Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 21:47

TỐN Kiểm tra cũ Bài : Tính 5,5 + 4,5 x 1,6 = Bài : Tính cách thuận tiện 7,7 x 6,5 + 7,7 x 3,5 = TOÁN Chia số thập phân cho số tự nhiên Ví dụ : Một sợi dây dài 8,4 m chia thành đoạn Hỏi đoạn dây dài mét ? ?m 8,4 m 8,4 : = ? m TOÁN Chia số thập phân cho số tự nhiên 8,4 : = ? (m) Ta có : 8,4 m = 84 dm 84 4 (dm) 21 dm = 2,1 m Vậy : 8, : = 2,1 (m) TOÁN Chia số thập phân cho số tự nhiên Thông thường ta đặt tính làm sau : 8, 04 ,1 *8 chia , viết ; nhân ; trừ 0,viết *Viết dấu phẩy vào bên phải *Hạ ; chia , viết ; nhân ; trừ 0, viết TOÁN Chia số thập phân cho số tự nhiên b) Ví dụ : 72, 58 : 19 = ? Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm ? TOÁN Chia số thập phân cho số tự nhiên *Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm sau : - Chia phần nguyên số bị chia cho số chia - Viết dấu phẩy vào bên phải thương tìm trước lấy chữ số phần thập phân số bị chia để tiếp tục thực phép chia - Tiếp tục chia với chữ số phần thập phân của số bị chia TOÁN Chia số thập phân cho số tự nhiên Bài Đặt tính tính a/ 5,28 : b/ c/ 0,36 : d/ 95,2 : 68 75,52 : 32 TOÁN Chia số thập phân cho số tự nhiên Bài a) X x = 8,4 Tìm x b) x X = 0,25 TOÁN Chia số thập phân cho số tự nhiên Bài 3: Một người xe máy 126,54 km Hỏi trung bình người dược ki – lô – mét ? TOÁN Chia số thập phân cho số tự nhiên Ai nhanh đúng 13,53 15 4,51 A 03 10 13 15 12 11 14 Chọn phương án đúng: 13,53 15 451 03 b0 13,53 15 45,1 03 c ... c/ 0,36 : d/ 95, 2 : 68 75, 52 : 32 TOÁN Chia số thập phân cho số tự nhiên Bài a) X x = 8,4 Tìm x b) x X = 0, 25 TOÁN Chia số thập phân cho số tự nhiên Bài 3: Một người xe máy 126 ,54 km Hỏi trung... chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm ? TOÁN Chia số thập phân cho số tự nhiên *Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm sau : - Chia phần nguyên số bị chia cho số chia - Viết dấu phẩy... lấy chữ số phần thập phân số bị chia để tiếp tục thực phép chia - Tiếp tục chia với chữ số phần thập phân của số bị chia TOÁN Chia số thập phân cho số tự nhiên Bài Đặt tính tính a/ 5, 28 : b/
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn