Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

11 8 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 21:48

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐẠO TẠO NÚI THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH TOÁN :LỚP CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN Toán BÀI CŨ 0,12 x 400 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5 = 0,12 x 100 x = 4,7 x ( 5,5 – 4,5 ) = 12 x = 4,7 = 48 = x 4,7 Tốn TỐN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN a) VÍ DỤ 1: MỘT SỢI DÂY DÀI 8,4M ĐƯỢC CHIA THÀNH ĐOẠN BẰNG NHAU HỎI MỖI ĐOẠN DÂY DÀI BAO NHIÊU? mMÉT? 8,4 m = (m) TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN THƠNG THƯỜNG TA ĐẶT TÍNH RỒI LÀM NHƯ SAU: 8,4 4 ,1(m)  THỬ LẠI :  2,1 x 4= 8,4    chia 2, viết 2 nhân 8; trừ viết 0, Viết dấu phẩy vào bên phải Hạ ; chia viết 1; 1, nhân 4;4 trừ bằngviết 0, VẬY 8,4 : = 2,1 (M) Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN a) VÍ DỤ2: 72,58 : 19 = 72,58 19 5 3,8 038 MUỐN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIỆN TA LÀM THẾ NÀO ? Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MUỐN CHIA SỐ THẬP PHÂN CHO SỐ TỰ NHIÊN TA LÀM NHƯ SAU: - CHIA PHẦN NGUYÊN CỦA SỐ BỊ CHIA CHO SỐ CHIA - VIẾT DẤU PHẨY VÀO BÊN PHẢI THƯƠNG ĐÃ TÌM ĐƯỢC TRƯỚC KHI LẤY CHỮ SỐ ĐẦU TIÊN Ở PHẦN THẬP PHÂN CỦA SỐ BỊ CHIA ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHÉP CHIA - TIẾP TỤC CHIA VỚI TỪNG CHỮ SỐ Ở PHẦN THẬP PHÂN CỦA SỐ BỊ CHIA Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN LUYỆN TẬP BÀI ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH: 5,28 95,2 68 0,36 75,52 32 Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN LUYỆN TẬP BÀI ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH: 5,28 0,36 36 28 1,32 0,04 08 95,2 68 27 1,4 75,52 32 11 2,36 92 Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN BÀI 2: TÌM X A) X X = 8,4 X X = 8,4 : = 2,8 B) X X = 0,25 X = 0,25 : X = 0,05 Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN 10 15 14 13 12 11 1023456789 AI NHANH AI ĐÚNG CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG: 13,83 18 03 0A 4,61 13,83 461 03 13,83 18 46,1 03 B C ... a) VÍ D 2: 72 ,58 : 19 = 72 ,58 19 5 3,8 038 MUỐN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIỆN TA LÀM THẾ NÀO ? Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MUỐN CHIA SỐ THẬP PHÂN CHO SỐ TỰ NHIÊN... TỤC CHIA VỚI TỪNG CHỮ SỐ Ở PHẦN THẬP PHÂN CỦA SỐ BỊ CHIA Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN LUYỆN TẬP BÀI ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH: 5, 28 95, 2 68 0,36 75, 52 32 Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO. .. THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN LUYỆN TẬP BÀI ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH: 5, 28 0,36 36 28 1, 32 0,04 08 95, 2 68 27 1,4 75, 52 32 11 2, 36 92 Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN BÀI 2: TÌM X A) X
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn