Tài liệu kỹ năng quan ly thoi gian 11 2012

80 909 6
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 10:07

Thân tặng các bạn sinh viên năm 1 bộ bài giảng 10 kỹ năng mềm : quản lý thời gian, đàm phán, dịch vụ khách hàng, làm việc nhóm vv . kỹ năng trình bày, Kỹ năng mềm cần phải rèn luyện rất sớm để đảm bảo có việc làm khi ra trườngViện quản lý việt Nam – VIM là đơn vị hàng đầu thực hiện các chương trình giáo dục xã hội nhằm nâng cao kỹ năng , kiến thức của cộng đồng học sinh trên toàn quốc NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities ASSESSMENT.VN Make Right Decisions VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors i Gian NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities ASSESSMENT.VN Make Right Decisions VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors c   i gian  i gian  i gian  i gian   i gian NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities ASSESSMENT.VN Make Right Decisions VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors p  i gian    c   NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities ASSESSMENT.VN Make Right Decisions VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors u NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities ASSESSMENT.VN Make Right Decisions VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors c  c:     i gian   c trong công ty NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities ASSESSMENT.VN Make Right Decisions VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors c   i gian    n trong kinh doanh    NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities ASSESSMENT.VN Make Right Decisions VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors u  a t i gian t nh NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities ASSESSMENT.VN Make Right Decisions VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors ?   t  n thân  c  n c - c NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities ASSESSMENT.VN Make Right Decisions VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors a    t   c  c  c NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities ASSESSMENT.VN Make Right Decisions VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors t i gian  o  ng    ng   y   n  c  t . i gian  i gian  i gian  i gian  . i gian i gian i gian 2 i gian NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu kỹ năng quan ly thoi gian 11 2012 , Tài liệu kỹ năng quan ly thoi gian 11 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn