Tieu chuan 2 tc 2

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:25

Báo cáo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo giáo viên theo quy định Điều lệ trường trung học a) Số lượng cấu giáo viên đảm bảo để dạy môn học bắt buộc theo quy định; b) Giáo viên làm công tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh đảm bảo quy định; c) Đạt trình độ chuẩn chuẩn theo quy định Mô tả trạng: Số lượng cấu giáo viên đảm bảo để dạy môn học bắt buộc đảm bảo theo quy định; Bố trí giáo viên làm cơng tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm cơng tác tư vấn cho học sinh chuyên ngành, đạt chuẩn đào tạo có lực hoạt động tốt, kinh nghiệm công tác tư vấn hiệu tốt; [H5.2.02.01], Đến 100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn trình độ đào tạo có 23/34giáo viên (67.6%) chuẩn, 100% tổ trưởng 100% tổ phó tổ chuyên mơn có trình độ đại học Hiện trường có GV 2NV học theo học đại học nâng chuẩn Tồn hội đồng 25/41(61%) CBGVNV đạt trình độ chuẩn [H5.2.02.02] Nhà trường có kế hoạch triển khai có hiệu cơng tác bồi dưỡng, chuẩn hố, nâng cao trình độ cho cán quản lý, giáo viên Hằng năm, rà soát, đánh giá để cải tiến cơng tác bồi dưỡng, chuẩn hố, nâng cao trình độ cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên [H5.2.02.03], [H1.1.01.02]* Điểm mạnh: Số lượng, trình độ đào tạo giáo viên đảm bảo theo quy định Điều lệ trường trung học GV đạt trình độ chuẩn đào tạo đạt tỷ lệ cao(67.6%) Khơng có GV chưa đạt chuẩn Nhà trường có kế hoạch triển khai hiệu cơng tác bồi dưỡng, chuẩn hố, nâng cao trình độ cho cán quản lý, giáo viên Bố trí giáo viên làm cơng tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm cơng tác tư vấn cho học sinh đạt chuẩn, chuyên ngành đào tạo có lực hoạt động tốt, có kinh nghiệm công tác tư vấn ; Điểm yếu: Chưa có kinh phí hỗ trợ người học học nâng chuẩn Kế hoạch cải tiến chất lượng: Kế hoạch cải tiến chất lượng: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ dài hạn khả thi tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho GV học đáp ứng theo cầu ngày cao năm tới Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên đặc biệt khả UDCNTT, trình độ ngoại ngữ Tin học phấn đấu 100% GV có chứng A ngoại ngữ tin học trở lên vào năm 2014 Tự đánh giá: 5.1 Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt yêu cầu số tiêu chí: Chỉ số a: Đạt Chỉ số b: Đạt Chỉ số c: Đạt 5.2 Tự đánh giá tiêu chí: Đạt Người đánh giá Nguyễn Thị Thùy Nhung ... ngoại ngữ tin học trở lên vào năm 20 14 Tự đánh giá: 5.1 Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt yêu cầu số tiêu chí: Chỉ số a: Đạt Chỉ số b: Đạt Chỉ số c: Đạt 5 .2 Tự đánh giá tiêu chí: Đạt Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu chuan 2 tc 2 , Tieu chuan 2 tc 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn