giao an trai nghiem sang tao

45 27 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 20:01

... chi tiết góc khơng gian lớp học theo câu hỏi gợi ý sau: + Em thích quan tâm đến góc/khơng gian lớp học? + Em thấy góc/khơng gian trang trí HSKT : Quan sát, nhận xét không gian lớp học hay trưng... cần ý trang trí lớp học để đảm bảo an toàn thuận tiện sử dụng nhắc nhở HS thực điều cần ý thống trang trí khơng gian lớp học Thực trang trí khơng gian lớp học - Phân chia khu vực không gian lớp... tránh trang trí khơng gian lớp học - GV giao nhiệm vụ cho nhóm thảo luận nội dung sau: + Theo em, trang trí lớp học, để đảm bảo an toàn cho người, cần ý đến điều gì? + Hãy đề xuất điều cần ý trang
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an trai nghiem sang tao , giao an trai nghiem sang tao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn