BIEN BAN BAU LOP TRUONG

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 16:56

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tù - H¹nh Biên họp bầu cán lớp Thi gian Hụm ngày………………………… Địa điểm: Phòng học lớp …… Trường THCS Hồng Thuỷ Thành phần tham dự: - Giáo viên chủ nhiệm:……………………………………… - Tập thể học sinh lớp:……………………… Nội dung:  Thành phần Ban Cán Sự Lớp (cơ cấu): - Lớp trưởng: 01 - Lớp phó học tập: 01 - Lớp phó phong trào: 01 - Thành viên BCS: 04  Các bước tiến hành: • GVCN nêu vai trò BCS Lớp: - Quản lý & phổ biến thông tin cho Lớp suốt năm học - Phối hợp với BCH Chi Đội hoạt động công tác Đội phong trào đội viên - Trực tiếp liên hệ với GVCN để hoàn tất công việc Lớp - Tổng hợp phản ánh của lớp mặt hoạt động lớp, bạn trình học tập gởi lên GVCN, nhà trường liên đội - Được ưu tiên tham gia hoạt động Trường, Lớp - Giới thiệu ứng cử viên, danh sách đề cử • Tập hợp danh sách ứng cử viên • Bầu cử: Số lượng BCS Lớp phải số lẻ • Kết Lớp trưởng: ……………………… Lớp phó học tập: ……………………… Lớp phó phong trào: ………………………… Thành viên BCS.1 : Hà Văn Sơn ( Tổ trưởng tổ ) Thành viên BCS.2 : Nguyễn Hoàng Huy ( Tổ trưởng tổ ) Thành viên BCS : Lê Văn An ( Tổ trưởng tổ ) Thành viên BCS : Nguyễn Ngọc Đoan Trang ( Tổ trưởng tổ ) Tập thể lớp trí thành viên có tên thành viên BCS Lớp Phát biểu đại diện BCS lớp Phát biểu đạo Giáo viên Chủ nhiệm Buổi họp kết thúc lúc 10 45 phút ngày GVCN Ngô Thị Nhàn Đại diện lớp trưởng Phạm Bảo Vũ Khải Đại diện lớp phó Phạm Hà Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: BIEN BAN BAU LOP TRUONG , BIEN BAN BAU LOP TRUONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn