BIen ban coi thi thu nam hoc 11 12

6 35 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 16:28

Phòng GD&Đt Lệ Thuỷ Trờng THCS Phong Thuỷ Cộng hoà x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc lËp - Tù - Hạnh phúc Phong Thuỷ, ngày 15 tháng năm 2012 Biên coi, chấm thi thử tuyển sinh lớp 10 năm học: 2011- 2012 Hôm nay, ngày 15 tháng năm 2012 Tại trờng THCS Phong Thủy Đồng chí Lê Trung Chinh đọc định thành lập Hội đồng coi, chấm thi thử tuyển sinh lớp 10 năm học 2011-2012 đợt I đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị Tiến hành phân công coi thi Thêi gian Phßng Phßng Phßng Ghi Bi Phßng I II III IV 7h00 Giang Hằng Thái Lu Môn Toán 9h00 Hảo Thảo Tâm Lý 9h15 Thái Lu Giang Hằng Môn Anh 10h15 Lý Hảo Thảo Tâm *Tiếp theo, Đồng chí Chủ tịch hội đồng nhận xét buổi thi: Nghiêm túc, bình thờng, kết thúc buổi thi sáng Buổi chiều: 15/6 tiến hành phân công coi , thi buổi ChiỊu: Phßng Phßng Phßng Ghi II III IV chó 14h00 Tâm Lý Hảo Thảo Môn Văn 16h00 Lu Giang Hằng Thái Đồng chí Chủ tịch hội đồng nhận xét buổi thi chiều: Nghiêm túc, bình thờng, kết thúc coi thi *Tiếp theo Phân công chấm - tổng hợp kết (Có danh sách kèm theo) Buổi Thời gian Phòng I Mơn Tốn: Thảo - Hảo Mơn Anh: Thái – Giang - Hằng Mơn Văn: PLý - Tâm Chđ tÞch Hội đồng Th ký P chủ tịch hội đồng Lê Trung Chính Dơng Văn Minh Võ Thị Làn Chữ ký Các thành viên coi chấm thi: Họ tên 1/ Bà: Phạm Thị Lý 2/ Bà Mai Thị Hơng Giang 3/ Ông: Nguyễn Đăng Lu 4/ Ông: Hoàng Quảng Hảo Chữ ký Họ tên 5/ Bà: Xuân 6/ Bà: Tâm 7/ Bà: Hoàng Thị Thảo Nguyễn Thị Ngô Thị Hằng 8/: Bà: Trần Thị Hồng Thái Chữ ký Phòng GD&Đt Lệ Thuỷ Trờng THCS Phong Thuỷ Cộng hoà x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc lËp - Tù - Hạnh phúc Phong Thuỷ, ngày 20 tháng năm 2012 Biên coi, chấm thi thử tuyển sinh lớp 10 năm học: 2011- 2012 Hôm nay, ngày 20 tháng năm 2012 Tại trờng THCS Phong Thủy Đồng chí Lê Trung Chinh đọc định thành lập Hội đồng coi, chấm thi thử tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013 đợt II đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị Tiến hành phân công coi thi Thêi gian Phßng Phßng Phßng Ghi Bi Phßng I II III IV 7h30 Giang Hằng Thái Lu Môn Văn 9h30 Hảo Thảo Tâm Lý 9h45 Thái Lu Giang Hằng Môn Anh 10h45 Lý Hảo Thảo Tâm *Tiếp theo, Đồng chí Chủ tịch hội đồng nhận xét buổi thi: Nghiêm túc, bình thờng, kết thúc buổi thi sáng Buổi chiều: 20/6 tiến hành phân công coi , thi buổi ChiỊu: Phßng Phßng Phßng Ghi II III IV chó 14h00 Tâm Lý Hảo Thảo Môn Toán 16h00 Lu Giang Hằng Thái Đồng chí Chủ tịch hội đồng nhận xét buổi thi chiều: Nghiêm túc, bình thờng, kết thúc coi thi *Tiếp theo Phân công chấm - tổng hợp kết Buổi Thời gian Phòng I Mụn Toỏn: Tho - Hảo Môn Anh: Thái – Giang - Hằng Môn Văn: PLý Tõm Chủ tịch Hội đồng Th ký Lê Trung Chính P chủ tịch hội đồng Dơng Văn Minh Võ Thị Làn Chữ ký Các thành viên coi chấm thi: Họ tên 1/ Bà: Phạm Thị Lý 2/ Bà Mai Thị Hơng Giang 3/ Ông: Nguyễn Đăng Lu 4/ Ông: Hoàng Quảng Hảo Chữ ký Họ tên 5/ Bà: Xuân 6/ Bà: Tâm 7/ Bà: Hoàng Thị Thảo Nguyễn Thị Ngô Thị Hằng 8/: Bà: Trần Thị Hồng Thái Chữ ký Phòng GD&Đt Lệ Thuỷ Trờng THCS Phong Thủ Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phong Thuỷ, ngày 01tháng năm 2012 Biên hội đồng họp xét lên lớp lại sau thi lại năm học: 2011- 2012 I/ Địa điểm, thời gian: Hôm nay, Tại văn phòng trờng THCS Phong Thủy Hội đồng gồm có: 1/ Ông: Lê Trung Chính Hiệu trởng - Chủ tịch HĐ Ông: Dơng Văn Minh P.Hiệu trởng - Phó chủ tịch HĐ 3/ Bà: Võ Thị Làn Nhân viên VP - Th ký 4/ Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo Tổ trởng tổ KHTN - Ban viên 5/ Bà: Phạm Thị Lý TT KHXH - Ban viên Cùng toàn thể giáo viên chủ nhiệm lớp 6, 7, củ-Đại diện GVBM II/ Nội dung Nội dung - Căn vào Thông t số 58/2011/TT-BGD-ĐT ngày 12/12/2011 Bộ GD&ĐT ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS THPT - Căn Công văn Hớng dẫn ôn thi lại , xét lên lớp lại lớp phòng GD Lệ thủy; - Căn vào kết thi lại học sinh ngày 31/6/2012 ( có danh sách kèm theo) -Tổng số học sinh phải thi lại 28 em + Số học sinh có mặt: 27 em + Số học sinh vắng mặt: 01 em Trong đó: + Đợc lên lớp sau thi lại : 17 em + Số học sinh phải lại líp: 11 em ( 01 em bá thi) Nay héi đồng định em có đủ điều kiện đợc lên lớp gồm: 17 em, - lại 11 em ( có danh sách kèm theo) Ông hiệu trởng thông báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh thi lại ghi kết xét thi lại vào sổ điểm, học bạ báo cho học sinh vào học lớp - Hội đồng họp kết thúc vào lúc 11h30 ngày Chủ tịch hội đồng Th ký Lê Trung Chính Võ Thị Làn Các thành viên Họ tên 1/ Bà: Phạm Thị Lý 2/ Bà: Nguyễn Thị Hơng 3/ Bà: Diệp Thị Lệ Thủy 4/ Bà: Trơng Thị Lý 5/ Bà Võ Thị Hồng Giang 6/ Ông: Nguyễn Hồng Thục 7/ Ông: Hoàng Quảng Hảo Chữ ký Họ tên 8/ Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo 9/ Bà: Lê Thị Lĩnh 10/ Bà: Nguyễn Thị Tâm 11/ Bà: Ngô Thị Hằng 12/: Bà: Trần Thị Hồng Thái 13/Ông: Lâm Thái Tuyến Chữ ký ... Thái Chữ ký Phòng GD&Đt Lệ Thu Trờng THCS Phong Thu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phong Thu , ngày 20 tháng năm 2012 Biên coi, chấm thi thử tuyển sinh lớp 10 năm... Trung Chinh đọc định thành lập Héi ®ång coi, chÊm thi thư tun sinh líp 10 năm học 2012-2013 đợt II đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị Tiến hành phân công coi thi Thêi gian Phßng Phßng Phßng Ghi... *Tiếp theo, Đồng chí Chủ tịch hội đồng nhận xét buổi thi: Nghiêm túc, bình thờng, kết thúc buổi thi sáng Buổi chiều: 20/6 tiến hành phân công coi , thi bi ChiỊu: Phßng Phßng Phßng Ghi II III IV chó
- Xem thêm -

Xem thêm: BIen ban coi thi thu nam hoc 11 12 , BIen ban coi thi thu nam hoc 11 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn