Trắc nghiêm thanh toán quốc tế có lời giải

32 5,498 58
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2012, 10:10

Trắc nghiêm thanh toán quốc tế có lời giải. . b)Sai A. Vì trong thanh toán tín dụng ctừ NHFH chịu trách nhiệm thanh toán, nên rủi ro thanh toán thuộc về NHFH. Vì vậy NHFH là người có quyền quyết định. địnhB. Trong thanh tóan nhờ thu NH chỉ làm trung gian thanh tóan mà ko fải là người thanh toán nên ko chịu rủi ro thanh tóan, người thanh toán là người
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiêm thanh toán quốc tế có lời giải, Trắc nghiêm thanh toán quốc tế có lời giải, Trắc nghiêm thanh toán quốc tế có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay