Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 17: Biểu đồ phần trăm

19 13 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:20

... 11 Số học – Chương III: PHÂN SỐ - Bài 17: Biểu đồ phần trăm BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT (3D) SỐ PHẦN TRĂM HẠNH KIỂM TB 5% Khá 35 % Tốt 60 % Tốt Khá TB 12 BIỂU ĐỒ CỘT (3D) SỐ PHẦN TRĂM HẠNH KIỂM 60 % 60 50 35 %... trăm a) Biểu đồ phần trăm dạng cột: Trung bình Số phần trăm 60 Khá Tốt 35 30 Các loại hạnh kiểm Số học – Chương III: PHÂN SỐ - Bài 17: Biểu đồ phần trăm b) Biểu đồ phần trăm dạng ô vuông 35 % 60 %... 15% 37 ,5% 47,5% Bài tập: (mục ?) a) Biểu đồ phần trăm dạng cột: Số phần trăm 60 47,5 37 ,5 Xe buýt 30 Xe đạp Đi 15 Phương tiện Số học – Chương III: PHÂN SỐ - Bài 17: Biểu đồ phần trăm BIỂU ĐỒ CỘT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 17: Biểu đồ phần trăm, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 17: Biểu đồ phần trăm, §17. BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn