BB kiem tra 08 09

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 16:26

PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG THCS PHONG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2008-2009 Hôm nay, 14 h ngày 16 tháng 01 năm 2009 Tại văn phòng nhà trường * Thành phần tham gia gồm: Ơng Lê Trung Chính: Hiệu trưởng Ông Nguyễn Văn Vũ: P.HT -PTCM Bà Phạm Thị Lý: TTCM Bà Hoàng Thị Xuân Thảo: TTCM Bà Nguyễn Thị Làn: Thư ký * NỘI DUNG: Các tổ trưởng chuyên môn báo cáo nội dung chương trình thực hiện, giải pháp vướng mắc cần tháo gỡ Ban đạo phân công kiểm tra chéo tổ: + Đ/c Phạm Thị Lý kiểm tra tổ KHTN + Đ/c Hoàng Thị Xuân Thảo KT tổ KHXH Tiến hành kiểm tra, rà soát nội dung chương trình giáo dục địa phương mơn: Địa lý, Lịch sử, GDCD, Ngữ văn Kết sau : a Ưu điểm: - GV dạy mơn có chương trình GD ĐP thực nghiêm túc, đủ nội dung chương trình theo quy định Bộ giáo dục- đào tạo - Nhà trường mua sắm loại tài liệu phục vụ chương trình địa phương mơn Địa, Sử đầy đủ - GV thiết kế dạy nội dung chương trình mơn - Tổ chức hướng dẫn học sinh thực hành dạy giáo dục địa phương đạt kết cao môn Văn, Sử… - Tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa theo chủ đề môn đạt chất lượng tốt b Tồn tại: - Chưa trọng rèn luyện kỹ , nhận thức chương trình GD ĐP cho đối tượng HS thật đầy đủ, dẫn đến kết thực hành hạn chế - Tổ chuyên môn cần chủ động phân công dự giờ, thao giảng tiết có nội dung GD ĐP - Một số mơn việc soạn thực chương trình GDĐP chưa thực đổi phương pháp, chưa làm rõ hoạt động thầy trò học Công tác đạo tiếp nối: - Bổ sung thêm số đầu sách GD ĐP Thư viện nhà trường cho tất môn Lịch sử, địa lý, ngữ văn… - GV tích cực đổi phương pháp dạy học, đổi phương pháp thiết kế dạy phù hợp với đối tượng HS để đạt hiệu cao - Tăng cường lượng tập thực hành cho HS tất mơn - GV tích cực đổi phương pháp dạy học, đổi phương pháp thiết kế dạy phù hợp với đối tượng HS để đạt hiệu cao - Yêu cầu GV-HS sưu tầm thêm tài liệu để phục vụ dạy chương trình GD ĐP đạt hiệu cao - Các tổ chuyên môn tiếp tục đạo GV bổ sung thiếu sót sau kiểm tra Cuộc họp kết thúc lúc 17 30 ngày HIỆU THƯỞNG THƯ KÝ Vâ Thị PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHONG THỦY Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG NĂM HỌC 2008-2009 Hôm nay, 14 ngày 25 tháng năm 2009 Tại văn phòng nhà trường * Thành phần tham gia gồm: Ơng Lê Trung Chính: Hiệu trưởng Ông Nguyễn Văn Vũ: P.HT Bà Hoàng Thị Xuân Thảo: TTCM Bà Phạm Thị Lý: TTCM Bà Nguyễn Thị làn: Thư ký * NỘI DUNG: Các tổ trưởng chun mơn báo cáo nội dung chương trình thực hiện, giải pháp vướng mắc cần tháo gỡ Ban đạo phân công kiểm tra chéo tổ: + Bà Hoàng Thị Xuân Thảo: TTCM kiểm tra tổ KHXH + Bà Phạm Thị Lý: TTCM kiểm tra tổ KHTN Tiến hành kiểm tra, rà sốt nội dung chương trình giáo dục địa phương môn: Địa lý, Lịch sử, GDCD, Ngữ văn Kết sau : a Ưu điểm: - GV dạy mơn có chương trình GD ĐP thực nghiêm túc, đủ nội dung chương trình theo quy định Bộ giáo dục- đào tạo - Nhà trường mua sắm loại tài liệu phục vụ chương trình địa phương mơn Địa, Sử đầy đủ - GV sưu tầm tài liệu dạy nội dung GDĐP đầy đủ môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD - GV thiết kế dạy nội dung chương trình môn - Tổ chức hướng dẫn học sinh thực hành dạy giáo dục địa phương đạt kết cao môn Văn, Sử… - Tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa theo chủ đề môn đạt chất lượng tốt b Tồn tại: - Một số môn việc soạn thực chương trình GDĐP chưa thực đổi phương pháp, chưa làm rõ hoạt động thầy trò học - Chưa trọng rèn luyện kỹ , nhận thức chương trình GD ĐP cho đối tượng HS thật đầy đủ, dẫn đến kết thực hành hạn chế - Cần trọng cơng tác tổ chức nội dung buổi hoạt động ngoại khóa mơn GDCD đạt hiệu giáo dục cao - Tổ chuyên môn cần chủ động phân cơng dự giờ, thao giảng tiết có nội dung GD ĐP Công tác đạo tiếp nối: - Các tổ chuyên môn tiếp tục đạo GV bổ sung thiếu sót sau kiểm tra - Yêu cầu GV-HS sưu tầm thêm tài liệu để phục vụ dạy chương trình GD ĐP đạt hiệu cao - Bổ sung thêm số đầu sách GD ĐP Thư viện nhà trường cho tất môn Lịch sử, địa lý, ngữ văn… - Tăng cường lượng tập thực hành cho HS tất môn Cuộc họp kết thúc lúc 18 ngày HIỆU THƯỞNG THƯ KÝ Vâ Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: BB kiem tra 08 09 , BB kiem tra 08 09

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn