trác nghiệm lý thuyết vật lý 12

77 19 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:52

... tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân C Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên D Gia tốc vật. .. lực cưỡng Câu 76: Với vật dao động điều hòa A véc tơ vận tốc gia tốc chiều vật từ biên âm vị trí cân B tốc độ vật lớn li độ lớn C giá trị gia tốc vật nhỏ tốc độ lớn D gia tốc vật sớm pha li độ π... dụng lò xo vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng B Hợp lực tác dụng vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí cân C Lực tác dụng xo vào giá đỡ hợp lực tác dụng vào vật dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: trác nghiệm lý thuyết vật lý 12 , trác nghiệm lý thuyết vật lý 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn