Vật lý laser ĐHVinh

369 3 0
  • Loading ...
1/369 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:29

... quang học Các Laser thông dụng (UV, Visible, IR) Các phương pháp pháp xung laser ngắn Các ứng dụng laser Chương Mơi trường hoạt tính laser (active medium) Nội dung • Cấu trúc lượng vật chất (nguyên... self-sustained laser oscillation rather than laser amplification - and hence longitudinal coherence of beam •op cal resonator determines frequency of oscilla on → tunability Tổng quan laser o o Môi... grazing-incidence dye lasers Pump: Nd:YAG, nitrogen, excimer lasers Pulse width: < 10 ns Linewidth: 0.003 nm; GHz (FWHM) Repetition rate: - 20 Hz Tuning range: 350 nm – 700 nm Femtosecond tunable dye laser
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý laser ĐHVinh , Vật lý laser ĐHVinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn