Tieu chuan 1 tc 2

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:24

PHỊNG GD-ĐT LỆ THỦY Trường THCS Hờng Thủy Nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường Tiêu chí Lớp học, số học sinh theo quy định Điều lệ trường trung học a) Lớp học tổ chức theo quy định; b) Số học sinh lớp theo quy định; c) Địa điểm trường theo quy định 1.2.1 Mơ tả trạng: Hàng năm trường thường có 16 lớp, đủ khối lớp học từ lớp đến biên chế số lượng mức tối đa quy định Mỗi khối thường có lớp số lượng khoảng từ 120 đến 134 học sinh Năm học 2008-2009 khối có lớp Năm học 20102011số học sinh lớp tuyển vào biên chế lớp có so với năm học trước lớp [H1-1-02-01] Màng lưới cán lớp tổ chức theo quy định điều lệ trường trung học, Mỗi lớp gồm có lớp trưởng lớp phó lớp có tổ trưởng, tổ phó, học sinh lớp bầu [H1-1-02-02] Toàn trường hàng năm có khoảng từ 531-760 học sinh Sĩ số bình qn 35 em/lớp, lớp nhiều có 41 học sinh, lớp có 30 học sinh [H1-1-02-01]; [H1-102-03] Trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có quy hoạch tổng thể UBND Huyện phê duyệt, đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung học [H1-1-02-04] Trường đóng vùng đất trung tâm xã, thuộc địa phận thôn Thạch Thượng Phía Bắc Phía Đơng giáp đường giao thơng liên thơn, Phía Nam giáp nhà dân thơn Thạch Thượng – xã Hồng Thuỷ, phía Tây giáp với trục đường quốc lộ 1A Trường gần trung tâm xã, thuận lợi cho HS việc sinh hoạt, học tập, tổ chức hoạt động tập thể giao lưu văn hóa 1.2.2 Điểm mạnh: Trường có đủ khối lớp học từ lớp - biên chế sĩ số lớp nằm giới hạn quy định, bình quân toàn trường 35 em/lớp Màng lưới cán lớp tổ chức theo quy định Điều lệ trường trung học học sinh lớp bầu ra, nhà trường chuẩn y Địa điểm trường xác định đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung học Trường đặt trung tâm xã vị trí có nhiều thuận lợi cho HS học tập, sinh hoạt, tổ chức hoạt động tập thể giao lưu văn hóa 1.2.3 Điểm yếu: Quy hoạch khn viên trường, sân học thể dục gần đường quốc lộ 1A, phương tiện giao thông qua lại nhiều nên gây ồn ảnh hưởng đến học tập học sinh khó đảm bảo an tồn giao thơng tuyệt đối cho HS trình lại học tập 1.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Trồng nhiều xanh xung quanh khuôn viên trường để vừa làm giảm lượng tiếng ồn phương tiện giao thông gây vừa che mát cho học sinh Làm rào chắn bảo vệ hoàn chỉnh sân bãi luyện tập TDTT, đảm bảo an toàn cho HS luyện tập vui chơi Giáo dục tuyên truyền cho HS ý thức chấp hành luật lệ giao thơng đảm bảo an tồn tuyệt đối q trình tham gia giao thông, đặc biệt lúc vào cổng trường Phối hợp với quan liên quan làm biển báo giao thông cảnh báo đoạn đường trước cổng trường Hoàn thành năm học 2012-2013 1.2.5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 2: Chỉ số b: Đạt Chỉ số c: Đạt Đạt Người viết báo cáo: Lê Văn Viễn ... báo giao thông cảnh báo đoạn đường trước cổng trường Hoàn thành năm học 2 0 12 -2 013 1. 2. 5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 2: Chỉ số b: Đạt Chỉ số c: Đạt Đạt Người viết báo cáo: Lê Văn Viễn ... dục gần đường quốc lộ 1A, phương tiện giao thông qua lại nhiều nên gây ồn ảnh hưởng đến học tập học sinh khó đảm bảo an tồn giao thơng tuyệt đối cho HS q trình lại học tập 1. 2. 4 Kế hoạch cải tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu chuan 1 tc 2 , Tieu chuan 1 tc 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn