Thang 5

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:02

Kế hoạch tháng 5/2012 Thực chơng trình: Thc xong chương trình tuần 37- GV cần có kế hoch dy bự cỏc mụn cũn chm, Công tác dạy học Hon thnh h s dy ngh lp đảm bảo kịp thời thi nghề hè 2012 Lưu ý chế độ cho điểm, phải có điểm miệng, điểm lý thuyết, điểm thực hành Thực nghiêm túc sổ gọi tên đủ số tiết theo quy định Rà xét họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HS, lập danh sách đủ số lượng HS tham gia dự thi, tránh tình trạng HS thi mà lập nhiều năm học trước Thu đủ học phí tiền lệ phí thi nghề tháng 4/2012 Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 6,7 chuẫn bị điều kiện chu HS tham gia thi vào tháng 17- -2012 Tăng cường cơng tác ơn tập lớp có hiệu quả, yêu cầu dạy nghiêm túc giấc nội dung, đổi cách ơn tập, đảm bảo ôn tập buổi/lớp/tuần Chuẩn bị điều kiện thi thử vào cuối tháng 28/5/2012 Tiếp tục phụ đạo HS yếu theo hình thức dạy ơn tập đại trà theo kế hoạch chun mơn Rà sốt lại hồ sơ lớp : sổ điểm, học bạ, nghề, giấy khai sinh (giáo viên chủ nhiệm hồn thành xác toàn học bạ 04 năm học, đồng thời bổ sung kịp thời giấy khai sinh kịp thời tránh cập rập năm học trước).Tổ chức họp phụ huynh bàn kinh phí tiển đưa HS Lớp trường, tổ chức chụp ảnh, to sổ hộ cho toàn thể HS từ lớp 6- lớp để chuẩn bị xét tốt nghiệp bổ sung cấp bù học phí năm 2012 Chụp ảnh cho HS lớp để làm học bạ THCS ( Yêu cầu CM tổ chức chụp ảnh đồng loạt, sớm để khỏi ảnh hưởng công việc chung) Phân công ký học bạ: Hiệu trưởng khối 6,9- Phó hiệu trưởng khối 7,8, Hồn chỉnh 100% chế độ cho điểm, tổng hợp chất lượng kiểm tra, chất lượng mặt, bình xét thi đua cá nhân, lực sư phạm, thi đua tổ, HS, trường GV viết tự nhận xét cuối năm học theo mẫu, GV hợp đồng hoàn thành nhận xét hiệu trưởng q trình cơng tác tai đơn vị Hồn tất hồ sơ điều kiện chuẩn quốc gia chuẩn bị kiểm tra vào 20/5/2012 Hoàn thành KTNBTH năm học, CM lên kế hoạch hoàn thiện hồ sơ chuyển cho hiệu trưởng ký vào ngày 28/5/2012 Thực nghiêm túc kế hoạch vào điểm quản lý GV, HS theo chương trình tập huấn VNVP thiết kế Website trường Triển khai chấm sáng kiến kinh nghiệm cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên Phân công chấm sáng kiến kinh nghiệm cho cốt cán, đồng thời đăng tải trang Website trường (hạn nộp cuối vào ngày11tháng 05 năm 2012 cho hiệu trưởng) Riêng đ/c đăng ký CSTĐ chấm trước ngày 15-5-2012 10 Tổ chức tổng kết nhà trường, cơng đồn, đồn niên tháng 52012- Tổ chức họp PH lớp 9, triển khai xét tốt nghiệp lễ trường HS lớp Triển khai kế hoạch thi HSG khối 6,7 vào ngày 17-5-2012 Các hoạt động khác ; Thực nghiêm túc làm việc, lên lớp, vào lớp hiệu lệnh quy định, nhiệm vụ GV trực tuần, lớp trực tuần trực lãnh đạo (kể dạy ôn tập lớp 9) Xữ lý nghiêm trường hợp vi phạm, thực kiên thi đua tháng cuối năm Giữ gìn trật tự, kỹ cương nề nếp trường học, thực lối sống, sinh hoạt nơi công sở theo qui định, vệ sinh giữ nét đẹp chung có ý thức tập thể Thực tốt thông tin hai chiều như: Chế độ báo cáo, tiếp nhận kế hoạch … đảm bảo từ người phụ trách đến GV yêu cầu GV trực tuần phải lập biên theo yêu cầu BGH, Chi đoàn, tổ trưởng vi phạm Đảm bảo nghiêm túc công tác đạo sinh hoạt tập thể GVCN tiết chào cờ, giờ… GV cần phát huy vai trò trách nhiệm việc phát vi phạm HS, vệ sinh phòng học, khu vực trường, nơi làm việc, trọng nhắc nhở HS sử dụng điện quạt, nước uống, nước rửa,… 5.Hoàn thành KTNBTH theo kế hoạch 6.Chuẩn bị tốt việc kiểm tra học kỳ II theo kế hoạch PGD 1.Hoàn thành kế hoạch PGD triển khai tháng 5-2012 2.Chỉnh đốn lại ý thức chấp hành GV 3.Ghi học bạ lớp Riêng trang bìa GV theo hướng dẫn cụ thể CM Hoàn thành kiểm kê tài sản cuối năm học ... nhà trường, cơng đồn, đồn niên tháng 52 012- Tổ chức họp PH lớp 9, triển khai xét tốt nghiệp lễ trường HS lớp Triển khai kế hoạch thi HSG khối 6,7 vào ngày 17 -5- 2012 Các hoạt động khác ; Thực nghiêm... quạt, nước uống, nước rửa,… 5. Hoàn thành KTNBTH theo kế hoạch 6.Chuẩn bị tốt việc kiểm tra học kỳ II theo kế hoạch PGD 1.Hoàn thành kế hoạch PGD triển khai tháng 5- 2012 2.Chỉnh đốn lại ý thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Thang 5 , Thang 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn