hướng dẫn vận hành và sửa chữa máy xúc đào thủy lực bánh lốp

191 259 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2019, 08:46

sách hướng dãn quy trình vận hành và sửa chữa máy xúc đào, bao gồm các bước vận hành, bảo dưỡng thường xuyên, các sự cố, hư hỏng xãy ra và cách sửa chữa dòng máy DOOSAN DX140WVận hành31Sử dụng một chiếc máy đào mới31Khởi động và tắt động cơ32Cần an toàn313Di chuyển314Hướng dẫn vận hành319Những điều cần lưu ý khi vận hành327Đỗ máy xúc đào332Quy trình kéo máy đào334Bỳa phỏ đá335Kiểm tra, bảo dưỡng và hiệu chỉnh 41Những công việc chuẩn bị sơ bộ máy xúc đào để bảo hành42Bảng khuyến cáo các loại dầu bôi trơn44Chu kỳ bảo dưỡng47Bảo dưỡng 10 giờhàng ngày412Bảo dưỡng 50 giờhàng tuần420Bảo dưỡng 250 giờhàng tháng424Bảo dưỡng 500 giờba tháng một lần428Bảo dưỡng sau 750 giờ435Bảo dưỡng 1000 giờsáu tháng một lần436Bảo dưỡng 2000 giờhàng năm441Bảo dưỡng 4000 giờhai năm một lần444Thông và mồi hệ thủy lực445Sử dụng bộ tích447Bơm nạp nhiên liệu448Hệ thống điện450Gầu xúc453 Quy trình đệm gầu456Quy trình thay lốp457Kiểm tra ốc và bulông460Bảo hành trong điều kiện đặc biệt461Bảo quản lâu dài462Vận chuyển51Tự di chuyển trên quãng đường ngắn51Quy trình xếp và dỡ máy52Xử lý sự cố 61Động cơ61Hệ thống thủy lực62Hệ thống quay63Hệ thống điện64Hệ thống di chuyển65Hệ thống lái66Hệ thống phanh66Qui cách kỹ thuật71Qui cách kỹ thuật tiêu chuẩn71Các kích thước chung72Phạm vi công tác73 Trang 11 An toàn Doosan daewoo Sách hướng dẫn vận hành bảo dưỡng MÁY XÚC ĐÀO THỦY LỰC BÁNH LỐP DOOSAN DX140W Nội dung An toàn 1-1 Đối với người điều khiển máy đào Daewoo 1-1 Những điều cần thiết chung an tồn 1-3 Vị trí nhãn hiệu an tồn 1-4 Tóm tắt đề phòng an tồn nâng chế độ đào 1-10 Đề phòng an tồn công trường 1-11 Vận hành 1-13 Các thiết bị 1-18 Bảo hành 1-22 Giao hàng vận chuyển 1-25 Sơ đồ công suất nâng máy xúc đào 1-26 Các cần điều khiển 2-1 Vị trí linh kiện 2-2 Khu vực người điều khiển 2-4 Cần bảng điều khiển 2-5 Bảng đồng hồ đo 2-14 Cần lái 2-22 Các công tắc lựa chọn chế độ 2-25 Bảng điều khiển điều hòa nhiệt độ lò sưởi 2-29 Đài stereo 2-33 Các thiết bị điện khác 2-36 Điều chỉnh ghế ngồi 2-37 Dây đai an toàn 2-39 Nắp đậy trần 2-40 Các cửa sổ trước phía 2-41 Cửa bên có lẫy 2-44 Cửa nắp đậy khác 2-45 Chốt khóa quay cấu 2-46 Chèn bánh 2-46 Khoang chứa đồ cabin Gạt tàn Thiết bị phá kính khẩn cấp 2-47 2-47 2-48 Vận hành 3-1 Sử dụng máy đào 3-1 Khởi động tắt động 3-2 Cần an toàn 3-13 Di chuyển 3-14 Hướng dẫn vận hành 3-19 Những điều cần lưu ý vận hành 3-27 Đỗ máy xúc đào 3-32 Quy trình kéo máy đào 3-34 Bỳa phỏ đá 3-35 Kiểm tra, bảo dưỡng hiệu chỉnh Những công việc chuẩn bị sơ máy xúc đào để bảo hành 4-1 4-2 Bảng khuyến cáo loại dầu bôi trơn 4-4 Chu kỳ bảo dưỡng 4-7 Bảo dưỡng 10 giờ/hàng ngày 4-12 Bảo dưỡng 50 giờ/hàng tuần 4-20 Bảo dưỡng 250 giờ/hàng tháng Bảo dưỡng 500 giờ/ba tháng lần 4-24 4-28 Bảo dưỡng sau 750 4-35 Bảo dưỡng 1000 giờ/sáu tháng lần 4-36 Bảo dưỡng 2000 giờ/hàng năm 4-41 Bảo dưỡng 4000 giờ/hai năm lần 4-44 Thông mồi hệ thủy lực 4-45 Sử dụng tích 4-47 Bơm nạp nhiên liệu 4-48 Hệ thống điện 4-50 Gầu xúc 4-53 Quy trình đệm gầu 4-56 Quy trình thay lốp Kiểm tra ốc bulông 4-57 4-60 Bảo hành điều kiện đặc biệt 4-61 Bảo quản lâu dài 4-62 Vận chuyển Tự di chuyển quãng đường ngắn 5-1 5-1 Quy trình xếp dỡ máy Xử lý cố 5-2 6-1 Động 6-1 Hệ thống thủy lực 6-2 Hệ thống quay 6-3 Hệ thống điện 6-4 Hệ thống di chuyển 6-5 Hệ thống lái 6-6 Hệ thống phanh 6-6 Qui cách kỹ thuật 7-1 Qui cách kỹ thuật tiêu chuẩn 7-1 Các kích thước chung 7-2 Phạm vi cơng tác 7-3 Trang 1-1 An toàn An toàn Đối với người điều khiển máy đào daewoo Nguy hiểm Việc sử dụng khơng an tồn máy xúc đào dẫn tới thương tích trầm trọng tử vong Quy trình vận hành, bảo hành thực hành thiết bị phương thức di chuyển giao hàng không tuân thủ hướng dẫn an toàn liệt kê trang dẫn đến tai nạn trầm trọng tử vong tiềm tàng hư hỏng nặng cho máy móc tài sản xung quanh Hãy tôn trọng tầm quan trọng việc đảm bảo an tồn cho riêng bạn người xung quanh bị ảnh hưởng hoạt động máy Những thơng tin an tồn trang bố trí thành phần sau: "Những điều cần thiết chung an tồn" trang 1-3 "Vị trí nhãn hiệu an tồn" trang 1-4 "Tóm tắt đề phòng an tồn nâng chế độ đào" trang 1-10 "Đề phòng an tồn cơng trường" trang 1-11 "Vận hành" trang 1-13 "Thiết bị" trang 1-18 "Bảo hành" trang 1-22 "Giao nhận vận chuyển" trang 1-25 "Bảng công suất nâng máy xúc đào" trang 1-26 Các ký hiệu đề phòng an tồn Hãy chuẩn bị nắm hướng dẫn an toàn vận hành Đây ký hiệu đề phòng an tồn nơi chúng xuất sách hướng dẫn bảng an toàn máy, bạn phải đề phòng tai nạn thương tích cá nhân tiềm tàng Ln ln tn thủ đề phòng an tồn làm theo qui trình hướng dẫn Hãy học thuật ngữ sử dụng ký hiệu an toàn Những từ "Cẩn thận", "Chú ý" "Nguy hiểm" sử dụng suốt hướng dẫn nhãn mác dán máy mức độ nguy hiểm thực hành khơng an tồn Ba ký hiệu nhắc nhở cần phải đề phòng an tồn Hãy đề phòng an tồn nơi bạn thấy ký hiệu đề phòng an tồn hình tam giác, cho dù có thơng tin gắn phía Trang 1-2 An toàn Cẩn thận! Chỉ khả xảy tình nguy hiểm mà khơng tránh gây thương tích vừa nhỏ Nó sử dụng để đề phòng trường hợp khơng an tồn nói chung Chú ý! Chỉ khả xảy tình nguy hiểm mà khơng tránh gây thương tích nghiêm trọng tử vong Nó sử dụng để đề phòng trường hợp có mức độ khơng an tồn cao Nguy hiểm! Chỉ tình nguy hiểm xảy mà không tránh gây tử vong thương tích trầm trọng Nó sử dụng để đề phòng thiết bị có khả gây nổ không sử dụng xử lý cẩn thận Trang 1-3 An toàn Những điều cần thiết chung an toàn Sử dụng thiết bị phụ Máy xúc đào thiết kế để di chuyển đất gầu Nếu dùng để sử dụng với gầu ngoạm thiết bị nâng khác, liên hệ với Daewoo để lắp đặt ứng dụng cách an toàn Việc dùng máy xúc đào để nâng (nếu quyền địa phương cho phép) ứng dụng phạm vi cho phép theo công suất máy, không chất tải hai bên Không sử dụng máy xúc đào cho mục đích khác Khơng dùng gầu để nâng cáp nâng không dùng theo cấu hình phê chuẩn Việc sử dụng đầu phá đá thủy lực, làm việc đất gồ ghề, ứng dụng để phá công việc nguy hiểm khác cần phải lắp kết cấu bảo vệ bổ sung để đảm bảo an toàn cho người vận hành Cấu hình cơng suất nâng Cơng suất nâng in vào cuối phần an toàn dựa việc máy nằm vị trí thăng làm việc đất chắn với móc dây gắn theo cấu hình phê chuẩn Tải trọng nâng phải thăng đỡ Hãy sử dụng dây kéo để giữ cho tải trọng thăng có gió mạnh bề mặt tải trọng lớn Phải có cơng nhân ký hiệu Nội dung cơng việc qui trình an tồn phải nắm trước bắt đầu công việc nâng ghi nhớ Trước sử dụng máy đào để nâng, kiểm tra với quyền địa phương để nắm qui định an tồn áp dụng Có điều luật qui định vật nặng nâng thiết bị chuyên dụng thiết kế riêng cho công việc Dùng máy xúc đào chuyên sử dụng để đào, xúc công việc khác để nâng tải trọng nặng tuyệt đối cấm số quốc gia Luôn phải tuân thủ hướng dẫn, dẫn giới hạn An toàn Nâng quyền sách hướng dẫn Vận hành Bảo dưỡng Trang 1-4 An tồn vị trí nhãn hiệu an tồn Hãy ln giữ nhãn hiệu Nếu chúng bị bị hỏng, thay Trách nhiệm người chủ thiết bị người điều khiển máy cung cấp thông tin an toàn cần thiết cho người xung quanh Có thể có nhãn hiệu an tồn ngơn ngữ khác ngồi tiếng Anh nhãn hiệu thông báo nguy hiểm khác với nhãn hiệu có sách Hãy liên hệ với đại lý Daewoo để biết thêm chi tiết Trang 1-5 An toàn Các ý vận hành kiểm tra bảo hành (2190-3312) cẩn thận! • Hãy đọc sách hướng dẫn nhãn hiệu trước vận hành bảo hành Hãy tuân thủ hướng dẫn ý sách hướng dẫn nhãn hiệu máy • Khơng chui xuống gầm xe máy kích lên cần tay cần • Hãy tắt nút công tắc không tải tự động bốc xếp máy • Hãy ấn còi để cảnh báo người xung quanh máy vận hành, phải đảm bảo khơng có có mặt khu vực làm việc • Trước rời khỏi cabin, đảm bảo: - Hạ gầu xúc thiết bị làm việc xuống mặt đất - Kéo cần an tồn vị trí khóa Tắt rút khóa ý điện cao (2190-2532) nguy hiểm! Thương tích nguy hiểm tử vong xảy máy thiết bị máy tiếp xúc với đường dây điện Không nâng phần máy tải trọng gần với đường dây điện 3m hai lần chiều dài dây cách điện Trang 1-6 An toàn Các ý mở cửa sổ trước (2190-3388) ý! Khi mở cửa sổ, chốt lại chốt khóa hai bên Cửa sổ rơi xuống gây thương tích Cẩn thận khóa cần an toàn (2190-3383) cẩn thận! Khi hạ bệ an toàn phía bên, sử dụng cần an tồn Các ý việc bảo dưỡng ắc qui (2190-2533) ý! • Hơi ắc qui nổ Không để tia lửa lửa gần ắc qui • Ln ln tránh giữ kim loại dụng cụ nguyên liệu dễ cháy quanh gần ắc qui Cháy nổ xảy đoản mạch ắc qui • Axít sulfuric ắc qui độc Nó đủ mạnh để làm bỏng da, thủng quần áo gây mù bắn vào mắt • Nếu bạn làm bắn axít lên người hãy: Xịt thật nhiều nước lên da Hãy cho soda khơ đá vơi vào để làm trung hòa axít Hãy rửa mắt nước khoảng thời gian từ 10-15 phút Hãy đến bác sĩ 10 Trang 4-59 Kiểm tra, Bảo dưỡng Hiệu chỉnh Tháo đệm (1, Hình 95) khỏi đinh tán kiểm tra xem có bị hỏng mòn khơng Kiểm tra tất phận xem có bị q mòn hỏng hay không Thay cần thiết Hãy lắp phận theo thứ tự sau: vòng đệm trong, lốp trong, vòng đệm cao su, lốp ngồi, vòng đệm ngồi ốc bánh xe Hãy tham khảo Hình 92 để biết vị trí vòng đệm phận khác 10 Hãy tuân theo thứ tự xiết ốc (Hình 96) xiết ốc bánh xe Chỉ xiết vừa đủ đến mômen 55-60 kgm 11 Cho máy chạy tiến lùi vài lần để kiểm tra độ xác việc lắp đặt vòng đệm Hãy xiết chặt ốc lần 177 Trang 4-60 Kiểm tra, Bảo dưỡng Hiệu chỉnh Kiểm tra ốc bulông Kiểm tra tất ốc bulông sau 50 hoạt động sau 250 Nếu có ốc lỏng vặn chặt lại thay Luôn sử dụng loại cờlê chỉnh mômen xoắn ghi nhớ Hãy vệ sinh ốc trước xiết Nếu đối trọng bị lỏng, liên hệ với đại lý DAEWOO TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 điểm cần kiểm tra Bulông nối giá đỡ lắp động động Bulông nối cao su đỡ động khung sườn bơm sườn quạt sườn bơm sườn quạt Bulông lắp tản nhiệt Bulông xiết thùng dầu thủy lực Bulông xiết thùng nhiên liệu Bulông xiết bơm Bulông xiết van điều khiển Bulông xiết giảm tốc quay Bulông xiết môtơ quay Bulông xiết ắc qui Bulông nối cao su lắp cabin động Bulông nối cao su lắp cabin cabin Bulông nối ổ trục đỡ quay khung Bulông nối ổ trục đỡ quay khung Bulông xiết trục sau Bulông ốc xiết trục chân vịt Bulông xiết môtơ di chuyển Bulông xiết piston xi lanh Bulông xiết liên kết trung tâm ốc bánh xe đường kính bulơng số lượng cỡ đầu bu-lơng kg.m 16 mômen xoắn N.m lbf ft 24 27 264 195 10 17 6.5 64 47 20 30 46 451 333 20 30 46 451 333 16 16 16 10 12 16 12 10 10 4 12 10 16 24 24 24 17 19 24 10S 17 17 27 27 27 11 27 11 6.5 264 264 264 64 108 265 108 49 64 195 195 195 47 80 195 80 36 47 16 24 21 205 152 20 35 30 55 539 398 20 36 30 55 539 398 20 10 16 20 12 22 32 40 30 14 14S 20S 19 32 45-50 22-25 45-50 11 55-60 444-494 69 217-247 444-494 108 539-588 324-360 51 158-180 444-494 80 400-434 6.5 178 Trang 4-61 Kiểm tra, Bảo dưỡng Hiệu chỉnh Bảo dưỡng điều kiện đặc biệt điều kiện yêu cầu bảo hành Vận hành bùn, nước Hãy thực kiểm tra vòng quanh máy để phát mưa linh kiện bị lỏng, hư hỏng dễ nhìn thấy rò rỉ Sau sử dụng xong, làm vệ sinh bùn, đá bám vào xe Kiểm tra hư hỏng, mối hàn bị nứt linh kiện bị lỏng Hãy thực việc tra dầu kiểm tra hàng ngày Nếu máy vận hành nước mặn chất ăn mòn khác, phun rửa thiết bị nước sau sử dụng Vận hành môi trường bụi nóng Hãy làm vệ sinh bầu lọc khí vào thường xuyên Hãy làm vệ sinh tản nhiệt tản nhiệt làm mát dầu để làm bụi đất Làm vệ sinh lưới lọc hệ thống nhiên liệu lọc nhiên liệu thường xuyên Kiểm tra làm vệ sinh cần thiết khởi động đầu phát Vận hành điều kiện đá Hãy kiểm tra độ hư hỏng hao mòn khung xe xích Kiểm tra linh kiện ốc bị hỏng lỏng Nới lỏng xích Hãy thường xuyên kiểm tra độ hư hỏng mòn thiết bị đầu cần Hãy lắp đặt bảo vệ phía trước phía cần thiết để tránh đá rơi Vận hành điều kiện cực Sử dụng loại nhiên liệu cho điều kiện nhiệt độ lạnh Sử dụng tỷ trọng kế kiểm tra đóng băng phải có đủ thiết bị chống đóng băng Kiểm tra tình trạng ắc qui Trong điều kiện thời tiết lạnh, tháo ắc qui vào ban đêm giữ chúng nơi ấm áp Khơng để bùn tích tụ, phải làm vệ sinh để tránh chúng đóng băng khung gầm gây hư hỏng máy 179 Trang 4-62 Kiểm tra, Bảo dưỡng Hiệu chỉnh bảo quản lâu dài Hãy thực bước sau cần phải bảo quản máy xúc đào lâu tháng điều kiện yêu cầu bảo hành Làm vệ sinh Hãy dùng nước cao áp để làm vệ sinh khung gầm xích Kiểm tra phận hư hỏng, lỏng Tra dầu Hãy thực qui trình tra dầu hàng ngày Hãy phủ lớp dầu nhẹ mặt kim loại hở cần xi lanh thủy lực.v.v Hãy phủ lớp dầu nhẹ lên liên kết điều khiển xi lanh điều khiển lõi van điều khiển.v.v ắc qui Hệ thống làm mát Tháo ắc qui khỏi máy xúc đào tháo chì ắc qui khỏi ắc qui bảo quản Hãy kiểm tra thùng dự trữ nước làm mát để xem mực chất chống đóng băng có hay khơng Cứ 90 ngày 720 đồng hồ đo giờ, sử dụng tỷ trọng kế để đo mức bảo vệ nước làm mát Hãy tham khảo biểu đồ chất làm mát chất chống đóng băng để xác định lượng chất bảo vệ mà hệ thống làm mát cần Hãy bổ sung chất làm mát cần Hệ thống thủy lực Mỗi tháng lần, khởi động động thực qui trình khởi động dầu thủy lực liệt kê sách hướng dẫn 180 Trang 5-1 Vận chuyển Vận chuyển Hãy tuân thủ quy định quốc gia vận chuyển máy xúc đào Nếu quy định này, kiểm tra với quyền sở Hãy kiểm tra chiều rộng, hạn chế chiều cao, hạn chế trọng lượng qui định kiểm tra giao thông lộ trình định Có thể cần phải xin số giấy phép đặc biệt Xếp bốc dỡ Chú ý! Bốc xếp máy xúc đào công việc nguy hiểm Hãy để động chạy tốc độ thấp di chuyển tốc độ nhỏ Hãy chắn cầu nghiêng sử dụng có đủ sức để chịu sức tải máy Nếu cần thiết, chặn cầu để tăng sức chịu lực Phải giữ cho bề mặt cầu sẽ, khơng có mỡ bùn có khả gây trơn trượt máy Hãy đỗ xe moóc đất phẳng chắn trước định bốc xếp máy đào Nếu cần phải quay máy xúc đào xe moóc, để động chạy tốc độ thấp di chuyển chậm Hãy chèn chốt khóa quay trước vận chuyển máy để tránh máy quay di chuyển Hãy chằng máy xúc đào xe moóc theo luật giao thông địa phương Tự di chuyển quãng đường ngắn Hãy tuân thủ Hướng dẫn Di chuyển Phần Sách Hướng dẫn Hãy chèn chốt khóa quay để giữ phần khung trước di chuyển quãng đường không ngắn (Xem phần "Chốt Khóa quay Cơ cấu" trang 2-42) Nếu bạn phải di chuyển qua cầu, kiểm tra tải trọng chiều rộng cầu Gia cố cần 181 Trang 5-2 Vận chuyển Hãy đỗ xe moóc đất phẳng chắn Xem Hình 5-1 Hãy đảm bảo cầu nghiêng thiết kế để chịu trọng lượng máy đào Nếu cần thiết, đỡ phía cầu nghiêng để tăng sức chịu lực Góc cầu nghiêng phải không 15o Nếu cầu nghiêng lớn gây khó khăn cho việc xếp dỡ máy xúc đào Không cần thiết phải tháo dỡ máy vận chuyển thông thường đường Nếu cần tay cần cần phải tháo đối trọng đè nặng lên phần đuôi xe Hãy quay đối trọng phía trước tiến lên theo cầu nghiêng (Hình 2) Trước di chuyển máy đào, đảm bảo chốt khóa quay chèn (Xem phần "Chốt Khóa quay Cơ cấu" trang 2-42) Điều tránh cho máy xúc đào bị quay bất ngờ di chuyển Hãy chằng máy xúc đào xe moóc trước di chuyển Hãy sử dụng loại xích cáp để chằng theo qui định Hãy sử dụng chèn lốp cấp với máy để chèn bánh xe (Xem phần "Bộ Chèn lốp" trang 242.) Hãy tham khảo bảng Các Kích thước Vận chuyển để biết chiều cao chiều rộng tổng thể máy (Xem Hình 4) Hãy đảm bảo định vị máy xúc đào hình vẽ, khơng vận chuyển theo vị trí này, thơng số chiều cao thay đổi 182 Trang 5-3 Vận chuyển Các kích thước di chuyển Tham chiếu A B C D E F G H I J K, L Các kích thước tổng thể đối với: 4.3m cần, 2.1m tay Mô tả Kích thước Chiều dài giao hàng 7235mm Chiều rộng giao hàng 2496mm Chiều cao giao hàng (cần chính) 3351mm Chiều cao cabin 3040mm Khoảng sáng quay đối trọng 2200mm Khoảng sáng gầm xe 350mm Khoảng sáng khung xe 1206mm Chiều cao nắp cabin 2376mm Chiều rộng khoang 2494mm Khoảng cách bánh xe 2800mm Khoảng rộng bánh xe 1944mm 183 Trang 6-1 Xử lý cố xử lý cố Trong trường hợp, phát trục trặc, bạn cần phải xử lý Hãy kiểm tra nguyên nhân chuẩn bị cho việc xử lý cố từ trước suốt trình bảo hành sửa chữa Do cố gây nhiều nguyên nhân, bạn phải xử lý chúng theo hệ thống phù hợp với nguyên tắc Nếu trục trặc xảy ra, kiểm tra nguyên nhân theo qui trình xử lý theo hướng hiệu chỉnh sửa chữa Nếu bạn không phát rõ nguyên nhân, tư vấn với trung tâm dịch vụ gần DAEWOO Đặc biệt không thực công việc chỉnh, tháo sửa chữa đồng hồ đo thủy lực, điện điện tử Hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần Động cố nguyên nhân Nút khởi động không hoạt ắc qui yếu động Tiếp xúc cách giải Nạp ắc qui Vệ sinh vặn chặt đầu nối Nút khởi động hỏng Thay nút Cầu chì khởi động hỏng Thay cầu chì Điều khiển khởi động hỏng Thay điều khiển Hỏng dây dẫn Thay dây Hỏng rơle ắc qui Thay rơle Cháy cầu chì Thay cầu chì Bật nút khởi động Nhiên liệu bị đông lại thời Thay nhiên liệu động không chạy tiết lạnh Phin lọc nhiên liệu bị tắc Thay phin lọc Nước bụi lọt vào hệ thống Hãy làm hệ thống đổ nhiên liệu thêm nhiên lịêu Có khơng khí hệ thống Đẩy khơng khí khỏi hệ nhiên liệu thống Hỏng hệ điều khiển tắt động Thay hệ điều khiển Hỏng rơle tắt động Thay rơle Cháy cầu chì Thay cầu chì Động khởi động Độ nhớt dầu động không Thay dầu chạy tốc độ thấp tắt Đầu phun nhiên liệu bị bẩn Lau đầu phun bị tắc Bộ lọc nhiên liệu bị tắc Thay lọc Không chỉnh cáp mô tơ Chỉnh lại tắt động Không chỉnh cáp điều Chỉnh lại khiển tốc độ động 184 Trang 6-2 Xử lý cố Sự cố Nguyên nhân Động kêu, chạy không Mức dầu động thấp rung Hệ thống khí vào bị tắc Động cơng suất thấp Động chạy nóng Cách giải Đổ thêm dầu Làm hệ thống thay lọc Bơm phun không chỉnh Hãy liên hệ với đại lý DAEWOO Phin lọc nhiên liệu bị tắc Thay phin lọc Nước chất bẩn lọt vào hệ Làm hệ thống đổ thống nhiên liệu thêm nhiên liệu Đầu phun nhiên liệu bị bẩn Làm đầu phun bị tắc Hệ thống khí vào bị tắc Làm hệ thống thay phin lọc Đầu phun nhiên liệu bị bẩn Làm đầu phun bị tắc Phin lọc nhiên liệu bị tắc Thay phin lọc Không chỉnh cáp điều Chỉnh lại khiển tốc độ động Bơm phun không chỉnh Hãy liên hệ với đại lý DAEWOO Khe hở van mở không Chỉnh lại khe hở Mực nước làm mát thấp Bổ sung nước làm mát Hỏng đồng hồ đo nhiệt Thay đồng hồ đo nhiệt Hỏng nắp tản nhiệt Thay nắp Dàn tản nhiệt bị tắc Làm dàn tản nhiệt Dàn làm mát dầu bị tắc Làm dàn làm mát Đai quạt chùng hỏng Căng thay cần thiết Hỏng đầu cảm biến nhiệt độ Thay đầu cảm biến Hệ thống thủy lực Sự cố Nguyên nhân Không hệ điều khiển Bơm thủy lực hỏng hoạt động (có tiếng kêu lớn từ bơm) Mức dầu thủy lực thấp Đường hút bị tắc hỏng Không hệ điều khiển Bơm dẫn hướng hỏng hoạt động (không có tiếng kêu từ bơm) Hỏng van sơlênơít cắt Cơng tắc giới hạn an toàn bật Cách giải Liên hệ với đại lý DAEWOO Đổ thêm dầu thủy lực cần Làm thay cần Liên hệ với đại lý DAEWOO Thay sơlênơít Hiệu chỉnh khe hở công tắc giới hạn 185 Trang 6-3 Xử lý cố Sự cố Nguyên nhân Công suất khởi Mức dầu thủy lực thấp động thấp Phin lọc hút bị tắc Bơm thủy lực hỏng áp suất an tồn q thấp Các bơm thủy lực giật Chỉ có hai thao áp suất an tồn q tải q tác hoạt động với cơng thấp suất yếu khơng có Van kiểm tra bị rò rỉ cơng suất Cuộn dây van kiểm tra bị hỏng Bụi cuộn dây van Nhiệt độ dầu cao Cách giải Đổ thêm dầu thủy lực cần Làm phin lọc Liên hệ với đại lý DAEWOO Liên hệ với đại lý DAEWOO Xả khí từ bơm thủy lực Cài đặt lại áp suất Làm thay cần Thay cuộn dây Làm thay cần Hỏng kích hoạt Sửa chữa thay cần Hỏng gioăng xi lanh Sửa chữa thay cần Hỏng cần xi lanh Sửa chữa thay cần Hỏng van điều khiển từ xa Thay van điều khiển Đấu nhầm đường dẫn hướng Đấu lại Trục trặc hệ thống làm mát Liên hệ với đại lý dầu DAEWOO Đai quạt chùng Căng đai quạt theo yêu cầu nếu nếu Hệ thống quay Sự cố Nguyên nhân Không có chuyển động Hỏng van phanh quay quay Hỏng rơle thời gian thủy lực áp suất nhả phanh thấp Hỏng môtơ quay Hỏng van điều khiển từ xa Đấu nhầm đường dẫn hướng Chuyển động quay giật Bánh quay mòn Bệ đỡ quay hỏng Tra dầu khơng Cách giải Thay van phanh Thay rơle Chỉnh lại áp suất Thay môtơ quay Thay van điều khiển Đấu lại Thay bánh quay Thay bệ đỡ Cho thêm mỡ 186 Trang 6-4 Xử lý cố Hệ thống điện Sự cố ắc qui không nạp Nguyên nhân Công suất ắc qui thấp Dây curoa đầu phát chùng hỏng Các đầu nối bị ăn mòn bị lỏng Hỏng đầu phát Công suất ắc qui thấp Ngắn mạch bên ắc qui Ngắn mạch dây nối Không điều khiển Hỏng nút điều khiển tốc độ tốc độ động Hỏng điều khiển ga Hỏng môtơ điều khiển tốc độ Cháy cầu chì Hỏng dây dẫn Hỏng đấu nối Bộ chọn chế độ cơng Cháy cầu chì suất không hoạt động Hỏng nút điều chỉnh chế độ công suất Hỏng đấu nối Hỏng dây dẫn Hỏng điều khiển EPOS-V Bộ chọn chế độ làm Cháy cầu chì việc không hoạt động Hỏng nút điều chỉnh chế độ làm việc Hỏng đấu nối Hỏng dây dẫn Hỏng điều khiển EPOS-V Hãy tham khảo phần "Tốc độ động không điều khiển được" Cách giải Lau xiết chặt Căng thay Xiết chặt lại thay cần Sửa chữa thay cần Thay ắc qui Sửa chữa ắc qui cần Thay nút điều khiển Thay điều khiển Sửa chữa thay cần Thay cầu chì Sửa chữa thay cần Sửa chữa thay cần Thay Thay nút Thay Sửa chữa thay cần Sửa chữa thay cần (tốc độ động điều khiển được) Thay Thay nút Thay Sửa chữa thay cần Sửa chữa thay cần 187 Trang 6-5 Xử lý cố hệ thống di chuyển cố nguyên nhân Không thể chuyển động Hỏng trục Hỏng hệ truyền động Rò rỉ liên kết trung tâm Khơng nhả phanh Hỏng môtơ di chuyển Đấu nhầm đường dẫn hướng Đặt áp lực điều khiển truyền động thấp Hỏng van sơlênt tiến, lùi Tốc độ di chuyển q áp lực van điều khiển chậm thấp áp lực an toàn mơtơ di chuyển thấp Phanh kẹt Có tiếng động từ hệ Dầu hộp số thấp truyền động Dầu hộp số bẩn Mòn phận bên Hộp số vòng đệm hỏng Khơng thể cài số Trục chân vịt bị cong không cân Lỏng liên kết hành tinh Then trượt mòn Vòng đệm mòn Thiếu mỡ Có tiếng động từ trục Bánh q mòn Bánh hỏng Thiếu dầu Dầu bẩn Vòng đệm mòn Có tiếng kêu từ truyền cách giải Sửa chữa Sửa chữa Sửa chữa thay Sửa chữa Sửa chữa Sửa chữa Sửa chữa Sửa chữa thay Chỉnh lại Chỉnh lại Sửa chữa Đổ thêm Thay Sửa chữa thay Sửa chữa thay Sửa chữa thay Xiết lại Thay Thay Tra mỡ Thay Thay Tra dầu Thay dầu Thay Thay 188 Trang 6-6 Xử lý cố cố Hệ điều khiển di chuyển không hoạt động Hệ điều khiển di chuyển không nhả ấn bàn đạp phanh nguyên nhân Hỏng công tắc di chuyển Hỏng van sơlênt di chuyển Hỏng hệ thống điện Hỏng công tắc áp lực đèn dừng Hỏng van sơlênt di chuyển Hỏng hệ thống điện cách giải Sửa chữa Sửa chữa thay nguyên nhân Hỏng bơm lái Hỏng van lái Hỏng xi lanh lái áp lực van an toàn thấp áp lực lốp thấp Có tiếng kêu từ vòng đệm mayơ Bánh khơng thẳng hàng Các phận chốt mòn Lốp trái lốp phải không cân cách giải Sửa chữa thay Sửa chữa thay Sửa chữa thay Chỉnh lại nguyên nhân áp lực phanh thấp Đĩa phanh mòn Đĩa phanh bị cháy Rò rỉ ga kích Có khơng khí đường phanh Rò rỉ dầu phanh Đĩa phanh bị cháy Lò xo hồi phanh yếu hỏng cách giải Sửa chữa thay Thay chỉnh lại khe hở Thay Đổ đầy khí N2 thay Thổi khí nguyên nhân Thiếu dầu phanh Dầu bẩn cách giải Đổ đầy Thay Sửa chữa Sửa chữa thay Sửa chữa thay Sửa chữa Hệ lái cố Rất khó quay bánh lái Lốp lái rung Chỉnh lại Sửa chữa thay Chỉnh lại Thay Chỉnh lại thay Phanh cố Phanh khơng hoạt động Phanh kéo cố Có tiếng kêu nhấn phanh Sửa chữa Thay Thay 189 Trang 7-2 Quy cách kỹ thuật Các kích thước tổng thể Tham chiếu A B C D E F G H I J K, L Các kích thước tổng thể Mô tả Chiều dài giao hàng Chiều rộng giao hàng Chiều cao giao hàng (cần chính) Chiều cao cabin Khoảng sáng quay đối trọng Khoảng sáng gầm xe Khoảng sáng khung xe Chiều cao nắp cabin Chiều rộng khoang Khoảng cách bánh xe Khoảng rộng bánh xe Kích thước 7235mm 2496mm 3351mm 3040mm 2200mm 350mm 1206mm 2376mm 2494mm 2800mm 1944mm 190 Trang 7-3 Quy cách kỹ thuật PHạM VI CÔNG TáC Tham chiếu A B C D Mơ tả Bán kính đào tối đa Chiều sâu đào tối đa Chiều cao đào tối đa Chiều cao đổ tối đa Kích thước 7520mm 4580mm 8130mm 5810mm 191 ... ý vận hành kiểm tra bảo hành (2190-3312) cẩn thận! • Hãy đọc sách hướng dẫn nhãn hiệu trước vận hành bảo hành Hãy tuân thủ hướng dẫn ý sách hướng dẫn nhãn hiệu máy • Khơng chui xuống gầm xe máy. .. tích máy vận hành • Xem xét xung quanh khu vực công trường mối nguy hiểm tiềm tàng người tài sản bị nguy hiểm vận hành máy xúc đào • Khơng khởi động động có dấu hiệu việc bảo hành sửa chữa tiến hành, ... Những điều cần lưu ý vận hành 3-27 Đỗ máy xúc đào 3-32 Quy trình kéo máy đào 3-34 Bỳa phỏ đá 3-35 Kiểm tra, bảo dưỡng hiệu chỉnh Những công việc chuẩn bị sơ máy xúc đào để bảo hành 4-1 4-2 Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn vận hành và sửa chữa máy xúc đào thủy lực bánh lốp, hướng dẫn vận hành và sửa chữa máy xúc đào thủy lực bánh lốp, Việc sử dụng không an toàn máy xúc đào có thể dẫn tới thương tích trầm trọng hoặc tử vong. Quy trình vận hành, bảo hành và thực hành thiết bị hoặc phương thức di chuyển hoặc giao hàng không tuân thủ những hướng dẫn an toàn được liệt kê ở những trang dưới , Công tắc đài STEREO, 10,11,12& 13. đèn báo chế độ làm việc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn