Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

19 40 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 21:32

Toán : Chia số thập phân cho 10,100,1000, … 06/10/19 KIỂM TRA BÀI CŨ: TÝnh nhÈm: a) 1,4 x 10 = 14 b) 2,1 x 100 = 210 c) 7,2 x 1000 = 7200 06/10/19 GIỚI THIỆU BÀI MỚI Toán : Chia số thập phân cho 10,100,1000, … SGK/ 65 06/10/19 Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Địa Tốn: lí Chia số thập phân cho 10, 100, 1000, a Ví dụ 1: 213,8 : 10 = ? 213,8 10 13 21,38 38 80 213,8 : 10 = 21,38 Số bị chia: 213,8 Số chia: 10 Thương : 21,38 Nếu chuyển dấu phẩy số 213,8 sang bên trái chữ số ta 21,38 Muốn chia một=số?2,011 thập phân cho 20,11 : 10 số thập phân 10 ta Muốn việcchia chuyển dấu phẩy cho 10 bên ta làm số sang tráinhư mộtthế chữ số.? 06/10/19 Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Địa Tốn: lí Chia số thập phân cho 10, 100, 1000, b Ví dụ 2: 89,13 : 100 = ? 89,13 100 13 0,8913 130 300 Số bị chia: 89,13 Số chia: 100 Thương : 0,8913 Nếu chuyển dấu phẩy số 89,13 sang bên trái hai chữ số ta 0,8913 89,13 : 100 = 0,8913 Muốn chia số thập phân cho Muốn dấu số thập 100 ta việcchia chuyển phẩyphân 1,589 158,9 : 100 = ? 100bên ta làm số ? số đócho sang trái hai chữ 06/10/19 Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Địa Tốn: lí Chia số thập phân cho 10, 100, 1000, a Ví dụ 1: 213,8 : 10 = ? 213,8 10 13 21,38 38 80 213,8 : 10 = 21,38 b Ví dụ 2: 89,13 : 100 = ? 89,13 100 13 0,8913 130 300 06/10/19 : 100 = 0,8913 89,13 Muốn chia số thập phân cho 10,100,1000,…ta làm ? Muốn chia số thập phân cho 10, 100, 1000, ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên trái một, hai, ba,…chữ số 213,8 : 1000 = ?0,2138 06/10/19 Luyện tập - thực hành Bài 1: Tính nhẩm a) 43,2 : 10 = TỔ 1; 432,9 : 100 = b) 23,7 : 10 = TỔ 06/10/19 2,23 : 100 = 0,65 : 10 = 13,96 : 1000 = 2,07 : 10 = 999,8 : 1000 = Muốn chia số thập phân cho 10,100,1000,…ta làm ? Bài 1: Tính nhẩm a) 43,2 : 10 = 4,32 0,65 : 10 = 0,065 432,9 : 100 = 4,329 0,065 06/10/19 6,5 13,96 : 1000 = 0,01396 0,1396 0,01369 Bài 1: Tính nhẩm a) 43,2 : 10 = 4,32 0,65 : 10 = 0,065 432,9 : 100 = 4,329 13,96 : 1000 = 0,01396 2,37 Đ 2,23 : 100 = 0,223 S b) 23,7 : 10 = 06/10/19 10 Bài 1: Tính nhẩm a) 43,2 : 10 = 4,32 432,9 : 100 = 4,329 b) 23,7 : 10 = 2,37 2,23 : 100 = 0,0223 06/10/19 0,65 : 10 = 0,065 13,96 : 1000 = 0,01396 2,07 : 10 = 0,207 999,8 : 1000 = 0,9998 11 Bài 2: Tính nhẩm so sánh kết tính: a) 12,9 : 10 12,9 x 0,1 b) 123,4 : 100 123,4 x 0,01 c) 5,7 : 10 5,7 x 0,1 d) 87,6 : 100 87,6 x 0,01 06/10/19 12 Bài 2: Tính nhẩm so sánh kết tính : a/ 12,9 : 10 1,29 b/ 12,9 x 0,1 = 1,29 123,4 : 100 123,4 x 0,01 1,234 = 1,234 Muốn nhân số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001; ta Khi nhân số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001; ta làm ? phân cho 10, 100, 1000 Muốn chiachuyển sốdấu thập việc phẩy số sang bên thập phân cho 10, 100, 1000 taMuốn có một, thểchia nhân sốsố với 0,1 trái hai, ba, chữ số ; 0,01 ; 0,001 ta làm cách khác ? 06/10/19 13 Bài 3: Một kho gạo có 537,25 gạo Người ta lấy 10 số gạo kho Hỏi kho lại gạo ? Tóm tắt : 573,25 Đã lấy Giải Số gạo lấy : 537,25 : 10 = 53,725 (tấn) ? Số gạo lại kho : 537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn) Đáp số : 483,525 06/10/19 14 Cách 1: Giải: Số gạo lấy : 537,25 : 10 = 53,725 (tấn) Số gạo lại kho : 537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn) Cách 2: Giải: Số gạo lấy là: 537,25 : 10 = 53,725 ( ) Số gạo lại kho là: 53,725 x (10 - 1) = 483,525 ( ) Đáp số: 483,525 Đáp số : 483,525 06/10/19 15 06/10/19 16 STOP 06/10/19 17 Về nhà học thuộc Ghi nhớ trang 66 - Chuẩn bị bài sau: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm là số thập phân - 06/10/19 18 Tiết học đến kết thúc Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo em học sinh ! 06/10/19 19 ... Đáp số : 483 , 52 5 06/10/19 14 Cách 1: Giải: Số gạo lấy : 53 7, 25 : 10 = 53 ,7 25 (tấn) Số gạo lại kho : 53 7, 25 – 53 ,7 25 = 483 , 52 5 (tấn) Cách 2: Giải: Số gạo lấy là: 53 7, 25 : 10 = 53 ,7 25 ( ) Số gạo... Bài 3: Một kho gạo có 53 7, 25 gạo Người ta lấy 10 số gạo kho Hỏi kho lại gạo ? Tóm tắt : 57 3, 25 Đã lấy Giải Số gạo lấy : 53 7, 25 : 10 = 53 ,7 25 (tấn) ? Số gạo lại kho : 53 7, 25 – 53 ,7 25 = 483 , 52 5... phẩy số 21 3,8 sang bên trái chữ số ta 21 ,38 Muốn chia một= số ?2, 011 thập phân cho 20 ,11 : 10 số thập phân 10 ta Muốn việcchia chuyển dấu phẩy cho 10 bên ta làm số sang tráinhư mộtthế chữ số. ? 06/10/19
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn