dịch unit 11 lớp 12

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2019, 08:23

Dịch: Về chủ đề đọc sách, Francis Bacon, người sống khoảng cùng thời với Shakespeare viết những lời này, "Một số sách để đọc thử, một số khác dể đọc ngấu nghiến, và ít sách đề nghiền ngẫm và để đọc và suy nghĩ." Lời khuyên hay ho này cho biết cách đọc những loại sách khác nhau với cách nhau. Chẳng hạn, bạn có thể nhặt được một quyển sách về du lịch và đọc nó vài trang trước khi ngủ. Đọc qua loa chỗ này một ít chỗ kia một ít là đủ. Tóm lại đây là “đọc thử". Một vài câu chuyện dành để đọc ngấu nghiến. Hãy tường tượng bạn tìm được một câu chuyện hay và điều gì ngay cả quan trọng hơn thời gian dể thường thức nó. Bạn có lẽ đang đi nghỉ hè hoặc trên một cuộc hành trình dài bằng xe lửa. Nếu đó là quyển sách hay, bạn có thể nói, “Nó hay quá tôi không thể bỏ nó xuống được." Nhưng nếu không phải tất cả câu chuyện thuộc về loại này. Đôi khi những nhà phê bình mô tả sách như "khó để xuống”, hay "không thể đọc lần nữa (khó cầm lên lại)”. Dịch: Về chủ đề đọc sách, Francis Bacon, người sống khoảng thời với Shakespeare viết lời này, "Một số sách để đọc thử, số khác dể đọc ngấu nghiến, sách đề nghiền ngẫm để đọc suy nghĩ." Lời khuyên hay ho cho biết cách đọc loại sách khác với cách Chẳng hạn, bạn nhặt sách du lịch đọc vài trang trước ngủ Đọc qua loa chỗ chỗ đủ Tóm lại “đọc thử" Một vài câu chuyện dành để đọc ngấu nghiến Hãy tường tượng bạn tìm câu chuyện hay điều quan trọng thời gian dể thường thức Bạn có lẽ nghỉ hè hành trình dài xe lửa Nếu sách hay, bạn nói, “Nó hay q tơi khơng thể bỏ xuống được." Nhưng tất câu chuyện thuộc loại Đơi nhà phê bình mơ tả sách "khó để xuống”, hay "khơng thể đọc lần (khó cầm lên lại)” Nhiều sách khác đọc chậm vã cẩn thận Nếu sách nói chủ đề bạn thích thú, bạn mn nghiền ngẫm suy nghĩ Điều khơng có nghĩa đọc chậm Khi bạn cầm sách lần đầu tiên, xem khơng q khó Đừng bắt đầu sách bạn nhận thấy từ trang bạn đọc hiểu dễ dàng Một số người nghĩ ngày có nhiều người có tivi gia đình, ngày người mua sách đọc Tại truyền hình mang lại cho bạn tất thông tin câu chuyện với màu sắc, hình hành động Nhưng thật truyền hình khơng giết việc đọc sách Ngày nhiều sách cho loại bán trước Sách phương tiện rẻ tiền để thu thập thơng tin giải trí, bạn giữ sách mãi đọc nhiều lần Sách gia đình nguồn kiến thức niềm vui tuyệt vời
- Xem thêm -

Xem thêm: dịch unit 11 lớp 12, dịch unit 11 lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn