2007), Ứng dụng tin học vào xây dựng hệ thống dự báo kinh tế, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, B2006-2007 [4] Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hải Yến, (2013), Phân tích liệu dự báo kinh tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [5] Vũ Xuân Nam, Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, (2012), Phương pháp hồi quy bội dự báo ứng dụng vào dự báo doanh thu dịch vụ viễn thông Viễn thông Thái Nguyên, P 87-92,số 102, tập Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên [6] Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, (2012), Báo cáo tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2000 - 2012, NXB Thống Kê 34 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN … ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thái nguyên, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 35 HƯỚNG DẪN ... thực tế sản lượng chè cơng ty TNHH Tân Cương-Thái Ngun Trên sở Ứng dụng phương pháp hồi quy đơn kết hợp với hiểu biết Excel để xây dựng dự báo sản lượng chè công ty TNHH Tân Cương-Thái Nguyên. .. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY ĐƠN ĐỂ DỰ BÁO VỀ SẢN LƯỢNG CHÈ 2.1 Lịch sử hình thành q trình phát triển cơng ty 2.1.1 Thực trạng công ty TNHH Tân Cương-Thái Nguyên Công ty TNHH Tân Cương-Thái Nguyên. .. việc dự báo sản lượng chè doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phương pháp hồi quy đơn doanh nghiệp Về phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp hồi quy đơn để dự báo sản lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phương pháp hồi quy đơn để dự báo về sản lượng chè tại công ty TNHH Tân CươngThái Nguyên, Ứng dụng phương pháp hồi quy đơn để dự báo về sản lượng chè tại công ty TNHH Tân CươngThái Nguyên, QUY TUYẾN TÍNH ĐỂ DỰ BÁO VỀ SẢN LƯỢNG CHÈ., 1 Khái quát về cây chè và sản lượng chè Thái Nguyên., ĐỂ DỰ BÁO VỀ SẢN LƯỢNG CHÈ, TÂN CƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn