NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG và một số yếu tố TIÊN LƯỢNG của BỆNH NHI VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN GRAM âm tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

24 8 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2019, 21:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG CỦA BỆNH NHI VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN GRAM ÂM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Học viên : Nguyễn Quang Khanh Người hướng dẫn : PGS.TS Đào Minh Tuấn MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh viêm phổi vi khuẩn gram âm trẻ em Nghiên cứu số yếu tố tiên lượng bệnh viêm phổi vi khuẩn gram âm trẻ em TỔNG QUAN  Theo Nguyễn Thu Nhạn CS (2001) tỉ lệ tử vong viêm phổi đứng đầu bệnh lý đường hô hấp (70%) chiếm 30-35% tử vong chung  Vi khuẩn gram âm nguyên gây viêm phổi nặng, với tỉ lệ tử vong cao, từ 25-50%  Theo Trần Quỵ (1999) Moraxella Catarrhalis nguyên nhân đứng gây viêm phổi trẻ em tuổi  Theo Đào Minh Tuấn (2002) Hemophilus influenzae vi khuẩn hay gặp trẻ nhỏ  Ở trẻ sơ sinh, theo Khu Thị Khánh Dung (2003), nguyên chủ yếu viêm phổi nhóm vi khuẩn gram âm (92,6%) TỔNG QUAN  Nc Masria với 200 trẻ em viêm phổi từ - 59 tháng (2008): H.influenzae(34%)  Bii CS, số trẻ em tuổi Nairobi (Kenya) thấy nguyên viêm phổi E.Coli: 2%; K pneumoniae: 1%  Nghiên cứu Phần Lan, R Virkki CS (2002) cho thấy 53% viêm phổi vi khuẩn đó: H.influenzae9%, M catarrhalis 4%  Tại Hồng Kông Sung, Cheng nhận thấy nguyên nhân gây viêm phổi trẻ em sau: H Influenzae 4,4 %, E.Coli 0,5%  Kêt NC tác giả Shanna (1994) Goroka, Papua New Guinia 22 trẻ tuần tuổi thấy có mang H.Influenzae đường hơ hấp TỔNG QUAN  Hạ thấp tỷ lệ tử vong số lần mắc bệnh viêm phổi trẻ em mục tiêu hàng đầu ngành y tế  Nhiều nghiên cứu nguyên, yếu tố dịch tễ, nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị viêm phổi trẻ em nghiên cứu ứng dụng thực tiễn  Nghiên cứu nguy cơ, yếu tố có giá trị để tiên lượng viêm phổi trẻ em nhằm giúp người thày thuốc nhận định đưa định  Không phải sở y tế có xét nghiệm vi khuẩn học  Đề tài không trùng lặp ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Đối tượng nghiên cứu Bệnh nhi chẩn đoán Viêm phổi + Xn vi khuẩn học VK gram âm, từ T6/2017 – T6/2018  Tiêu chuẩn lựa chọn:  CĐ viêm phổi theo tiêu chuẩn WHO  Thời gian nhập viện ≤ 48h  Tuổi: từ – 15 tuổi  Có kết vi khuẩn học: vi khuẩn Gram âm ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Tiêu chuẩn chẩn đoán:  Ho khó thở, kèm theo:  Thở nhanh: Trẻ nhỏ tháng tuổi thở ≥ 60 lần Trẻ từ đến 12 tháng thở ≥ 50 lần/ phút Trẻ từ 12 tháng đến tuổi thở ≥ 40 lần/ phút  Rút lõm lồng ngực: phần lồng ngực lõm vào trẻ hít vào  Nghe phổi có ran ẩm nhỏ hạt  Xquang: có nốt mờ, rải rác tập trung rốn phổi  Xét nghiệm: Cấy dịch tỵ hầu có mọc vi khuẩn gram âm (Trên 106 khuẩn lạc/ml) ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Phân loại Viêm phổi Trẻ < tháng Dấu hiệu lâm sàng - Tím tái - Khơng bú Xếp loại Viêm phổi nặng được) Dấu hiệu lâm sàng - Tím tái Viêm phổi nặng Rút lõm nặng lồng ngực (khơng tím tái,vẫn uống được) - Thở nhanh (khơng rút - Thở nhanh lõm lồng ngực) - Không rút lõm lồng ngực - Không thở nhanh - Ho Không viêm phổi Xếp loại Viêm phổi - Không uống - - Rút lõm lồng ngực (khơng tím tái, bú Trẻ từ tháng- tuổi Viêm phổi nặng Viêm phổi - Không rút lõm lồng ngực - Không thở nhanh - Ho Không viêm phổi ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Tiêu chuẩn loại trừ  Bệnh nhân không theo dõi lúc khỏi bệnh  Bệnh nhân chuyển viện gia đình xin  Bệnh nhân khơng có đủ thơng tin hồ sơ bệnh án ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Phương pháp nghiên cứu:  Địa điểm nghiên cứu: Khoa hô hấp, BV Nhi TW  Thời gian nghiên cứu: Tháng 06/2017 đến tháng 06/2018  Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang  Cỡ mẫu chọn mẫu:  Cỡ mẫu: Cỡ mẫu nghiên cứu toàn bệnh nhi thỏa mãn điều kiện tham gia nghiên cứu Khoa Hô Hấp, BV Nhi TW thời gian thu thập số liệu từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018 Dự kiến có khoảng 150 BN  Chọn mẫu: chọn mẫu toàn bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Biến số số nghiên cứu  Đặc điểm chung bệnh nhi viêm phổi: • Tuổi: từ – 15 tuổi (Tuổi tính theo năm sinh dương lịch) • Giới: nam / nữ • Nơi ở: thành phố / nơng thơn • Ngày vào viện (Dương lịch) • Ngày viện (Dương lịch) • Số ngày điều trị viêm phổi ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Bệnh sử: • Thời gian đã mắc bệnh • Dùng kháng sinh nhà: có / khơng • Sốt: < 37o5C / 37o5-38oC / 38o – 39oC / 39o- 40oC / > 40oC • Ho: Có / Khơng • Đặc điểm đờm: Trong / đục / vàng / xanh • Viêm long đường hơ hấp trên: có / khơng • Nơn: có / khơng • Tiêu chảy: có / khơng • Mức độ tím: Mơi / đầu chi / toàn thân ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Khám thực thể • Tần số thở:(lần/phút) < 40 / 40- 50 / 50-60 / > 60 • Co rút lồng ngực:Có / khơng • Ran ẩm nhỏ hạt: có / khơng • Ran rít: có / khơng • Ran ngáy: có / khơng • Hội chứng giảm: Có / khơng • Hội chứng tràn khí màng phổi: Có / khơng • Triệu chứng khác: có / không ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Triệu chứng quan khác • Mạch nhanh: Có / khơng • Tim to: Có / khơng • Gan to: có / khơng • Tiêu chẩy: có / khơng • Nơn: có / khơng • Chướng bụng: có / khơng • Li bì có / khơng • Hơn mê có / khơng • Co giật: có / khơng, • Thóp phồng: có / khôn ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Một số yếu tố tiên lượng • Đẻ non, thấp cân: có / khơng • Suy dinh dưỡng : có / khơng • Suy tim: có / khơng • Tim bẩm sinh có / khơng • Yếu tố thần kinh: có / khơng • Rối loạn nhịp thở: có / khơng • Bỏ bú khơng uống trẻ lớn: có / khơng • Hạ thân nhiệt: có / khơng • Tím tái lúc vào viện: có / khơng • Tình trạng thiếu máu: có / khơng ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Cận lâm sàng • Số lượng bạch cầu: từ 4-12 G/l / ≥ 12G/l / < G/l • Tỷ lệ bạch cầu trung tính: 20-45% / 45-60% / >60% • X quang phổi: Mờ rải rác nhu mơ phổi; Mờ rốn phổi ; Mờ tập trung thùy phổi; Bình thường • Số lượng Protein : • Điện giải đồ: • CRP • Định danh VK gram âm: • Khí máu • Độ nhậy với 14 loại kháng sinh thường dùng: Nhậy cảm / nhậy cảm vừa ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Kỹ thuật công cụ thu thập  Phương pháp thu thập thông tin  Phỏng vấn bố, mẹ người chăm sóc bệnh nhi  Thực thăm khám lâm sàng đánh giá triệu chứng toàn thân, triệu chứng năng, triệu chứng thực thể máy hô hấp, triệu chứng kèm theo, biến chứng có  Soi cấy dịch tỵ hầu  Theo dõi diễn biến lâm sàng  Thu thập thông tin theo mẫu bệnh án có sẵn ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Cơng cụ thu thập thơng tin  Mẫu bệnh án có sẵn xây dựng theo biến số, số cần thiết cho nghiên cứu  Sai số cách khống chế sai số  Sai số chọn mẫu  Sai số thu thập thơng tin  Kiểm sốt thơng tin bệnh án ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Xử lý số liệu  Số liệu phân tích phần mềm SPSS16.0  Số liệu làm thống kê mô tả biến nhằm phát lỗi logic giá trị bị thiếu (missing)  Thống kê mơ tả: tính tốn trung bình, độ lệch chuẩn / trung vị, khoảng tứ phân vị biến số định lượng Tính tần số tỉ lệ phần trăm biến định tính  Thống kê suy luận: Sử dụng phép kiểm định (trắc nghiệm thống kê) thích hợp để xác định khác biệt mối liên quan biến số  Sử dụng phương pháp hồi quy logit cho biến danh mục để xác định yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nặng bệnh viêm phổi  Mức ý nghĩa thống kê α = 0.05 ĐỐI TƯỢNG, PP NGHIÊN CỨU  Đạo Đức nghiên cứu  Sau đề cương nghiên cứu thông qua, kế hoạch điều tra thông báo đến sở tiến hành nghiên cứu  Nghiên cứu thông báo đến cha/ mẹ đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu thực thu thập số liệu bố / mẹ đối tượng nghiên cứu đồng ý tham gia vào nghiên cứu  Các thông tin đảm bảo giữ bí mật, dùng cho mục đích nghiên cứu DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh viêm phổi vi khuẩn gram âm trẻ em  Tuổi, giới đối tượng nghiên cứu  Bệnh sử  Khám thực thể  Mô tả số yếu tố tiên lượng  Chẩn đoán mức độ viêm phổi  Một số đặc điểm xét nghiệm  Vi khuẩn gram âm hay gặp  Tính nhạy cảm vi khuẩn gram âm với 14 loại kháng sinh thường dùng DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Nghiên cứu số yếu tố tiên lượng bệnh viêm phổi vi khuẩn gram âm trẻ em 2.1 Sự khác biệt tỷ lệ mức độ nặng bệnh viêm phổi nhóm tuổi trẻ em tham gia nghiên cứu 2.2 Sự khác biệt tỷ lệ bệnh viêm phổi nặng tình trạng thấp cân, đẻ non 2.3 Sự khác biệt tỷ lệ bệnh viêm phổi nặng tình trạng suy dinh dưỡng 2.4 Sự khác biệt tỷ lệ bệnh viêm phổi nặng tim bẩm sinh 2.5 Sự khác biệt tỷ lệ bệnh viêm phổi nặng yếu tố thần kinh 2.6 Sự khác biệt tỷ lệ bệnh viêm phổi nặng rối loạn nhịp thở 2.7 Sự khác biệt tỷ lệ bệnh viêm phổi nặng bỏ bú, không uống trẻ lớn 2.8 Mối liên quan tình trạng bệnh nặng viêm phổi số yếu tố tiên lượng DỰ KIẾN KẾT LUẬN Kết luận dựa mục tiêu nghiên cứu XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN ...MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh vi m phổi vi khuẩn gram âm trẻ em Nghiên cứu số yếu tố tiên lượng bệnh vi m phổi vi khuẩn gram âm trẻ em TỔNG QUAN  Theo... đích nghiên cứu DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh vi m phổi vi khuẩn gram âm trẻ em  Tuổi, giới đối tượng nghiên cứu  Bệnh sử  Khám thực thể  Mô tả số yếu tố tiên. .. lệ tử vong số lần mắc bệnh vi m phổi trẻ em mục tiêu hàng đầu ngành y tế  Nhi u nghiên cứu nguyên, yếu tố dịch tễ, nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị vi m phổi trẻ em nghiên cứu ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG và một số yếu tố TIÊN LƯỢNG của BỆNH NHI VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN GRAM âm tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG , NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG và một số yếu tố TIÊN LƯỢNG của BỆNH NHI VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN GRAM âm tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn