bao cao phan hanh quan ti mang

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 16:39

Báo cáo phần hành Quản trị mạng Phổ cập Quản trị mạng: *Ưu điểm: - Đã thiết lập chuyên mục trang Web - Đã đăng tải kế hoạch nhà trờng tổ lên trang Web - Đã đăng tải tin hoạt động nhà trờng kịp thời: Tuyên dơng Thủy, Đỗ Hơng, , Hàb - Triển khai phần mềm vào điểm kịp thời Phổ cập THCS - Toàn trờng ®· tiÕn hµnh ®iỊu tra vµ ®· tiÕn hµnh lËp c¸c biĨu mÉu PC THPT ( M1,M2,M3) nhng cËp nhËt vào phần mềm cha đầy đủ - Hoàn thành điều tra PC hộ gia đình xã cập nhật vào sổ điều tra hộ gia đình -Đã rà soát với trờng TH hoàn hoàn thành biểu mẫu theo quy định - Đã hoàn thành Báo cáo, định, tờ trình, - Ghi danh sách học sinh lớp vào sổ đăng sai sót số thứ tự (HảI Lý) - Cập nhật thông tin độ độ tuổi 1990 2006 vào sổ điều tra hộ gia đình thiếu, thông tin cha đầy đủ - Cha đống dấu vào sổ điều tra hộ gia đình định Lu ý: * Các nhóm phảI điều tra thực tế để cập nhật * Các học sinh chuyển trờng không nhập vào phần mềm * Các công việc yêu cầu nhóm, GV đợc phân công phải khẩn trơng hoàn thành trớc ngày 8/10/2012 để kịp cho PGD kiểm tra công nhận PC xã vào tháng 10/2012
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao phan hanh quan ti mang , bao cao phan hanh quan ti mang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn