Tieu chuan 1 tc 10

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:24

PHỊNG GD-ĐT LỆ THỦY Trường THCS HỒNG THỦY Nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh hiểm họa thiên tai, tệ nạn xã hội trường a) Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh tệ nạn xã hội nhà trường; b) Đảm bảo an toàn cho học sinh cho cán bộ, GV,NV nhà trường; c) Khơng có tượng kỳ thị, vi phạm giới, bạo lực nhà trường 1.10.1 Mô tả trạng: Nhà trường xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên [H4-1-10-01] Phòng chống cháy nổ[H4-1-1002].Phòng chống dịch bệnh [H4-1-10-04] Phòng tránh hiểm họa thiên tai, bão lụt [H4-1-10-03].Phòng tránh vệ sinh an tồn thực phẩm [H4-1-10-05] Phòng tránh tệ nạn xã hội [H4-1-10-06] nhà trường với phương án, giải pháp cụ thể khả thi, hàng năm, định kỳ tổ chức rà soát, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động đầy đủ [H4-1-10-07];[H4-1-10-08];[H4-1-10-09];[H4-1-10-10];[H4-1-10-11]; [H4-1-10-12] Trong năm qua ANTT nhà trường bảo đảm tuyệt đối cho học sinh cán bộ, giáo viên, nhân viên, tượng bạo lực học đường, thực phòng chống lụt bão, bệnh dịch, tệ nạn xã hội cách hiệu Trong nhà trường khơng có tượng kỳ thị, vi phạm giới, bạo lực, khơng có tượng bạo lực xảy [H1-1-01-06] 1.10.2 Điểm mạnh: Trong năm qua nhà trường xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự, an tồn; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh hiểm họa thiên tai, tệ nạn xã hội cho học sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường xây dựng với phương án, giải pháp cụ thể khả thi Học sinh cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, sức khỏe; Hiện tượng kỳ thị, vi phạm giới, bạo lực không xảy 1.10.3 Điểm yếu : Không 1.10.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Phát huy kết đạt tiếp tục động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh tự giác hưởng ứng tham gia thực kế hoạch đảm bảo an tồn tuyệt đối mơi trường nhà trường mặt; sáng tạo thêm hình thức quản lý, hoạt động đảm bảo ATANTT trường học 1.10.5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Chỉ số b: Đạt Tiêu chí 10: Đạt Người viết báo cáo: Đào Thị Thu Thương Chỉ số c: Đạt ... tuyệt đối tính mạng, sức khỏe; Hiện tượng kỳ thị, vi phạm giới, bạo lực không xảy 1. 10. 3 Điểm yếu : Không 1. 10. 4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Phát huy kết đạt tiếp tục động viên cán bộ, giáo... sáng tạo thêm hình thức quản lý, hoạt động đảm bảo ATANTT trường học 1. 10. 5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Chỉ số b: Đạt Tiêu chí 10 : Đạt Người viết báo cáo: Đào Thị Thu Thương Chỉ số c: Đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu chuan 1 tc 10 , Tieu chuan 1 tc 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn