ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ RÁCH CHÓP XOAY BẰNG nội SOI tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI

81 59 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2019, 21:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM DUY HIỂN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY BẰNG NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM DUY HIỂN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY BẰNG NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI Chuyên ngành: Ngoại khoa Mã số: 60720123 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Xuân Thành HÀ NỘI - 2019 BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT Ảnh giả Bài tập sức đẳng trường Bảng thang điểm chức khớp vai đại học California, Los Angeles Cặp đơi lực Chóp xoay Cộng hưởng từ Định tâm xoay động ba chiều TIẾNG ANH Artifact Isometric strengthening University of California, Los Angeles’ score, UCLA’s score Force couple Rotator cuff Magnetic resonance Imaging, MRI TIẾNG PHÁP Imagerie par Résonance Magnétique, IRM Articulation centrage dynamique rotatoire tridimentionnel L’artère acromiothoracique Động mạch ngực Acromiothoracic artery Gân gai Infraspinatus tendon, IS Gân vai Subscapularis tendon Gân nhị đầu Biceps tendon Gân gai Supraspinatus tendon, SS Gân tròn bé Teres minor tendon Giảm máu ni Hypovascularisation Hiện tượng thối hóa mòn Dégénératif d’usure Hội chứng chèn ép Impingement syndrome Syndrome du conflit sous mỏm vai acromial Khoảng gian chóp xoay Rotator cuff interval Khoảng tin cậy Confidence interval Kỹ thuật khâu bắc cầu Suture bridge technique Kỹ thuật khâu hai hàng Double row technique Kỹ thuật khâu hàng Single row technique Kỹ thuật trượt đôi Double sliding technique Kỹ thuật trượt đơn Single sliding technique Mũi khâu đơn giản simple stitch Mũi khâu Masson Allen Mũi khâu Masson Allen cải biên cải biên Mũi khâu nằm ngang horizontal stitch Mũi khâu vòng bít lớn massive cuff stitch TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG PHÁP Nghiệm pháp bàn tay ngửa palm-up test Nghiệm pháp cánh tay rơi drop arm test Nghiệm pháp ép bụng belly press test Nghiệm pháp lon đầy Full can test Rách bán phần bề dày Partial-thickness rotator chóp xoay cuff tear Rách lớn Massive tear Rách toàn phần bề dày Full-thickness rotator cuff chóp xoay tear Tạp chí Nội Soi Khớp Journal of Arthroscopy and nghiên cứu liên quan Related Research Tạp chí phẫu thuật xươngJournal of Bone and Joint khớp Surgery Thang điểm nghiệm pháp Simple shoulder test score khớp vai đơn giản Thang điểm Phẫu thuật American Shoulder and Viên Khớp Khuỷu Elbow Surgeons score, Khớp Vai Hoa Kỳ ASES Tổn thương sụn viền Superior Labral Anteriortừ trước sau Posterior, SLAP Vectơ phân giác định tâm Bissectrices vectorielles de chỏm recentrage Vùng nguy kịch Critical zone Zone Critique Tendineuse Xoay định tâm Rotation de recentrage MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHÓP XOAY 1.1.1 Giải phẫu học gân chóp xoay 1.2 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHÂU CHÓP XOAY QUA NỘI SOI 27 1.2.1 Kỹ thuật đóng neo vào xương .27 1.2.2 Kỹ thuật khâu hàng .27 1.2.3 Kỹ thuật khâu hai hàng 28 1.2.4 Kỹ thuật khâu bắc cầu 28 1.2.5 Các kỹ thuật cột nội soi khớp vai 29 1.3 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT RÁCH CHÓP XOAY 31 1.3.1 Phương pháp điều trị phẫu thuật mổ mở 31 1.3.2 Phương pháp phẫu thuật mổ mở với đường mổ nhỏ 32 1.3.3 Phương pháp khâu rách chóp xoay qua nội soi 32 1.3.4 Các kết nghiên cứu nước 33 Chương 35 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 35 2.2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 35 2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ .35 2.2 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 35 2.3 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 35 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.4.1 Thiết kế nghiên nghiên cứu 36 2.4.2 Cỡ mẫu 36 2.4.4 Nội dung nghiên cứu 36 2.5 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ .39 2.5.1 Diễn biến sau mổ 39 2.5.2 Đánh giá kết xa .39 2.5.3 Đánh giá kết lành gân phim cộng hưởng từ .41 2.6 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ SỐ LIỆU 41 Chương DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .42 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .42 3.1.1 Phân bố nam nữ .42 3.1.2 Tuổi trung bình bệnh nhân 42 3.1.3 Thời gian theo dõi trung bình 43 3.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 44 3.3 ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG .45 3.4 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY: 47 3.5 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ .47 3.6 SỐ LIỆU RÁCH TOÀN PHẦN BỀ DÀY VÀ RÁCH BÁN PHẦN BỀ DÀY: SO SÁNH KẾT QUẢ CHỨC NĂNG KHỚP VAI SAU MỔ GIỮA HAI NHÓM 48 3.7 ĐIỂM ULCA GIỮA NHÓM RÁCH PHẦN VÀ RÁCH TOÀN PHẦN BỀ DÀY .50 3.8 SỐ BỆNH NHÂN THEO NĂM THEO DÕI, KẾT QUẢ CHỨC NĂNG KHỚP VAI CỦA TỪNG NHÓM BỆNH NHÂN THEO NĂM THEO DÕI .50 3.9 CÁC BIẾN CHỨNG 50 Chương DỰ KIẾN BÀN LUẬN 51 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tỉ lệ nam nữ 42 Bảng 3.2 Tuổi trung bình nam nữ 42 Bảng 3.3 Tuổi trung bình nhóm .42 Bảng 3.4 Phân bố số bệnh nhân theo nhóm tuổi .43 Bảng 3.5 Phân bố theo địa dư 43 Bảng 3.6 Thời gian theo dõi trung bình 43 Bảng 3.7 Tiền sử .44 Bảng 3.8 Nguyên nhân rách chóp xoay 44 Bảng 3.9 Triệu chứng 44 Bảng 3.9 Triệu chứng thực thể 44 Bảng 3.10 X quang 45 Bảng 3.11 Siêu âm 46 Bảng 3.12 MRI 46 Bảng 3.12.a Số liệu rách toàn phần bề dày rách hoàn toàn 46 Bảng 3.12.b So sánh kết tổn thương SLAP cộng hưởng từ nội soi khớp vai 47 Bảng 3.13 Bảng điểm Constan trước sau mổ .47 Bảng 3.13a Điểm Constant trung bình chức khớp vai trước mổ 47 Bảng 3.13b Điểm Contant trung bình chức khớp vai sau mổ 48 Bảng 3.13c So sánh kết điểm Constant trung bình chức khớp vai trước sau mổ 48 Bảng 3.14 Bảng điểm UCLA sau mổ .48 Bảng 3.14a Điểm trung bình UCLA chức khớp vai sau mổ 48 Bảng 3.14b Phân loại kết chức khớp vai sau mổ theo điểm UCLA 48 Bảng 3.15 Điểm Constant khớp vai sau mổ hai nhóm rách bán phần bề dày rách hồn tồn chóp xoay .49 Bảng 3.16 So sánh kết điểm Constant sau mổ hai nhóm rách bán phần bề dày rách hoàn toàn 49 Bảng 3.18 So sánh kết điểm UCLA trung bình chức khớp vai sau mổ nhóm rách tồn phần bề dày rách phần bề dày chóp xoay 50 Bảng 3.19 Số bệnh nhân theo tháng theo dõi 50 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Các gân chóp xoay Hình 1.2 Diện bám gân vai Hình 1.3 Gân gai gai có đoạn đan xen lẫn Hình 1.4 Cáp chóp xoay, ngơi màu đen cho thấy phần gân gồ lên cáp chóp xoay .7 Hình 1.5 Cáp chóp xoay nhìn thấy qua nội soi khớp vai Hình 1.6 Hình vẽ mơ tả cáp chóp xoay Hình 1.7 Cáp chóp xoay giống cấu trúc dây treo cầu treo Hình 1.8 Hình dạng mỏm vai Hình 1.9 Hình X quang chụp tư xương bả vai tiếp tuyến, mỏm vai hình móc .9 Hình 1.10 Hình X quang chụp tư xương bả vai tiếp tuyến, mỏm vai hình cong 10 Hình 1.11 Hình minh họa khái niệm vectơ phân giác định tâm chỏm 12 Hình 1.12 Hình minh họa véc tơ lực vùng chỏm cánh tay 13 Hình 1.13 Ví dụ nút chặn mềm dẻo 14 Hình 1.14 Hình minh họa véc tơ lực tác động lên chỏm cánh tay bắt đầu dạng vai 14 Hình 1.15 Hình minh họa tổng hợp lực xoay xoay ngồi 15 Hình 1.16 Hình ảnh rách chóp xoay lớn làm chỏm xương cánh tay chạy lên cao tiếp xúc trực tiếp với mỏm vai lâu ngày làm thối hóa khớp vai .16 Hình 1.17 Nghiệm pháp Jobe 18 Hình 1.18 Nghiệm pháp Patte 19 Hình 1.19 Nghiệm pháp Gerber .20 Hình 1.20 Nghiệm pháp ép bụng .21 Hình 1.21 Nghiệm pháp Napoléon 21 Hình 1.22 Nghiệm pháp cánh tay rơi .22 Hình 1.23 X-quang khớp vai thẳng 23 Hình 1.24 X-quang khớp vai nghiêng kiểu Lamy cho phép đánh giá hình dạng mỏm vai 24 Hình 1.25 MRI khớp vai có bơm thuốc cản từ cho thấy đầu gân rách tụt vào trong, thuốc cản từ màu trắng nằm bên 25 Hình 1.26 Phân loại rách chóp xoay theo hình dạng rách: từ trái sang phải kiểu rách hình chữ C, hình chữ U, hình chữ L, kiểu rách lớn 26 Hình 1.27 Hình nội soi rách bán phần mặt khớp gân chóp xoay kỹ thuật đo bề dày từ ngồi kích thước lỗ rách, vạch đánh dấu chiều dài 5mm FP: diện bám gân chóp xoay 26 Hình 1.28 Kỹ thuật đóng neo vào xương (hình bên trái) Hình bên phải neo đóng vào xương khâu gân 27 Hình 1.29 Kỹ thuật khâu hai hàng 28 Hình 1.30 Kỹ thuật khâu bắc cầu hay kỹ thuật khâu tương đương với khâu xuyên xương 28 Hình 1.31 Sợi quấn sợi trụ 29 Hình 1.32 Nút thắt vòng 29 ĐẶT VẤN ĐỀ Chóp xoay tên gọi phần gân bám vào đầu xương cánh tay bốn bao gồm vai, gai, gai tròn bé Chóp xoay có nhiệm vụ làm cho khớp vai thực động tác dạng, khép, xoay trong, xoay ngoài, đưa cánh tay trước, đưa sau giữ vững khớp vai Rách chóp xoay tổn thương phổ biến khớp vai, xảy lứa tuổi, có khơng có chấn thương, làm cho bệnh nhân đau đớn, hạn chế vận động khớp vai, làm yếu trương lực quanh khớp gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động người bệnh Rách gân gai gai hay gặp chiếm 10% đến 40% cộng đồng dân số 40 tuổi [114] Gân vai gặp với tỉ lệ rách đơn 4,9% [68] 13% cộng đồng dân số 50 tuổi, 50% cộng đồng người 80 tuổi (Van De Wad CS, 2011) Trong lâm sàng trường hợp bệnh nhân đau hạn chế vận động khớp vai có rách chóp xoay nhiều bệnh nhân bị rách chóp xoay chưa chẩn đốn xử trí sớm Tổn thương rách chóp xoay khơng thể lành khơng khâu lại sớm chỗ gân rách ngày tốc rộng đến mức khơng thể khâu Điều trị bảo tồn thuốc, vật lý trị liệu tiêm corticoide vào khoang mỏm đem lại kết tốt cho bệnh nhân giai đoạn sớm (Neer I-II) [85] Nhưng tác giả Gartsman [48] cho thấy việc điều trị bảo tồn không đem lại kết tốt bệnh nhân có rách chóp xoay Phẫu thuật khâu lại chỗ rách chóp xoay có tác dụng giảm đau, phục hồi lại vững khớp, lấy lại vận động khớp có bệnh nhân lâu dài tránh biến chứng Vol 81-A, No 9, September, pp 1312-1324 58 Jost B, Christian W A P, Gerber C “Clinical outcome after structural failure of rotator cuff repairs” The journal of bone and joint surgery, Vol 82-A, No 3, March 2000 59 Kaar T K, Schenck R.C Jr., Wirth M.A., Rockwood C.A Jr (2001) “Complications of Metallic Suture Anchors in Shoulder Surgery:A Report of Cases” Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 17, No (January), pp 31–37 60 Katolik LI, Romeo AA, Cole BJ, Verma NN, Hayden JK, Bach BR (2005) “Normalization of the Constant score” J Shoulder Elbow Surg, vol 14, pp 279-85 61 Kesmezacar H, Akgun I, Ogut T, Gokay S, Uzun I (2008) “The coracoacromial ligament: the morphology and relation to rotator cuff pathology” J Shoulder Elbow Surg, Vol 17 (1), pp182-188 62 Kim K.C, Shin H.D, Lee W.Y, and Han S.C (2012) “Repair Integrity and Functional Outcome After Arthroscopic Rotator Cuff Repair Double-Row Versus Suture-Bridge Technique” Am J Sports Med, vol 40, no 2, pp 294-299 63 Kim Y.S, Chung S.W, Kim J.Y, Ok J.H, Park I, Oh J.H (2012) “Is Early Passive Motion Exercise Necessary After Arthroscopic Rotator Cuff Repair?” Am J Sports Med vol 40, no 3, pp 631-639 64 Kirkley A, Griffin S, and Dainty K (2003) “Scoring systems for the functional assessment of the shoulder” Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 19, No 10 (December), pp 1109-1120 65 Kluger R, Bock P, Mittlbo M, Krampla W, and Engel A (2011) “Longterm survivorship of rotator cuff repairs using ultrasound and magnetic resonance imaging analysis” Am J Sport Med, vol 39 pp 2071-2081 66 Kouk S.N, Zoric B, Stetson W.B (2011) “Complication of the Use of a Radiofrequency Device in Arthroscopic Shoulder Surgery: Second- Degree Burn of the Shoulder Girdle” Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 27, No (January), pp 136- 14 67 Lafosse L, Brozska R, Toussaint B and Gobezie R (2007) “The outcome and structural integrity of arthroscopic rotator cuff repair with use of the double-row suture anchor technique” J Bone Joint Surg Am, vol 89, pp 1533-1541 68 Lafosse L, Jost B, Reiland Y, Audebert S, Toussaint B and Gobezie R (2007).“Structural integrity and clinical outcomes after arthroscopic repair of isolated subscapularis tears” The Journal of Bone & Joint Surgery,vol 89-A, No 6, June, pp 1184-1193 69 Lee H.C, Dewan N, Crosby L (1992) “Subcutaneous emphysema, pneumomediastinum, and potentially life-threatening tension pneumothorax Pulmonary complications from arthroscopic shoulder decompression” Chest, vol 101, pp 1265-1267 70 Liem D et al(2007) “Clinical outcome and tendon integrity of arthroscopic versus đường mổ nhỏ supraspinatus tendon repair: a magnetic resonance imaging-controlled matched-pair analysis” Arthroscopy, vol 23, (5), pp 514-521 71 Lindley B (2009), “Clinical outcomes of double-row versus single-row rotator cuff repairs”, Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 25 (11), pp 1312-1318 72 MacDonald P, McRae S, Leiter J, Mascarenhas R, Lapner P (2011) “Arthroscopic rotator cuff repair with and without acromioplasty in the treatment of full-thickness rotator cuff tears” J Bone Joint Surg Am,vol 93, pp1953-60 73 Magee T, Shapiro M, Hewell G, Williams D (2003) “Complications of Rotator Cuff Surgery in Which Bioabsorbable Anchors Are Used” AJR,vol 181, pp 1227–1231 74 Mahar A, Tamborlane J, Oka R, Esch J, Pedowitz R.A (2007) “SingleRow Suture Anchor Repair of the Rotator Cuff Is Biomechanically Equivalent to Double-Row Repair in a Bovine Model” Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 23, pp 1265-1270 75 McLaughlin H.L (1994) “Lesion of the musculotendinous cuff of the Shoulder: I the exposure and treatment of tears with retraction” The Journal of Bone & Joint Surgery, vol 26-A, pp 31-51 76 Meier S.W, Meier J.D (2006) “Rotator cuff repair: The effect of double-row fixation on three-dimensional repair site” J Shoulder Elbow Surg, vol 15, pp 691-696 77 Meyer M, Graveleau N, Hardy P, Landreau P (2007) “Anatomic risks of shoulder arthroscopy portals: anatomic cadaveric study of 12 portals” Arthroscopy, vol 23, No (May), pp 529-536 78 Michael J Sileo (2007), “A biomechanical comparison of the Modified Mason-Allen stitch and massive cuff stitch in vitro”, Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 23 (3),pp 235-240 79 Milano G, Grasso A, Salvatore M, Zarelli D, Deriu L, Fabbriciani C (2007) “Arthroscopic rotator cuff repair with and without subacromial decompression: a prospective randomized study” Arthroscopy, vol 23, pp 81-8 80 Milch H (1950) “Partial scapulectomy for snapping of the scapula” J Bone Joint Surg Am, 32, pp 561-566 81 Minagawa H, Itoi E, Konno N, Kido T, Sano A, Urayama M, Sato K (1998) “Humeral attachmentof the supraspinatus and infraspinatus tendon: an anatomic study” Arthroscopy: the journal of arthroscopy and related surgery, vol 14 (3), pp 302-306 82 Mochizuki T, Sugaya H, Uomizu M, Maeda K, Matsuki K, Sekiya I, Muneta T, Akita K (2009) “Humeral insertion of the supraspinatus and infraspinatus New anatomical findings regarding the footprint of the rotator cuff” J Bone Joint Surg Am, Vol 91-A Supplement 2, Part 1: pp1-7 83 Murthi AM, Vosburgh CL, Neviaser TJ (2000) The incidence of pathologic changes of the long head of the biceps tendon J Shoulder Elbow Surg, vol 9, pp382-385 84 Neer CS (1972) “Anterior acromioplasty for the chronic impingement syndrome in the shoulder” J Bone Joint Surg Am, vol 54, pp 41-50 85 Neer II C.S (1972) “Anterior acromioplasty for the chronic impingement syndrome in the shoulder: a preliminary report” The Journal of Bone & Joint Surgery, vol 54-A, pp 41-54 86 Oh J.H, Kim S.H, Kang J.Y, Oh C.H, Gong H.S, (2010) “Effect of age on functional and structural outcome after rotator cuff repair” The American Journal of Sports Medicine, vol 38, pp 672-678 87 Park J.Y, Chung K.T, Yoo M.J (2004) “A serial comparison of arthroscopic repairs for partial- and full-thickness rotator cuff tears” Arthroscopy, vol 20 (7),pp 705-711 88 Park J.Y, Lhee S.H, Choi J.H, Park H.K, Yu J.W, Seo J.B (2008) “Comparison of the clinical outcomes of single- and double-row repairs in rotator cuff tears” The American Journal of Sports Medicine, vol 36 (7), pp 1310-1316 89 Raffy M, Itamura J.M., Vangsness C.T Jr., Holtom P.D., Sherman R, Patzakis M.J (2000).” Management of chronic deep infection following rotator cuff repair” J Bone Joint Surg Am, vol 82, pp 1115 90 Raffy M, John M.I, Vangsness T, Jr., Holtom P.D., Randy S and Patzakis M.J (2000) “Management of Chronic Deep Infection Following Rotator Cuff Repair” J Bone Joint Surg Am, vol 82, pp 1115 91 Rathbun JB, Macnab I (1970) “The microvascular pattern of the rotator cuff” J Bone Joint Surg, 52B, pp: 540-553 92 Reardon D.J, Maffulli N (2007) “Clinical evidence shows no difference between single-and double-row repair for rotator cuff tears” Arthroscopy, vol 23, No (june), pp 670-673 93 Roh M.S, Wang V.M, April E.W, Pollock R.G, Bigliani L.U, Flatow E.L (2000) “Anterior and posterior musculotendinous anatomy of the supraspinatus” J Shoulder Elbow Surg, Vol (5), pp463-460 94 Rokito A.S, Cuomo F, Gallagher M.A and Zuckerman J.D (1999) Long-Term Functional Outcome of Repair of Large and Massive Chronic Tears of the Rotator Cuff J Bone Joint Surg Am Vol 81, pp: 991-997 95 Ruotolo C, Fow J.E, Nottage W.M (2004) “The supraspinatus footprint: an anatomic study of the supraspinatus insertion” Arthroscopy: the journal of arthroscopy and related surgery, vol 20 (3), pp246-249 96 Ruotolo C, Nottage W.M (2002) “Surgical and nonsurgical management of rotator cuff tears” Arthroscopy, vol 18, No (MayJune), pp 527-531 97 Severud E.L, Ruotolo C, Abbott D.D, Nottage W.M (2003) “Allarthroscopic versus đường mổ nhỏ rotator cuff repair: a long-term retrospective outcome comparison” Arthroscopy, vol 19, No (March), pp 234-238 98 Shane J Nho (2009), “Does the Literature Support Double-Row Suture Anchor Fixation for Arthroscopic Rotator Cuff Repair? A Systematic Review Comparing Double-Row and Single-Row Suture Anchor configuration”, Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 25 (11), pp 1319-1320 99 St.Pierre P, Olsen EJ, Elliott JJ, et al (1995) “Tendon healing to cortical bone compared with healing to a cancellous trough: a biomechanical and histological evaluation in goats” J Bone Joint Surg Am, Vol 77, pp 1858-1866 100 Stephan P (2010), “Biomechanical Comparison of Double-Row Suture-Bridging Rotator Cuff Repair Techniques Using Different Medial-Row Configurations”, Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 26 (10), pp 1281-1288 101 Tennent T.D, Beach W.R and Meyers J.F (2003) “Clinical sports medicine update a review of the special tests associated with shoulder examination: part i: the rotator cuff tests” Am J Sports Med, vol 31, pp 154-160 102 Tennent T.D, Beach W.R and Meyers J.F (2003) “Clinical sports medicine update a review of the special tests associated with shoulder examination: part II: laxity, instability and superior labral anterior and posterior (SLAP) lesion” Am J Sports Med, vol 31, pp 301-307 103 Voigt C, Bosse C, Vosshenrich R, Schulz A.P, Lill H, (2010) “Arthroscopic supraspinatus tendon repair with suture-bridging technique” Am J Sports Med, vol 38, pp 983-991 104 Weber S.C., Abrams J.S., Nottage W.M., (2002) “Complications Associated With Arthroscopic Shoulder Surgery” Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surger3, Vol 18 No (Februar)' Suppl 1) pp 88-95 105 Wilson F, Hinov V, Adams G (2002) “Arthroscopic Repair of FullThickness Tears of the Rotator Cuff: 2- to 14-Year Follow-up” The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 18, No (February), pp 136–144 106 Winslow J.A, Nicholson G, Romeo A.A (2006) Rotator Cuff Disorders In: Johnson D.L and Mair S.D Clinical Sports Medicine, st ed, pp 243-253 Mosby Elsevier, Philadelphia 107 Wolf E, Pennington W.T, Agrawal V (2004) Arthroscopic rotator cuff repair: 4- to 10-year results Arthroscopy, vol 20, No (January), pp 512 108 Yamakado K (2011), “Biomechanical analysis of a modified mattress configuration: the cross-mattress suture”, Shoulder and Elbow, Vol 3, Issue 2, pp 88-93 109 Yamanaka.K, Matsumoto T (1994) “The Joint Side Tear of the Rotator Cuff: A Followup Study by Arthroscopy” Clinical Orthopaedics and Related Research number 304, pp 68-73 110 Yukihiko H, Satoru S, Narumichi M (2004) “Atrophy of the deltoid Muscle Following Rotator Cuff Surgery” J Bone Joint Surg Am, vol 86, pp 1414-1419 111 Zlatkin M.B (2003) MRI of the shoulder Lippincott William & Wilkin Philadelphia 2nd edition pp 251 112 Zoric B.B, Horn N, Braun S, Millett P.J (2009) “Factors Influencing Intra-Articular Fluid Temperature Profiles with Radiofrequency Ablation” J Bone Joint Surg Am, vol 91, pp 2448-54 113 Bonnel F (1992) “Le concept biomechanique de l’épaule” Conférences d'enseignement de la Sofcot, vol 42, pp:1-16 114 Goutallier D, Coudane H (1997) “Pathologie de la Coiffe des Rotateurs” Traité d'Appareil locomoteur, 14-350-A-10 115 Kapandji I.A (1971) Physiologie articulaire Librairie Maloine S.A Paris 4ème edition, pp 9-80 116 Marmor S, Tang Ha N.A, Gaudin P, Hardy P, Paillard and ISAKO (2004) “Complication of upper limb arthroscopy” Revue de Chirurgie Orthopédique et réparatrice de l’appareil moteur, vol 90, (suppl 8), 3S90 BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU BỆNH ÁN KHỚP VAI I- Hành - Họ tên: - Tuổi: - Giới: - Địa chỉ: - Số điện thoại: - Ngày nhập viện: - Ngày xuất viện: II- Nguyên nhân nhập viện - Vai bị đau: P T - Đau , hạn chế vận động , kêu lục cục , yếu vai  - Các nguyên nhân khác III- Bệnh sử: IV- Tiền - Nội khoa: - Ngoại khoa: V-Khám Các dấu hiệu: Đau Gân gai Khớp đòn Củ lớn xương cánh tay Gân nhị đầu Teo Biến dạng Các test khám cho chóp xoay +/+/+/+/- Gân gai Nghiệm pháp bàn tay ngữa hay Speed Đau Nghiệm pháp Jobe Nghiệm pháp Patte Nghiệm pháp xoay ngồi cánh tay có đối kháng Nghiệm pháp Gerber Nghiệm pháp ép bụng Nghiệm pháp Napoleon Vai P Chủ Thụ động động +/Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V Vai T Chủ động Thụ động Đưa trước Xoay Xoay tư giạng vai Xoay Xoay tư giạng vai Cánh tay bắt chéo thân Giạng vai Khám vận động gây mê Động tác Vai P Vai T Đưa trước Xoay Xoay tư giạng Xoay tư giạng Cánh tay bắt chéo thân Động tác Đưa trước Xoay Xoay Giạng Vai P Vai T Chỉ số Constant UCLA trước mổ Consta nt: điểm UCLA: điểm VI- Hình ảnh X Quang thường qui: - Khoảng cách mỏm đến chỏm xương cánh tay: - Mỏm vai type: phẳng, cong, móc - Có gai xương khơng? Vùng: - Xơ đặc xương củ lớn xương cánh tay: +/-, củ lớn xương cánh tay không đặn: +/2 Kết siêu âm: Kết MRI hay CT VII- Chẩn đoán trước mổ VII- Chẩn đoán mổ 1- Khoang mỏm cùng: mặt mỏm vai - Xơ hóa +/- Nhô vào khoang mỏm cùng: +/- Gai xương: +/2- Chóp xoay: - Các gân bị rách: - Vị trí rách: - Độ dày rách: - Kích thước rách: - Hình dạng rách: - Co rút gân: - Bờ rách: mềm mại, trơn láng: +/-, nham nhở: +/-, tròn giống đầu gậy: +/- Rách khơng hồn tồn: mặt khớp: +/-, mặt bao hoạt dịch: +/-, kết hợp hai: +/% bị rách , cm 3- Gân nhị đầu: 4- Viêm bao hoạt dịch khớp vai: VIII- Xử trí lúc mổ - Tạo hình mỏm vai: +/- Kiểu khâu: hàng: +/-, hai hàng: +/- Cắt gân nhị đầu: +/- Đốt hoạt mạc viêm: +/- Thời gian mổ: - Biến chứng mổ: IX- Chương trình tập vật lý trị liệu sau mổ - Tuần 1-3: - Tuần 3-6: - Tuần 6-12: - Tháng 3-6: X- Đánh giá sau mổ: 1- Thời gian đánh giá sau mổ - Tuần thứ - Tuần thứ - Tháng thứ - Tháng thứ - Tháng thứ - Tháng thứ 12 - Lần tổng kết cuối 2- Nội dung đánh giá: - Bảng đánh giá số Constant UCLA - Biến chứng Phụ lục BẢNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KHỚP VAI CONSTANT VÀ UCLA Họ tên bệnh nhân: Thời điểm đánh giá Bảng 1: Chỉ số Constant Score Đau tối đa đạt 15 khơng đau 15 đ, đau 10 điểm, điểm trung bình điểm, nhiều điểm Hoạt động hàng ngày Làm công việc (4 điểm), giải đạt tối đa 20 điểm trí bình thường khơng bị ảnh hưởng (4 điểm); ngủ không bị ảnh hưởng đau(2 điểm) Tư bàn tay so với thân mình: ngang hông đ, mũi ức đ, cổ đ, đầu đ, đầu 10 đ Vận động chủ động Đưa trước không đau tổng cộng đạt Giạng tối đa 40 điểm Xoay ngồi: bao gồm động tác 10 tính cho sau động tác đưa trước, động tác giạng theo mức độ Tay sau đầu khuỷu phía trước đ Bên Bên bệnh lành sau (bệnh nhân tư Tay sau đầu khuỷu phía sau đ ngồi) (0o -30o:0 điểm, Tay đầu khuỷu phía trước đ 31o -60o: điểm, 61o 90o: Tay đầu khuỷu phía sau đ điểm, 91o -120o: điểm, 121 o o – 150 : điểm, > 150o: 10 điểm Tay nâng hoàn toàn khỏi đầu đ Tổng cộng 10 đ bn làm tất động tác Xoay trong: bao gồm động tác sau Lưng bàn tay mông đ Lưng bàn tay xương đ Lưng bàn tay L3 đ Lưng bàn tay T12 đ Lưng bàn tay T 7-8 10 đ Lực đạt tối đa 25 Giữ vật nặng tư giạng tay số điểm điểm số pound mà tay giữ, tối đa 25 pound = 25 đ Tổng cộng số điểm chức * Hoạt động hàng ngày tổng cộng 20 đ bao gồm bệnh nhân có làm cơng việc (4), có giải trí (4) không bị đau ngủ(2) tư bàn tay so với thân thực động tác (tối đa 10) Bảng 2: Thang điểm UCLA Các số ĐAU Luôn đau không chịu phải thường xuyên dùng thuốc giảm đau mạnh Luôn đau chịu được, dùng thuốc giảm đau mạnh Khơng đau hay đau nghỉ ngơi, đau hoạt động nhẹ, thường phải dùng thuốc giảm đau salycylate (NSAID) Đau hoạt động nặng, dùng giảm đau Salicylate (NSAID) Thỉnh thoảng đau không đáng kể Không đau CHỨC NĂNG Không thể sử dụng tay Chỉ làm cơng việc nhẹ Chỉ làm cơng việc nhẹ Có thể làm việc nhẹ hay hầu hết động tác sinh hoạt hàng ngày Có thể làm việc nhà, chợ, lái xe, cột tóc, thay quần áo Chỉ bị giới hạn nhẹ làm việc tư tay cao đầu Hoạt động bình thường TẦM HOẠT ĐỘNG CỦA TAY ĐƯA RA TRƯỚC CHỦ ĐỘNG > 150o Từ 120o đến 150o Từ 90o đến 120o Từ 45o đến 90o Từ 30o đến 45o < 30o SỨC CƠ GẤP RA TRƯỚC Gấp trước chủ động hoàn toàn, kháng lại hoàn toàn với sức đề kháng Gấp trước chủ động hoàn toàn, kháng lại phần với sức đề kháng Gấp trước chủ động hoàn toàn, kháng trọng lực Gấp trước chủ động hoàn toàn, kháng phần trọng lực Có dấu hiệu co rút nhẹ, khơng nhấc tay chủ động Khơng nhúc nhích SỰ HÀI LỊNG CỦA BỆNH NHÂN Hài lòng cảm thấy tốt Khơng hài lòng cảm thấy xấu Từ 34-35 điểm: tốt Từ 28-33 điểm: tốt Từ 21-27 điểm: trung bình Từ 0-20 điểm: xấu Điểm 10 2 10 5 ... sâu đánh giá kết phương pháp điều trị Vì chúng tơi thực nghiên cứu nhằm hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng chẩn đốn hình ảnh rách chóp xoay Đánh giá kết điều trị rách chóp xoay nội soi bệnh viện. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM DUY HIỂN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY BẰNG NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI Chuyên ngành: Ngoại khoa Mã... pháp điều trị nội khoa hay phẫu thuật can thiệp mổ mở hay nội soi Tại bệnh viện Bạch Mai, phương pháp phẫu thuật nội soi khớp vai khâu gân rách chóp xoay bắt đầu thực từ năm 2016 mang lại nhiều kết
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ RÁCH CHÓP XOAY BẰNG nội SOI tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ RÁCH CHÓP XOAY BẰNG nội SOI tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI , Động tác giạng vai và khái niệm nút chặn mềm dẻo, Nghiệm pháp cho gân dưới vai, Phân loại theo độ dày và vị trí chỗ rách, * Các bảng đánh giá chức năng khớp vai sau khâu chóp xoay, Hồi cứu lại hồ sơ bệnh án được lưu trữ tại phòng KHTH BV Bạch Mai, ghi lại những kết quả khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và phương pháp phẫu thuật đã được khai thác và thể hiện trên bệnh án. Lấy lại số điện thoại bệnh nhân để liên hệ hẹn khám lại, đánh , Với những bệnh nhân mới tiến hành nghiên cứu tiến cứu: (từ 01/01/2019 – 31/05/2020), Chương 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Phương pháp xử trí tổn thương đi kèm, TÀI LIỆU THAM KHẢO, II- Nguyên nhân nhập viện, Kết quả siêu âm:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn