Nghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

69 19 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2019, 07:29

Nghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt NamNghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt NamNghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt NamNghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt NamNghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt NamNghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt NamNghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt NamNghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt NamNghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt NamNghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt NamNghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt NamNghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGUYỄN TIẾN THANH TÙNG NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CHI DỌT SÀNH - PAVETTAL (HỌ PHÊ - RUBIACEAE JUSS.) VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGUYỄN TIẾN THANH TÙNG NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CHI DỌT SÀNH - PAVETTAL (HỌ PHÊ - RUBIACEAE JUSS.) VIỆT NAM Chuyên ngành: Thực vật học Mã số: 8420111 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Bùi Hồng Quang HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Học viện Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học Công nghệ Việt Nam trực tiếp giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình học tập hoàn thành đề tài luận văn Đặc biệt em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn khoa học TS Bùi Hồng Quang Thầy tận tình động viên, bảo, giúp đỡ, hướng dẫn, suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn đóng góp quý báu PGS TS Trần Thế Bách, TS Đỗ Văn Hài, TS Nguyễn Thị Thanh Hương, Ths Trần Đức Bình, Ths Dỗn Hồng Sơn, CN Vũ Anh Thương, HS Lê Kim Chi, thầy cơ, anh chị em phòng Thực vật Viện sinh thái Tài nguyên sinh vật, bảo tàng khoa Sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Viện Dược liệu Quốc gia Bảo tàng Viện Điều tra Quy hoạch rừng,……đã tạo điều kiện thuận lợi cho em học tập, nghiên cứu khoa học đóng góp nhiều ý kiến giúp đỡ để hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn Quỹ phát triển khoa học công nghệ Quốc Gia (NAFOSTED) tài trợ cho luận văn (mã số 106.03 - 2017.300) Trân trọng cảm ơn Nhiệm vụ HTQT KHCN cấp Viện HLKH & CN Việt Nam (2019 - 2020) thuộc chương trình hợp tác với Nga hỗ trợ cho luận văn (mã số QTRU 01.09/19 - 20) Mặc dù có nhiều cố gắng, hạn chế nguồn lực thời gian nghiên cứu, nên luận văn tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong nhận góp ý nhà khoa học, quý thầy cô bạn bè đồng nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 Học viên Nguyễn Tiến Thanh Tùng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu tài liệu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Nếu không nêu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm đề tài Học viên Nguyễn Tiến Thanh Tùng MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục hình vẽ Danh mục ảnh Danh mục từ ký hiệu từ viết tắt MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 10 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHI DỌT SÀNH - PAVETTA L TRÊN THẾ GIỚI 10 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHI DỌT SÀNH - PAVETTA L CÁC VÙNG LÂN CẬN VIỆT NAM 14 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHI DỌT SÀNH - PAVETTA L VIỆT NAM 15 CHƯƠNG 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 19 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 19 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 3.1 LỰA CHỌN HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CHI DỌT SÀNH - PAVETTA L VIỆT NAM 21 3.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC LỒI THUỘC CHI DỌT SÀNH PAVETTA L VIỆT NAM 22 3.2.1 Dạng sống 22 3.2.2 Thân 23 3.2.3 Lá 23 3.2.4 Lá kèm 25 3.2.5 Cụm hoa 25 3.2.6 Hoa 27 3.2.7 Quả 29 3.3 MÔ TẢ CHI DỌT SÀNH - PAVETTA L VIỆT NAM 31 3.4 KHĨA ĐỊNH LOẠI CÁC LỒI THUỘC CHI DỌT SÀNH PAVETTA L VIỆT NAM 32 3.4.1 Pavetta translucens Bremek - Dọt sành suốt 33 3.4.2 Pavetta hongkongensis Bremek - Dọt sành hồng kông 34 3.4.3 Pavetta graciliflora Wall ex Ridl - Dọt sành hoa mảnh mai 35 3.4.4 Pavetta tonkinensis Bremek - Dọt sành bắc 37 3.4.5 Pavetta nervosa Craib - Dọt sành gân 37 3.4.6 Pavetta chevalieri Bremek - Dọt sành chevalier 41 3.4.7 Pavetta cambodiensis Bremek - Dọt sành cambốt 41 3.4.8 Pavetta siamica Bremek - Dọt sành xiêm 43 3.4.9 Pavetta geoffirayi Bremek - Dọt sành geoffiray 43 3.4.10 Pavetta pitardii Bremek - Dọt sành petard 44 3.4.11 Pavetta indica L - Dọt sành ấn độ 46 3.4.12 Pavetta bauchei Bremek - Dọt sành bauche 50 3.4.13 Pavetta melanochroa Bremek - Dọt sành đen 50 3.4.14 Pavetta wallichiana Steud - Dọt sành nhẵn 51 3.4.15 Pavetta trachyphylla Bremek - Dọt sành Nha trang 52 3.4.16 Pavetta tomentosa Roxb ex Sm - Dọt sành lông mềm 53 3.4.17 Pavetta condorensis Bremek - Dọt sành côn sơn 55 3.4.18 Pavetta polyantha (Hook.f.) Wall ex Bremek - Dọt sành to 56 3.4.19 Pavetta arenosa Lour - Dọt sành cát 58 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 4.1 KẾT LUẬN 60 4.2 KIẾN NGHỊ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 3.1 Một hình thái chi Dọt sành - Pavetta L 24 Hình 3.2 Một số hình thái kèm chi Dọt sành - Pavetta L 25 Hình 3.3 Một số hình thái cụm hoa chi Dọt sành - Pavetta L 26 Hình 3.4 Pavetta gracilifloraWall.ex Ridl - Dọt sành hoa mảnh mai 36 Hình 3.5 Pavetta nervosa Craib-Dọt sành gân 39 Hình 3.6 Pavetta pitardii Bremek - Dọt sành petard 45 Hình 3.7 Pavetta indica L - Dọt sành Ấn độ 48 Hình 3.8 Pavetta tomentosa Roxb.ex Sm - Dọt sành lông mềm 54 Hình 3.9 Pavetta polyantha (Hook.f.) Wall.ex Bremek - Dọt sành to 57 Hình 10 Pavetta arenosa Lour - Dọt sành cát 59 DANH MỤC CÁC ẢNH Trang Ảnh 3.1 Một số hình dạng thân chi Dọt sành Pavetta L 22 Ảnh 3.2 Một số hình thái cụm hoa chi Dọt sành - Pavetta L 27 Ảnh 3.3 Hình thái hoa chi Dọt sành - Pavetta L 28 Ảnh 3.3 Một số hình thái chi Dọt sành Pavetta L 30 Ảnh 3.4 Pavetta hongkongensis Bremek - Dọt sành hồng kông 35 Ảnh 3.5 Pavetta nervosa Craib - Dọt sành gân 40 Ảnh 3.6 Pavetta cambodiensis Bremek - Dọt sành cambốt 42 Ảnh 3.7 Pavetta pitardii Bremek - Dọt sành petard 46 Ảnh 3.8 Pavetta indica L - Dọt sành ấn độ 49 Ảnh 3.9 Pavetta tomentosa Roxb.ex Sm - Dọt sành lông mềm 55 KÝ HIỆU VIẾT TẮT CÁC PHÒNG TIÊU BẢN (THƯỜNG GẶP TRONG CÁC MỤC MẪU TYPUS VÀ MẪU NGHIÊN CỨU) A Arnold Arboretum, Cambridge, USA BR National Botanic Garden of Belgium C Botanical Museum and Herbarium, Copenhagen, Denmark E Royal Botanic Garden, Edinburgh, Scotland G Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Geneva-Switzerland HN Hanoi Herbarium, Institule of Ecology and Biological Resources, Hanoi Vietnam HNU Herbarium, Hanoi National University, Ha Noi, Vietnam IMM Institute of Materia Medica K The Herbarium and Library, Royal Botanic Gardent, Kew, UK L Rijksherbarium, Nonnenteeg, Leiden, The Netherlands LE Herbarium Russian Academy of Sciences - V L Komarov Botanical Institute NY The New York Botanical Garden, USA P Museum National d’ Histoire Naturalle, Paris, France SCBI Institule of Botany, Guangdong, People’s Republic of China UC University of California 51 Cây bụi nhỏ; thân cao 2-3 m, không lông; cành trưởng thành tròn, màu xám Phiến hình bầu dục-thn, cỡ 10-17 x 2,5-3,5 cm, không lông; đỉnh nhọn, gốc hẹp dần xuống phía cuống nhọn; gân bên 7- đơi, hình cung, hướng lên, rõ mặt dưới; cuống dài 1-1,5 cm Lá kèm hình bầu dục rộng, dài 5- mm, tù đỉnh, không lông Cụm hoa; cụm hoa dạng tán xuất phát từ đỉnh cành; trục cụm hoa có lơng ngắn dày; bắc dài 2-3 mm, thon, có mũi nhọn, có lơng Hoa cuống, ngắn, màu trắng Đài nhỏ, cỡ 4- mm dài; thùy đài 4, hình bầu dục, lơng tơ hai mặt Ống tràng dài 1,5-2 cm; thuỳ tràng hình bầu dục thuôn, cỡ 6-8 x 1,5- mm, đỉnh nhọn Nhị 4, đính họng tràng; nhị dài mm; bao phấn dài mm Bầu hình trứng, dài 1-2,5 mm; vòi nhụy dài cm, nhẵn; đầu nhụy, dài cm Quả gần tròn, cỡ 3- mm Hạt Loc class.: Cambodia (Samrong Tong) Type: 1870/04, Pierre, L., 1248 ((E), E00327818) Sinh học sinh thái: Bụi nhỏ, cao 2-3 m; hoa tháng 4-5, có tháng 7-8, mọc rải rác ven rừng, lùm bụi Phân bố: Lâm Đồng, Bình Phước, Tp Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Bà RịaVũng Tàu Còn có Campuchia, Ấn Độ, Lào, Thái Lan Mẫu nghiên cứu: BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Pierre 202 (VNM) 3.4.14 Pavetta wallichiana Steud - Dọt sành nhẵn Steud.1841, Nomencl Bot., ed 2, 2: 279 - Pavetta wallichiana Steud var glabrescens Bremek; Phamh 2003 Illustr Fl Vietn 3: 193; T N Ninh in N T Ban, 2005 Checkl Pl Spec Vietn 3: 139 Cây gỗ nhỏ bụi; thân cao 1-2 m, không lông; cành trưởng thành có cạnh thấp, màu xám Phiến hình bầu dục - thuôn hay mác ngược, mỏng, cỡ 10-11 x 3-4 cm, khơng lơng; đỉnh nhọn có mũi ngắn, gốc nhọn; gân bên 7- đơi, có tuyến rải rác; cuống dài 1-1,5 cm Lá kèm hình tam giác rộng, dài 3- mm, khơng lơng Cụm hoa dạng tán xuất phát từ đỉnh cành, cỡ 5-7 cm; trục cụm hoa có lơng; bắc dài mm, thon nhọn, có mũi ngắn, khơng lơng Hoa màu trắng Đài nhỏ; thùy đài 4, hình tam giác, dài 2,5 52 mm, lơng thưa gốc, mặt ngồi Tràng hợp dạng ống, dài 1-1,4 cm; thuỳ tràng hình bầu dục, cỡ 2- x 1- mm, đỉnh tròn Nhị 4, đính họng tràng; nhị dài 0,5-1 mm; bao phấn dài mm Bầu, dài 1- mm, khơng lơng; vòi nhụy dài cm, nhẵn; đầu nhụy, dài cm Quả hình bầu dục đến gần tròn, cỡ 5- mm, có đài tồn Loc class.: Việt Nam (Đà Nẵng) Type: June 1927, Clemens 3548 (PP03967453) Sinh học sinh thái: Mùa hoa tháng 6-7 Phân bố: Đà Nẵng, Đăk Lăk (Krong Pak), Khánh Hòa (Nha Trang) Còn có Thái Lan, Malayxia Mẫu nghiên cứu: ĐÀ NẴNG, Clemens 3548 (P) ĐĂK LĂK, Biên 1149 (HN) ĐĂK NƠNG, Tâm 45 (HN).- KHÁNH HỊA, Diên Khánh, D D Soejarto, T N Ninh 13294 (P) 3.4.15 Pavetta trachyphylla Bremek - Dọt sành Nha trang Bremek 1934 Repert Spec Nov Regni Veg 37: 102; Phamh 2003 Illustr Fl Vietn 3: 192; T N Ninh in N T Ban, 2005 Checkl Pl Spec Vietn 3: 139 Cây bụi nhỏ; thân cao 1-2 m, có lơng; cành có lơng trắng mịn Phiến hình bầu dục - thn, cỡ 11-12 x 3-4 cm, có lơng hai mặt, mặt nâu đậm, mặt xám dày; đỉnh nhọn có mũi ngắn, gốc thn nhọn; gân bên 12-13 đơi; cuống dẹp, dài 1,5 cm, có lơng mịn Lá kèm hình tam giác rộng, dài 2-3 mm, nhọn đỉnh, có lơng mịn Cụm hoa dạng tán xuất phát từ đỉnh cành; trục cụm hoa có lơng mịn; bắc dài mm, thn, có mũi nhọn, có lơng mim Hoa màu trắng, cuống dài cm Đài; thùy đài 4, hình bầu dục, dài mm, lơng mịn mặt ngồi Tràng hợp thành ống, dài cm; thuỳ tràng hình bầu dục, thn, cỡ 4- x 2-3 mm, đỉnh nhọn Nhị 4, đính họng tràng; nhị dài mm; bao phấn dài mm Bầu hình trứng, dài 0,5-1 mm; vòi nhụy dài cm, nhẵn; đầu nhụy, dài 1,5 cm Quả hình trứng, cỡ x mm, có lơng thưa Loc class.: Vietnam (Annam, Indochina Nha trang and vicinity) Isotype:1911/03/11 - 1911/03/26 C B Robinson, 1449 (NY00132462 ) 53 Sinh học sinh thái: Mùa hoa tháng 11-12, có tháng 1- năm sau Phân bố: Gia Lai, Khánh Hòa (Nha Trang) Loài đặc hữu Mẫu nghiên cứu: GIA LAI, LX-VN 123 (HN) 3.4.16 Pavetta tomentosa Roxb ex Sm - Dọt sành lông mềm Roxburgh ex Smith, 1814 in Rees, Cycl 26: Pavetta no -Pavetta indica var tomentosa (Roxb ex Sm.) Hook f 1880 Fl Brit India 3: 150; Pit in H Lecomte, 1924 Fl Gen Indoch 3: 332; Phamh 2003 Illustr Fl Vietn 3: 192; T N Ninh in N T Ban, 2005 Checkl Pl Spec Vietn 3: 138 -Pavetta tomentosa var roxburghii (Kurz) Bremek Repert Spec Nov Regni Veg 37: 114 1934 Cây bụi, cao 1-1,5 m; cành có lơng mềm Phiến hình bầu dục bầu dục thn, đen khơ, cỡ 8-15 × 4-9 cm, có nốt sần mặt lá, có lơng mềm, đỉnh nhọn đột ngột, có mũi ngắn; gân bên 7(10)-(9)12 đôi, với túm lông nách gân (domatia) Là kèm hình bầu dục hay hình tam giác, cỡ 6-8 mm, có lơng mềm sát; cuống 1-1,5 cm, có lông ngắn Cụm hoa, đầu cành, dạng xim tán, cỡ 5-10 × 5-25 cm, có lơng mềm dày, cắt bỏ; cuống cụm hoa, cỡ 0,5-1,5 cm; cuống hoa, cỡ 4-8 mm Hoa to, màu trắng Đài có lơng dày; phần phình hình bầu dục, cỡ mm; thùy 4, hình tam giác cỡ 0,5 mm Tràng hoa màu trắng; hợp thành ống, cỡ 8-12 mm, bên có lơng thưa; thùy thn hẹp, cỡ 4,6-7 mm, có mũi ngắn, nhọn Nhị 4, nhị 1-2 mm; bao phấn hình bầu dục thn, cỡ 2-3 mm Bầu hình gần tròn, cỡ m, có lơng thưa; vòi nhụy hình trụ, cỡ 2,4-3,3 cm, nhẵn; đầu nhụy, dài 2- cm Quả gần tròn, cỡ 67 mm, có lơng mềm Hạt (hình 3.8, ảnh 3.9) Loc class.: Letotype: William Roxburgh - s.n (LINN) Sinh học sinh thái: Mùa hoa tháng 7- 9; mọc rải rác ven rừng, lùm bụi, độ cao 1000-1300 m Phân bố: Vĩnh Phúc (Mê Linh), Lâm Đồng (Bảo Lộc), Đắk Lắk, Khánh Hòa (Nha Trang) Còn có Trung Quốc (Vân Nam), Ấn Độ, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Thái Lan 54 Mẫu nghiên cứu: VĨNH PHÚC, Phương 2769 (HN) - ĐẮK LẮK, T T Bách, D V Hài, B H Quang, H M Tâm, S D Thường VK 4658; Phương 739; Hà Tuế 244 (HN) Hình 3.8 Pavetta tomentosa Roxb.ex Sm - Dọt sành lông mềm a.Cành mang cụm hoa, b đoạn thân mang kèm, c nhánh cụm hoa (Hình vẽ theo mẫu HàTuế 244 (HN); người vẽ L K Chi) 55 Ảnh 3.9 Pavetta tomentosa Roxb ex Sm - Dọt sành lông mềm a Dạng sống, b Lá kèm, c, d Lá mặt trên, dưới, e Cụm quả, f Quả (Ảnh chụp: Trần Thế Bách) 3.4.17 Pavetta condorensis Bremek - Dọt sành côn sơn Bremek,1934 Repert Spec Nov Regni Veg 37: 116; Phamh 2003 Illustr Fl Vietn 3: 190; T N Ninh in N T Ban, 2005 Checkl Pl Spec Vietn 3: 137 Cây gỗ nhỏ; thân cao 2-3 m, khơng lơng; cành trưởng thành tròn, màu nâu xám Phiến hình bầu dục-thn, cỡ - x 2-3,3 cm, không lông; đỉnh nhọn, 56 gốc thuôn nhọn; gân bên 9-10 đôi; cuống mảnh, dài cm Lá kèm hình bầu dục rộng, mép có lơng, dài 3- mm, nhọn đỉnh Cụm hoa dạng tán xuất phát từ đỉnh cành; bắc dài mm, thuôn Hoa, màu trắng, nhỏ Đài thùy 4, nhỏ, dài mm, lông mịn Tràng ống, dài - mm; thuỳ tràng hình bầu dục, cỡ 2- 2,5 x 1-2 mm, đỉnh nhọn Nhị 4, đính họng tràng; nhị dài 0,5 mm; bao phấn dài mm Bầu, dài mm; vòi nhụy dài cm, nhẵn; đầu nhụy, dài 1cm Loc class.: Vietnam (Con Dao) Type: 7/1870 Pierre L., 3193 (P, P003557792) Sinh học sinh thái: Mùa hoa tháng 5-6 Phân bố: Mới thấy Bà Rịa-Vũng Tàu (Cơn Đảo) Lồi đặc hữu Mẫu nghiên cứu: BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Pierre 3193 (P) 3.4.18 Pavetta polyantha (Hook.f.) Wall ex Bremek - Dọt sành to R Brown ex Bremekamp, 1934 Repert Spec Nov Regni Veg 37: 103 Chen & al., 2011 Fl China, 19: 177 - Pavetta indica L var polyantha J D Hooker, 1880 Fl Brit India 3: 150 Cây bụi, cao 1-3 m; nhánh non có lơng ngắn Phiến hình bầu dục- thn hẹp, cỡ, 9-13 x 3,5-4,7 cm, mặt có số nốt sần vi khuẩn, mặt có lơng thưa, mặt có lơng dọc theo gân, gốc thn, đỉnh có mũi; gân bên 6-8 đơi; cuống 1-3 cm Lá kèm hình bầu dục - hình tam giác, 5-7 mm, có lơng dầy hay thưa Cụm hoa mọc đầu cành, cỡ 9x15 cm, nhiều hoa, có lơng thưa; cuống cụm hoa, cỡ 1,5-2 cm; cuống hoa, cỡ 3-5 mm Hoa cuống nhỏ, ngắn Đài phần phình, hình bầu dục, dài 1-1,2 mm, có lơng cứng dày; thuỳ hình tam giác, cỡ 1-1,5 mm, có lơng thưa Tràng hoa màu trắng, ống, cỡ 19-22 mm, có lơng cổ họng; thùy hình bầu dục hẹp cỡ, 6-7 mm, đỉnh tù tới tròn Nhị 4, đính họng tràng; nhị dài mm; bao phấn dài mm Bầu, dài 1mm; vòi nhụy dài cm, nhẵn; đầu nhụy dài cm Quả gần tròn, cỡ mm, nhẵn Loc class.: India (Meghalaya, Mt Sillet) Type: Wallich, N., 6176 (K000031477) K- Photo!) 57 Sinh học sinh thái: Mùa hoa tháng 4- Mọc ven rừng thưa, ven suối; 900-1200 m Phân bố: Lào Cai (Mường Khương) Còn có Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam), Bhutan, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, Philippines Mẫu nghiên cứu: LÀO CAI, Đoàn khảo sát Việt-Trung 3256 (HN) Ghi chú: Loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, công bố tác giả luận văn Hình 3.9 Pavetta polyantha (Hook.f.) Wall ex Bremek - Dọt sành to a Cành mang cụm quả, b cụm quả, c (Hình vẽ theo mẫu đoàn khảo sát Việt-Trung 3256 (HN); người vẽ L.K.Chi) 58 3.4.19 Pavetta arenosa Lour - Dọt sành cát Loureiro, 1790.Fl Cochinch 1: 73; Bremek 1939 Repert Spec Nov Regni Veg 47: 23 - Ixora arenosa (Lour.) Poir Encycl Suppl 3: 209 1813 - Pavetta sinica Miquel J Bot Néerl 1: 107 1861 - Pavetta sinensis Lour ex B A Gomes Mem Acad Real Sci Lisboa, Cl Sci Moraes 4: 28 1868 Cây bụi, cao 1- m; Cành có lơng thưa hay nhẵn Phiến hình bầu dục-bầu dục rộng thn, cỡ 9-18 × 3- 3,5 cm, thường có nốt sần, phình to bóng, có lơng thưa đến dày đặc; đỉnh nhọn có mũi ngắn, gốc nhọn; gân bên - đôi, hướng lên, rõ mặt dưới; cuống lá, dài 0,5-2 cm, không lông hay lông thưa Lá kèm hình bầu dục rộng hình tam giác, dài 2-10 mm có lơng thưa Cụm hoa, cỡ 9-12x 8-15 cm có lơng thưa, cuống cụm hoa 2-4 cm, nhánh, dài 10-12 mm Hoa trắng, cuống nhỏ Đài với phần phình hình bầu dục, cỡ mm, có lơng ngắn dầy, thuỳ hình tam giác rộng, cỡ mm Tràng màu trắng, mặt ngồi khơng lơng, hợp thành ống, dài 10-18 mm, có lơng cổ họng, thuỳ 4, khơng lơng, hình bầu dục thn, cỡ 3-5 mm Nhị 4, đính họng tràng; nhị dài mm; bao phấn dài 2-5 mm Bầu hình trứng, dài 1mm, ơ; vòi nhụy dài 20 - 30 mm, nhẵn; đầu nhụy thn, dài 1cm Quả gần tròn, cỡ 6-7mm (hình 3.7) Loc class.: China Habitat in provincia Cantoniensi Sinarum Holotype: Loureiro J de, 73-1 (P00150876 Photo!) Sinh học sinh thái: Mùa hoa tháng Tư - tháng Năm, có tháng 10-tháng 11; mọc rải rác ven rừng, lùm bụi, độ cao thấp Phân bố: Việt Nam Còn có Trung Quốc (Quảng Đơng, Quảng Tây, Hải Nam) Mẫu nghiên cứu: COCHINCHINE, M D Thorel 97 (VNM) HOLOTYPE, Loureiro J de, 73-1 (P00150876) (P) 59 Hình 10 Pavetta arenosa Lour - Dọt sành cát a.Cành mang cụm hoa, b Hoa, c Tràng (Hình theo Chen tao et al 2011) 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Trên sở phân tích, nghiên cứu hệ thống phân loại, lựa chọn hệ thốngcủa A Mouly cộng (2014) sử dụng để xếp loài chiPavetta thuộc tông Pavetteae phân họ Ixoroideae họ phê (Rubiaceae) Chi Dọt sành Pavetta L Việt Nam biết gồm 19 lồi Trong bổ sung loài Pavetta polyantha (Hook.f.) Wall.ex Bremek.- Dọt sành to cho hệ thực vật Việt Nam Đã phân tích, tổng hợp đặc điểm hình thái chi Dọt sành Pavetta L đại diện Việt Nam Qua đó, xây dựng khóa định loại lưỡng phân loài thuộc chi Dọt sành Việt Nam Tất taxon kiểm tra, tu chỉnh, bổ sung danh pháp phù hợp với luật danh pháp quốc tế hành Bao gồm tên khoa học, tên đồng nghĩa, trích dẫn tài liệu gốc, tên tiếng Việt phổ biến, mô tả, nơi thu mẫu đầu tiên, mẫu chuẩn, phân bố sinh học sinh thái, mẫu nghiên cứu Kèm theo hình vẽ, ảnh màu (nếu có) từ mẫu thu Việt Nam 4.2 KIẾN NGHỊ Chi Dọt sành Pavetta L Việt Nam khơng có giá trị tài ngun mà có giá trị khoa học có nhiều ứng dụng, cần tiếp tục điều tra thực địa, thu thập bổ sung loài chưa tìm mẫu nghiên cứu, thiếu thơng tin để hoàn thiện Tiếp tục nghiên cứu sinh học phân tử, với loài thuộc chi Dọt sành Pavetta L Việt Nam 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Linnaeus, C., 1753, Species Plantarum, London,pp.110 Jussieu, A L., 1789, Genera plantarum, pp 196 - 208 Candolle, A P De., 1830, Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis, pp.342 - 488 Wight R., G A W Arnott., 1834, Prodromus Florae Peninsulae Indiae Orientalis: containing abridged descriptions of the plants found in the peninsula of British India, arranged according to the natural system 1, pp.390-443 Endlicher S.,1840, Genera Plantarum, pp 520 - 535 Loudon MRS., 1842,Apopular introduction to the natural system of plant, pp 85 - 92 Mouly A., G Razafimandimbison Sylvain, J Florence, J Jérémie, B Bremer, 2009, Paraphyly of Ixoreae (Rubiaceae): Inference from combined choloroplast (rpsL16, rbcL, and trn L-F) sequace data, Annals of the Missouri Botanical Garden 96(1), pp.146 - 160 Bentham.C,, Hooker J D., 1873, Genera Plantarum, Lovell Reeve & Co, pp 114 Hooker J D., 1882, Flora of Britsh India 3, pp 149 -152 10 Schumann K in Engler A Prantl K., 1891, Die naturlichen Pflanzenfamilien, (4), pp - 156 11 Koorders, S H., T Valeton, 1902, Bijdrage no 1-13 tot de kennis der boomsoorten op Java G Kolff & Company Vol 8, pp.149 - 67 12 Engler A., 1903,Syllabus der Pflanzenfamilien, pp 197 - 198 13 Takhtajan A., 1987, Systema Magnoliophytorum, pp 231-232 14 Takhtajan A.,2009, Flowering Plants, pp 438 15 Bremer B.&K Andreasen (1996), Phylogeny of the subfamily Ixoroideae (Rubiaceae) Opera Bot Belg 7, pp 119 - 138 16 Bremer B (2009),A review of molecular phylogenetic studies of Rubiaceae Annals of the Missouri Botanical Garden 96(1), pp.4 - 26 62 17 Bremer B &J F Manen (2000), Plant Systematics and Evolution 225, pp 43 - 72 18 Judd W S., 2002, Plant Sytematics a Phylogenetic Approach, pp 445 447 19 Mouly A., G Razafimandimbison Sylvain, A Khodabandek, B Bremer, 2009, Phylogeny and classification of the species-rich pantropical showy genus Ixora (Rubiaceae - Ixoreae) with indications of geographical moniphyletic units and hybrids, American Journal of Botany 96(3), pp 686-706 20 Mouly A., Kent Kainulainen, Claes Persson, Aaron P Davis, Khoon Meng Wong, Sylvain G Razafimandimbison & Birgitta Bremer, 2014 Phylogenetic structure and clade circumscriptions in the Gardenieae complex (Rubiaceae), TAXON 63 (4), pp 801- 818 21 Hooker J D (1882), Flora of Britsh India 3, pp.137-149 22 How F C., 1956, Flora Cantonia, 6, pp 499, 512-513 23 Bakhuizen van den Brink Jr R C, 1965, Flora of Java, volII, pp 279, 323- 324 24 Brandis D, 1972, Forest Flora of North-West and Central India, pp 275276 25 1975, Iconographia Cormophytorum Sinicorum, Tomus IV, pp 262-263 26 F.S P Ng, D Phil (Oxon)., 1989, Tree Flora of Malaya, Art Printing Works Sdn Bhd.,Kuala Lumpur,Vol 4, pp.330-331, 386-390 27 Lo H., Ko W., W Chen, Y Rual, 1999, Flora Reipublicae Popularis Sinicae, tomus 71(2), Science Press, pp 25 - 30 28 WU Te - lin., HU Qi - ming., XIA Nina - he., Patrick C CLAI., YIP Kwok - leung, 2002, Check list of Hong Kong plants, Agriculture Fisheries and department bulletin 1, pp 269 - 270 29 HU Qi - ming., WU De - lin., (SCBG) , 2009, Flora of Hong Kong, Agriculture Fisheries and Conservation department, Vol 3, pp 234 - 235 30 Wu Zhengyi, 2003, Fl Yunnanica,15, pp 207 -218 63 31 Chen T., Zhu H., Chen J., Chalotte M T., Friedrich E., Henrik L., Funston A.M., Christian P , 2011, Flora of China (Rubiaceae), vol 19, pp 177-182 32 Loureiro, J., 1790, Flora cochinchinensis, Berolini, pp 369-370 33 Pitard in H Lecomte, H Humbert., 1924, Flore Générale de L’ Indochine, Paris Masson et Cie, Editeurs 120, Boulevard Saint Germain, Tom III, pp 24 34 Trần Đăng Hoá,1971, Tên rừng Việt Nam, NXB Nông thôn, tr.16, 187 35 Tổng cục Lâm nghiệp, 1971, Danh lục Thực vật Cúc Phương, Hà Nôi, tr 129 36 Phạm Hoàng Hộ, 1972, Cây cỏ Miền Nam Việt Nam, NXB Giáo dục, Trung tâm Học liệu, tập 2, tr 468 - 469 37 Phạm Hoàng Hộ, 1993, Cây cỏ Việt Nam (An Illustrated Flora of Vietnam), tập 1, NXB Mekong, Santa Ana/Montréal, tr 231-236 38 Phạm Hoàng Hộ, 2000, Cây cỏ Việt Nam (An Illustrated Flora of Vietnam), NXB Trẻ, quyểnIII, tr.189 - 193 39 Lê Khả Kế (chủ biên), Võ Văn Chi, Vũ Văn Chuyên, Phan Nguyên Hồng, Trần Hợp, Đỗ Tất Lợi, Lương Ngọc Toản, Thái Văn Trừng, 1973, Cây cỏ thường thấy Việt Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, tập 3, tr 303 - 307, 343 - 344 40 Vũ Văn Chuyên, 1976, Tóm tắt đặc điểm họ thuốc, NXB Y học Hà Nội, tr.163 41 Võ Văn Chi, Dương Đức Tiến, 1978, Phân loại học thực vật, thực vật bậc cao, NXB Đại học trung học chuyên nghiệp Hà Nội, tr 389 - 392 42 Võ Văn Chi, 1997, Từ điển thuốc Việt Nam, NXB Y học Hà Nội, tr 523 - 524 43 Nguyễn Tiến Bân, 1984, Danh lục thực vật Tây nguyên (Florae Taynguyenensis Enumeratio), Viện Sinh vật học-Viện Khoa học Việt Nam, Hà Nội, tr.154 64 44 Trần Đình Lý, 1993, 1900 lồi có ích, NXB Thế giới Hà Nội, tr 200 45 Đỗ Huy Bích, 1995, Thuốc từ cỏ động vật,NXB Y học Hà Nội, tr.174 - 175 46 Thái Văn Trừng, 2000, Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam, NXB Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Chi nhánh TP HCM, tr XII XIII 47 Đỗ Huy Bích, Đặng quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đỗ Trung Đàn, Phạm Văn Hiển, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mẫn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn, 2004, Cây thuốc động vật làm thuốc, NXB Khoa học Kỹ thuật, tập 1, tr 678 679 48 Võ Văn Chi, 2004, Từ điển Thực vật thông dụng, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, tập 2, tr 1890 - 1891 49 Võ Văn Chi, 2012, Từ điển thuốc Việt Nam, NXB Y học Hà Nội, tập 1, tr 1037-1039 50 Nguyen Tien Hiep, Phan Ke Loc, Nguyen Manh Cuong, Le Kim Bien, Tran Dinh Dai, Jaccinto Reganlado., Marian Ruth Kadusin., Nguyen Thi Thanh Huong, Truong Quang Bich, 2004, Seed Plants of Cuc phuong national Park Viet Nam a documented checklist, Agricul Tural Publishing House, pp 525 - 526 51 Nguyễn Chí Thành, 2004, Tài nguyên động, thực vật rừng Vườn Quốc gia Côn Đảo, NXB Nông Nghiệp, tr 51, 143 52 Nguyễn Tiến Bân, Trần Thị Phương Anh, Trần Thế Bách, Lê Kim Biên, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Văn Dư, Nguyễn Thị Đỏ, Vũ Văn Hợp, Dương Đức Huyến, Trần Công Khánh, Nguyễn Khắc Khôi, Trần Kim Liên, Trần Đình Lý, Nguyễn Thị Nhan, Trần Ngọc Ninh, Vũ Xuân Phương, Bùi Hồng Quang; L.V AVERYANOV, 2005, Danh lục cácloài thực vật Việt Nam, NXB Nông nghiệp Hà Nội, tập III, tr 137 - 138 65 53 Joongku Lee., Tran The Bach, Kae Sun Changet al, 2014, Floristic Diversity of Hon Ba Nature Reserve Vietnam, Korea National Arboretum Pocheon, Republic of Korea, pp 570 - 573 54 Nguyễn Tập, Ngơ Văn Trại, Nguyễn Chiều, Đỗ Huy Bích, Nguyễn Minh Khởi, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Duy Thuần, 2016, Danh lục thuốc Việt Nam, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội, tr 317 55 http://www.efloras.org, 2019 56 http://www.tropicos.org, 2019 57 http://www.theplantlist.org, 2019 58 http://plants.jstor.org, 2019 59 https://scholar.google.com.vn, 2019 ... phê (Rubiaceae Juss.) Luận văn Nghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) Việt Nam cơng trình góp phần phân loại họ Cà phê (Rubiaceae Juss.) đầy đủ hệ thống tương... có Nghiên cứu phân loại chi Dọt sành Pavetta L yêu cầu cần thiết góp phần xây dựng sở khoa học cho việc biên soạn Thực vật chí Việt Nam chi Dọt sành - Pavetta L.thuộc họ Cà phê (Rubiaceae Juss.). .. TẢ CHI DỌT SÀNH - PAVETTA L Ở VIỆT NAM 31 3.4 KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI THUỘC CHI DỌT SÀNH PAVETTA L Ở VIỆT NAM 32 3.4.1 Pavetta translucens Bremek - Dọt sành suốt 33 3.4.2 Pavetta
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu phân loại chi Dọt sành – Pavetta L. (họ Cà phê Rubiaceae Juss.) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn