Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

9 11 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 22:12

BÀI GIẢNG TOÁN CHƯƠNG BÀI 2: SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Toán: I/ Kiểm tra cũ: Dùng máy tính bỏ túi thực phép tính sau nêu kết quả: a) 375,86 + 29,05 = Kết là: 404,91 b) 80,475 – 26,827 = Kết là: 53,648 c) 48,16 x 3,4 = Kết là: 163,744 d) 702 : 7,2 = Kết là: 97,5 Toán: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải tốn tỉ số phần trăm Ví dụ 1: Tính tỉ số phần trăm 40 - Lần lượt ấn phím: : = - Trên hình xuất kết 0.175 - Máy tính: : = 0,175 - Nhân 0,175 với 100 viết kí hiệu % vào bên phải số tìm ta 17,5% Vậy : 40 = 0,175 = 17,5% Ở ta bỏ qua bước x 100 mà ấn phím : % hình xuất số 17.5 kết 17,5% Tốn: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải tốn tỉ số phần trăm Ví dụ 2: Tính 34% 56 - Lần lượt ấn phím: x : 100 - Trên hình xuất kết 19.04 - Ta thay 34 : 100 34% Ấn phím 56 x 34% = kết 19,04 Vậy 34% 56 19,04 Ví dụ 3: Tìm số biết 65% 78 - Lần lượt ấn phím: : x 100 - Trên hình xuất kết 120 Thay 65 x 100 65%, ấn 78 : 65% = 120 Vậy số cần tìm 120 Tốn: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số phần trăm Bài tập 1: Trong bảng sau, cột cuối ghi tỉ số phần trăm số học sinh nữ tổng số học sinh số trường Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính viết kết vào Trường Số H.sinh Số HS nữ Tỉ số% hs nữ T số An Hà 612 311 50,81 An Hải 578 294 50,86 An Dương 714 356 49,85 An Sơn 807 400 49,56 Tốn: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số phần trăm Bài tập 2: Trung bình xay xát tạ thóc thu 69 kg gạo Tức tỉ số phần trăm gạo thóc 69% Bằng máy tính bỏ túi, tính số gạo thu xay xát thóc viết vào trống (theo mẫu) Thóc (kg) Gạo (kg) 100 69 150 103,5 125 86,25 110 75,9 88 60,72 Tốn: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số phần trăm Bài tập 3: Với lãi suất tiết kiệm 0,6% tháng, cần gửi tiền để sau tháng nhận số tiền lãi là: a 30 000 đồng b 60 000 đồng c 90 000 đồng (Dùng máy tính bỏ túi để tính) Đáp án: a 5000 000 đồng b 10 000 000 đồng c 15 000 000 đồng Toán: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải tốn tỉ số phần trăm Kết luận: Nhờ máy tính bỏ túi mà ta tính nhanh, sau nói chung khơng sử dụng máy tính bỏ túi, muốn rèn luyện kĩ tính tốn thơng thường khơng cần dùng máy tính Tốn: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số phần trăm Tiết học đến hết, em chuẩn bị học sang tiết Địa lí ... Trường Số H.sinh Số HS nữ Tỉ số% hs nữ T số An Hà 6 12 311 50 ,81 An Hải 57 8 29 4 50 ,86 An Dương 714 356 49, 85 An Sơn 807 400 49 ,56 Tốn: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số phần trăm Bài tập 2: ... Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số phần trăm Bài tập 1: Trong bảng sau, cột cuối ghi tỉ số phần trăm số học sinh nữ tổng số học sinh số trường Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính viết kết... phải số tìm ta 17 ,5% Vậy : 40 = 0,1 75 = 17 ,5% Ở ta bỏ qua bước x 100 mà ấn phím : % hình xuất số 17 .5 kết 17 ,5% Tốn: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải tốn tỉ số phần trăm Ví dụ 2: Tính 34% 56 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn